Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman

Professor Emeritus Company Law

Name
Prof.mr. S.M. Bartman
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
s.m.bartman@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7365-7025

See for information tab 'Nederlands'.

Professor Emeritus Company Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2021), De Shell Nigeria-arresten van het hof Den Haag, een doorbraak bij internationale milieuschade?, Ars Aequi 70(4): 384-391. article in journal
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2021), The Shell Nigeria Judgments by the Court of Appeal of the Hague, a Breakthrough in the Field of International Environmental Damage?: UK Law and Dutch Law on Parental Liability Compared, European Company Law 18(3): 97-105. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Gelderland 25 July 2019, no. NL18.18879, JOR 2020,2 (JOR 2020/28 Ondeugdelijke betonvloer - verhanging van bedrijfsactiviteiten, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). annotation
 • Winter J.W., Jongh J.M. de, Hijink J.B.S., Timmerman L., Solinge G. van, Lennarts M.L., Wezeman J.B., Bulten C.D.J., Bartman S.M., Lokin E.C.H.J., Wuisman I.S., Vletter-Van Dort H.M., Schwarz C.A., Verbrugh M.A., Roest J., Raaijmakers G.T.M.J., Koster H., Kemp B., Olaerts M., Joosen E.P.M., Boschma H.E., Verdam A.F., Schutte-Veenstra J.N., Willems J.H.M. & Rensen G.C.J. (2020), Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer, Ondernemingsrecht 2020(7): 471-474 (2020/86). article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 17 January 2020, no. 18/01948, AA 2020,3; 274-277 (ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.); Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?). annotation
 • Bartman S.M. (2019), Editorial: The Adopted Proposal for an EU Directive on Cross-Border Operations: A Realistic Compromise, European Company Law 16(5): 140-142. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 March 2019, no. 200.216.372_01, AA 2019,11; 875-879 (Groepsaansprakelijkheid in concernverband; Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 (Novomatic c.s./Betsoft c.s.) en Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1151 (Detacom/KSD c.s.)). annotation
 • Bartman S.M. (2019), Iets over groepsaansprakelijkheid in concernverband. In: JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. ZIFO-reeks Deventer: Wolters Kluwer. 11-20. book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 February 2019, JOR 2019,5 (JOR 2019/101 Matrassen Hannibal – bestuurdersaansprakelijkheid). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Kantonrechter Rb. Noord-Holland 7 August 2018, JOR 2019,7/8 (JOR 2019/156 K&P Makelaars – verhanging van bedrijfsactiviteiten, vereenzelviging, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 May 2019, JOR 2019,7/8 (JOR 2019/157 Tieben – verhanging van bedrijfsactiviteiten, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 19 April 2019, JOR 2019,11 (JOR 2019/244 Xando – doorbraak wegens risicovolle concernstructuur). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 29 March 2019, no. 18/01396, AA 2019,6; 482-486 (ECLI:​NL:​HR:​2019:​467, NJ 2019/157 (Mandir); Toerekening van kennis aan een rechtspersoon: mijmeringen bij een Hindoestaanse tempel). annotation
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 December 2017, AA 2018,11; 913-919 (Commissaris en tegenstrijdig belang: handelt de Ondernemingskamer contra legem?; ECLI:NL:GHAMS:2017:5354, JOR 2018/210, m.nt. C.D.J. Bulten (Intergamma)). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 24 March 2017, AA 2018,3; 235-238 (Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles; ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 26 July 2018, no. 200.159.002/01 OK, JOR 2018,11; 3277-3279 (JOR 2018/275 SNS-enquêteprocedure). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Den Haag 5 September 2017, no. 200.192.670/01, JOR 2018,1; 36-39 (JOR 2018/2). annotation
 • Bartman S.M. & Kraan J. van der, annotation: Hoge Raad 31 March 2017, no. 16/00335, AA 2017,11; 921-927 (Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW; ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 October 2016, no. 200.192.987/01 OK, AA 2017,2; 113-118 (Concern governance en de rol van de COR; ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 (COR NS/NS Groep NV)). annotation
 • Bartman S.M. (2017), Failliete moeder, onwillige dochter: for better and for worse? Reactie op W.J.M. van Andel en M.E. ten Brinke ‘Wetgever, maak de curator slagvaardiger in concernverhoudingen!' in TvI 2017/1, Tijdschrift voor Insolventierecht 2017(5): 205-208 (TvI 2017/33). article in journal
 • Bartman S.M. & Hanegraaf C.E.J.M., annotation: Hoge Raad 17 February 2017, no. 15/03646, AA 2017,6; 523-527 (Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen; ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Den Haag 26 April 2017, no. C/09/510578 / HA ZA 16-549, JOR 2017,7/8; 2161-2162 (JOR 2017/194). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 January 2017, no. 200.200.898/01 OK, JOR 2017,4; 1135-1137 (JOR 2017/96). annotation
 • Bartman S.M. (2016), Dutch Supreme Court at a Loss over Groups, European Company Law 13(4): 123-128. article in journal
