Universiteit Leiden

nl en

Jan Boersema

Professor of Fundamentals of environmental sciences

Name
Prof.dr. J.J. Boersema
Telephone
+31 71 527 5650
E-mail
boersema@cml.leidenuniv.nl

Jan Boersema's current research is focused on the relation between sustainability, nature, culture, worldviews and religion. He is also Confidential Counselor for PhD students of the Graduate School of the Faculty of Science.

More information about Jan Boersema

Professional experience

He got his academic training as a biologist, major ethology, at the University of Groningen and lectured on biology and environmental sciences at the same University. He graduated in theology at on a thesis titled:  The Torah and the Stoics on Humankind and Nature (Brill, Leiden, 2001).
 
In 1994 he became Reader in Environmental Science and Philosophy at Leiden University and at the same time Secretary General of the Council for the Environment. At the same ministry he became a cofounder and member of Forum a think-tank operating from 1999 - 2002. In 2002 he was appointed as professor, at the VU where he was based at the IVM (Institute for Environmental Studies) His inaugural lecture entitled  Hoe Groen is het Goede Leven (How Green is the Good Life) in which he developed a new theory on the ecological history of Easter Island was held in October 2002.
  
His current research is focused on the relation between sustainability, nature, culture, worldviews and religion. Running title “How Green is Progress?  His publications cover a wide range of subjects in the environmental field. With Wim Zweers he edited  Ecology, Technology and Culture (White Horse Press, Cambridge 1994). His latest book is on the ecological history of Easter Island ( Beelden van Paaseiland, Atlas Amsterdam 2011) ( The Changing Faces of Easter Island: On Dwindling Resources and Cultural Resilience. Cambridge University Press, Cambridge 2014). He is editor in chief of two textbooks on Environmental Science:  Basisboek Milieukunde (Boom, Amsterdam 1984, 1992) and Principles of Environmental Sciences (Springer Publishers, 2009). In 2003 he was appointed Editor in Chief of the Journal of Integrative Environmental Sciences. 

In 2009-2010 he was elected visiting fellow at St Edmunds College, University of Cambridge UK.  January 1th 2013 he was appointed part time research professor at the A. Kuyper Centre for Science and Religion at the VU. 

In 2014 he became professor 'Principles of Environmental Sciences' at the Institute for Environmental Sciences, Leiden University.

Publications overview

J.J. Boersema (1973) Agressive Behaviour in C57 BL. Mice. Paper presented at the 15th Ethological Congress, Washington D.C.

W.L. Buitelaar & J.J. Boersema (1976) De rol van aktiegroepen en aktieonderzoek. Milieukundig Studiecentrum, RuG, Groningen.

J.J. Boersema (1977) Muizen en getallen. In P.R. Wiepkema & J.A.R.A.M. van Hooff (red.) Agressief gedrag, oorzaken en functies. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, 45-69.

J.J. Boersema (1977) De rechtbank als ethologisch gebeuren. Nederlands Tijdschrift voor Criminologie 19/2, 87-101.

Ed. Leuw, J.J. Boersema & J.J.M. van Dijk (1977) Een nieuwe benadering in de criminologie? Nederlands Tijdschrift voor Criminologie 19/5, 229-244.

J.J. Boersema (1977) De advocaat als vreemde vogel. In: Beeld en Tegenbeeld van de advocatuur. Jubileumnummer van het Advocatenblad 57ste jrg, 13-21.

J.J. Boersema & A.P.P. Verhoeven (1978) Hoe rationeel beslist de mens? Milieukundig Studiecentrum, RuG, Groningen.

J.J. Boersema, A. Nentjes, L. Reijnders & A. van der Veen (1978) Milieuhygiënische consequenties van industriële ontwikkeling rond het Eems-Dollard estuarium, deel IIIB. Milieukundig Studiecentrum, RuG, Groningen.

J.J. Boersema & L. Reijnders (1978/1985) Overzicht van theorieën die de milieuproblematiek proberen te verklaren. IVEM / RuG, Groningen.

