Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Tautological differential forms on moduli spaces of curves

  • S. van der Lugt
Datum
dinsdag 12 april 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.M. van Luijk

Samenvatting:

Moduliruimtes worden gebruikt in de wiskunde om objecten van een bepaald type te classificeren. Bijvoorbeeld: door alle getallen achter elkaar te leggen krijgen we een lijn, en deze getallenlijn is een moduliruimte van de getallen. Het bestuderen van moduliruimtes levert informatie op over de objecten die worden geclassificeerd.
In dit proefschrift bestuderen we moduliruimtes van krommen. Op deze moduliruimtes leven meetkundige objecten, zogeheten tautologische differentiaalvormen. Met behulp van een combinatorisch gereedschap, gemarkeerde grafen, kunnen we relaties tussen deze tautologische differentiaalvormen berekenen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.