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233. article in journal
 • Bartman S.M. (2016), Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern, Ondernemingsrecht 2016(10/11): 365-370 (2016/77). article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Midden-Nederland 22 June 2016, no. 4805965 UC EXPL 16-2423 JH/1050, JOR 2016,10 (JOR 2016/267). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 9 December 2015, no. 200.164.221/01 OK tot en met 200.164.221/06 OK, JOR 2016,1 (JOR 2016/7). annotation
 • Bartman S.M. (2016), Piercing the Corporate Veil in Haitian Poisoning Affair Rejected in First Instance: German HELM AG Not Found Liable under Dutch Corporate Law, European Company Law 13(3): 105-116. article in journal
 • Bartman S.M., Dorresteijn A.F.M. & Olaerts M. (2016), Van het concern: [Negende druk]. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Bartman S.M. (2015), De 403-verklaring; hoofdelijkheid of borgtocht? Een napleitexercitie, Ars Aequi 2015: 806-812. article in journal
 • Bartman S.M. (2015), De ondergang van Imtech, Ondernemingsrecht 2015(15): 542-543. article in journal
 • Bartman S.M. (2015), Het goudschaaltje van Ingelse. In: Makkink C.G., Nieuwe Weme M.P., Wees A.J. van (Eds.) Ik ben niet overtuigd, liber amicorum voor Peter Ingelse. Ars Aequi Nijmegen: Ars Aequi. 43-50. book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17 February 2015, JOR 2015,4 (JOR 2015/104). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Noord-Holland 25 March 2015, JOR 2015,5 (JOR 2015/136). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Rotterdam 29 September 2015, no. HARK 15-498, JOR 2015 (JOR 2015/295). annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Gravenhage 18 March 2014, JOR 2015,4 (JOR 2015/93). annotation
 • Bartman S.M. (2015), The Quest for Europe and for European Company Law: Come and Join Us!, European Company Law 12(2): 59-60. article in journal
 • Bartman S.M. & Wezeman J.B. (Eds.) (2015), Uitspraken Ondernemingsrecht, editie 2015. Deventer: Wolters Kluwer. editorship of book
 • Bartman S.M. (2014), Anders dan het orakel van Delphi, Ondernemingsrecht (17): 723-724. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 July 2014, JOR 2014,9. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 October 2013, JOR 2014,1. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 June 2014, JOR 2014,9. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 6 December 2013, Ondernemingsrecht 2014,4. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 July 2014, Jor 2014,233. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 June 2014, Jor 2014,230. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 15 October 2013, Jor 2014,3. annotation
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', NJB-kronieken 2014: 869. article in journal
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', Nederlands Juristenblad (17): 1194-1195. article in journal
 • Bartman S.M. (2013), Aansprakelijkheid in maatschapsverband, Ars Aequi 62(9): 662-666. article in journal
 • Bartman S.M. (2013), Amsterdam "Chancery Court" May Open Foreign Desk, European Company Law 10: 107-108. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 July 2013, Jor 2013,302. annotation
 • Bartman S.M. & Ingh F.J.P. van der (2013), De economische werkelijkheid in het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder het enquêterecht. Een e-maildialoog. In: Busch D., Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Christels Koers. Liber amicorum voor Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht no. 79 Deventer: Kluwer. 45-53. book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 July 2013, JOR 2013,11. annotation
 • Bartman S.M. (2013), Het jus de non evocando in het ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht 2013(5): 169-170. article in journal
 • Bartman S.M. (2013), Het sneeuwbaleffect van een winstuitkering in de Flex-BV. In: Holtzer H., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (Eds.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 115 Deventer: Kluwer. 149-161. book chapter
 • Bartman S.M. (2013), Ondernemingskamer mag foreign desk openen, Ondernemingsrecht 2013(71): 355-356. article in journal
 • Bartman S.M. (2013), The Obligation to Contribute in the Case of Group Financing Under Dutch Law: How to Allocate the Pain among Group Members?, European Company Law 10(1): 15-20. article in journal
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer. book
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Leeuwarden 31 July 2012, JOR 2013; 356-358. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Maastricht 1 June 2011, JOR 2012,12. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Breda 26 May 2010, JOR 2012; 539-540. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 April 2012, Ondernemingsrecht 2012; 389-393. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Groningen 27 June 2012, JOR 2012; 1376-1377. annotation
 • Bartman S.M. (2012), Curatoren DSB richten hun pijlen op Dirk Scheringa (maar schieten vooralsnog mis), Ondernemingsrecht (13): 584-586. article in journal
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk Deventer: Kluwer. book