J.J. Boersema (1979) 10 jaar Club van Rome. Enkele algemene aspecten. Milieukundig Studiecentrum, RuG, Groningen.

J.J. Boersema (1980) Kunnen weidevogels en baksteenindustrie hetzelfde biotoop gebruiken? In: H. Klomp, S. Woldhek & C. de Bruin (red.) Weidevogels in de verdrukking. Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, Zeist, 49-53.

J.J. Boersema (1981) Die Abfallproblematik, eine regionale sache. Bijdrage Symposium Oldenburg – Groningen.

J.J. Boersema (1983) The Structure of Agressive Behaviour in C57 Black Mice. Paper presented at the Second European ISRA Conference September 26-30, 1983, Zeist.

J. van Bon & J.J. Boersema (1984) De belasting van de Nederlandse bodem door metallisch lood. Landschap 1/4, 282-290.

J. van Bon & J.J. Boersema (1985) Is windenergie voor vogels een riskante technologie? Landschap 2/3, 193-211.

K. Altena & J.J. Boersema (1985) De internationale samenleving als gemeenschappelijke onderneming. In: H.B. Gerritsma (red.) Vredesonderwijs. Opvattingen en ervaringen. Polemologisch Instituut RuG / Vredesopbouw, Utrecht, 148-154.

J.J. Boersema (1985, 1987) Komposteringexperiment Slochteren, verslag over eerste en tweede jaarcyclus. IVEM, RuG, Groningen.

J.J. Boersema, D. De Ridder, C. Schaffels & H. Slagter (1987) Komposteren van organisch materiaal. IVEM rapport 20, RuG, Groningen.

F. Saris, J. van Bon & J.J. Boersema (1987) Locatie-onderzoek windenergie. Deelrapport vogelhinder – windturbines. IVEM-RuG / SCMO-TNO, Groningen / Delft

J.J. Boersema (1987/1988) Organic Waste and Soil Fertility: Land-use Management and Waste Management. In: H. Lieth (ed.) Problems with future Land-use Changes in Rural Areas. MAB- Mitteilungen 28, Bonn, 62-71

J.J. Boersema & F. Oosterhuis (1988) European Agricultural Policy and Dutch Agriculture. Retrospect and Prospects. Invited lecture UNESCO Man and Biosphere Program. Seminar held at Paris April 1988.

J.J. Boersema (1988) Van milieu-educatie naar milieu-onderwijs. Jeugd en samenleving, 18/11, 580-589.

J.J. Boersema, J. Van Bon & F.J.A. Saris (1988) Windturbineparken en vogels: een methode voor de keuze van locaties. Landschap 5/3, 187-201.

J. van Bon &. J.J. Boersema (1988) Metallisch lood bij de jacht, de schietsport en de sportvisserij. IVEM rapport no. 24, RuG, Groningen.

J. van Bon & J.J. Boersema (1988) Sources, effects and management of metallic lead pollution. The contribution of hunting, shooting and angling. In: K. Wolf, W.J. van den Brink & F.J. Colon (Eds.) Contaminated Soil ’88 Vol. I, Kluwer Academic Publishers, Dor-drecht/Boston/ London, 269-273.

J.J. Boersema (1989) Welke natuur overleeft het Natuurbeleidsplan?, Milieu, 4/4 115-118.

J.J. Boersema (1990) Milieu. In: J.W. van Deth & J.C.P.M. Vis (red.) Politieke Problemen. Achtergronden, oorzaken, verklaringen, oplossingen en vooruitzichten. Stichting Burger-schapskunde, Amsterdam / H.E. Stenfert Kroeze, Leiden, 170-195.

J.J. Boersema (1991) Sustainable Development and Environmental Quality: Harmony or Conflict? In: The State of the Environment in Europe: the Scientists take Stock of the Situation, Milan 12-14 december 1991, Council of Europe Strasbourg / Cariplo Foundation for Scientific Research Milan, 240-243.

