Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Rudolf van Lier Lezing 2022

Suriname van een plurale naar een multiculturele samenleving. Een reflectie op de ontwikkeling van de Surinaamse multi-etnische en multiculturele samenleving van 1945 tot 2020

  • Dr. Maurits Hassankhan
  • Dr. Ellen Neslo
  • Dr. Paul Tjon Sie Fat
Datum
vrijdag 4 februari 2022
Tijd
Toelichting
Surinaamse tijd: 12:00 - 14:00 uur
Locatie
MS Teams (online)

16:00 uur Nederlandse tijd / 12:00 uur Surinaamse tijd

Ga naar Rudolf van Lier Lezing

Programma

  • 16.00 uur: Welkomstwoord namens de Werkgroep Caraïbische Letteren door Peter Meel
  • 16.05 uur: Rudolf van Lier Lezing, getiteld Suriname van een plurale naar een multiculturele samenleving. Een reflectie op de ontwikkeling van de Surinaamse multi-etnische en multiculturele samenleving van 1945 tot 2020, uitgesproken door Dr. Maurits Hassankhan
  • 16.40 uur: Reactie door referenten Dr. Ellen Neslo (onderzoeker bij het Instituut Cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht) en Dr. Paul Tjon Sie Fat (onafhankelijk onderzoeker)
  • 17.00 uur: Discussie met de zaal
  • 17.50 uur: Sluiting

Het programma begint om 16.00 uur precies.

Maurits Hassankhan is als docent geschiedenis verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als onderzoeker heeft hij zich toegelegd op de bestudering van de politieke geschiedenis van Suriname en etnische relaties na 1945 en op de geschiedenis van de Hindostaanse migratie naar Suriname vanuit het perspectief van contractarbeid en diasporavorming. Hassankhan was namens de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) lid van de Nationale Assemblee van Suriname (2000-2005) en minister van binnenlandse zaken in het kabinet Venetiaan III (2005-2010).

Rudolf van Lier Lezing

De tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren. R.A.J. van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied aan de (Rijks)Universiteit Leiden.

Deelname

Om deel te kunnen nemen, is vooraf aanmelden niet nodig. De lezing vindt plaats via MS Teams door middel van deze link. U kunt vanaf elk apparaat deelnemen, ongeacht of u een Teams-account heeft. Als u geen account hebt, voert u deze stappen uit om deel te nemen als gast. Voor een instructievideo voor het deelnemen aan een MS Teams vergadering klikt u hier. Wij verzoeken u vriendelijk uw microfoon bij binnenkomst te dempen.

Opname

De gehele bijeenkomst zal worden opgenomen en naderhand op het blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren – Caraïbisch Uitzicht – worden geplaatst. Door deel te nemen aan de bijeenkomst geeft u toestemming voor het opnemen en plaatsen van de opname. U bepaalt zelf of u uw camera aan wilt zetten. Bij deelname als gast bepaalt u bovendien zelf welke naam u in beeld wilt laten verschijnen.

Vragen

Mocht u vragen hebben voor de spreker of voor de referenten dan kunt u deze vooraf insturen via vanlierlezing@hum.leidenuniv.nl. Uiteraard zal er ook tijdens het tweede uur van de bijeenkomst gelegenheid zijn om uw vragen te stellen. Vragen van andere aard kunt u aan ons richten via bovengenoemd e-mailadres.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.