Universiteit Leiden

nl en

Patrick Dassen

University Lecturer

Name
Dr. P.G.C. Dassen
Telephone
+31 71 527 2622
E-mail
p.dassen@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3511-4230

Patrick Dassen is a university lecturer at the Institute for History.

More information about Patrick Dassen

Spreekuur / Hours

Dinsdag 14.00 - 14.30 / Tuesday 2pm - 2.30 pm

Curriculum vitae

Patrick Dassen studied History at the University of Amsterdam, where he also obtained his Ph.D. on a dissertation on the work of Max Weber in its political and intellectual German context: De onttovering van de wereld.Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland, 1890-1920 (1999). He worked at the Germany Institute (Duitsland Instituut) in Amsterdam, and at the universities of Groningen and Amsterdam. Since 2004 he works at Leiden University. In 2016 he won the ‘Arenbergprijs voor Europese Geschiedenis’ for his book Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Van Oorschot 2014).

Fields of interest

 • Political and cultural history of Germany, 1800-2000
 • Intellectual and cultural history of Europe, 19th and 20th century
 • The Rise of the West 

Major publications since 1999

Books and editions

P. Dassen, Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Van Oorschot 2014) 524 pp.

 

 

 

J. Augusteijn, P. Dassen & M. Janse (eds), Political Religion beyond Totalitarianism. The Sacralization of Politics in the Age of Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013) 273 pp.

 

 

 

P. Dassen, ‘Voor de afgrond. Nationalisme in Europa, 1914-1945’, in: T. Bosch en L. Wessels (eds), Nationalisme, naties en staten. Europa vanaf circa 1800 tot heden (Nijmegen: Vantilt 2012) 412-571 

 

 

Dassen, P, en Groen, P. (red.), Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918 (Amsterdam: Bert Bakker 2008) 

 

 

 

Dassen, P., Nijhuis T. en Thijs, K. (red.), Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe? (Amsterdam 2007) 

 

 

 

P. Dassen & M. Kemperink (eds.), The many Faces of Evolution in Europe, c. 1860-1914 ( Leuven: Peeters 2005) 

 

 

P. Dassen & T. Nijhuis (eds.), Gegijzeld door het verleden. Controverses in Duitsland van de Historikerstreit tot het Sloterdijk-debat (Amsterdam: Boom 2001) 

 

 

 

De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland 1890-1920 (Amsterdam: Van Oorschot 1999) 

 

 

P. Dassen, B. Verheijen, F. Wielenga (eds.), Gedeeld verleden. Duitsland na 1945 (Amsterdam: Bert Bakker 1999) 

 

 

 

 

Selection of articles since 1999

'The German Nation as a Secular Religion in the First World War? About the Problem of Unity in Modern German History', in: J. Augusteijn, P. Dassen & M. Janse (eds), Political Religion beyond Totalitarianism. The Sacralization of Politics in the Age of Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013) 161-187)

'De "vrolijke wetenschap" van Peter Sloterdijk', in: F. Boterman & W. Melching (eds), Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten (Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2009) 269-280

‘Radicalisering, polarisatie en totale oorlog. De Eerste Wereldoorlog als splijtzwam voor Duitsland’, in: P. Dassen & P. Groen (eds.), Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918 (Amsterdam 2008) 237-284 & 311-322 (notes)

‘Van levée en masse tot totale oorlog. Oorlog en samenleving van de Franse Revolutie tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een inleiding’, in: P. Dassen & P. Groen (eds.), Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918 (Amsterdam 2008) 9-31 & 285-289 (notes) (with Petra Groen).

‘Bommen op Duitsland in de “totale oorlog”. De historische achtergrond en het debat’, in: P. Dassen, T. Nijhuis & K. Thijs (eds.), Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe? (Amsterdam 2007) 107-148.

‘Slachtoffers in het land van de daders. Een inleiding’, in: P. Dassen, T. Nijhuis,& K. Thijs (eds.), Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe? (Amsterdam 2007) 13-57 (with K. Thijs)

‘De Eerste Wereldoorlog: de “oercatastrofe” van de twintigste eeuw’, Leidschrift. Historisch Tijdschrift, 20, 3 (2005) 7-23

‘Ennobling the human race in the Netherlands around 1900. The primacy of the collective’, in: P. Dassen & Mary Kemperink (eds.), The many Faces of Evolution in Europe, c. 1860-1914 (Leuven 2005) 71-86

‘The Versatality of “Evolution”: An Introduction’, in: P. Dassen & Mary Kemperink (eds.), The many Faces of Evolution in Europe, 4-13 [2005] (with M. Kemperink)

‘De wetten van mens en maatschappij. S.R. Steinmetz en de ontwikkeling van de sociologie in Nederland rond 1900’, Tijdschrift voor Geschiedenis 115 (2002) 383-402.

