Universiteit Leiden

nl en

Margreet Ahsmann

Extraordinary Professor emeritus in Civil Procedure

Name
Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann
Telephone
+31 71 527 1326
E-mail
m.j.a.m.ahsmann@law.leidenuniv.nl

M. Ahsmann is since 1 April 2011 connected to the Department of Civil Law as a professor.

More information about Margreet Ahsmann

Position
Margreet Ahsmann is professor of Judicial procedure (0.2 fte) at Leiden University and senior judge in the civil law section at the District Court of The Hague since 2011.

Upon completion of her studies Law at Leiden University in 1976 she became a senior lecturer of Roman law and its history. In 1990 she obtained her doctorate degree (cum laude) with a thesis titled “Collegia en Colleges” dealing with legal education at Leiden University (1575 – 1630).

Margreet Ahsmann moved on from the university to legal practice when she was  appointed a judge in the civil law section at the District Court in Rotterdam in 1996. The focus of her work initially was on working as a judge but gradually she moved into training of new judges and the promotion of aspects of quality in the work of civil judges. Quality and professional education for the legal profession also played an important role in various secondary-activities which she undertook. Amongst others she was professor of civil law (0.5 fte) at SSR (the training Institute for the Judiciary (2007-2011), secretary of the Committee for the publication of a History of Dutch Jurisprudence at the Royal Netherlands Academy of Sciences in Amsterdam  (KNAW),  member of the Curatorium of the Netherlands Bar and member of the Curatorium of The Hague University. 

The focus of Margreet’s teaching will be to promote the scientific and practical exchange of knowledge between the judiciary and the Law faculty. This is the main objective of the convenant which the District court in The Hague and the Law faculty of Leiden University jointly have concluded. Her teaching will be in the area of  civil procedure, her research will be at the Institute for Private law.

Margreet has published widely. Subjects in the area of legal (history) education as well as of civil law of procedure have her particular interest.

Professor (extra ordinary) of Judicial Procedure (0.2 fte) and Senior judge at Court The Hague since 2011.

Studies
Civil Law, Leiden University, 1970-1976

Ph.D. (Law; cum laude), Leiden University, 1990

Courses within institution associated with
Law of procedure.

Ancillary positions + organisation
Secretary of the Committee for the publication of a History of Dutch Jurisprudence at the Royal Netherlands Academy of Sciences in Amsterdam  (KNAW); 

