Universiteit Leiden

nl en

Machteld Claessens

PhD Candidate

Name
Mr. M. Claessens
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
m.claessens@law.leidenuniv.nl

More information on the Dutch website.

PhD Candidate

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht
  • Barkhuysen T. & Claessens M., annotation: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 9 December 2015, no. 201500469/1/A2, AB 2017,4; 180-184 (AB 2017/27 Intrekking diploma. Ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is de rector bevoegd tot intrekking van een diploma.). annotation
  • Barkhuysen T. & Claessens M., annotation: Hoge Raad 3 June 2016, no. 14/06007, NJ 2017,7; 775-778 (NJ 2017/46 Ontvankelijkheid vordering belangenorganisatie m.b.t. hoogte instellingscollegegeld (collegegeld voor tweede, volgtijdige studie)). annotation
This website uses cookies.  More information.