Universiteit Leiden

nl en

Willem Zwalve

Professor emeritus Legal History

Name
Prof.mr. W.J. Zwalve
Telephone
+31 71 527 7440
E-mail
w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl

Willem Zwalve is a professor at the Department of Legal History, associated with the Institute for the Interdisciplinary Study of the Law.

More information about Willem Zwalve

My inspiration
There was once a time, not so long ago, in which Roman law was the common law of Europe: from Franeker to Catania and from Oxford to Kazan, education was provided at all European universities under the law of Rome until the nineteenth century was considered the ius commune omnium hominum, the right that all people are common. It is true that in the course of the nineteenth and twentieth centuries the appearance of the "modern" codifications of private law changed this, because this meant that Roman law was consequently abolished in a formal sense, but in a material sense the law of Rome continues in these law books and is therefore the "trait d'union" between Dutch private law and that of our neighboring countries. Thus Justinian's Corpus Iuris Civilis remains a source of inspiration, not only for the legal historian, but also for the civilian: only the one who knows why a rule is as it is, has the right to express authority over the question or the rule must remain as it is.

 

 

Professor emeritus Legal History

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsgeschiedenis

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 3.43

Contact

 • Zwalve W.J. & Vries T. de (2017), The New Temple. On the origin, nature and composition of the partes Digestorum, The Legal History Review 85(3-4): 492-521. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2017), De man van mijn man is mijn man niet. Beschouwingen over accessoiriëteit in het leenrecht van de Libri feudorum. In: Bartels S.E., Jansen C.J.H., Schuijling B.A., Vermunt N.S.G.J. (Eds.) Vertrouwen in het burgerlijke recht. Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann. no. 100 Deventer: Wolters Kluwer. 571-596. book chapter
 • Zwalve W.J. (2017), De wonderlijke gevallen van de heer Aurelius Papias, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXXlV: 43-57. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2016), Robert Feenstra, Levensbericht door W.J. Zwalve. In: Levensberichten en Herdenkingen 2015. Levensberichten en Herdenkingen Amsterdam: KNAW. 51-57. book chapter
 • Zwalve W.J. (2015), Géén naasting bij schenking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 146(7050): 165-172. article in journal
 • Zwalve W.J. (2015), Decreta Frontiana. Some observations on D. 29,2,99 and the 'law reports'of Titius Aristo, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 83(3-4): 365-391. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2015), You can't have your cake and eat it, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 176(4): 139-151. article in journal
 • Zwalve W.J. (12 September 2014), Contemporaine ongelijktijdigheid. Een bijdrage tot de juridische palaeontologie (Lecture). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverijen. other
 • Zwalve W.J. (2014), De cypressen van Daphne en andere verhalen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Zwalve W.J. (2014), Een 'onwankelbaar strijder voor de zaak van het communisme' over het burgerlijk recht. Jan Haken (1912-1956). In: Groot R. de, Hartlief T., Smits J., Smits J.M., Vliet L.P.W. van (Eds.) Kritiek op recht. Liber amicorum Gerrit van Maanen. Deventer: Kluwer. 465-487. book chapter
 • Zwalve W.J. & Lokin J.H.A. (2014), Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Zwalve W.J. (2014), Hyperocha. In: Verstijlen F., Beekhoven van den Boezem FJ., Bergervoet G., (Eds.) Groninger zekerheid. Liber amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 517-534. book chapter
 • Zwalve W.J. (2014), On attornment and and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor. In: Hallebeek J., Schermaier M., Fiori R, Metzger E., Coriat JP. (Eds.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks. Göttingen: V&R unipress. 803-819. book chapter
 • Zwalve W.J. (2014), On attornment and assignment. Civil law, German law and common law on transfer of title by a bailor. In: Hallebeek J, Schermaier M, Fiori R, Metzger E, Coriat J. (Eds.) Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks.: V&R Unipress. 803-819. book chapter