Languages
Dutch, German, English, French

Extraordinary Professor emeritus in Civil Procedure

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht
 • Ahsmann M.J.A.M. (29 March 2019), Afscheidsrede 'Samenwerking Rechtswetenschap en Rechtspraak: van nut naar noodzaak!' (Lecture). Leiden: Universiteit Leiden.other
 • Ahsmann M.J.A.M. (2018), Civiel effect: nut en noodzaak. Met enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over de initiële en postinitiële opleiding.. In: Ahsmann M.J.A.M., Elzinga H., Kraan K., Niemeijer B., Schols F., Snijder-Kuipers B., Soeharno J., Winter J. (Eds.) Herijking van de juridische opleidingen. Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging no. 148 Deventer: Wolters Kluwer. 15-64.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (2018), Het nieuwe Opleidingshuis voor rechters: een fundamentele verbetering?. In: Ahsmann M.J.A.M., Elzinga H., Kraan K., Niemeijer B., Schols F., Snijder-Kuipers B., Soeharno J., Winter J. (Eds.) Herijking van de juridische opleidingen. Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging no. 148 Deventer: Wolters Kluwer. 129-186.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (2017), Formele en materiële procesleiding: over botsende rechtsbeginselen en de rol van de rechter voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2017(2): 48-55.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2017), Van comparitie naar mondelinge behandeling. Over de rol van de advocaat en de pleitnota, Nederlands Juristenblad 2017(33): 2370-2378.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), De juridische opleiding en de T-shaped lawyer: hoe leiden universiteiten goede juristen op?. In: De kwaliteit binnen het notariaat. Ars Notariatus no. 163 Deventer: Wolters Kluwer. 7-25.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), Oraliteit als nieuw beginsel van burgerlijk procesrecht: de pleitnota kan dus pleite!. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (Eds.) Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 1-22.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (24 March 2016), Dicteren en disputeren, rechten studeren in Leiden rond 1600 (Lecture). leiden: Philips van Leiden.other
 • Ahsmann M.J.A.M. (10 March 2016), De juridische opleiding: hoe leiden universiteiten goede juristen op? (Lecture). Amsterdam: Landelijk Notarieel Studentencongres.other
 • Ahsmann M.J.A.M. (13 January 2016), Oefenrechtbank avant la lettre: een belangrijke verzameling oude Leidse juridische disputaties terug op de plek van herkomst (Lecture). Leiden: UB Leiden.other
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), Boekbespreking Review of: Groot G. de (2015) Getuigenbewijs in civiele zaken, Burgerlijk Proces & Praktijk, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016(5): 129-130.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), Getuigenbewijs in civiele zaken Review of: Groot G. de (2015) Getuigenbewijs in civiele zaken, Burgerlijk Proces & Praktijk, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016(5): 129-130.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), Motiveren om te motiveren: Artikel 30p Ontwerp Rechtsvordering en motivering van het civiele vonnis in historisch perspectief, Ars Aequi 2015(11): 939-945.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), Civiel effect: keurslijf of keurmerk?, Nederlands Juristenblad 2015(20): 1355-1361.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), Het juridisch onderwijs: quo vadis? Thorbecke-colleges. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium.book
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), KEI: steengoed of drijfzand?, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015(3): 65-66.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2014), Comparitie en pleidooien. In: Jongbloed A.W., Ernes L.R.H. (Eds.) Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. Deventer: Wolters Kluwer. 183-209.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (2014), Het nieuwe procesrecht: 'wetgeving zoals wetgeving is bedoeld', Tijdschrift voor de Procespraktijk 2014(4): 101-102.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2014), Versnelling van doorlooptijden van rechtszaken met 40%: realiteitszin of Haagse bluf?, Nederlands Juristenblad 2014(26): 1742-1749.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. & Oud J.F. (2013), In Sneltreinvaart. Evaluatierapport van de Haagse pilot Procesinnovatie. 's- Gravenhage: Rechtbank Den Haag.report
 • Ahsmann M.J.A.M. (2013), Van 'boemeltreinproces' naar 'sneltreinproces'?, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2013(1): 1-2.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2012), Een leven lang leren, De professionaliteit van een togajurist in de 21e eeuw, De Helling: Tijdschrift voor linkse politiek 2012(3): 12-15.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2012), Van meesters in de rechten tot priesters van het recht: Feit en fictie in hun opleiding. Den Haag: Boomjuridisch.book
 • Ahsmann M.J.A.M. (2011), De weg naar het civiele vonnis. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.book
