Universiteit Leiden

nl en

Startcollege Peter van Bodegom Westlandse leeropdracht tuinbouwsector

Datum
donderdag 24 maart 2022
Tijd
Locatie
World Horti Center
Center Europa 1
2672 ZX Naaldwijk

Gemeente Westland verbindt professor Peter van Bodegom, hoogleraar Milieubiologie aan de Universiteit Leiden, vier jaar lang voor een dag in de week aan tuinbouw gerelateerde vraagstukken. Op donderdag 24 maart zal Professor van Bodegom met een startcollege zijn leeropdracht ‘Circulaire Internationale Tuinbouwsystemen’ toelichten.

De Nederlandse tuinbouwsector staat voor de uitdaging om volledig circulair te zijn in 2030 en om haar kennis op dit gebied ook wereldwijd te verspreiden. Het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk functioneert vanuit het hart van het Westlandse Tuinbouw cluster als knooppunt voor mondiale vraagstukken rond bedekte teelt. Het WHC heeft verbindingen met meer dan 100 vooraanstaande bedrijven uit de tuinbouwsector. Gemeente Westland wil deze verbindingen nu verder versterken en de transitie versnellen door prof. Peter van Bodegom een leerstoel te bieden voor een dag in de week gedurende een periode van vier jaar. Tijdens deze periode zal hij zich bezighouden met tuinbouw gerelateerde vraagstukken. Hoe hij zijn leeropdracht precies gaat invullen, vertelt Van Bodegom op 24 maart aanstaande tijdens een openbaar startcollege.

Onderzoek naar urgente uitdagingen

Professor van Bodegom is de trekker van de Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability (LDE CfS) AgriFood Hub. De hub brengt de unieke kennis van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen in een aantal onderzoekslijnen voor een duurzame tuinbouwsector. Met de activiteiten binnen de Learning Community WHC (LC) als onderdeel van de Greenport wordt de academische verbinding gelegd met bedrijven, HBO en MBO. De door de gemeente Westland beschikbaar gestelde middelen voor deze leeropdracht en voor de LC, maken zowel een versnelling als een verdieping van de activiteiten op dit gebied mogelijk. De kern van de leerstoel van professor van Bodegom richt zich op urgente uitdagingen bij het begrijpen van de effecten van de mens op de natuur en biodiversiteit en hoe we transities naar een duurzame samenleving kunnen versnellen door gebruik te maken van het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. Binnen deze leeropdracht wordt het geheel van ‘license to produce’ van een duurzame glastuinbouw in een internationaal kader geplaatst. Dit is in essentie het vertrekpunt van de ambitie ‘Feeding and Greening Megacities’.

Aanmelden voor het startcollege

Het startcollege vindt plaats vanaf 15.00 in het World Horti Centre in Naaldwijk. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor kosteloos aanmelden via deze link. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.