Universiteit Leiden

nl en

Guus Heerma van Voss

Professor of Labour law

Name
Prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss
Telephone
+31 71 527 7626
E-mail
g.j.j.heerma@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7852-2982

Guus Heerma van Voss (1957) is professor of labour law at the Leiden University since 1997.

More information about Guus Heerma van Voss

Guus Heerma van Voss (1957) is professor of labour law at the Leiden University since 1997. Heerma van Voss studied Dutch law and obtained his PhD at the University of Utrecht. He has worked as council-advisor at the Directorate Legislation of the Ministry of Justice. Heerma van Voss has lectured at the universities of Tilburg and Maastricht, with the latter he was also affiliated as consultant and as professor of European Labour Law.

Additionally, Heerma van Voss is since April 2012 states council with the Dutch Council of State. Furthermore, he holds positions as substitute justice at the Appeal Court of The Hague, substitute member of the Advisory and Arbitration Commission for employment relations of civil servants, and is co-founder of the European Labour Law Network, editor of the European Labour Law Journal, annotator for Nederlandse Jurisprudentie, and editor of Deel 7-V* of the handbook on the employment contract in the Asser-series (leading book series on Netherlands’civil law).

Key publications

Heerma van Voss G.J.J. (2014), De invloed van het EU-recht op het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. In: Hartkamp A.S., Sieburgh H.C., Keus L.A.D., Kortmann J.S., Wissink M.H. (red.) De invloed van het EU-recht op het Nederlandse privaatrecht. Serie Onderneming en Recht nr. 81-II. Deventer: Kluwer. 613-647.

Heerma van Voss G.J.J. (2014), De ontsluiering van het sociaal recht. In: Loonstra C.J., Houweling A.R. (Eds.) Het sociaal recht uitgedaagd, Een bundel arbeidsrechtelijke oraties 1997-2013. Bakelsreeks. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 34-54.

Heerma van Voss G.J.J. (2014), Horizontale werking van het EU-Handvest voor grondrechten. HvJ EU 15 januari 2014, C-176/12 (Laboubi). In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 115-123.

Heerma van Voss G.J.J. (2013), Inleiding Nederlands sociaal recht. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Heerma van Voss G.J.J. (2013), Regulating the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation No. 198. In: Regulating the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation No. 198.. Geneva: International Labour Office.

 

Additional information / complete list of publications

Professor of Labour law

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Sociaal Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B1.26

Contact

  • Gerechtshof 's-Gravenhage Raadsheer-plaatsververvanger
  • Intersentia Redacteur European labour Law Journal
  • Raad van State Staatsraad Afdeling advisering
This website uses cookies.  More information.