J.J. Boersema (1992) Theorievorming en verklarende theorieën in de milieukunde. In J.J. Boersema e.a. (red.) Basisboek Milieukunde, 4e druk, Boom, Meppel/Amsterdam, 35-47.

J.J. Boersema (1992) De Nationale Milieuverkenningen 2, Milieu, 7/1, 28-29.

J.J. Boersema e.a. (red.) (1992) Basisboek Milieukunde, vierde geheel herziene druk, Boom, Meppel/Amsterdam.

J.J. Boersema (1993) De kwaliteit van het milieu en de kwaliteit van ons bestaan. Filosofie & Praktijk 14/2, 57-69.

J.J. Boersema & C. Kwakernaak (1993) Integratie: nuttig, mits helder en groen. Landschap 10/3, 3-20

J.J. Boersema & R. Kok (1993) Integratie in de milieukunde, een conceptuele analyse. In: W. Biesiot & A.J.M. Schoot Uiterkamp (red.) Transitie naar duurzaamheid en kwaliteit. IVEM onderzoeksrapport no. 63, IVEM/RuG, Groningen, 219-233.

A.C. van Klinken, E.J. Bunskoeke, B.J. Koks & J.J. Boersema (1993) Natuur in een agrarisch landschap. Een evaluatie van de natuur, het landschap en de agrarische bedrijfs¬voering in de Gronings/Niedersachsische grensstreek. Grensproject 1992 Eindrapport, IVEM/RuG, Groningen.

J.J. Boersema e.a. (red.) (1994) Basisboek Milieukunde, vijfde druk, Boom, Meppel/Amsterdam.

J.J. Boersema (1994) First the Jew but also the Greek: In search of the Roots of the Environ-mental Problem in Western Civilization. In: W. Zweers & J.J. Boersema (eds.) Ecology, Technology and Culture. The White Horse Press, Cambridge, 20-56.

J.J. Boersema (1994) Milieu en Energie. In: J.W. van Deth & J.C.P.M. Vis (red.) Actuele Politieke Problemen, Stichting Burgerschapskunde / Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam, 105-135.

J.J. Boersema (1994) De betekenis van Griekse filosofen in hedendaagse milieudiscussies. Tijdschrift voor Geschiedenis 107, 467-484.

W. Zweers & J.J. Boersema (Eds.) (1994) Ecology, Technology and Culture. The White Horse Press, Cambridge.

J.J. Boersema (1995) Environmental Quality and the Quality of our Way of Life. Environ-mental Values, 4, 97-108.

E.H.T.M. Nijpels en J.J. Boersema (1995) Recensie van ‘Milieu, ruimte en wonen, tijd voor duurzaamheid’, door M. de Boer. Milieu, 10/4, 215-216.

J. Bertels, J.J. Boersema, F.A. van der Loo & H.A. Udo de Haes (1996) Ruimte als schaars goed. CML rapport 124, Rijksuniver¬siteit Leiden.

J.J. Boersema (1997) Draagvlak milieubeleid vereist doordachte keuzes. In: Het maatschap-pelijk draagvlak voor het milieubeleid en de rol van adviesorganen daarbij. Verslag colloquium 23 oktober 1996, Brussel, MINA-raad Vlaanderen, 19-23.

Jan J. Boersema (1997) Thora en Stoa over mens en natuur. Een bijdrage aan het milieude¬bat over duurzaamheid en kwaliteit. Dissertatie RuG / Callenbach, Baarn.

J.J. Boersema (1997) Sinds wanneer is de mens rentmeester? Christen Democratische Verkenningen, themanummer: Partners in duurzaamheid, Augustus 1997, 306-319.

J.J. Boersema (1998) Het milieu kan niet zonder de bijbel. Rondom het Woord, NCRV, 40/ 2, 48-53.

J.J. Boersema (1998) Factor Vier, waarom niet hier? TVVL Magazine, 27/5, 12-16.

