Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman

Professor Emeritus Company Law

Name
Prof.mr. S.M. Bartman
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
s.m.bartman@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7365-7025

Steef Bartman has been connected to the Company Law Department, Institute for Private Law since 2003 as a professor of Company Law at Leiden University. He is attorney of law at Bartman Company Law, Baambrugge, the Netherlands.

More information about Steef Bartman

Steef Bartman studied Law at the University of Amsterdam. In 1989, he was awarded his doctorate with a thesis on piercing the corporate veil, comparing Dutch and German statutory law and case law. Steef has written numerous articles on corporate law. In 1992, he started working as an attorney in Amsterdam. In September 2003 he was appointed professor of Company Law at Leiden University. After having been a partner and of counsel with several big law firms he started his own law firm in 2015, named Bartman Company Law.

Steef Bartman is the initiator and co-author of a widely used book, titled ‘Van het concern’ (‘About the Corporate Group’), which contains an elaborate survey of group company law in the Netherlands. He is also the initiator and main editor of the journal European Company Law (ECL) and the related CECL Book Series (www.cecl.eu). He frequently lectures on recent developments in Dutch corporate law, not just for Leiden law students, but also for practicing lawyers and judges in training. Steef is a well-known commentator of judicial awards published in several leading Dutch periodicals, such as JOR, Ondernemingsrecht and Ars Aequi.

Steef is considered an expert on veil piercing, group finance matters ( inter alia parent guarantees, 403 statements, ultra vires and conflicts of interest) and related directors liability. Furthermore, he specializes in corporate disputes, such as squeeze-out and inquiry proceedings, bankruptcy scenarios and takeover disputes. Steef Bartman is frequently asked to opine by means of an expert letter or affidavit in legal proceedings on his field of expertise.

Professor Emeritus Company Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Gelderland 25 July 2019, no. NL18.18879, JOR 2020,2 (JOR 2020/28 Ondeugdelijke betonvloer - verhanging van bedrijfsactiviteiten, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid).annotation
 • Winter J.W., Jongh J.M. de, Hijink J.B.S, Timmerman L., Solinge G. van, Lennarts M.L., Wezeman J.B., Bulten C.D.J., Bartman S.M., Lokin E.C.H.J., Wuisman I.S., Vletter-van Dort H.M., Schwarz C.A., Verbrugh M.A., Roest J., Raaijmakers G.T.M.J., Koster H., Kemp B., Olaerts M., Joosen E.P.M., Boschma H.E., Verdam A.F., Schutte-Veenstra J.N., Willems J.H.M. & Rensen G.C.J. (2020), Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer, Ondernemingsrecht 2020(7): 471-474.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 17 January 2020, no. 18/01948, AA 2020,3; 274-277 (ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.); Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?).annotation
 • Bartman S.M. (2019), Editorial: The Adopted Proposal for an EU Directive on Cross-Border Operations: A Realistic Compromise, European Company Law 16(5): 140-142.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 March 2019, no. 200.216.372_01, AA 2019,11; 875-879 (Groepsaansprakelijkheid in concernverband; Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 (Novomatic c.s./Betsoft c.s.) en Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1151 (Detacom/KSD c.s.)).annotation
 • Bartman S.M. (2019), Iets over groepsaansprakelijkheid in concernverband. In: JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. ZIFO-reeks Deventer: Wolters Kluwer. 11-20.book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 February 2019, JOR 2019,5 (JOR 2019/101 Matrassen Hannibal – bestuurdersaansprakelijkheid).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Kantonrechter Rb. Noord-Holland 7 August 2018, JOR 2019,7/8 (JOR 2019/156 K&P Makelaars – verhanging van bedrijfsactiviteiten, vereenzelviging, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 May 2019, JOR 2019,7/8 (JOR 2019/157 Tieben – verhanging van bedrijfsactiviteiten, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 19 April 2019, JOR 2019,11 (JOR 2019/244 Xando – doorbraak wegens risicovolle concernstructuur).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 29 March 2019, no. 18/01396, AA 2019,6; 482-486 (ECLI:​NL:​HR:​2019:​467, NJ 2019/157 (Mandir); Toerekening van kennis aan een rechtspersoon: mijmeringen bij een Hindoestaanse tempel).annotation