 • Zwalve W.J. (2013), Bezit geldt als volkomen titel. Enige opmerkingen over gestolen zaken en de rechtsvordering van art. 3:86 lid 3 BW, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 3(174): 95-106. article in journal
 • Zwalve W.J. (2013), "Il faut cultiver nôtre jardin", Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 36(8): 256-258. article in journal
 • Zwalve W.J. & Koops E. (2013), Introduction: The Equity Phenomenon. In: Koops E., Zwalve W.J. (Eds.) Law & equity: Approaches in Roman Law and Common Law. Legal History Library no. 10 Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 3-13. book chapter
 • Zwalve W.J. (2013), Law and Equity at Odds: Liability of a Principal for Accidental Losses Suffered by his Agent. In: Koops E., Zwalve W.J. (Eds.) Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law. Legal History Library no. 10 Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 177-200. book chapter
 • Koops E. & Zwalve W.J. (Eds.) (2013), Law & equity: approaches in Roman law and common law Legal History Library no. 10. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. editorship of book
 • Zwalve W.J. & Jansen C.J.H. (2013), Publiciteit van Jurisprudentie. Deventer: Kluwer. book
 • Zwalve W.J. (2013), Text & Commentary: The Legal Middle Ages and the Roman Law Tradition: Justinian's Const. Omnem and its Medieval Commentators. In: Enenkel K., Nellen H. (Eds.) Neo-Latin commentaries and the management of knowledge in the late middle ages and the early modern period (1400-1700). Supplementa Humanistica Lovaniensia no. 33 Leuven: Leuven University Press. 349-386. book chapter
 • Zwalve W.J. (2013), The case for the lost captain. A discussion about D. 19,2,15,6, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 81(3-4): 621-631. article in journal
 • Zwalve W.J. (2013), The Equity of the Law: Law and Equity since Justinian. In: Koops E., Zwalve W.J. (Eds.) Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common Law. Legal History Library no. 10 Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 17-37. book chapter
 • Zwalve W.J. (2012), Een eeuwenoud gebouw: De betekenis van het Romeinse recht, De Academische Boekengids 95(November): 5-7. article in journal
 • Zwalve W.J. & Sirks A.J.B. (2012), Grundzuge der Europaischen Privatrechtsgeschichte. Koln: Bohlau Verlag. book
 • Zwalve W.J. (2012), Nous suivons le texte, non la glosse. Enige opmerkingen over de schadevergoedingsvordering van art. 7:406 lid 2 BW, Clio & Themis, Revue électronique d’histoire du droit 2: 74-92. article in journal
 • Zwalve W.J. (2012), Sola scriptura, An essay in comparative legal history on 'obligacions' in thirteenth century France and England, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 80(1-2): 95-128. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2012), Tekst & Uitleg XIII, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXIX: 89-112. article in journal
 • Zwalve W.J. (2011), De Turkse verloving. In: de Boer Th.M., Fokkens J.W., Vlas J., Vos M.J., de Vries Lentsch-Kostense C.L. (Eds.) Strikwerda's conclusies. Deventer: Kluwer. 631-644. book chapter
 • Zwalve W.J. (2011), Trial by Battle. Over 'equality of arms' in het burgerlijke proces, Ars Aequi 60(3): 171-183. article in journal
 • Zwalve W.J. (2010), De akte van Tolsum en het Romeinse recht, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 71(3/4): 236-246. article in journal
 • Zwalve W.J. (2010), De historische context van de overeenkomst, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 171(2): 63-77. article in journal
 • Zwalve W.J. (2010), Feuerversicherungsfall und romisches Recht. Einige Bemerkungen zur romischen Zessionslehre. In: Kaiser W., Schermaier M. (Eds.) Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Wien: Bohlau. 296-309. book chapter
 • Zwalve W.J. (2010), Guillaume Durant (1237 - 1296) Raadsheer in de pauselijke curie, staatsman en geestelijke, Ars Aequi 59(Maart): 209-214. article in journal
 • Zwalve W.J. (2010), Het zwijgen van de Hoge Raad, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2: 68-72. article in journal
 • Zwalve W.J. (2010), Sir Edward Coke (1552 - 1634) Een revolutinair conservatief in dienst van het recht, Ars Aequi 59: 905-909. article in journal
