Universiteit Leiden

nl en

Paul Nieuwenburg

Professor Political Philosophy

Name
Prof.dr. P. Nieuwenburg
Telephone
+31 71 527 1983
E-mail
pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl

Summary

Paul Nieuwenburg is Professor in Political Science and Political Philosophy at the Institute of Political Science and Co-Director of the Centre of Political Philosophy. He has held positions in departments of philosophy, public administration, and legal philosophy.

Research

His research focuses on issues in moral psychology, public ethics and constitutional theory. He is interested in both historical and systematic aspects of political philosophy, and tries to combine these interests where possible.

PhD supervision

Paul Nieuwenburg is available to supervise PhD students and invites PhD research proposals in the areas of:

 • Constitutional theory
 • History of political philosophy
 • Public ethics

See for more information on PhD positions:

Institute of Political Science: PhD

Professor Political Philosophy

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Work address

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Room number 5B37

Contact

 • Nieuwenburg P. (2014), Conflicts of values and political forgiveness, Public Administration Review 74(3): 374-382. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), De sluipende teloorgang van de rechtsstaat, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2011(4): 139-140. article in journal
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (30 March 2011), De prijs van de rechtsstaat. Staatscourant: 7. article in magazine/newspaper
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), Rechtsstaat tegen kostprijs, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 52(1): 18-22. article in journal
 • Nieuwenburg P. (2010), Aristotle on Ambition, History of Political Thought 31(4): 535-555. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. (2010), Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens Review of: Ober J. (2008) Democracy and Knowledge: Innovation and Learning in Classical Athens, Public Administration 88: 1136-1138. book review
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De noodklok voor de rechterlijke macht?, Advances in Emergency Medicine 64(6): 97-101. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-Afdoening, Filosofie & Praktijk 31: 72-80. article in journal
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-afdoening, Bestuurskundige Berichten . article in magazine/newspaper
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (29 October 2008), Eén stap te ver: de Wet OM-afdoening. Staatscourant: 5. article in magazine/newspaper
 • Nieuwenburg P. (2007), Aristoteles en het slechte als het schijnbaar goede. In: Kinneging A.A.M., Wiche R. (Eds.) Van kwaad tot erger. Utrecht: Spectrum. 36-50. book chapter
 • Nieuwenburg P. (2007), Democratic life in Europolis. In: Kinneging A.A.M. (Ed.) Rethinking Europe’s Constitution. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 159-172. book chapter
 • Nieuwenburg P. (2007), Practical reasoning and action: Simon’s administrative behavior in context. In: Göktug Morcöl (Ed.) Handbook of Decision Making. Boca Raton (FL): Taylor & Francis. 81-98. book chapter
 • Nieuwenburg P. (2007), The integrity paradox, Public Integrity 9: 213-224. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. & Sheikh H. (2006), De nood van de deugd. In: Pellikaan H., Lubben S. van der (Eds.) Ruimte op rechts? Conservatieve onderstroom in de Lage Landen. Utrecht: Spectrum. 202-217. book chapter
 • Nieuwenburg P. (2006), Machiavelli, Advances in Emergency Medicine 2: 167-171. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. (2006), Practical reasoning and action: Simon's administrative behavior in context. In: Morcöl G. (Ed.) Handbook of decision making. Boca Raton: Taylor & Francis. 81-98. book chapter
 • Nieuwenburg P. (2004), Learning to Deliberate, Political Theory 32: 449-467. article in journal
 • Nieuwenburg P. (2004), The Agony of Choice, Administration and Society 35: 683-700. article in journal
 • Nieuwenburg P. (2003), Can Virtue be Taught?, Public Integrity 5: 25-39. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. (2003), Public administration and practical reasoning. In: Rutgers M.R. (Ed.) Retracing public administration. Amsterdam: JAI press/Elsevier International. 209-239. book chapter
 • Boin R.A., Nieuwenburg P. & Wit R. de (2002), Bewaarders in de frontlinie: de noodzaak van een nieuw sturingsethos, Veiligheid en Veiligheidszorg 1(2): 3-13. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. (2002), Emotion and perception in Aristotle's Rhetoric, Australasian Journal of Philosophy 80(1): 86-100. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. (2001), Why Deliberate?. Canterbury. [other] other
 • Nieuwenburg P. (2001), Public Administration and Practical Reasoning. Leiden. [other] other
 • Nieuwenburg P. (2001), The Agony of Choice: Isaiah Berlin and the Phenomenology of Conflict. Leiden. [other] other
 • Nieuwenburg P. (2001), Ethiek in het Openbaar Bestuur. Bussum: Coutinho. book
 • Boin R.A. & Nieuwenburg P. (2000), Redesigning Political-Administrative Foundations: The problem of Bureaucratic Apoia. Enschede. [other] other
 • Nieuwenburg P. (2000), 'The Power of the Letter' Colluccio Salutati and Florentine Administration. Amsterdam. [other] other
 • Nieuwenburg P. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Een beetje integer kan niet?, Advances in Emergency Medicine 53(6): 486-489. article in journal
 • Nieuwenburg P. & Rutgers M.R. (2000), Politics and administration: Some remarks on the conceptual roots of the dichtomy, Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte / Yearbook of Eur. administration history 12: 185-202. article in journal: refereed
 • Nieuwenburg P. (1999), Mechanismen van de emoties, Krisis: tijdschrift voor actuele filosofie 77(winter '99): 95-101. article in journal
 • Nieuwenburg P. (1999), Montesquieu oogt moderner dan Weber, Binnenlands bestuur 20e jrg.(26/27): 30-31. article in journal
 • Nieuwenburg P. (1 August 1998), The Politics of Passion: Aristotle on the Preliminaries of Morality (PhD thesis). Nijmegen: Nijmegen University Press. Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Gunsteren H.R. van, Lock G.E. PhD thesis
 • Nieuwenburg P. (19 March 1998), Liberalismus, Dialektik und praktische Rationalität (Lecture). Marienthal. other
 • SVDC (Crisisbeheersing) Trainingen Bestuurders omgaan met morele dilemma's
This website uses cookies.  More information.