J.J. Boersema (1998) Ken uw klassieken. Milieu 13/4, 60-64.

J.J. Boersema (1998) Milieu en Energie. In: W.H. van Schuur & J.C.P.M. Vis (red.) Politieke Problemen, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam, 173-206.

J.J. Boersema (1998) Purity Rules and their Usefulness in Environmental Issues. Paper presented on the conference Purity and Holiness, Organised by the Catholic University of Utrecht in collaboration with Bar Ilan University Israël and held in Soesterberg, 29 june-1 july, 1998.

J.J. Boersema & E.H.T.M. Nijpels (1998) Land Use and the Concept of Environmental Space. In: E.M. Barron & I. Nielsen (Eds.) Agriculture and Sustainable Land Use in Europe, Papers from Conferences of Environmental Advisory Councils, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1-9.

J.J. Boersema, E. Knegtering & G.R. de Snoo (1998) People-Wildlife Conflicts in the Netherlands: Overview and Analysis of Species-specific Legislation Aiming at Control 1857-1995, Paper presented at the 5th Biennial conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA) 4-7 September, Frankfurt am Main, pp 235.

G.W.J. van der Ven, J.J. Boersema & G.R. de Snoo (1999) Towards an Ethical and Environmentally sound Food Production; The Role of Company Certification. Paper presented on the First European Congress on Agriculture and Food Ethics, Wageningen, March 4-6, 1999.

J.J. Boersema (2000) Duurzaamheid met kwaliteit. Enkele opmerkingen vanuit cultuurhistorisch, religieus en milieukundig perspectief. In: Chris Elzinga & Christiaan Hogenhuis (red.) Grond onder onze voeten. Christelijke spiritualiteit en intimiteit met de natuur. Kok, Kampen, 98-112.

J.J Boersema (2000) Only the Present counts when the Future is at Stake. Focaal no 35 (special issue: The study of the future in Anthropology. Edited by Gerard Persoon, Diny van Est and Walter van Beek) 89-111.

J.J. Boersema & J. Bertels (2000) Sustainable Development in the Developed Countries: Will Theory and Practice Meet? In: Keekok Lee, Alan Holland & Desmond McNeill (Eds.) Global Sustainable Development in the Twenty-first Century, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 77-97.

J.J. Boersema (2001) How to Prepare for the Unknown? On the Significance of Future Generations and Future Studies in Environmental Policy. Environmental Values 10/1, 35-58 (adapted version of the article in Focaal).

J.J. Boersema, G. Barendse, J. Bertels & A.E. de Wit (2001) Is it all in the Books? An analysis of the content and scope of 12 environmental science books. International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE) 2/4, 349-368.

J.J. Boersema, G. Barendse, J. Bertels & A. de Wit (2001) 'Wat zeggen de boeken?' Een analyse van de opzet en inhoud van twaalf milieukunde studieboeken en een reflectie op hun rol in het milieukundig onderwijs. Milieu 16, 4/5, 237-253.

J.J. Boersema (2001) Waarom is Franciscus van Assisi de schutspatroon der ecologen? Over heiligen en ecologen en hun omgang met de natuur. Nederlands Theologisch Tijdschrift 55, 97-118.

Jan J. Boersema (2001) The Torah and the Stoics on Humankind and Nature. A Contribution to the Debate on Sustainability and Quality. E.J. Brill, Leiden.

Jan J. Boersema & Geert R. de Snoo (2001) Schoonheid, cultuur en dynamiek. Op zoek naar een ordenend principe voor het Nederlandse buitengebied. Landschap, 18/4, 277-285.

Boersema, J.J. & C.J. Klop (2001) Achtergronddocument project cultuur. Forum, Ministerie VROM, ’s Gravenhage.

Boersema, J.J. & G.R. de Snoo (2002) Minister voor buitengebied nodig. Boerderij 87 (22): 20.