 • Zwalve W.J. (2010), Zur Abtretung des Herausgabeanspruchs im mittelalterlichen gemeinen Recht. In: Ius Romanum - Ius Commune - Ius Hodiernum, Studies in honour of Eltjo J.H. Schrage on the occasion of his 65ste birthday. Amsterdam & Aalen: Kloof Booksellers & Scientia Verlag. 439-450. book chapter
 • Zwalve W.J. (2009), Een "Common Frame of Refence" als Europees Burgerlijk Wetboek?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6789(140): 191-193. article in journal
 • Zwalve W.J. (2009), Exit bos frisica, The Tolsum tablet and Roman law, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 77: 355-366. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2009), Het offer. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 403-423. book chapter
 • Zwalve W.J. (2009), Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland en een kennelijk onuitroeibaar misverstand, Vermogensrechtelijke Analyses (2): 3-11. article in journal
 • Zwalve W.J. (2009), Regelgeving in het Vermogensrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 170(1): 20-26. article in journal
 • Zwalve W.J. (2009), Tekst & Uitleg XII, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXVII: 129-146. article in journal
 • Zwalve W.J. (2009), Tekst & Uitleg XI, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXVI: 151-159. article in journal
 • Zwalve W.J. (2009), The Introduction to the Jurisprudence of Holland and the Doctrine of the Free Seas, Grotiana 30: 49-64. article in journal
 • Zwalve W.J. (2008), C. AE Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Den Haag: Boom Juridische uitgeves. book
 • Zwalve W.J. (2008), De "numerus clausus". In: Maandblad voor Vermogensrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 198-204. conference paper
 • Zwalve W.J. (2008), De "Time Value of Money", Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXV: 105-121. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2008), Het toeschouwersrisico. Enkele opmerkingen over het onderscheid tussen rechtsvragen en vaststellingen van feitelijke aard.. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Eds.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 15-29. conference paper
 • Zwalve W.J. (2008), Tekst & uitleg, Groninger Opmerkingen en Mededelingen (XXIV): 101-110. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. & Koops E. (Eds.) (2008), The Past and Future of Money. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. editorship of book
 • Zwalve W.J. (2008), The Past and Future of "Mutuum". In: Zwalve W., Koops E. (Eds.) The Past and Future of Money. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 17-39. conference paper
 • Zwalve W.J. & Gerdes D.M.A. (2007), Boekbespreking, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6701(138): 208-212. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2007), Codex Justinianus 6.21.1: Florus's case. In: Hekster O., Kleijn de G., Slootjes D. (Eds.) Crises and the Roman Empire. Leiden: Koninkijke Brill NV. 367-379. book chapter
 • Zwalve W.J. (2007), De cypressen van Daphne, 56: 560-565. article in journal
 • Zwalve W.J. (2007), De letter van de wet, 56(10): 725-726. article in journal
 • Zwalve W.J. (2007), Enkele opmerkingen over art. 6:6, lid 3 BW, Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXIII: 1-16. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2007), Papinianus of Modestinus? Over de curieuse achtergronden van een curieus geval van samenloop. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Eds.) Samenloop. BW Krant Jaarboek Deventer: Kluwer. 59-75. book chapter
 • Zwalve W.J. (2007), Reactie op “Pye Ltd. V. United Kingdom, ‘ook maar een mening’” van prof. mr. W.J. Zwalve, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6698: 150-153. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2007), Tekst en uitleg. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Janssen C.J.H., Zwalve W.J. (Eds.) Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Groninger Opmerkingen en Mededelingen. 101-114. conference paper: refereed
 • Zwalve W.J. (Ed.) (2006), Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese Privaatrecht. I Inleiding en zakenrecht. Den Haag: Boom, juridische uitgevers. editorship of book
 • Zwalve W.J. (2006), Le Cohu C. Morvan, Req. 12 juillet 1905 (Dalloz 1907.1.141), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 7(23): 276-282. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2006), Over generale en bijzondere zekerheidsrechten, 55(1): 18-23. article in journal
