Universiteit Leiden

nl en

Maarten Neuteboom

Lecturer

Name
Mr. M. Neuteboom
Telephone
+31 71 527 7161
E-mail
m.neuteboom@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9005-7611

Mr. M. (Maarten) Neuteboom studied law and philosophy of law at Leiden University. He has been working as a teacher since early 2011 and provides education for the Moot Court department. In addition, he has been appointed as a researcher/lecturer at the department Philosophy of Law.

Lecturer

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Moot Court

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number A 313

Contact

PhD candidate

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Rechtsfilosofie

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number Flex

Contact

 • Brinkel T.B.F.M., Neuteboom M. & Snel J.D. (2017), Begrensde vaderlandsliefde, Christen Democratische Verkenningen 2017(4): 28-38. article in journal
 • Janssens M. & Neuteboom M. (2017), ‘Ook voor het CDA geldt dat we de pijn van mensen beter moeten begrijpen’: In gesprek met Sybrand Buma, Christen Democratische Verkenningen 2017(4): 121-128. article in journal
 • Neuteboom M. (2017), Liberal-säkularer Gedächtnisschwund in den Niederlanden: Die fast vergessenen Früchte der Reformation. In: Abmeier K. (Ed.) Reformation Weltweit – Erinnerungen in vier Kontinenten. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.. 32-35. book chapter
 • Brinkel T.B.F.M., Neuteboom M. & Snel J.D. (2017), Begrensde vaderlandsliefde Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen 2017(4). editorship of journal
 • Neuteboom M. (2017), Een blauwe zetel is geen troon, Bestuursforum 2017(6): 29. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2017), Obediëren in der gerechtigheid, Bestuursforum 2017(9): 29. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2017), Onbehagelijk verlangen naar gemeenschap, Bestuursforum 2017(1): 29. article in magazine/newspaper
 • Geest P.J. van, Neuteboom M. & Prij J. (2016), Naar een politieke cultuur gedragen door hoop, Christen Democratische Verkenningen 2016(4): 26-34. article in journal
 • Neuteboom M. (2016), Schaf de godsdienstvrijheid af [kwartaalstelling – tegen], Zicht 2016(4): 64. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (31 August 2016), Als PvdA en CU meer coöperaties willen, doet het CDA graag mee. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2016), Zonder rechtscultuur geen weerbare democratie Review of: Rijpkema B. (2015) Weerbare democratie. De grenzen van democratische tolerantie, Christen Democratische Verkenningen 2016(2): 152-155. book review
 • Neuteboom M. (2016), Bonum commune, Bestuursforum 2016(6): 28-29. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2016), Verbeter de grondwettelijke verankering van de gemeentelijke autonomie, Bestuursforum 2016(5): 29. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2016), Stad en staat: meer dan een marktplein, Nieuwspui 2016(1): 4. other
 • Neuteboom M. (2016), Gezag, vrijheid en burgerschap: De rol van de overheid in onze samenleving. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. report
 • Beeten R.H. van de, Geest P.J. van, Neuteboom M. & Prij J. (2016), Hoop als politieke deugd Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen 2016(4). editorship of journal
 • Neuteboom M. (2015), De staatsgemeenschap als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en samenleving. In: Fraanje R.F., Dijkman P.J., Neuteboom M., Kamps M. (Eds.) Gemeene gratie. Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen. Amsterdam: Van Gennip. 69-95. book chapter
 • Geest P.J. van, Neuteboom M. & Snel J. (2015), Geloven in vrijheid Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen (2). editorship of journal
 • Fraanje R.F., Dijkman P.J., Neuteboom M. & Kamps M. (2015), Gemeene gratie. Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen.. Amsterdam: Van Gennip. book
 • Kamphuis B., Kooistra L. & Neuteboom M. (2015), Het kind als 'project X' Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen (4). editorship of journal
 • Neuteboom M. (2015), Zonder godsdienstvrijheid geen rechtsstaat. In: Doomen J., Ellian A. (Eds.) De strijd van vrijheid en gelijkheid. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers. 219/244. book chapter
 • Napel Hans-Martien ten, Adams L.H.J. & Neuteboom M. (2012), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, Christen Democratische Verkenningen 32(4): 26-35. article in journal
 • Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2014), Nederlandse instituties behoeven revival. In: Kempen P. van (Ed.) De kracht van Nederland. Bilderbergconferentie 2014. Den Haag: VNO-NCW. 17-26. book chapter
 • Cuyvers P., Kruiter A.J. & Neuteboom M. (2014), Allemaal even decentraal graag! Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen (2). editorship of journal
 • Bot B.R., Brinkel T.B.F.M. & Neuteboom M. (2014), Nederland in de wereld Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen (4). editorship of journal
 • Hans-Martien ten Napel, Adams M. & Neuteboom M. (2014), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid. In: Dijkman P.J., Gradus R., Schinkelshoek J. (Eds.) CDA ontleed. Over de betekenis van de C, D en A.. Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 74-83. book chapter
 • Bovenberg A.L., Neuteboom M. & Schenderling P.J. (2013), Economie als dienst aan het goede leven Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen 2013(4). editorship of journal
 • Neuteboom M. & Helmink R.B.M. (2013), Hoog tijd dat de losse eindjes van Maastricht aan elkaar worden geknoopt - in gesprek met Ruud Lubbers, Christen Democratische Verkenningen (2): 63-71. article in journal
 • Gronden J.W. van de, Horck B.C.A. van & Neuteboom M. (2013), Staatkundige en politieke bezinning op Europa hoognodig, Christen Democratische Verkenningen (2): 30-40. article in journal
 • Boomsma D.T. & Neuteboom M. (2013), Big Society: minder staat, meer samenleving - in gesprek met Phillip Blond, Christen Democratische Verkenningen 2013(1): 117-123. article in journal
 • Neuteboom M. (2013), Geloof in de samenleving: christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein Naar een vitale samenleving. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. report
 • Gronden J.W. van de, Horck B. & Neuteboom M. (2013), Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen (2). editorship of journal
 • Gronden J.W. van de, Horck B.C.A. van & Neuteboom M. (2013), Het uur van Europa Member of editorial staff Christen Democratische Verkenningen 2013(2). editorship of journal
 • Bat J.A. de & Neuteboom M. (2013), Kabinet moet blauwdrukdenken loslaten, (1): 14-15. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom & M. (2013), 'Thorbecke, een voorbeeld van kundig staatsmanschap' - In gesprek met Frits Korthals Altes over instituties, waarden en burgerschap. In: Bijsterveld S.C. van, Steenvoorde R.A.J. (Eds.) 200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en samenleving. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 405-423. book chapter
 • Adams L.H.J., Hans-Martien ten Napel & Neuteboom M. (Eds.) (2012), Democratie in ademnood? Christen Democratische Verkenningen no. 4. Amsterdam: Uitgeverij Boom. other
 • Adams L.H.J., Napel Hans-Martien ten & Neuteboom M. (2012), Over de voorwaarden van democratie en het herstel van de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, Christen Democratische Verkenningen 4: 26-35. article in journal
 • Neuteboom M. & Slootweg E.J. (15 October 2012), SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2012), Fundamenten rechtsstaat aan erosie onderhevig, Christelijk Weekblad: nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland : 4-5. article in magazine/newspaper
 • Hans-Martien ten Napel, Adams L.H.J. & Neuteboom M. (2012), Democratie in ademnood?. Amsterdam: Boom. book
 • Neuteboom M. (2012), Geloof in de samenleving: christendemocratische reflecties op religie en levensbeschouwing in het publieke domein (. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Den Haag. report
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Is de hulp aan de naaste in gevaar? Heroriëntatie op solidariteit, Christen Democratische Verkenningen (2): 22-30. article in journal
 • Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Solidariteit en het poldermodel - in gesprek met Jaap Smit, Niek Jan van Kesteren en Arnoud Boot, Christen Democratische Verkenningen (2): 78-86. article in journal
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (2012), Solidariteit in crisis Christen Democratische Verkenningen no. 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom. book
 • Dijk J.J. van, Gradus R.H.J.M. & Neuteboom M. (Eds.) (2012), Solidariteit in crisis Christen Democratische Verkenningen no. 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom. other
 • Neuteboom M. (2011), Gelijkheid moet verscheidenheid juist mogelijk maken, Bestuursforum (12): 8-9. article in magazine/newspaper