J.J. Boersema (2002) Why is Francis of Assisi the patron saint of ecologists? Science & Christian Belief 14/1, 51-78.

Jan J. Boersema (2002) Hoe Groen is het Goede Leven? Over vooruitgang en het natuurlijk milieu in onze westerse cultuur. Inaugurele rede, 3 oktober 2002, Vrije Universiteit Amsterdam.

Jan J. Boersema (2002) Theologische dissertaties over de milieuproblematiek. In de Marge, 11/4, 24-34.

Jan J. Boersema (2003) Zijn wij Paaslanders? Landschap 20/1, 26.

Jan J. Boersema e.a. (red.) (2003) De Oogst van Milieu. Boom, Amsterdam.

Jan J. Boersema (2003) Alfa’s over de milieucrisis. In: Jan J. Boersema e.a. (red.) De Oogst van Milieu. Boom, Amsterdam, 22-39.

Jan J. Boersema (2004) Groen Geloof. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2002, Academia Press, Gent, 106-111.

Martine Vonk & Jan J. Boersema (2004) Amish’ Way of Life and the Quest for Sustainability Paper presented at the conference on Old Order Amish, Young Center, E’town College, Elizabeth Town, PA 2-4 June 2004.

Hoogland, C. T., de Boer, J., & Boersema, J. J. (2004). Meat's animal origin; reminding consumers and bridging the value - behaviour gap. In: J. De Tavernier & S. Aerts (Eds.), Science, ethics & society. 5th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (pp. 279-282). Leuven, Be: Katholieke Universiteit Leuven, Centre for Agricultural Bio- and Environmental Ethics.

Jan J. Boersema (2004) Het goede leven is…te weinig groen. Lustrumuitgave, Blaise Pascal Instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Hoogland, Carolien T., Joop de Boer and Jan J. Boersema (2005) Transparency of the meat chain in the light of food culture and history. Appetite 45, 15-23.

Jan J. Boersema (2005) Kanttekeningen bij het non-debat over ID. De Gids, september 2005, 776-788.

Martine A. Vonk & Jan J. Boersema (2005) Does Religion have a Bearing on Environmental Behaviour? An Analysis of Empirical Evidence and the role of Values. IVM paper, Amsterdam.

Jan J. Boersema, Ben Bakker & Edwin Koster (red.) (2005) Het Gewicht van Groen. Motieven voor natuurbehoud en milieubescherming. Kok, Kampen.

Jan J. Boersema (2005) Van heersers, helden en heiligen naar Realo’s, techno’s en eco’s. Over oude en nieuwe motieven in de relatie mens natuur. In: Jan J. Boersema, Ben Bakker & Edwin Koster (red.) Het Gewicht van Groen. Motieven voor natuurbehoud en milieubescherming. Kok, Kampen, 91-121.

Jan J. Boersema (2006) De levensbeschouwing van Helias. In: G.A. Persoon, G.W.J. Barendse en H. Bezemer (eds.) Sporen van een gedreven pionier. Leiden , CML, 1-6.

Jan J. Boersema (2006) Trots op Uilkens, Gronings protestantisme en Leidse kaas. De Gids, juni/juli 2006, 440-445.

Jan Boersema, Andrew Blowers & Adrian Martin (2006) Do we need an international panel on biodiversity change? Environmental Sciences 3/3, 157-161.

Boer, J. de, Hoogland, C. T., & J.J. Boersema (29-09-2006). Towards more sustainable food choices: value priorities and motivational orientations. Paper presented at the Second European Conference on Sensory Consumer Science of Food and Beverages, 26-29 September 2006, The Hague.

Carolien T. Hoogland, Joop de Boer and Jan J. Boersema (2007) Food and sustainability: Do consumers recognize, understand and value on-package information on production standards? Appetite, 49 (2007) 47-57.

Andrew Blowers, Jan Boersema & Adrian Martin (2007) Science and politics –relating the ‘can’ and ‘should’ of sustainable development. Environmental Sciences 4/1, 1-5.

