Universiteit Leiden

nl en

Greta Noordenbos

Name
Dr. G. Noordenbos
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
noordenbos@fsw.leidenuniv.nl

Greta Noordenbos became assistant professor of the Department Clinical Psychology of the Faculty Social Sciences of Leiden University in 2001. She is supervisor of Bachelor and Masterthesis about eating disorders and is coördinator of the Elective ‘Transdiagnostic Approach to Eating Disorders’. Her research is about risk factors, treatment and recovery from eating disorders. Ze has written several books about Eating Disorders, such as Recovery from Eating Disorders (2013). She also is co-editor of the Dutch Handbook for Eating Disorders (2008).

More information about Greta Noordenbos

Background

Greta Noordenbos wrote her thesis about gender and cultural aspects in the Development of Eating Disorders (1987). She did research in the field of Eating Disorders, Gender and Health an the position of women in Science and Medicine at the University of Groningen ( 1974-1987), the University Maastricht (1991 -2004) and of Leiden University (from 1980).

 

Committees

In 2012 she was elected as honorary member of the Dutch Academy of Eating Disorders and she was a member of the Dutch Guidelines for Eating Disorders (2004-2006), the Committee for Prevention of Eating Disorders of the National Health Organisaton (2009-2010) and the Committee for Prevention of Eating Disorders (1994-2004). From 2005 she is chairwoman of the Annie Romein Verschoorlecture of Leiden University.