 • Zwalve W.J. (2006), Pye Ltd v. United Kingdom "ook maar een mening", WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 137(6664): 339-346. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (Ed.) (2006), Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. editorship of book
 • Zwalve W.J. (2006), Too convienent a form of security to be lightly abolished. In: Uitgave Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie Den Haag. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie no. 6665 Den Haag: Vermande. 349-358. conference paper
 • Zwalve W.J. (2005), What a condition would men be in, The Stellenbosch Law Review Regstydskrif 16(3): 336-350. article in journal
 • Zwalve W.J. (2004), 'A Labyrinth of Creditors'. In: Kieninger E.A. (Ed.) Security Rights in Movables. Cambridge: Cambridge University Press. 38- 53. conference paper
 • Zwalve W.J. (2004), Beknopte Geschiedenis van het Romeinse recht. Den Haag: Boom. book
 • Zwalve W.J. (2004), "Europas verkrachting", Elsa Magazine 2: 9-12. article in journal
 • Zwalve W.J. (2004), 'Roman Actuarial Science and Ulpian's Life Expectancy Table'. In: Ligt L. de, Hemelrijk E.A., Singor H.W. (Eds.) Roman Rule and Civic Life (Local and Regional Perspectives). Amsterdam: Gieben. 277- 297. conference paper
 • Zwalve W.J. (2004), "Slade's case", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 21: 96-105. article in journal
 • Zwalve W.J. (2004), 'Valerius Patruinus' Case' (Contracting in the Name of the Emperor)'. In: Blois L. de, Erdkamp P., Hekster O., Kleijn G. de, Mols S. (Eds.) The Representation and Perception of Roman Imperial Power. Amsterdam: Gieben. 157- 169. conference paper
 • Zwalve W.J., Verstappen L.C.A., Huizink J.B. & Hartkamp A.S. (2003), Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren. Den Haag: Vermande. book
 • Zwalve W.J. (2003), 'D. 16,3,31,1' (Tekst & Uitleg VII). In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H. (Eds.) Groninger Opmerkingen en Mededelingen 20. Groningen: Chimaira. 97-108. conference paper
 • Zwalve W.J. (2003), Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht. Groningen: Kluwer. book
 • Zwalve W.J. (2003), Tekst en uitleg VI. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H., Zwalve W.J. (Eds.) Groninger opmerkingen en mededelingen XIX. Groningen: Chimaira BV. 115-136. conference paper
 • Zwalve W.J. (2003), Tekst en uitleg. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., Jansen C.J.H., Zwalve W.J. (Eds.) Groninger opmerkingen en mededelingen. Groningen: Chimaira. 115-136. book chapter
 • Zwalve W.J. (2003), 'The Cultivation of Incompetence'. In: Lokin J.H.A., Brandsma F., jansen C.J.H. (Eds.) Groninger Opmerkingen en Mededelingen. Groningen: Chimaira. 1-12. conference paper
 • Zwalve W.J. & Vries T. (2003), Ulpianus en de actuaristiek van zijn tijd. In: Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Eds.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. In: Meijers-reeks, nr. 51. Deventer: Kluwer. 97-113. book chapter
 • Zwalve W.J. (2003), Zo moet het niet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6546: 667-668. article in journal
 • Zwalve W.J. (2002), Callistus' Case. Some Legal Aspects of Roman Business Activities. In: Blois L. de, Rich J. (Ed.) The transformation of economic life under the roman empire. Amsterdam: J.C. Gieben. 116-127. book chapter
 • Zwalve W.J. (2002), Enige beschouwingen over betaling door derden. In: Kortmann S.C.J.J. (Ed.) "Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht", serie onderneming en recht deel 24. Deventer: Kluwer. 601-611. book chapter
 • Zwalve W.J. (2002), Komdeur q.q/Nationale Nederlanden, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6496: 481-482. article in journal
 • Zwalve W.J. (2002), Redelijkheid en billijkheid, goede zeden en restitutie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6501: 606-611. article in journal
 • Zwalve W.J. (2002), "Snell v. Beadle" (the Privy Council on Roman law, Norman customary law and the ius commune). In: Ligt L. de (Ed.) "Viva vox iuris romani"(Essays in honour of J.E. Spruit). Amsterdam: Gieben. 379-386. book chapter
 • Zwalve W.J. (2001), Constructive Trusts en Verjaring, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 18: 66-78. article in journal
 • Zwalve W.J. (2001), De magie van het pandrecht, Archivo Español de Arte 73: 432-447. article in journal
 • Zwalve W.J. & Lokin J.H.A. (2001), Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis (derde geheel herziene druk). Deventer: Kluwer. book