Boer, Joop de, Carolien T. Hoogland & Jan J. Boersema (2007). Towards more sustainable food choices: value priorities and motivational orientations. Food Quality and Preference 18, 985-996.

Jan Boersema, Andrew Blowers & Adrian Martin (2007) Biofuels and perverse subsidies: fuelling the wrong solutions? Environmental Sciences 4/4, 195-198.

Jan J. Boersema (2007) Goed Tuinieren. In: Roel Kuiper (e.a.) Frisse Lucht. De ChristenUnie en het kabinetsbeleid. Mr. G. Groen van Prinstererstichting, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 50-57.

Jan J. Boersema (2007) Om de kwaliteit van het geluk. Commentaar op en opgenomen in: I. Robeyns & R. van der Veen Duurzame kwaliteit van leven MNP rapport 550031005/2007, MNP, Bilthoven, 141-144.

Adrian Martin, Andrew Blowers & Jan Boersema (2008) Paying for environmental services: can we afford to lose a cultural basis for conservation. Environmental Sciences 5/1, 1-7.

Andrew Blowers, Jan Boersema & Adrian Martin (2008) Why environmental policy needs a local perspective. Environmental Sciences 5/3, 145-151.

Jan J. Boersema (2008) How Green is Progress? The Need for Science and Religion in Sustaining Biodiversity. Chapter 10 in: W.B. Drees, H. Meisinger and T.A. Smedes(Eds.) Creation’s Diversity: Voices from Theology and Science. T&T Clark, Edinburgh, 133-155.

Jan Boersema, Andrew Blowers & Adrian Martin (2008) The Religion-Environment Connection Environmental Sciences 5/4, 217-221.

Jan J. Boersema (2008) Levensbeschouwing en duurzaamheid. In de Marge, 17 (4): 57-68.

Jan J. Boersema (2008) Als mijn hart niet denkt, klopt het niet. In C. Dekker (red.) Geleerd en Gelovig. Ten Have, Kampen, 256-272.

Jan J. Boersema & Lucas Reijnders (Eds) (2009) Principles of Environmental Sciences. Springer, Dordrecht/Boston MA. (ISBN 978-1-4020-9157-5).

Jan J. Boersema (2009) Environmental Sciences, Sustainability, and Quality. In: Jan J. Boersema & Lucas Reijnders (Eds.) Principles of Environmental Sciences. Chapter 1, Springer, Dordrecht/Boston MA, 3-15.

Jan J. Boersema (2009) Integration. In: Jan J. Boersema & Lucas Reijnders (Eds.) Principles of Environmental Sciences. Chapter 16, Springer, Dordrecht/Boston MA, 335-345.

Boer, Joop de, Jan J. Boersema & Harry Aiking (2009) Consumers' motivational associations favoring free-range meat or less meat. Ecological Economics 68, 850-860.

Adrian Martin, Andrew Blowers and Jan Boersema (2009) Do we want green growth or a green recession? Journal of Integrative Environmental Sciences, 6/1, 1-7

Jan J. Boersema (2009) Levensbeschouwing en duurzaamheid. Wijsgerig Perspectief, 49/1, 30-37.

Andrew Blowers, Jan Boersema and Adrian Martin (2009) Whatever happened to environmental Politics? Journal of Integrated Environmental Sciences, 6/2, 97-101.

Jan Boersema, Andrew Blowers and Adrian Martin (2009) Biodiversity loss, poverty and climate change: can one solution fit all? Journal of Integrative Environmental Sciences, 6/4, 239-246.

Jan J. Boersema (2010) De duurzaamheid van onze eetcultuur en het goede leven. In: Johan De Tavenier (red.) “Ons dagelijks brood”. Over oude en nieuwe spijswetten. Uitgeverij Acco, Leuven/Voorburg, 17-38.

Carolien Kroeze, Jan J. Boersema, Egbert Tellegen en Annemarie Cremers (Eds.) (2011) Technology and Sustainability. Techne Press, Amsterdam.