 • Beeten R.H. van de, Linden T.G. van der & Neuteboom M. (2011), Menselijke waardigheid: ijkpunt voor christendemocratische vernieuwing, Christen Democratische Verkenningen (4): 24-33. article in journal
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Wij zijn meer dan ons brein' - in gesprek met Herman van Praag, Christen Democratische Verkenningen (4): 91-96. article in journal
 • Beeten R.H. van de, Linden T.G. van der & Neuteboom M. (Eds.) (2011), Menselijke waardigheid Christen Democratische Verkenningen no. 4. Amsterdam: Uitgeverij Boom. other
 • Neuteboom M. (2011), 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme' [Bespreking van: Cliteur, P.B. (2010) Het monotheïstische dilemma of de theologie van het terrorisme. Amsterdam: De Arbeiderspers & Cliteur P.B. (2010) The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism. Chicester: Wiley-Blackwell] Review of: Cliteur P.B. (2010 | 2010) Het monotheïstische dilemma of De theologie van het terrorisme | The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Radix 37(4): 304-308. book review
 • Neuteboom M. (2011), C-factor, CDA-Magazine (3): 26. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als 'cyclopisme', Radix 37(2): 92-102. article in journal
 • Dijkman P.H.J., Hans-Martien ten Napel, Neuteboom M. & Vroom H.M. (2011), Naar een herwaardering van gelijkheid. In: Dijkman P.H.J., Hans-Martien ten Napel, Neuteboom M. & Vroom H.M. (Eds.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 28-38. book chapter
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven' - in gesprek met Frits Bolkestein. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (Eds.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 195-200. book chapter
 • Dijkman P.H.J. & Neuteboom M. (2011), 'Nederland is een vlak land: gaten worden gevuld en heuvels afgegraven' - in gesprek met Frits Bolkestein. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (Eds.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. book chapter
 • Velthoven P.J.G. van & Neuteboom M. (2011), Welzijnswerk kan niet zonder bezieling - in gesprek met Edward de Kam, Robert Flos en Diederik Boomsma. In: Dijkman P.H.J., Napel H.M.Th.D. ten, Neuteboom M. & Vroom H.M. (Eds.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 126-132. book chapter
 • Neuteboom M. (2011), De verdrukking van het christendom in het Midden-Oosten, Ecclesia (1): 7. article in magazine/newspaper
 • Hans-Martien ten Napel, Dijkman P.H.J., Neuteboom M. & Vroom H.M. (Eds.) (2011), De last van gelijkheid Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Boom. editorship of book
 • Neuteboom M. (2011), 'De rede als éénsnarig instrument van het monistisch secularisme' Review of: Cliteur P.B. (2010 | 2010) Het monotheïstische dilemma of De theologie van het terrorisme | The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Radix 37(4): 304-308. book review
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als "cyclopisme", Radix 37(2): 92-102. article in journal
 • Neuteboom M. (2011), Het politiek secularisme als "cyclopisme", Radix (2): 92-102. article in magazine/newspaper
 • Beeten R.H., Linden T.G. van der & Neuteboom M. (2011), Menselijke waardigheid Christen Democratische Verkenningen. Amsterdam: Uitgeverij Boom. book
 • Hans-Martien ten Napel, Dijkman P.H.J., Neuteboom M. & Vroom H.M. (2011), Naar een herwaardering van gelijkheid. In: Dijkman P.H.J., ten Napel H.M.Th.D., Neuteboom M., Vroom H.M. (Eds.) De last van gelijkheid. Amsterdam: Boom. 28-38. book chapter
 • Neuteboom M. (2010), Bestuurdersdag 2010 over de kerntaken van de overheid, Bestuursforum (10): 5. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (2010), Het schip van staat, Ecclesia (18): 149-150. article in magazine/newspaper
 • Neuteboom M. (12 August 2010), CDA moet de rechtsstaat breder verdedigen. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Bat J.A. de & Neuteboom M. (2010), Vertrouwen, verbinding en veerkracht. Een analyse en aanbevelingen over de herinrichting van het openbaar bestuur in Nederland (commissie-Van der Tak). Den Haag: CDA-bestuurdersvereniging, (CDA-bestuurdersvereniging). [other] other
 • Neuteboom M. (2009), De herontdekking van de zoektocht naar waarheid, Christen Democratische Verkenningen (2): 138-145. article in journal
 • Neuteboom M. (2009), BSV: 'zelfstandigheid waterschappen handhaven', Bestuursforum (6/7): 12. article in magazine/newspaper

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.