‘Geschiedenis, identiteit en taboe. De tegenwoordigheid van het verleden in de Bondsrepubliek’, Inleiding in: P. Dassen & T. Nijhuis (eds.), Gegijzeld door het verleden. Controverses in Duitsland van de Historikerstreit tot het Sloterdijk-debat (Amsterdam 2001) 9-22 (with T. Nijhuis).

‘Het hoeden van de moraal in de Bondsrepubliek. Het Sloterdijk-debat’, in: P. Dassen & T. Nijhuis (eds.), Gegijzeld door het verleden. Controverses in Duitsland van de Historikerstreit tot het Sloterdijk-debat (Amsterdam 2001) 221-242.

‘Wohlverstandenes Eigeninteresse – Die Bedeutung Europas für Deutschland und die Niederlande’, in: Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), Deutschland – Niederlande. Heiter bis wolkig. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 22. November 2000 bis 16. April 2001 (Bonn 2000) 132-143 (with M.C. Brands).

‘Het einde van een afgeschermd bestaan. De buitenlandse politiek van het verenigde Duitsland’, in: P. Dassen e.a. (eds.), Gedeeld verleden. Duitsland sinds 1945 (Amsterdam 1999) 189-204 (with M.C. Brands).

 

 

University Lecturer

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Algemene Geschiedenis

Work address

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 2.04b

Contact

 • Dassen P.G.C. (2020), De andere kant van Weimar. Over democratisch Pruisen en republikeinse veteranen. In: Thijs, K. (Ed.) Duitsland 1918-1991. Twintig vensters op een bewogen eeuw. Amsterdam: Boom. 25-33. book chapter
 • Dassen P.G.C. (2020), Uit de schaduw van Hitler. De kritiek op de Duitse Sonderweg. In: Dissel, A. van; Hoffenaar, J.; Locher-Scholten, E. (Eds.) Wat een vondst! Verhalen uit de geschiedenispraktijk. Amsterdam: Boom. 43-53. book chapter
 • Dassen P. (16 November 2018), 'Ook sterke democratie is kwetsbaar' (ook digitaal: Als het in de Weimarrepubliek mis kon gaan, kan het in onze moderne democratieën ook misgaan. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Dassen P. (2018), Review of: Christopher Clark (2017) Wilhelm II. De laatste Duitse keizer, BMGN: Low Countries Historical Review 133(2018). book review
 • Dassen P. (2018), Interview on Radio 1, 'Met het oog op morgen', 10.11.2018, about Germany after the First World War [interview]. radio interview
 • Dassen P. (2018), P. Dassen, ‘Politieke continuïteiten tussen Keizerrijk, Republiek van Weimar en de Bondsrepubliek’, lezing op symposium, Universiteit Utrecht, 9.10.2018, over ‘Duitsland: nu en toen. Hermeneutiek van de continuïteit’ (in memoriam Hermann Walther von der Dunk (1928–2018)) (Lecture). other
 • Dassen P.G.C. (2017), Spartakistenopstand verdeelde links. De tweedracht binnen de arbeidersbeweging van de Weimarrepubliek, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 58: 4-8. article in magazine/newspaper
 • Dassen P.G.C. (7 October 2016), Germany, the First World War and the Weimar Republic [Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) and the Open University, Amsterdam, October 7, 2016] (Lecture). other
 • Dassen P.G.C. (2 March 2016), Germany and World War I [Leeuwarden, March 2, 2016] (Lecture). other
 • Dassen P.G.C. (2016), Germany 1871-1945 [Central History Exam (CSE) training of teachers employed in secondary education] (Lecture). other
 • Dassen P.G.C. (8 September 2015), Germany and the First World War [Rotary in The Hague, Kijkduin, September 8, 2015] (Lecture). other
 • Dassen P.G.C. (2015), 'De vele gezichten van neutraliteit'. Review of: Wim Klinkert, Samuël Kruizinga and Paul Moeyes (2014) Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, vol. 128: 1: 339-341. book review
 • Dassen P.G.C. (14 November 2014), In 1916 werd Duitsland een heel ander land for NRC Handelsblad(Boeken (bijlage)) [interview]. other
 • Dassen P.G.C. (17 September 2014), Duitsland niet uit op wereldmacht in 1914. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Dassen P.G.C. (17 September 2014), Duitsland was niet uit op wereldmacht in 1914. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Dassen P.G.C. (2014), Sprong in het duister. Duitsland en de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam: Van Oorschot. book
 • Augusteijn J., Dassen P.G.C. & Janse M.J. (2013), Concluding Remarks. In: Augusteijn Joost, Dassen Patrick, Janse Maartje (Eds.) Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralizalisation of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 255-260. book chapter
 • Augusteijn J., Dassen P.G.C. & Janse M.J. (2013), Introduction: Religion and Politics. In: Augusteijn Joost, Dassen Patrick, Janse Maartje (Eds.) Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralizalisation of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 1-11. book chapter
 • Augusteijn J., Dassen P.G.C. & Janse M.J. (2013), Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralizalisation of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. book
