Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Emergence of Democratic Firms in the Platform Economy: Drivers, Obstacles, and the Path Ahead

  • M. Mannan
Datum
dinsdag 15 februari 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.mr. I.S. Wuisman
  • Prof.dr. J.A.A. Adriaanse

Samenvatting

Er is een toenemende bezorgdheid over de schadelijke effecten van het platformkapitalisme, variërend van de uitholling van werknemersrechten tot twijfelachtige praktijken op het gebied van corporate- en data governance. Dit promotieonderzoek bestudeert de opkomst van 'democratische' alternatieven voor platformbedrijven met een op kapitaal gerichte (vennootschaps)structuur (‘kapitaalplatforms’). Deze democratische alternatieven verlenen belangrijke zeggenschaps- en financiële rechten aan belanghebbenden die sociale-, financiële- en gebruikswaarde aan het bedrijf toevoegen (‘democratische bedrijven’). Voor dit promotieonderzoek zijn interdisciplinaire onderzoeksmethoden gebruikt, waarbij doctrinair onderzoek is gecombineerd met Delphi-studies en casestudyonderzoek. Wat de reikwijdte betreft, richt het project zich specifiek op "prosumptie"-platforms in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Spanje.

Dit proefschrift levert een drievoudige bijdrage aan de literatuur. Ten eerste is onderzocht in hoeverre democratische bedrijven sociaaleconomische zorgen die worden veroorzaakt door kapitaalplatforms kunnen wegnemen. Ten tweede identificeert het onderzoek (sociaal-)juridische obstakels voor de oprichting en het bestuur van democratische bedrijven in de platformeconomie. Ten derde biedt het verschillende strategieën om democratische bedrijven levensvatbaarder te maken. Hoewel het onderzoek laat zien dat de (ongewenste) verschuiving van risico’s naar werknemers en aandacht voor de verantwoordelijkheid van bedrijven de interesse in democratische bedrijven hebben aangewakkerd, tegelijkertijd de opstart-uitdagingen (zoals het aantrekken van financiering) en governance-uitdagingen (bijv. passiviteit onder leden) belemmeringen vormen voor democratische bedrijven. Op basis van voornoemd empirisch onderzoek en theoretische inzichten uit eerdere ervaringen met democratische bedrijven worden hiervoor mogelijke oplossingen aangedragen. Dit betreft de inzet van het gebruik van reputatie-instrumenten tot de gezamenlijke ontwikkeling van het intellectuele eigendom van het platform.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.