Jan J. Boersema (2011) Does the population issue still have a valid place on the environmental agenda? In: Carolien Kroeze, Jan J. Boersema, Egbert Tellegen en Annemarie Cremers (Eds.) (2011) Technology and Sustainability. Techne Press, Amsterdam, 9-16. (A slightly adapted version appeared in: Journal of Integrative Environmental Sciences, 8/1, 1-6)

Jan J. Boersema (2011) Beelden van Paaseiland. Over de duurzaamheid van een cultuur. Atlas, Amsterdam.

Jan J. Boersema (2011) Heeft de schepping een christelijke rentmeester nodig? In: J.J. van Dijk (red.) Een schrijnend gebrek. Een begin van een christelijk-sociale visie op rentmeesterschap. Uitgeverij Kok, Kampen, 30-46.

H.A. Udo de Haes, G.R. de Snoo & Jan J. Boersema (2011) Natuurplan WNF is mooi, maar niet voor Nederland. Bionieuws 21, 12.

Jan J. Boersema (2011) Deugt de natuur? In: Bert Musschenga en Bettine Siertsema (red.) Het kwaad. Reflecties op de zwarte zijde van ons bestaan. Skandalon, Vught, 109-122.

Jan Boersema and Andrew Blowers (2011) Changing our eating habits by playing the cultural trump card. Journal of Integrative Environmental Sciences, 8/4, 243-252.

Schösler, Hanna, Joop de Boer and Jan J. Boersema (2012) Can we cut out the meat of the dish? Constructing consumer-oriented pathways toward meat substitution. Appetite, 58, 39-47.

Marjolein E. Kloek, Arjen E. Buijs, Jan J. Boersema en Matthijs M.G. Schouten (2013) Crossing Borders: Review of Concepts and Approaches in Research on Greenspace, Immigration and Society in Northwest European Countries. Landscape Research 38(1), 117-140. ().

Schösler, Hanna, Joop de Boer and Jan J. Boersema (2012) The gourmet food philosophy. Are values of Slow Food members adaptable to moderate meat consumption? Journal for Agricultural and Environmental Ethics (under review)

Schösler, Hanna, Joop de Boer and Jan J. Boersema (2013). The Organic Food Philosophy. A Qqualitative Exploration of the Practices, Values and Beliefs of Dutch Organic Consumers Within a Cultural-Historical Frame. Journal of Agricultural & Environmental Ethics 26 (2), 439–460.

de Boer, Joop, Hanna Schösler and Jan J. Boersema (2013) Motivational differences in food orientation and the choice of snacks made from lentils, locusts, seaweed or “hybrid” meat. Food Quality and Preference, 28, 32-35.

de Boer, Joop, Hanna Schösler and Jan J. Boersema (2013). Climate change and meat eating: An inconvenient couple? Journal of Environmental Psychology 33, 1-8.

Artigas-Menant, Geneviève, Boersema Jan J. and Antonello La Vergata (Eds.) (2013) Nature, Environment and Quality of Life. Halleux, Paris.

Schösler, H., de Boer, J. and J.J. Boersema (2013) Intuition versus calculation. Profiling types of motivation for more sustainable food choices. Appetite (under review)

Jan J. Boersema (2013) Amoral Nature or a Moral Nature? Society & Animals 20/1 (under review)

Hedlund-de Witt, Annick, de Boer Joop and Jan J. Boersema (2014) Exploring inner and outer worlds: A quantitative study of worldviews, environmental attitudes, and sustainable lifestyles. Journal for Environmental Psychology 37, 40-54.  

Jan J. Boersema (2014) Progress. Entry in: Vocabulary for the Study of Religion (VSR), Brill, Leiden. (in print)   Geneviève Artigas-Menant,

Jan J. Boersema (2014) The Changing Faces of Easter Island:On Dwindling Resources and Cultural Resilience. Cambridge University Press, Cambridge.