 • Bartman S.M. (2012), Draagplicht en draagplichtverdeling bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?, Ars Aequi (10): 830-836. article in journal
 • Bartman S.M. (2012), Grenzeloos enqueterecht, Ars Aequi 61(5): 379-384. article in journal
 • Bartman S.M. (2012), Op naar de Europese BV, Mr. Hét magazine voor juristen (10): 33. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 20 May 2009, JOR 2011,12. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Utrecht 12 October 2011, JOR 2011; 3127-3131. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Maastricht 10 June 2011, JOR 2011; 2911-2913. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Almelo 2 March 2011, JOR 2011; 1458-1461. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam, Ondernemingskamer 10 November 2010, JOR 2011; 59-60. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam (OK) 30 May 2011, JOR 2011; 1687-1689. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 26 March 2010, AA 2011; 126-130. annotation
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership and State Intervention: A Supervisor-Forced Transfer of Shares in a Distressed Financial Undertaking under Future Dutch Law, European Company Law 8(6): 228-232. article in journal
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership: Call for a Derivative Company?, European Company Law 8(6): 227-228. article in journal
 • Bartman S.M. (2010), Aandeelhoudersdemocratie a la Dworkin. In: Hassel K.M. van, Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Willems' Wegen, liber amicorum prof. mr. J.H.M. Willems, serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102. Deventer: Kluwer. 33-48. book chapter
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 11 September 2009, AA 2010; 102-105. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Ondernemingskamer 12 January 2010, JOR 2010; 1044-1046. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 24 March 2010, JOR 2010; 1270-1272. annotation
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2010), Enqueterecht voorzichtig onder het mes, Ondernemingsrecht (2): 76-86. article in journal
 • Bartman S.M. (2010), Shareholder Democracy a la Dworkin, European Company Law 7(1): 5-12. article in journal
 • Bartman S.M. (23 January 2009), Rechter gaf DSB te veel ruimte. Het Financieele Dagblad: 9. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (2009), Administratieplicht en Insolventiewet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6783): 72-76. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 9 February 2009, Ondernemingsrecht 2009; 216-219. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 12 March 2009, JOR 2009; 1082-1083. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof den Bosch 7 April 2009, JOR 2009; 1264-1268. annotation
 • Bartman S.M. (2009), EU Law-making and its Impact on national Company Law. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Eds.) Content and Meaning of national Law in the Context of Transnational Law. Munich: Sellier. European Law Publishers. 101-112. book chapter
 • Bartman S.M. (2009), From Holland with Love!, European Company Law 6(3): 104-104. article in journal
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: een vennootschapsrechtelijk dubieuze constructie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6809): 688-693. article in journal
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: vervolg naar aanleiding van Kamervragen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6817): 847-850. article in journal
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2009), Van het concern Deventer: Kluwer. book
 • Bartman S.M., Ondernemingsrecht 2009; 48-53. annotation
 • Bartman S.M. (18 September 2008), Europese SPE kan erg populair worden bij het bedrijfsleven. Het Financiële Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Roermond 20 February 2008, JOR 2008; 847-854. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Almelo 24 June 2008, JOR 2008; 1991-1998. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Leeuwarden 31 October 2007, JOR 2008; 47-55. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 29 March 2007, JOR 2008; 316-320. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Utrecht 12 December 2007, Jor 2008. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 12 December 2007, JOR 2008; 67-150. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Amsterdam 26 March 2008, JOR 2008; 1132-1145. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Groningen 11 June 2008, JOR 2008; 1709-1720. article in journal
 • Bartman S.M. (2008), De verweesde onderneming. In: Holtzer M., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (Eds.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, deel 97 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer. 269-277. conference paper
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2008), Evenwichtig ondernemingsbestuur in de polder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2008(3): 57-65. article in journal
 • Bartman S.M. (2008), Real Seat in Retreat, European Company Law 5(4): 172-172. article in journal
 • Bartman S.M. (2008), The Impact of Optional EU Law Making on National Company Law, European Company Law 5(6): 271-276. article in journal