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 December 2017, AA 2018,11; 913-919 (Commissaris en tegenstrijdig belang: handelt de Ondernemingskamer contra legem?; ECLI:NL:GHAMS:2017:5354, JOR 2018/210, m.nt. C.D.J. Bulten (Intergamma)).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 24 March 2017, AA 2018,3; 235-238 (Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles; ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 26 July 2018, JOR 2018,11 (JOR 2018/275 SNS-enquêteprocedure).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Den Haag 5 September 2017, JOR 2018,1 (JOR 2018/2).annotation
 • Bartman S.M. & Kraan J. van der, annotation: Hoge Raad 31 March 2017, no. 16/00335, AA 2017,11; 921-927 (Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW; ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 October 2016, no. 200.192.987/01 OK, AA 2017,2; 113-118 (Concern governance en de rol van de COR; ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 (COR NS/NS Groep NV)).annotation
 • Bartman S.M. (2017), Failliete moeder, onwillige dochter: for better and for worse? Reactie op W.J.M. van Andel en M.E. ten Brinke ‘Wetgever, maak de curator slagvaardiger in concernverhoudingen!' in TvI 2017/1, Tijdschrift voor Insolventierecht 2017/33(5): 205-208.article in journal
 • Bartman S.M. & Hanegraaf C.E.J.M., annotation: Hoge Raad 17 February 2017, no. 15/03646, AA 2017,6; 523-527 (Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen; ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Den Haag 26 April 2017, JOR 2017,7/8 (JOR 2017/194).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 January 2017, JOR 2017,4 (JOR 2017/96).annotation
 • Bartman S.M. (2016), Dutch Supreme Court at a Loss over Groups, European Company Law 13(4): 123-128.article in journal
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233.article in journal
 • Bartman S.M. (2016), Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern, Ondernemingsrecht 2016(10/11): 365-370.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Midden-Nederland 22 June 2016, JOR 2016,10 (JOR 2016/267).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 9 December 2015, JOR 2016,1 (JOR 2016/7).annotation
 • Bartman S.M. (2016), Piercing the Corporate Veil in Haitian Poisoning Affair Rejected in First Instance: German HELM AG Not Found Liable under Dutch Corporate Law, European Company Law 13(3): 105-116.article in journal
 • Bartman S.M., Dorresteijn A.F.M. & Olaerts M. (2016), Van het concern [Negende druk]. Deventer: Wolters Kluwer.book
 • Bartman S.M. (2015), De 403-verklaring; hoofdelijkheid of borgtocht? Een napleitexercitie, Ars Aequi 2015: 806-812.article in journal
 • Bartman S.M. (2015), De ondergang van Imtech, Ondernemingsrecht 2015(15): 542-543.article in journal
 • Bartman S.M. (2015), Het goudschaaltje van Ingelse. In: Makkink C.G., Nieuwe Weme M.P., Wees A.J. van (Eds.) Ik ben niet overtuigd, liber amicorum voor Peter Ingelse. Ars Aequi Nijmegen: Ars Aequi. 43-50.book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17 February 2015, JOR 2015,4 (JOR 2015/104).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Noord-Holland 25 March 2015, JOR 2015,5 (JOR 2015/136).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Rotterdam 29 September 2015, no. HARK 15-498, JOR 2015 (JOR 2015/295).annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Gravenhage 18 March 2014, JOR 2015,4 (JOR 2015/93).annotation
 • Bartman S.M. & Masouros P.E. (2015), The Quest for Europe and for European Company Law: Come and Join Us!, European Company Law 12(2): 59-60.article in journal
 • Bartman S.M. & Wezeman J.B. (Eds.) (2015), Uitspraken Ondernemingsrecht, editie 2015. Deventer: Wolters Kluwer.editorship of book
 • Bartman S.M. (2014), Anders dan het orakel van Delphi, Ondernemingsrecht (17): 723-724.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 July 2014, JOR 2014,9.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 October 2013, JOR 2014,1.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 June 2014, JOR 2014,9.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 6 December 2013, Ondernemingsrecht 2014,4.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 15 October 2013, Jor 2014,3.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 July 2014, Jor 2014,233.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 June 2014, Jor 2014,230.annotation
