Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Functional Islets and Where to Find Them

  • J.B. Doppenberg
Datum
donderdag 27 januari 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. E.J.P. de Koning

Samenvatting:

Eilandjestransplantatie is een uitstekende behandeloptie voor een selecte groep patiënten met type 1 diabetes. Het aantal transplantaties dat kan worden uitgevoerd wordt echter belemmerd door een aanhoudend tekort aan geschikte geïsoleerde eilandjes uit donorpancreassen. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken hoe een zo groot mogelijk aantal eilandjes verkregen kan worden uit het huidige potentiële donorbestand, met behoud van een hoge mate van kwaliteit, na isolatie.

Dit doel wordt samengevat in de volgende hoofdvraag binnen deze thesis: 'Hoe kunnen we een zo hoog mogelijk aantal vitaal en goed functionerende eilandjes van Langerhans isoleren uit de bestaande potentiële donorbestand?' Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord door alle facetten van het isolatie-proces te analyseren en verbeteringen aan te brengen. Eerst wordt in kaart gebracht wat de uitdagingen in het veld zijn. Daarna wordt gekeken welke pancreassen de beste isolatieresultaten geven, of het gebruik van donoren na circulatoire-dood geschikt zijn voor isolatie en transplantatie en of machinale perfusie tijdens preservatie een werkbare methode is om het orgaan vitaal te houden voor de isolatie begint.

Verder wordt een nieuwe methode voor eilandjes isolatie gepresenteerd, de PancReatic Islet Separation Method (PRISM), en de resultaten van de initiële isolaties gepresenteerd. De uitkomsten van dit proefschrift hebben bijgedragen aan een robuustere besluitvorming over de toewijzing van pancreassen in het Leidse eilandjeslab. Ook technieken om pancreassen te preserveren en er eilandjes uit te isoleren worden onderzocht binnen de hoofdstukken van dit proefschrift. Dit heeft onze groep aangezet tot het ontwerpen en bouwen van een machine die gebruik maakt van de PRISM-techniek.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.