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Klinische Psychologie

Work address

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • Noordenbos G. & Van Elburg A. (Eds.) (2018), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. editorship of book
 • Noordenbos G. & Lagro-Jansen T. (2018), Preventie (hoofdstuk 9). In: Noordenbos G., Van Elburg A. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 111-122. book chapter
 • Noordenbos G. & Lammers M. (2018), Psychische achtergronden (hoofdstuk 8). In: Noordenbos G., Van Elburg A. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 99-110. book chapter
 • Noordenbos G. (2018), Sociaal-culturele factoren (hoofdstuk 7). In: Noordenbos G., Van Elburg A. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 85-98. book chapter
 • Bos F., Thijs F. & Noordenbos G. (2018), Zelfhulp (hoofdstuk 14). In: Noordenbos G., Van Elburg A. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. 173-186. book chapter
 • Noordenbos G. & Ten Napel-Schutz M. (2017), Innerlijke kritiek bij eetproblemen. Op weg naar zelfacceptatie.. Amsterdam: Boom Uitgevers. book
 • Noordenbos G. (2017), Recovery from Eating Disorders. In: Wade T., Waller G. (Eds.) Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders.. Berlin, London, New York: Springer Verlag. book chapter
 • Noordenbos G. (2016), Hile Bruch. Pionier in onderzoek en behandeling van eetstoornissen, Counselling magazine 1(7): 16-20. article in journal
 • Noordenbos G. (2016), How to block the ways to eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 24(1): 47-53. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2015), Nieuw begin na herstel van een eetstoornis, Weet Magazine (1): 20-21. article in journal
 • De Vos J.A., Netten C. & Noordenbos G. (2016), Recovered eating disorder therapists using their experiental knowledge in therapy: A qualitative examination of the therapists' and the patients' view, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 24(3): 207-223. article in journal: refereed
 • Noordenbos G., Te Have B. & Padding L. (2015), De relatie tussen het onderdrukken van emoties en eetstoornissen, Tijdschrift voor Psychotherapie 41(5): 341 - 353. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2015), Eetstoornissen bij meisjes. In: Nijhof K., Engels R. (Eds.) Meisjes in zorg. Signalering, preventie en behandeling. Amsterdam: SWP Uitgeverij. 343-364. book chapter
 • Noordenbos G., Aliakbari N. & Campbell R. (2014), The relationship among critical inner voices, low self-esteem, and self-criticism in eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 22(4): 337-351. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2014), Een eetstoornis overwinnen, kan dat? De nieuwste antwoorden op vragen over kenmerken, achtergronden, behandeling en herstel. Utrecht: De Tijdstroom. book
 • Noordenbos G. (2014), Keerpunt in de motivatie voor herstel van een eetstoornis. Leiden: Universiteit Leiden. book
 • Noordenbos G. (2014), The relation between risk factors and recovery in eating disorders. In: Cramaglia G., Zeppegno P. (Eds.) New Developments in Anorexia Nervosa Research. New York: Nova Medical. 107-126. book chapter
 • Noordenbos G. (2013), Eetstoornissen. In: Fauser B.C.J. , Lagro-Janssen A.L.M., Bos A.M.E. (Eds.) Handboek Vrouwspecifieke Geneeskunde. Houten: Prelum Uitgevers. 126-135. book chapter
 • Noordenbos G. (2013), Hebben de DSM-5 criteria voor Boulimia Nervosa en eetbuistoornis een meerwaarde voor de diagnostiek en de behandeling?, Antenne 190: 6-9. article in journal
 • Noordenbos G. (2013), Hebben mensen met eetbuien baat bij medicatie tegen ADHD?, Antenne 192: 4-7. article in journal
 • Noordenbos G. (2013), Recovery from eating disorders: A guide for clinicians and their clients. UK USA: Wiley-Blackwell. book
 • Noordenbos G. (2012), De rol van innerlijke kritiek bij eetstoornissen, Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 38(1): 3-6. article in journal
 • Mashhadi A.G. & Noordenbos G. (2012), Dieting and the development of eating disorders among Iranian women; comparing the risk between Tehran and the Netherlands, Food,Culture and Society 15(1): 43-60. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2012), Eating disorders: Diagnosis, treatment and recovery. Editorial, Biological Psychiatry and Psychopharmacology 14(1): 2-2. article in journal
 • Noordenbos G. (2012), Emotie-eten, inbeelding, mythe of werkelijk probleem?, Antenne 186: 6-8. article in journal
 • Noordenbos G. (2012), Hebben de DSM-5 criteria voor Anorexia Nervosa een meerwaarde voor de diagnostiek en behandeling?, Antenne 189: 18-20. article in journal
 • Noordenbos G. (2012), Hoe riskant is lijngedrag?, Psychometrika 47: 48-51. article in journal
 • Noordenbos G. (2012), Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van eetstoornissen, Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 67(2): 7-10. article in journal