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', NJB-kronieken 2014: 869.article in journal
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', Nederlands Juristenblad (17): 1194-1195.article in journal
 • Bartman S.M. (2013), Aansprakelijkheid in maatschapsverband, Ars Aequi 62(9): 662-666.article in journal
 • Bartman S.M. (2013), Amsterdam "Chancery Court" May Open Foreign Desk, European Company Law 10: 107-108.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 July 2013, Jor 2013,302.annotation
 • Bartman S.M. & Ingh F.J.P. van der (2013), De economische werkelijkheid in het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder het enquêterecht. Een e-maildialoog. In: Busch D., Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Christels Koers. Liber amicorum voor Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht no. 79 Deventer: Kluwer. 45-53.book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 July 2013, JOR 2013,11.annotation
 • Bartman S.M. (2013), Het jus de non evocando in het ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht 2013(5): 169-170.article in journal
 • Bartman S.M. (2013), Het sneeuwbaleffect van een winstuitkering in de Flex-BV. In: Holtzer H., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (Eds.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 115 Deventer: Kluwer. 149-161.book chapter
 • Bartman S.M. (2013), Ondernemingskamer mag foreign desk openen, Ondernemingsrecht 2013(71): 355-356.article in journal
 • Bartman S.M. (2013), The Obligation to Contribute in the Case of Group Financing Under Dutch Law: How to Allocate the Pain among Group Members?, European Company Law 10(1): 15-20.article in journal
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer.book
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Leeuwarden 31 July 2012, JOR 2013; 356-358.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Maastricht 1 June 2011, JOR 2012,12.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Breda 26 May 2010, JOR 2012; 539-540.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Groningen 27 June 2012, JOR 2012; 1376-1377.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 April 2012, Ondernemingsrecht 2012; 389-393.annotation
 • Bartman S.M. (2012), Curatoren DSB richten hun pijlen op Dirk Scheringa (maar schieten vooralsnog mis), Ondernemingsrecht (13): 584-586.article in journal
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk Deventer: Kluwer.book
 • Bartman S.M. (2012), Draagplicht en draagplichtverdeling bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?, Ars Aequi (10): 830-836.article in journal
 • Bartman S.M. (2012), Grenzeloos enqueterecht, Ars Aequi 61(5): 379-384.article in journal
 • Bartman S.M. (2012), Op naar de Europese BV, Mr. Hét magazine voor juristen (10): 33.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 20 May 2009, JOR 2011,12.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam, Ondernemingskamer 10 November 2010, JOR 2011; 59-60.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Maastricht 10 June 2011, JOR 2011; 2911-2913.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 26 March 2010, AA 2011; 126-130.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (OK) 30 May 2011, JOR 2011; 1687-1689.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Almelo 2 March 2011, JOR 2011; 1458-1461.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Utrecht 12 October 2011, JOR 2011; 3127-3131.annotation
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership and State Intervention: A Supervisor-Forced Transfer of Shares in a Distressed Financial Undertaking under Future Dutch Law, European Company Law 8(6): 228-232.article in journal
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership: Call for a Derivative Company?, European Company Law 8(6): 227-228.article in journal