 • Ahsmann M.J.A.M. (2011), Het civiel effect biedt niet wat het pretendeert, NJB-kronieken (2): 66-69.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2010), Bewijs: verschuiving van "bewijzen" naar "stellen"?. In: Ahsmann M.J.A.M., Schuurmans Y.E., Wigboldus D.H.J. (Eds.) Bewijsrecht. Procesrechtelijke reeks Nederlandse Vereniging voor Procesrecht no. 23 Den Haag: Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. 13-27.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (2010), Informeren, stellen en bewijzen: hoe is het ermee gesteld?, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2010(4): 359-373.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2008), 'Hoe nu best pracktijk te leeren?', Een kritische beschouwing over de (herziening) raio-opleiding, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2008(5): 182-188.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2008), Meesterproef gevraagd, Gildemodel voor de advocatuur gemoderniseerd?, Advocatenblad: orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten 2008(16): 700-702.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M., annotation: Hoge Raad 16 March 2007, no. C05/255HR, JBPr 2007,4; 443-457.annotation
 • Ahsmann M.J.A.M. (2005), Togamaster: een must voor een master in toga?!, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2005(2): 49-55.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (2005), De advocatuur: een nieuwe wereld voor een afgestudeerde jurist in de 17e en 18e eeuw?. In: Otterlo R.C.H. van (Ed.) De advocatenstage nader bekeken. AdvocatenDossier no. 16 Den Haag: Elsevier Juridisch. 12-25.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M., annotation: Hoge Raad 24 January 2003, no. C01/141HR, JBPr 2003,3; 266-271.annotation
 • Feenstra R., Ahsmann M.J.A.M. & Veen T.J. (2003), Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Franeker Universiteit tot 1811 Geschiedenis der Nederlandse Rechtswetenschap no. VII-3. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.book
 • Ahsmann M.J.A.M. (2000), Collegium und Kolleg, Der juristische Unterricht an der Universität Leiden 1575- 1630, übersetzt von I. Sagel - Grande no. 138. Frankfurt am Main: Klostermann.book
 • Ahsmann M.J.A.M. (1997), Teaching the ius hodiernum: legal education of advocates in the Northern Netherlands (1575-1800), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 65(4): 423-457.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1995), Henricus Schotanus (1585-1605), Franekers eerste juridische hoogleraar. In: Schotana-Stichting (Ed.) Gens Schotana III. Gens Schotana no. 16 Franeker: Schotana-Stichting. 205-247.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1995), Teaching in collegia: the organization of disputationes at Universities in the Netherlands and in Germany during the 16th and 17th centuries. In: Romano A. (Ed.) Università in Europa: Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni: Strutture, organizzaizione, funzionamento. Messina. 99-114.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1995), Van 'delictum' tot 'delict': de gemeenschappelijke wortels van strafrecht en privaatrecht. In: Hol A.M., Solker C.J.J.M. (Eds.) Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht. Deventer: Wolters Kluwer. 11-22.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1994), Bibliotheca E.M. Meijers: een unieke collectie in het Gravensteen te Leiden, Ius civile : officiëel orgaan van de Pitlo-Meijers-Stichting 2(1): 1-16.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1994), De jurist en zijn bibliotheek, Nederlandse veilingcatalogi 1599-1800. In: Berkvens A.M.J.A., Gehlen A.Fl. (Eds.) "Tot beter directie van de saken van justiciën", Handelingen van het XIIe Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres. Antwerpen-Apeldoorn. 67-87.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1993), Bibliografie des ouvrages de Félix Bernard Jozef Wubbe. In: Ankum J.A. (Ed.) Mélanges Felix Wubbe. Fribourg: Editions universitaires. 15-21.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1993), Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Utrechtse Universiteit tot 1811. Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap no. VII-2. Amsterdam: North-Holland.book
 • Ahsmann M.J.A.M. & Strien K. van (1993), Scottisch law Students in Leiden at the end of the seventeenth century: the correspondence of John Clerk, 1694-1697, Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 20(1): 1-65.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1992), Review of: Canoy-Olthoff A.M.M., Nêve P.L. (1990) Holländischer Eleganz gegenüber deutschen Usus modernus Pandectarum? Ein Vergleich des privatlichen Unterrichts in Leiden und an einigen deutschen Universitäten anhand einiger hollandischen und deutscher juristischen Dissertationen über locatio-conductio, Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60(1): 219-221.