 • Noordenbos G. (2012), Overwinning op de slankheidsterreur, Antenne 186: 20-21. article in journal
 • Noordenbos G. (2012), Wat is er mis met lijngedrag?, Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek 38(5): 26-31. article in journal
 • Noordenbos G., Van Greuningen E. & Reuneker T. (2012), Zijn behandelde eetstoornispatiënten hersteld van alexithymia?, Tijdschrift voor Psychotherapie 38(5): 381-391. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2011), Is herstel van anorexia (on)haalbaar?, Antenne 33: 12-14. article in journal
 • Noordenbos G. (2011), Preventie van eetstoornissen in Nederland: Een reactie, PsychoPraktijk 3: 33-34. article in journal
 • Kortink J. & Noordenbos G. (2011), Uit de ban van emotie-eten. Utrecht/Antwerpen: Servire - Kosmos uitgevers. book
 • Noordenbos G. (2011), When have eating disordered patients recovered and what do the DSM-IV criteria tell about recovery?, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 19(3): 234-245. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2011), Which criteria for recovery are relevant according to eating disorder patients and therapists?, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 19(5): 441-451. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2010), Criteria voor herstel van eetstoornissen, Psychometrika 11: 36-44. article in journal
 • Noordenbos G. & Duijn C. van (2009), Do Lessons About Eating Disorders by Ex-Patients Contribute to Early Recognition, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 17(1): 435-444. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. & Mens-Verhulst J. (2008), ALETTA: huisartsenpraktijk naast vrouwengezondheidscentrum (1984-1998).. In: Mens-Verhulst J. van, Waaldijk B. (Eds.) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 186-201. book chapter
 • Noordenbos G. & Duijn C. van (2008), Dragen lessen van ex-patiënten bij aan vroegtijdige onderkenning van eetstoornissen?, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 40: 94-96. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2008), Genderspecifieke aspecten van depressie.. In: Huyser J., Schene A.H., Sabbe B., Spinhoven P. (Eds.) Handboek Depressieve stoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 331-342. book chapter
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (Eds.) (2008), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. editorship of book
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (2008), Inleiding. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 9-10. book chapter
 • Noordenbos G. (2008), Plezier in eten bij anorexia nervosa. Oude wijn opdienen met nieuwe technieken, Psychometrika 43: 622-623. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2008), Preventie. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 353-369. book chapter
 • Noordenbos G. (2008), Sociaal-culturele factoren. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 71-84. book chapter
 • Noordenbos G. (2008), SOMAN, de Stichting Ondersteuning Mannenwerk: steen in de vijver van de mannenhulpverlening.. In: Mens-Verhulst J. van, Waaldijk B. (Eds.) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg.. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 135-148. book chapter
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M. & Furth E. van (2008), The quality of treatment of eating disorders: A comparison of the therapists' and the patients' perspective, International Journal of Eating Disorders 41: 307-317. article in journal: refereed
 • Mens-Verhulst J. & Noordenbos G. (2008), Vrouwengezondheidscentra: over de inzet van vrijwilligerswerk, ervaringsdeskundigheid en onbetaalde arbeid.. In: Mens-Verhulst J. van, Waaldijk B. (Eds.) Vrouwenhulpverlening 1975-2000. Beweging in en rond gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 171-185. book chapter
 • Fijten G.H. & Noordenbos G. (2007), Eetstoornissen.. In: Ree J.W. van, Vries M.W. de (Eds.) Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 131-147. book chapter
 • Katzman M.A., Nasser M. & Noordenbos G. (2007), Feminist therapies. In: Nasser M., Baistow K., Treasure J. (Eds.) The female body in mind. The inferface between the female body and mental health.. Hove, UK: Routledge. 205-213. book chapter
 • Noordenbos G. (2007), Gids voor herstel van eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. book
 • Noordenbos G. (2007), Primary prevention of eating disorders. In: Jaffa T., McDermott B. (Eds.) Eating Disorders in Children and Adolescents. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 293-304. book chapter
 • Noordenbos G. (2007), Strategies for secundary prevention. In: Jaffa T., McDermott B. (Eds.) Eating Disorders in Children and Adolescents. Cambridge, UK: Cambrigde University Press. 305-316. book chapter