 • Bartman S.M. (2008), The SPE Revolution, European Company Law 5(6): 270-270. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Rb. Leeuwarden 31 October 2007, Jor 2008. annotation
 • Bartman S.M. (29 September 2007), Beursfonds moet luisteren naar Ondernemingsraad. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (2007), A Convenient Truth, European Company Law 3: 102-102. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Arnhem 11 September 2007, Jor 2007. annotation
 • Bartman S.M., annotation: HR 29 June 2007, Jor 2007. annotation
 • Bartman S.M., annotation: HR 14 September 2007, Jor 2007. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Rb Amsterdam 3 October 2007, Jor 2007. annotation
 • Bartman S.M. (2007), De verweesde onderneming, Ondernemingsrecht 8: 316-319. article in journal: refereed
 • Bartman S.M. (2007), From Autonomy of Interests to Concurrence of Interests in Dutch Group Company Law, European Company Law 4(5): 207-210. article in journal
 • Bartman S.M. (2007), Of groups and Ostriches, European Company Law 5: 190-190. article in journal
 • Bartman S.M. (2007), Onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang; Biedt de Hoge Raad de praktijk toch een sprankje hoop in ABN Amro-Dijkema q.q.?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6694: 51-54. article in journal: refereed
 • Bartman S.M. (2007), SER-advies fopt werknemers, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 6: 198-198. article in journal
 • Bartman S.M. (11 May 2006), Komst Europese BV is dringend gewenst. Het Financiële Dagblad: 11-11. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (11 May 2006), Overnamerichtlijn werkt als breekijzer. Het Financiële Dagblad: 11-11. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Roermond 25 October 2006, Jor 2006. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 18 January 2006, Ondernemingsrecht 2006; 197-201. article in journal
 • Bartman S.M. (2006), Crack the OOC-Code!, European Company Law 3: 162-162. article in journal
 • Bartman S.M. (2006), Doorstartverhaal. In: Kortmann S.C.J.J., et al. (Eds.) 10 jaar JOR Alsnog Geannoteerd. Den Haag: SDU. conference paper
 • Bartman S.M. (2006), EU back to basics, European Company Law : 4-4. article in journal
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. book
 • Bartman S.M. (2006), The EC Directive on Takeover Bids: Opting in as a Token of Good Corporate Governance.. In: Bartman S.M. (Ed.) European Company Law in Accellerated Progress. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. conference paper
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2006), Van het concern. Deventer: Kluwer. book
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 8 July 2005, Jor 2005; 1676-1679. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hoge Raad 17 June 2005, Jor 2005; 1662-1663. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Arnhem 11 October 2005, Jor 2005; 2044-2046. annotation
 • Bartman S.M. (2005), De concernenquête na Landis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6628: 551-558. article in journal
 • Bartman S.M. (2005), De katalyserende werking van het tegenstrijdig belang. Een beschouwing naar aanleiding van het Duplicado-arrest, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6615: 237-243. article in journal
 • Bartman S.M. (2005), De SE: nuttig vehikel of speeltje voor juristen?. In: Koppenol-Laforce M.E. (Ed.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk, serie Praktijkhandleidingen. Deventer: Kluwer. 1-22. book chapter
 • Bartman S.M. (2005), Editorial: The Bonding Hypothesis, European Company Law 05/3: 89-89. article in journal
 • Bartman S.M. (2005), Naschrift op reactie Mr. J.M. Blanco Fernández, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/5530: 606-606. article in journal
 • Bartman S.M. (21 October 2004), Fransen winnen slag om SE. Het Financiële Dagblad: 10-10. article in magazine/newspaper
 • Bartman S.M. (2004), 403-verklaring blijft bron van misverstand. Nadere gedachten rond HR 28 juni 2002, NJ 2002, 447 m. nt. Ma (Akzo-ING), Ondernemingsrecht 1/2: 48-52. article in journal
 • Bartman S.M. (2004), Analysis and consequences of the EC Directive on Takeover Bids, European Company Law 1: 5-8. article in journal
 • Bartman S.M., annotation: HR 7 May 2004, Jor 2004. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Hof Amsterdam 26 July 2001, Jor 2004. annotation
 • Bartman S.M., annotation: Vzngr. Rb. Amsterdam 8 April 2004, Jor 2004. annotation
 • Bartman S.M. (2004), Corporate Governance; a Challenge to Company Law, European Company Law 2: 14-14. article in journal
 • Bartman S.M. (2004), De Code Tabaksblat; een juridisch lichtgewicht, Ondernemingsrecht 4: 123-126. article in journal
 • Bartman S.M. (2004), Verslag congres Van der Heijden Instituut d.d. 7 en 8 november 2003; De werknemer in het ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht 3: 79-85. article in journal
 • Bartman S.M. (2004), Voorbij NV en BV, over "corporate governance" en het tekort van ons vennootschapsrecht, inaugurele rede Universiteit van Leiden.. Deventer: Kluwer. book
 • Bartman Company Law, Baambrugge Advocatuur
This website uses cookies.  More information.