 • Zwalve W.J. (2001), In re Iulius Agrippa's estate (Q. Cervidius Scaevola, Iulia Domna and the estate of Iulius Agrippa). In: De Blois L. (Ed.) Administration Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire. Amsterdam: Gieben. 154-166. conference paper
 • Zwalve W.J. (2001), Luijten's plaats in de rechtsgeschiedenis. In: Gerver P.H.M. (Ed.) Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 3-6. conference paper
 • Zwalve W.J. (2001), Tekst en Uitleg, IV (c.7.39,2), Groninger Opmerkingen en Mededelingen 17: 987-998. article in journal
 • Zwalve W.J. (2000), C.AE. Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. book
 • Zwalve W.J. (2000), De ongelooflijke actualiteit van de rechtsgeschiedenis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 131(6423): 809-810. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (2000), De positie van de derde-begunstigde bij de levensverzekeringsovereenkomst. In: Hartlief T., Mendel M.M. (Eds.) Verzekering en maatschappij. Juridische beschouwingen over de maatschappelijke rol van verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen.. Deventer: Kluwer. 131-146. book chapter
 • Zwalve W.J. (2000), L'essence de la propriété. In: Loof J.-P., Ploeger H., Steur A. van der (Eds.) The right to property. The influence of Article 1 Protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law.. Maastricht: Shaker Publishing. 7-16. book chapter
 • Zwalve W.J. (2000), Qui solvit alii. Beschouwingen over betaling aan inningsonbevoegden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Zwalve W.J. (31 July 1999), Privaatrecht Actueel. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 547-548. article in magazine/newspaper
 • Zwalve W.J. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief J., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 47-54. book chapter
 • Zwalve W.J. (1999), Der Fall "De Koning". Einige Bemerkungen zum Rechtsschutz des gutgläubig leistenden Schuldners und dem seines Gläubigers, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3: 570-582. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (27 November 1998), De plaats van de overeenkomst in het verbintenissenrechtelijk systeem (Lecture). Groningen. other
 • Zwalve W.J. (26 November 1998), Uit het leven van Publius Suillius Rufus (Lecture). Breda. other
 • Zwalve W.J., Alkema E.A. & Nijboer J.F. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 551-559. conference paper: refereed
 • Zwalve W.J. (7 November 1998), Ovidius gewroken (Lecture). Groningen. other
 • Zwalve W.J. (8 October 1998), L'essence de la propriété (Lecture). Leiden. other
 • Zwalve W.J. (21 September 1998), 'Qui solvit alii' (Probleme des römischen, deutschen und niederländischen Bereicherungsrecht' (Key-note speech voor de 'Deutscher Rechtshistorikertag' (Lecture). Regensburg (Duitsland). other
 • Zwalve W.J. (10 September 1998), 'Het rechtskarakter van de Romeinse 'fiscus' (Lecture). Utrecht. other
 • Zwalve W.J. (19 June 1998), 'Beschouwingen over de qualiteitsrekening' (Lecture). Antwerpen. other
 • Zwalve W.J. (19 June 1998), 'Geld op de plank' . Beschouwingen over de kwaliteitsrekening. Studiedag 'Inzake kwaliteit' (Lecture). Antwerpen. other
 • Zwalve W.J. (7 April 1998), De geschiedenis van de trust (Lecture). Groningen. other
 • Zwalve W.J. (1998), Beantwoording rechtsvraag (265) Romeins recht. De zaak van de onbetrouwbare makelaar, (jaargang 4): 719-721. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (1998), Boekbeschouwing Mr M.W. Scheltema; 'Onverschuldigde betaling'. Kluwer Deventer 1997 ( 356 + XIII p.), Rechtsgeleerd Magazijn Themis (159): 206-208. article in journal: refereed
 • Zwalve W.J. (1998), Geld op de plank. In: Dirix E., Vriesendorp R.D. (Eds.) Inzake Kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht.. Deventer: Kluwer Rechtswetenschappen België. 45-53. book chapter
 • Zwalve W.J. (1998), 'Keizers, soldaten en juristen' (vijf Romeinse juridische biografieën). Deventer: Kluwer. book
 • Zwalve W.J. (1998), Uit de Geschiedenis van het Handelsrecht III 'Reputed Ownership'. Twaalf opstellen bij het zestiende lusturm van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdenvijftiende geboortedag van Hugo de Groot, Van Beheering 'goedenrechtelijke beschouwingen' : 71-82. article in journal

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.