 • Bartman S.M. (2010), Aandeelhoudersdemocratie a la Dworkin. In: Hassel K.M. van, Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Willems' Wegen, liber amicorum prof. mr. J.H.M. Willems, serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102. Deventer: Kluwer. 33-48.book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Ondernemingskamer 12 January 2010, JOR 2010; 1044-1046.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 24 March 2010, JOR 2010; 1270-1272.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 11 September 2009, AA 2010; 102-105.annotation
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2010), Enqueterecht voorzichtig onder het mes, Ondernemingsrecht (2): 76-86.article in journal
 • Bartman S.M. (2010), Shareholder Democracy a la Dworkin, European Company Law 7(1): 5-12.article in journal
 • Bartman S.M. (23 January 2009), Rechter gaf DSB te veel ruimte. Het Financieele Dagblad: 9.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (2009), Administratieplicht en Insolventiewet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6783): 72-76.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 12 March 2009, JOR 2009; 1082-1083.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 9 February 2009, Ondernemingsrecht 2009; 216-219.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof den Bosch 7 April 2009, JOR 2009; 1264-1268.annotation
 • Bartman S.M. (2009), EU Law-making and its Impact on national Company Law. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Eds.) Content and Meaning of national Law in the Context of Transnational Law. Munich: Sellier. European Law Publishers. 101-112.book chapter
 • Bartman S.M. (2009), From Holland with Love!, European Company Law 6(3): 104-104.article in journal
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: een vennootschapsrechtelijk dubieuze constructie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6809): 688-693.article in journal
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: vervolg naar aanleiding van Kamervragen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6817): 847-850.article in journal
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2009), Van het concern Deventer: Kluwer.book
 • Bartman S.M., Ondernemingsrecht 2009; 48-53.annotation
 • Bartman S.M. (18 September 2008), Europese SPE kan erg populair worden bij het bedrijfsleven. Het Financiële Dagblad.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Roermond 20 February 2008, JOR 2008; 847-854.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Amsterdam 26 March 2008, JOR 2008; 1132-1145.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Almelo 24 June 2008, JOR 2008; 1991-1998.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Leeuwarden 31 October 2007, JOR 2008; 47-55.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Groningen 11 June 2008, JOR 2008; 1709-1720.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 29 March 2007, JOR 2008; 316-320.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 12 December 2007, JOR 2008; 67-150.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Utrecht 12 December 2007, Jor 2008.annotation
 • Bartman S.M. (2008), De verweesde onderneming. In: Holtzer M., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (Eds.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, deel 97 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer. 269-277.conference paper
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2008), Evenwichtig ondernemingsbestuur in de polder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2008(3): 57-65.article in journal
 • Bartman S.M. (2008), Real Seat in Retreat, European Company Law 5(4): 172-172.article in journal
 • Bartman S.M. (2008), The Impact of Optional EU Law Making on National Company Law, European Company Law 5(6): 271-276.article in journal
 • Bartman S.M. (2008), The SPE Revolution, European Company Law 5(6): 270-270.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Leeuwarden 31 October 2007, Jor 2008.annotation
 • Bartman S.M. (29 September 2007), Beursfonds moet luisteren naar Ondernemingsraad. De Volkskrant.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (2007), A Convenient Truth, European Company Law 3: 102-102.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Arnhem 11 September 2007, Jor 2007.annotation
 • Bartman S.M., annotation: HR 29 June 2007, Jor 2007.annotation
 • Bartman S.M., annotation: HR 14 September 2007, Jor 2007.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb Amsterdam 3 October 2007, Jor 2007.annotation
 • Bartman S.M. (2007), De verweesde onderneming., Ondernemingsrecht 8: 316-319.article in journal: refereed