Schösler, Hanna, de Boer, Joop and Jan J. Boersema (2014). Fostering more sustainable food choices: Can Self-Determination Theory help? Food Quality and Preference 35, 59-69.

Antonello La Vergata, Geneviève Artigas-Menant and Jan J. Boersema (eds.) (2014) Nature, Environment and Quality of Life. Volume 64 of Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Turnhout/Paris: Brepols International Publishers, 3-394. ISBN 978-2-503-55070-1

Antonello La Vergata, Geneviève Artigas-Menant and Jan J. Boersema (2014). General Introduction. In: Antonello La Vergata, Geneviève Artigas-Menant and Jan J. Boersema (eds.) Nature, Environment and Quality of Life. Volume 64 of Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Turnhout: Brepols Publishers, 5-21.

Jan J. Boersema (2014). Introduction to Section VI. In: Antonello La Vergata, Geneviève Artigas-Menant and Jan J. Boersema (eds.) (2014) Nature, Environment and Quality of Life. Volume 64 of Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Turnhout: Brepols Publishers, 271-274.

Jan J. Boersema (2014). How much Biodiversity do we need? In: Antonello La Vergata, Geneviève Artigas-Menant and Jan J. Boersema (eds.) Nature, Environment and Quality of Life. Volume 64 of Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Turnhout: Brepols Publishers, 307-323.

Schösler, Hanna, de Boer, Joop, Boersema, Jan J., & Harry Aiking (2015). Meat and masculinity among young Chinese, Turkish and Dutch adults in the Netherlands. Appetite 89, 152-159. 

Jan J. Boersema (2015) Revisiting the collapse of Rapa Nui (Easter Island) through a Voyage of 18th- Century journals. In: N. Cauwe & M. De Dapper (eds.) Easter Island. Collapse or Transformation? A State of the Art. Proceedings International Conference, Brussels, 9 -10 November 2012, Brussels, Royal Academy for Overseas Sciences, 153-175.

Jan J. Boersema (2015) Redefining Progress. What our Ancient Roots teach us about Humanity’s Dominion over Nature. In: Gert Jan Kramer & Bram Vermeer (eds.) The Colours of Energy. Essays on the Future of Energy in Society. Amsterdam: Shell International BV., 153-165. ISBN 978-90-823984-0-3 (epub3) www.shell.com/colours

Jan J. Boersema (2015) The Survival of Easter Island: Dwindling Resources and Cultural Resilience. Translated by Diane Webb, Cambridge: Cambridge University Press.

Jan J. Boersema (2015) Progress. In: Robert A. Segal and Kocku von Stuckrad (eds.) Vocabulary for the Study of Religion. 3 Vols. Leiden/Boston: E.J.Brill, Volume 3:136-139.

Marjolein E. Kloek , Arjen E. Buijs , Jan J. Boersema & Matthijs G.C. Schouten (2015)  ‘Nature lovers’, ‘Social animals’, ‘Quiet seekers’ and ‘Activity lovers’: Participation of young adult immigrants and non-immigrants in outdoor recreation in the Netherlands. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 12, 47-58.

Marjolein E. Kloek , Arjen E. Buijs , Jan J. Boersema & Matthijs G.C. Schouten(2016)  Beyond ethnic stereotypes: Identities and outdoor recreation among immigrants and non-immigrants in the Netherlands. Leisure Sciences

Film
Scientific supervision of a professional vcr production: Economy and Environment: Friends or Foes? November 1996, Council for the Environment, The Hague. After: Ernst U. von Weiszäcker, Amory B. Lovins & L. Hunter Lovins (1995) Faktor Vier. Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch. Droemer Knaur, München

Bijdrage aan: Treasures Decoded: Easter Island Heads. A Film produced by Blink Films, London 2014.

Professor of Fundamentals of environmental sciences

  • Science
  • Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden

Work address

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Room number B308

Contact

Publications

Activities

  • No relevant ancillary activities
This website uses cookies.  More information.