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M.C.H. & Furth E.F. van (2007), The patient's view on quality of life and eating disorders, International Journal of Eating Disorders 40: 13-20. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2007), Worden mannen over het hoofd gezien?, Tijdschrift voor Genderstudies 10(4): 16-28. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. & Meijerink F.G.J. (2006), Dragen preventieprogramma's van eetstoornissen bij aan vroegtijdige onderkenning en hulp?, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 38(3): 52-56. article in journal
 • Horst H.E. van der & Noordenbos G. (2006), Eetstoornissen.. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. book
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G., Donker M.C.H. & Furth E.F. van (2006), Evaluating the treatment of eating disorders from the patient's perspective, International Journal of Eating Disorders 39: 667-676. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. & Seubring A. (2006), Patients evaluation of criteria of recovery form eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 14: 41-54. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2005), Do prevention programs more good than harm?. In: Book of Abstracts European Council of Eating Disorders (ECED). Innsbruck: Medizinische Universität. 58-59. conference paper
 • Noordenbos G. & Seubring A. (2005), Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel, Tijdschrift voor Psychotherapie 2: 140-153. article in journal: refereed
 • Geest M. van der & Noordenbos G. (2005), Parents possibilities to recognize ED's in an early stage.. In: Book of Abstracts European Council of Eating Disorders (ECED). Innsbruck: Medizinische Universität. 55-55. conference paper
 • Noordenbos G. & Vandereycken W. (2005), Preventie van Eetstoornissen. Een gewichtig probleem.. Mechelen: Kluwer. book
 • Rie S.M. de la, Noordenbos G. & Furth E.F. van (2005), Quality of life and eating disorders, Quality of Life Research 14: 1511-1522. article in journal: refereed
 • Rie S.M. de la, Furth E.F. van, Koning A., Noordenbos G. & Donker M.C. (2005), Quality of life of parents of eating disorder patients, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 13: 345-351. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2004), Marie & Irene Curie: de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars. NVS Nieuws, Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne mrt: 27-31. article in journal
 • Noordenbos G. (9 November 2003), Criteria for the prevention of Eating Disorders. (Lecture). Budapest. other
 • Noordenbos G. (12 April 2003), Nieuwe wegen voor onderzoek naar eetstoornissen. (Lecture). Leiden. other
 • Noordenbos G. (11 January 2003), Loopbaanmogelijkheden van vrouwelijke wetenschappers: Van AIO tot hoogleraar? (Lecture). Utrecht, Academiegebouw. other
 • Noordenbos G. (2003), Afvallen voor kinderen Review of: Wezel B. van, Vervloet-den Bieman J. (2002) Als je te dik bent. Werkboek om samen met je ouders aan je gewicht te werken., Ensino em Re-vista 46: 166-166. book review
 • Noordenbos G. (2003), Criteria voor herstel bij patiënten met een eetstoornis, Tijdschrift voor Psychotherapie 29: 473-487. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2003), Early identification.. In: Treasure J., Schmidt U., Furth E. van, Treasure E. (Eds.) Handbook of Eating Disorders.. London: John Wiley and Sons. 455-466. book chapter
 • Noordenbos G. & Vlugt J. van der (2003), Evidence based onderzoek en seksespecifieke zorg: Een (on)gelukkige relatie?. Utrecht: TransAct. report
 • Noordenbos G. (2003), From screening to empowerment: strategies for the prevention of eating disorders. In: Health Promotion and Prevention of Eating Disorders. Hannover: Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e.V.. 8-20. conference paper: refereed
 • Noordenbos G. (2003), Hogere posities in de geneeskunde. Hoe doorbreken vrouwen het glazen plafond, VNVA-Tijdschrift 31: 18-19. article in journal
 • Noordenbos G. (2003), Marie & Irène Curie. De eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaars.. Delft: Eburon. book
 • Noordenbos G., Moulin M. du & Twellaar M. (2003), Medische specialisten en deeltijdwerk: een (on)mogelijke combinatie?, AIMS Molecular Science 19: 85-97. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (3 October 2002), Preventie van eetstoornissen (Lecture). Assen. other
 • Noordenbos G. (17 September 2002), The Development of Criteria of Recovery of Eating Disorders (Lecture). Wenen. other
 • Noordenbos G. (16 September 2002), The Development of Women and Health in the Netherlands (Lecture). Wenen. other
 • Noordenbos G. (14 June 2002), Prevention of Eating Disorders (Lecture). Kassel, Duitsland. other
 • Noordenbos G. (16 March 2002), De opmars van vrouwen in de geneeskunde (Lecture). other