 • Dassen P.G.C. (2013), 'The German Nation as a Secular Religion in the First World War? About the Problem of Unity in Modern German History', Dassen, P.G.C. In: Political Religion beyond Totalitarianism (2013) 161-187.. In: Augusteijn J., Dassen P.G.C., Janse M. (Eds.) Political Religion beyond Totalitarianism. The sacralization of Politcs in the Age of Democracy. Houndmills: Palgrave Macmillan. 161-187. book chapter
 • Dassen P.G.C., Janse M.J. & Augusteijn J. (Eds.) (2012), Political Religion beyond Totalitarianism: The Sacralization of Politics in the Age of Democracy. Basingstoke: Palgrave MacMillan. editorship of book
 • Dassen P.G.C. (2012), Voor de afgrond. Nationalisme in Europa, 1914-1945. In: Wessels L.H.M., Bosch T. (Eds.) Nationalisme, naties en staten. Europa vanaf circa 1800 tot heden. Nijmegen: VanTilt. 412-571. book chapter
 • Dassen P.G.C. (2011), 'Zwerftocht door Europa' (2011) Review of: J. Leerssen (2011) Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming , . book review
 • Dassen P.G.C. (2010), Max Weber over de 'Entzauberung der Welt'. [website] other
 • Dassen P.G.C. (2009), 'De "vrolijke wetenschap" van Peter Sloterdijk'. In: Boterman & Melching F. & W. (Ed.) Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitegevers. 269-280. book chapter
 • Dassen P.G.C. (2009), 'Radicaal nationalisme in het Wilhelminische Duitsland' Review of: (2007) P. Walkenhorst, Nation - Volk - Rasse. Radikaler nationalismus im Deutschen Kaiserrreich, 1890-194, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 122 (2009): 116-117. book review
 • Dassen P.G.C. (2008), Radicalisering, polarisatie en totale oorlog. De Eerste Wereldoorlog als splijtzwam voor Duitsland. In: Dassen P.G.C., Groen P.M.H. (Eds.) Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918. Amsterdam: Bert Bakker. 237-284. book chapter
 • Dassen P.G.C. & Groen P.M.H. (Eds.) (2008), Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918. Amsterdam: Bert Bakker. editorship of book
 • Dassen P.G.C. (2008), Van levee en masse tot totale oorlog. Oorlog en samenleving van de Franse revolutie tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een inleiding. In: Dassen P.G.C., Groen P.M.H. (Eds.) Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlog en samenleving in Europa, 1789-1918. Amsterdam: Bert Bakker. 9-31. book chapter
 • Dassen P.G.C. (2007), Bommen op Duitsland in de 'totale oorlog'. De historische achtergrond en het debat. In: Dassen P.G.C., Nijhuis T., Thijs K. (Eds.) Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe?. Amsterdam: Mets & Schild. 107-148. book chapter
 • Dassen P.G.C. (2007), De Eerste Wereldoorlog als waterscheiding in de Europese en Duitse geschiedenis, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland jg. 8(8, dec 2007): 35-43. article in journal
 • Dassen P.G.C., Nijhuis T. & Thijs K. (Eds.) (2007), Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe?. Amsterdam: Mets & Schild. editorship of book
 • Dassen P.G.C. & Thijs K. (2007), Slachtoffers in het land van de daders. Een inleiding. In: Dassen P.G.C., Nijhuis T., Thijs K. (Eds.) Duitsers als slachtoffers. Het einde van een taboe?. Amsterdam: Mets & Schild. 13-57. book chapter
 • Dassen P.G.C. (10 June 2005), Verbaasd? Terug naar Max Weber. Een essay. De Groene Amsterdammer: 24-27. article in magazine/newspaper
 • Dassen P.G.C. (2005), Breed panorama van de geschiedwetenschap in de twintigste eeuw Review of: Raphael Lutz (2003) Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 118: 279-280. book review
 • Dassen P.G.C. (2005), Civilisatie en barbarij. Norbert Elias' studies over de Duitsers Review of: Elias N. (2003) Studies over de Duitsers. Machtsstrijd en habitusontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw, Sociologie 1: 231-233. book review
 • Dassen P.G.C. (2005), De Eerste Wereldoorlog: de 'oercatastrofe' van de twintigste eeuw, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 3(jg.20): 7-23. article in journal
 • Dassen P.G.C. (2005), Ennobling the Human Race in the Netherlands around 1900. The Primacy of the Collective. In: Dassen P., Kemperink M. (Eds.) The many Facces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters. 71-86. book chapter
 • Dassen P.G.C. & Kemperink M. (Eds.) (2005), The many Faces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters. editorship of book
 • Dassen P.G.C. & Kemperink M. (2005), The versatility of 'evolution'. An introduction. In: Dassen P., Kemperink M. (Eds.) The many Facces of Evolution in Europe, c. 1860-1914. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters. ix-xxii. book chapter
 • Dassen P.G.C. (2004), Wetenschap en politiek bij Max Weber, Groniek. Historisch Tijdschrift 37: 105-113. article in journal

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.