Universiteit Leiden

nl en

Marja Clement

Guest

Name
Dr. M. Clement
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
m.clement@hum.leidenuniv.nl

Marja Clement is a visiting staff member at the Leiden University Centre for Linguistics.

Guest

 • Faculty of Humanities
 • Leiden Univ Centre for Linguistics
 • ATC Nederlands

Work address

Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Room number 1.25

Contact

 • Moormann P.P., Bermond B., Albach F., Clement M. & Winkelman A. (2021), Artistic Creativity and the Mad Genius Controversy from the Perspective of Alexithymia Types. In: Brauer E. (Ed.) Psychological Distress: Current Perspectives and Challenges. New York: Nova Science Publishers. 55-96. Boekdeel
 • Smelik K.A.D., Clement M., Nocita M.G., Oord G. Van & Wiersma J. (Eds.) (2021), Etty Hillesum en haar zoektocht in oorlogstijd. Cahiers Etty Hillesum no. 2. Antwerpen / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina. Boekredactie
 • Smelik K.A.D., Clement M., Oord G. van & Wiersma J. (Eds.) (2020), Etty Hillesum en de receptie van haar dagboeken. Cahiers Etty Hillesum no. 1. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina. Boekredactie
 • Clement M., Coetsier M.G.S. & Wiersma J. (Eds.) (2019), Geen moment verloren. Opstellen over de Hebreeuwse Bijbel, Etty Hillesum en het Jodendom. Liber amicorum voor dr. Klaas A.D. Smelik bij zijn afscheid als professor Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit Gent. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina bv. Boekredactie
 • Clement M. (2019), The Girl Who Could Not Kneel: Etty Hillesum and the Turn Inward. Smelik K.A.D. (Ed.), The Lasting Significance of Etty Hillesum’s Writings: Proceedings of the Third International Etty Hillesum Conference at Middelburg, September 2018. . Amsterdam: Amsterdam University Press. 139-155. Non-refereed' congrespublicatie
 • Clement M. (2018), 'Hineinhorchen' and writing. The language use of Etty Hillesum. In: Smelik K., Oord G. van & Wiersma J. (Eds.), Reading Etty Hillesum in Context. Writings, Life, and Influences of a Visionary Author. Amsterdam: Amsterdam University Press. 51-77. Boekdeel
 • Smelik K.A.D., Benschop J., Bergen L., Clement M., Coetsier M.G.S., Oord G. van & Wiersma J. (Eds.) (2018), Etty Hillesum en de contouren van haar tijd. Etty Hillesum Studies no. 10. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina. Boekredactie
 • Clement M. (2018), Het meisje dat niet knielen kon. Etty Hillesum en de beweging naar binnen, Etty Hillesum Studies 10: 69-100. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Smelik K.A.D., Benschop J., Bergen L., Clement M., Coetsier M.G.S., Oord G. van & Wiersma J. (Eds.) (2017), Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking. Etty Hillesum Studies no. 9. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Boekredactie
 • Smelik K.A.D., Clement M., Coetsier M.G.S., Oord G. van & Wiersma J. (Eds.) (2016), Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk. Etty Hillesum Studies no. 8. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Boekredactie
 • Smelik K.A.D., Clement M., Coetsier M.G.S., Molen J. van der, Oord G. van & Wiersma J. (Eds.) (2015), Etty Hillesum weer thuis in Middelburg. Etty Hillesum Studies no. 7. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Boekredactie
 • Clement M. (2015), ‘Hineinhorchen’ en schrijven. De taal van Etty Hillesum, Etty Hillesum Studies 7: 15-36. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Clement M. (2014), The development of free indirect constructions in Dutch novels, Journal of Literary Semantics 43(2): 127-141. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Clement M. & Glaser E. (2014), Hoe krijg je dit gepubliceerd? ‘Krijgen’-constructies in het Nederlands. In: Velde F. van de, Smessaert H., Eynde F. van & Verbrugge S. (Eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven 195-214. Boekdeel
 • Glaser E. & Clement M. (2014), Deutsche Syntax im Lichte des Niederländischen: bekommen-Periphrasen, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71: 193-223. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Glaser E. & Clement M. (Eds.) (2014), Niederlandistik und Germanistik im Kontakt. Jelle Stegeman zum Abschied. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 71. Amsterdam/New York. Boekredactie
 • Clement M. (2004), Het verschil tussen de ik-roman en de hij/zij-roman. Gelderblom A.J. (Ed.), Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum. . Woubrugge 83-96. Non-refereed' congrespublicatie
 • Clement M. (11 December 1997), Josepha Mendels, taal en tijd (Dissertatie, Faculteit der Letteren, Universiteit van Amsterdam). Amsterdam. Supervisor(s): Balk-Smit Duyzentkunst F. Dissertatie
 • Clement M. (1992), “... Letters die ze nooit helemaal heeft kunnen begrijpen”. Over het perfectum in het proza van Josepha Mendels. In: Schermer-Vermeer E.C., Klooster W.G. & Florijn A.F. (Eds.), De kunst van de grammatica. Artikelen aangeboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst. Amsterdam 27-34. Boekdeel
 • Clement M. (1991), Present – Preterite: Tense and Narrative Point of View, Linguistics in the Netherlands 8: 11-20. 'Refereed' artikel in tijdschrift

Activities

 • No relevant ancillary activities
This website uses cookies.  More information.