 • Noordenbos G. (11 January 2002), Praevention von Ess-Storungen (Lecture). Graz, Oostenrijk. other
 • Noordenbos G., Oldenhave A., Muschter J. & Terpstra N. (2002), Characteristics and treatments of patients with chronic eating disorders, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 10: 15-29. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. & Vianen A.E.M. van (2002), De Universitaire Piramide. Over de ratrace rond enkele schaarse functies, Lover 4: 23-26. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2002), Eating disorder and cultures in transition Review of: Nasser M. (2002) Eating disorders and cultures in transition, Newsletter of the European Council on Eating Disorders Spring: 3-4. book review
 • Noordenbos G. (2002), Genderasymmetrie in de aanvraag van onderzoekssubsidies. In: Benschop Y., Droes F. (Eds.) Op de voet gevolgd. Gender en emancipatiebeleid.. Utrecht: SWP. 90-105. book chapter
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (Eds.) (2002), Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. editorship of book
 • Noordenbos G. (2002), Is the hierarchy in universities (un)fair?. In: Maxwell L., Slavin K., Young K. (Eds.) Gender & Research. Brussel: European Commission. 275-282. conference paper: refereed
 • Noordenbos G. (2002), Review of: Vanderlinden J. Boulimia en eetbuien overwinnen. Een gids voor patient, gezin en hulpverlener., Directieve Therapie . book review
 • Noordenbos G. (2002), Review of: Nasser M. (2002) Eating Disorders and Cultures in Transition, Newsletter of the European Council on Eating Disorders 1: 3-4. book review
 • Noordenbos G. (2002), Review of: Tenwolde A. (2002) Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas., Ensino em Re-vista 5: 296-270. book review
 • Noordenbos G. (2002), Preventie. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 325-338. book chapter
 • Noordenbos G. (2002), Sociaal-culturele factoren. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (Eds.) Handboek Eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. 69-81. book chapter
 • Noordenbos G. (2002), Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa, en obesitas. Review of: Tenwolde A. (2002) Van dun tot dik. Een vraagbaak. Psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa, en obesitas., Ensino em Re-vista 5: 296-270. book review
 • Noordenbos G. (2002), Women in Academies of Science, Women's Studies International Forum 25: 1-11. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (2002), Women in Academies or Science. Between exclusion and exception, Women's Studies International Forum 25: 127-137. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (8 December 2001), Nobelprijs leek voor vrouwen onhaalbaar. NRC Handelsblad: 6-6. article in magazine/newspaper
 • Noordenbos G. (22 November 2001), Preventie van Eetstoornissen (Lecture). Maarssen. other
 • Noordenbos G. (8 November 2001), Is the hierarchy in Universities (un)fair? (Lecture). Brussel. other
 • Noordenbos G. (5 October 2001), Cultuur en Eetstoornissen (Lecture). Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (19 September 2001), Criteria for Recovery of Eating Disorders (Lecture). Barcelona. other
 • Noordenbos G. (3 March 2001), Gender en Gezondheid (Lecture). Rotterdam. other
 • Noordenbos G. (2001), Mag het ietsje meer zijn?. EYE: zicht op trends: 6-7. article in magazine/newspaper
 • Noordenbos G. (15 December 2000), Mogelijkheden en obstakels bij het realiseren van Preventie van Eetstoornissen. (Lecture). other
 • Noordenbos G. (1 October 2000), Een uitzonderlijk Fenomeen: vrouwelijke leden van de Academie van Wetenschappen. Leidraad: 16-17. article in magazine/newspaper
 • Noordenbos G. (28 June 2000), Vrouwen in Academies van Wetenschappen (Lecture). Trippenhuis van de KNAW, Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (2000), Vrouwen in Academies van Wetenschappen. Tussen uitsluiting en uitzondering.. Amsterdam. [other] other
 • Noordenbos G. (23 May 2000), Doorstroom van vrouwen in de wetenschap: Van achterstand naar kwaliteitsbestand. (Lecture). Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (2000), Arts worden in de 21ste eeuw. Keuzen en kansen voor de toekomst.. Maastricht. [other] other
 • Noordenbos G. (13 April 2000), Keuzeprocessen in de ontwikkeling van basisarts tot medisch specialist. (Lecture). Maastricht. other
 • Du Moulin M.F.M.T., Heymans R.J.H.M. & Noordenbos G. (2000), Genderfactoren in de keus voor opleiding tot medisch specialist, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 144(3): 129-133. article in journal: refereed
 • Noordenbos G., Oldenhave A., Terpstra N. & Muschter J. (2000), Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patienten met chronische eetstoornissen, Tijdschrift voor Psychiatrie 42(3): 145-156. article in journal: refereed