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (1992), Review of: Ranieri F. (1989) Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich, 16-18. Jahrhundert: A (und) D (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 40 und 45), Frankfurt am Main 1989-1990, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60(1): 216-219.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (1992), Review of: Spruit E. (1989) Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw, Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten/Le droit romain, sujet d’une décoration murale du 17e siècle, Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien, Amsterdam-Arnhem 1989, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60(1): 222-223.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. & Strien K. van (1992), Scottish law Students in Leiden at the end of the seventeenth century: the correspondence of John Clerk, 1694-1697, Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 19(2): 271-330.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1991), Collegia publica et privata: Duitse import in Nederland rond 1600?, Batavia Academica 9(1): 43-45.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1991), Collegia publica et privata: eine Erscheinung deutscher Herkunft an den niederländischen juristischen Fakultäten um 1600?. In: Feenstra R., Coppens E.C. (Eds.) Die rechtswissenschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland in historischer Sicht, Vorträge gehalten auf dem 28. Deutschen Rechtshistorikertag in Nimwegen am 25. September 1990. Nijmegen: Gerard Noodt Instituut. 1-20.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1990), Collegia en colleges, Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630, in het bijzonder het disputeren (PhD thesis, Rechtsgeleerdheid, Leiden University) Rechtshistorische studies no. 1. Groningen: Wolters-Noordhoff. Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Feenstra, R.PhD thesis
 • Ahsmann M.J.A.M. (1989), Review of: Ranieri F. (1987) Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich, 16-18. Jahrhundert: E (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 35), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 56(3): 396-398.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (1987), Review of: Ranieri F. (1986) Juristische Dissertationen deutscher Universitäten, 17-18. Jahrhundert (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 27), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 55(3): 412-421.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (1987), Het recht in beeldtaal Review of: Becker-Moelands M.A. (1985) De juridische titelprent in de zeventiende eeuw: het Hof van Holland, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 55(3): 256-257.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. & Rabbie E. (1986), Astraea Lugduno-Batava, A recently found poem by Hugo Grotius on Joost Swanenburch in a juridical disputation of 1599, Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 14(1): 107-121.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1986), Boekbespreking Review of: M.A. Becker-Moelands (1985) De juridische titelprent in de zeventiende eeuw, het Hof van Holland, Rechtshistorische verkenningen, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54: 217-221.book review
 • Ahsmann M.J.A.M. (1986), De juridische faculteit te Franeker 1585-1635, Een studie over de professoren en hun onderwijs met lijsten van verdedigde disputaties, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54(1): 3-72.article in journal
 • Ahsmann M.J.A.M. (1985), Liste des travaux de Robert Feenstra depuis 1974. In: Ankum J.A., Spruit J.E., Feenstra R. (Eds.) Satura Roberto Feenstra oblata. Fribourg: Éditions universitaires. 15-24.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1985), Pericula Schotana, Wederwaardigheden onder Franeker juridische professoren ten tijde van Henricus Schotanus (1585-1605). In: Jensma G.T., Smit F.R.H., Engels M.H.H. (Eds.) Universiteit te Franeker 1585-1811, Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool. Leeuwarden: Fryske Akademy. 305-320.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. & Feenstra R. (1984), Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Leidse Universiteit tot 1811 Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap no. VII-1. Amsterdam: Noord-Holandsche Uitgevers Maatschappij.book
 • Ahsmann M.J.A.M. (1983), Grotius als rechtsgeleerde. In: Ahsmann M.J.A.M., Ekkart R.E.O., Leeuw R. (Eds.) Het Delfts orakel Hugo de Groot 1583-1645. Delft: Stedelijk Museum Het Prinsenhof. 87-102.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1983), Grotius as a jurist. In: Feenstra, R. (Eds.) Hugo Grotius, a Great European 1583-1645. Delft: Meinema. 37-49.book chapter
 • Ahsmann M.J.A.M. (1982), Willem de Groot (1597-1662) en zijn studie te Leiden in het licht van brieven van zijn broer Hugo, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 50(4): 371-401.article in journal: refereed
 • Ahsmann M.J.A.M. & Feenstra R. (1980), Contract: Aspecten van de begrippen contract en contractsvrijheid in historisch perspectief. Deventer: Kluwer.book
This website uses cookies.  More information.