 • Bartman S.M. (2007), From Autonomy of Interests to Concurrence of Interests in Dutch Group Company Law, European Company Law 4(5): 207-210.article in journal
 • Bartman S.M. (2007), Of groups and Ostriches, European Company Law 5: 190-190.article in journal
 • Bartman S.M. (2007), Onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang; Biedt de Hoge Raad de praktijk toch een sprankje hoop in ABN Amro-Dijkema q.q.?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6694: 51-54.article in journal: refereed
 • Bartman S.M. (2007), SER-advies fopt werknemers, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 6: 198-198.article in journal
 • Bartman S.M. (11 May 2006), Komst Europese BV is dringend gewenst.. Het Financiële Dagblad: 11-11.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (11 May 2006), Overnamerichtlijn werkt als breekijzer. Het Financiële Dagblad: 11-11.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Roermond 25 October 2006, Jor 2006.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 18 January 2006, Ondernemingsrecht 2006; 197-201.article in journal
 • Bartman S.M. (2006), Crack the OOC-Code!, European Company Law 3: 162-162.article in journal
 • Bartman S.M. (2006), Doorstartverhaal. In: Kortmann S.C.J.J., et al. (Eds.) 10 jaar JOR Alsnog Geannoteerd. Den Haag: SDU.conference paper
 • Bartman S.M. (2006), EU back to basics, European Company Law : 4-4.article in journal
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.book
 • Bartman S.M. (2006), The EC Directive on Takeover Bids: Opting in as a Token of Good Corporate Governance.. In: Bartman S.M. (Ed.) European Company Law in Accellerated Progress. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.conference paper
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2006), Van het concern. Deventer: Kluwer.book
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 17 June 2005, Jor 2005; 1662-1663.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 8 July 2005, Jor 2005; 1676-1679.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Arnhem 11 October 2005, Jor 2005; 2044-2046.annotation
 • Bartman S.M. (2005), De concernenquête na Landis., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6628: 551-558.article in journal
 • Bartman S.M. (2005), De katalyserende werking van het tegenstrijdig belang. Een beschouwing naar aanleiding van het Duplicado-arrest., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6615: 237-243.article in journal
 • Bartman S.M. (2005), De SE: nuttig vehikel of speeltje voor juristen?. In: Koppenol-Laforce M.E. (Ed.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk, serie Praktijkhandleidingen. Deventer: Kluwer. 1-22.book chapter
 • Bartman S.M. (2005), Editorial: The Bonding Hypothesis., European Company Law 05/3: 89-89.article in journal
 • Bartman S.M. (2005), Naschrift op reactie Mr. J.M. Blanco Fernández., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/5530: 606-606.article in journal
 • Bartman S.M. (21 October 2004), Fransen winnen slag om SE. Het Financiële Dagblad: 10-10.article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (2004), 403-verklaring blijft bron van misverstand. Nadere gedachten rond HR 28 juni 2002, NJ 2002, 447 m. nt. Ma (Akzo-ING)., Ondernemingsrecht 1/2: 48-52.article in journal
 • Bartman S.M. (2004), Analysis and consequences of the EC Directive on Takeover Bids., European Company Law 1: 5-8.article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 26 July 2001, Jor 2004.annotation
 • Bartman S.M., annotation: Vzngr. Rb. Amsterdam 8 April 2004, Jor 2004.annotation
 • Bartman S.M., annotation: HR 7 May 2004, Jor 2004.annotation
 • Bartman S.M. (2004), Corporate Governance; a Challenge to Company Law, European Company Law 2: 14-14.article in journal
 • Bartman S.M. (2004), De Code Tabaksblat; een juridisch lichtgewicht., Ondernemingsrecht 4: 123-126.article in journal
 • Bartman S.M. (2004), Verslag congres Van der Heijden Instituut d.d. 7 en 8 november 2003; De werknemer in het ondernemingsrecht., Ondernemingsrecht 3: 79-85.article in journal
 • Bartman S.M. (2004), Voorbij NV en BV, over "corporate governance" en het tekort van ons vennootschapsrecht, inaugurele rede Universiteit van Leiden.. Deventer: Kluwer.book
 • Bartman Company Law, Baambrugge Advocatuur
This website uses cookies.  More information.