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (2000), La Prevencion de los Trastornos e Alimentarios. Barcelona, Buenos Aires: Grancia Salud. book
 • Noordenbos G. (2000), Los Trastornos en la Atencion Primaria de la Salud: La identificacion e Intervencion Tempranas de parte de lo Medicos Clinicos. In: Vandereycken W., Noordenbos G. (Eds.) La Prevencion de Los Trastornos e Alimentarios. Barcelona, Buenos Aires: Granica Salud. 261-278. book chapter
 • Noordenbos G. (2000), Preventie van anorexia en bulimia nervosa. In: Wagenaar, e.a. M. (Eds.) Praktijkboek Jeugdgezonheidszorg.. 141-157. book chapter
 • Noordenbos G. (2000), Studenten na de lezing van Cleveringa. Een apologie voor onderwijs in oorlogstijd. Mare di Libri: 10. article in magazine/newspaper
 • Noordenbos G. (2000), Vrouwen in de Academisch van Wetenschappen. Zutphen: Walburg Pers. book
 • Noordenbos G. (7 October 1999), Preventie van Eetstoornissen (Lecture). Amersfoort. other
 • Noordenbos G. (16 September 1999), Characteristics of Chronic Eating Disorders (Lecture). Stockholm/Zweden. other
 • Noordenbos G. (16 September 1999), Treatment History of Patients with Chronic Eating Disorders (Lecture). Stockholm/Zweden. other
 • Noordenbos G. (23 February 1999), De feminisering van de geneeskunde (Lecture). Erasmus Universiteit Rotterdam. other
 • Noordenbos G. (1999), Adviserend lid van de Stuurgroep Eetstoornissen Nederland ( octrooi nr. 12). Landelijk. [other] other
 • Furth E.F. van, Noordenbos G., Jacobs M. & Elk B. van (1999), De behandeling van chronische anorexia en bulimia nervosa.. In: Heeren T.J. (Ed.) Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie (1997-2000). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 238-250. book chapter
 • Noordenbos G. (1999), Gender a-symmetrie in de aanvraag van onderzoekssubsidies, Tijdschrift voor Genderstudies december(4): 36-46. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (1999), Heuvel, E. van den (1998). : Anerexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen. De speciale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen. Review of: Heuvel E. van den (1999) Anorexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen. De speciale representatie van het lichaam en de sociale constructie van de epidemie van eetstoornissen., Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 6: 703-705. book review
 • Noordenbos G. (1999), Lid van de redactie-raad Vrouwen Gezondheidszorg ( octrooi nr. 14). Utrecht. [other] other
 • Noordenbos G. (1999), Lid van de Stuurgroep Vrouwenhulpverlening. Forumlid bij de aanbieding van het Advies aan Minister Borst van W.V.C. ( octrooi nr. 12+02). [other] other
 • Noordenbos G. (1999), Preventie van eetstoornissen. In: Bloks J.A., Furth E.F. van, Hoek H.W. (Eds.) Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. 105-112. book chapter
 • Noordenbos G., Acda S. & Borreson-Gresko R. (1999), Strategies for the prevention of anorexia and bulimia nervosa. In: Kolk A., Bekker M., Vliet K. van (Eds.) Advances in Women and Health Research.Toward gender-sensitive strategies.. Tilburg: Tilburg University Press. 123-137. book chapter
 • Noordenbos G. (1999), Voorzitter van de commissie Preventie Eetstoornissen 1999 ( octrooi nr. 12). Utrecht. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid oppositiecommissie. Maastricht: Universiteit Maastricht. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Interview KRO radio. Hilversum: KRO. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), 'Behandeling van chronische eetstoornissen'. Den Haag. [other] other
 • Noordenbos G. & Elk B. van (1998), Organisatie symposium: Behandeling van Chronische Eetstoornissen. Den Haag. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Interview VARA radio. Leiden: VARA. [other] other
 • Noordenbos G. (14 November 1998), Het hongerende lichaam van patienten met anorexia en boulimia nervosa (Lecture). Tilburg. other
 • Noordenbos G. (1998), 'Het lichaam tussen uiterlijke verschijning en innerlijke beleving'. Tilburg. [other] other
 • Noordenbos G. (26 September 1998), De vrouwelijke arts, een uitdaging in de geneeskunde (Lecture). Arnhem. other
 • Noordenbos G. (12 June 1998), Het maakbare uiterlijk van de vrouw: waar ligt de grens? (Lecture). Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (1998), Het Maakbare uiterlijk van de vrouw: Waar ligt de grens?. Amsterdam. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Organisatie symposium: 'De maakbaarheid van het (vrouwelijk) lichaam'. Amsterdam: SISWO. [other] other
 • Noordenbos G. & Furth E. van (1998), Care for Long-Term Eating Disorders. New York: Montefiore Medical Center/A. Einstein College of Medicine. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Organisatie Symposium: 'Care for Long-Term Eating Disorders'. New York: Mentefiore Medical Center/A. Einstein College of Medicine. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), 'Treatment History of "Chronic" Eating Disorder Patients'. New York. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Van anorexia nervosa tot zware alcoholverslaving. Utrecht. [other] other
 • Noordenbos G. (9 March 1998), Seksestrijd om de Ivoren Toren: Verklaringen voor de Marginale Positie van Vrouwen aan de Universiteiten in Nederland (Lecture). Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (19 February 1998), De trage doorstroming van vrouwen in de wetenschap (Lecture). Utrecht. other
 • Noordenbos G. (1998), 'Beste Stichting, kunt u mij alstublieft helpen?', Antenne : 30-46. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (1998), 'Chronic Eating Disorders: The Patients' View of Their Treatment History, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention : 7-13. article in journal: refereed
 • Noordenbos G., Jacobs M.E. & Hertzberger E. (1998), Chronic eating disorders: The patients' view of their treatment history, Eating Disorders The Journal of Treatment & Prevention 6: 217-223. article in journal: refereed
 • Noordenbos G. (1998), Eating disorders in primary care: Early identification and intervention by general practitioners. In: VanderEycken W., Noordenbos G. (Eds.) The Prevention of Eating Disorders. Londen/New York: The Athlone Press en New York University Press. 214-229. book chapter
 • Moulin M. du, Heymans R. & Noordenbos G. (1998), Grenzen aan de arbeidstijd. Maastricht: Uniprint. report
 • Noordenbos G. (1998), Lid redactieraad. Utrecht: Transact. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid redactieraad van The European Journal of Women's Studies. London: Sage Publications. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de adviesgroep Beroepsgroepen in de Gezondheidszorg van de Stuurgroep Emancipatie. Den Haag: Ministerie van VWS. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Annie Romein-Verschoor Commissie. Leiden: Universiteit Leiden. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Klankbordcommissie Emancipatiebeleid. Leiden: Universiteit Leiden. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de Onderwijscommissie van de Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. Utrecht: Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), Lid van de werkgroep Vrouw en Kwaliteit. Leiden: Universiteit Leiden. [other] other
 • Noordenbos G. (1998), P. Claude-Pierre: De geheime taal van eetstoornissen Review of: Claude-Pierre P. (1998) De innerlijke stem van de anorexia-patient, Vrouw & Gezondheidszorg : 14-15. book review
 • Noordenbos G. (1998), Seksestrijd om de Ivoren Toren. In: Balen B. van, Fischer A.H. (Eds.) De universiteit als modern mannenklooster. Amsterdam: Het Spinhuis. 75-92. book chapter
 • Vandereycken W. & Noordenbos G. (Eds.) (1998), The Prevention of Eating Disorders. Londen/New York: The Athlone Press/New York University Presse. editorship of book
 • Noordenbos G. (1998), Voorzitter van de Commissie Preventie Eetstoornissen. Utrecht: Landelijk Overleg Preventie (RIAGG's). [other] other
 • Noordenbos G. (24 November 1997), Vrouwen in de Akademies van Wetenschappen (Lecture). IJsbregtum. other
 • Noordenbos G. (6 November 1997), Athletics as Risk Factor for Anorexia Nervosa (Lecture). Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (15 October 1997), Vrouwen in de medische professie: Tussen de macht der traditie en de macht van het getal (Lecture). Leiden. other
 • Noordenbos G. (24 September 1997), Different Approaches tot the Prevention of Eating Disorders (Lecture). Padua, Italie. other
 • Noordenbos G. (24 July 1997), Bij sociologen is sociale cohesie nog zeer sterk. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Noordenbos G. (25 June 1997), A critical review of the prevention of Eating Disorders (Lecture). Amsterdam. other
 • Noordenbos G. (9 April 1997), Een slimme organisatie is op haar toekomstige werknemers voorbereid (Lecture). Utrecht. other
 • Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (1997), Eetstoornissen: anorexia en bulimia nervosa. In: Lagro-Janssen A.L.M., Noordenbos G. (Eds.) Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN. 194-209. book chapter
 • Noordenbos G. & Sambeek D. van (1997), Preventie van eetstoornissen in het voortgezet onderwijs. Leiden: Commissie Preventie Eetstoornissen. report
 • Lagro-Janssen A.L.M. & Noordenbos G. (Eds.) (1997), Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Nijmegen: SUN. editorship of book
 • Moulin M. du, Heymans R. & Noordenbos G. (1997), Vrouwelijke arts in zwang: Rapport van de Commissie Vrouwelijke Artsen (CPVA) van het Leids Universitair Medisch Centrum. Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum. report

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.