Universiteit Leiden

nl en

Gerrard Boot

Professor of Labour Law

Name
Prof.mr. G.C. Boot
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
g.c.boot@law.leidenuniv.nl

Gerrard Boot is Professor of Labour Law at the Department of Labour Law.

More information about Gerrard Boot

Gerrard Boot teaches labour law in the bachelor's and master's programmes and also in courses offered in the post-academic education programme (JPAO). His research is conducted as part of the research programme ‘Reform of Social Legislation’. He is a staff member at the Institute for Public Law, Labour Law Department. 

Besides the above, Gerrard Boot works as a subdistrict court judge at Amsterdam District Court. He previously worked in the field of labour law and commercial law at various law firms including Kennedy Van der Laan in Amsterdam. In addition to his work at Leiden Law School, he is also editor of the Dutch Journal ArbeidsRecht and annotator on Uitspraken Sociale Zekerheid

In 2005 Gerrard Boot obtained his PhD in Leiden with a dissertation entitled: 'Arbeidsrechtelijke bescherming' (Protection under employment law). His supervisor was Professor Guus J.J. Heerma van Voss. His book Arbeidsrecht geschetst was published by Ars Aequi in 2011.

Professor of Labour Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B1.26

Contact

 • Barentsen B., Boot G.C., Erkens M.Y.H.G., Heerma van Voss G.J.J., Sagel S.F., Schenck E.W. & Schouten B. (2022), Coronatoegangsbewijzen op de werkvloer en botsende grondrechten, ArbeidsRecht 2022(1): 3-7 (2022/1). article in journal
 • Boot G.C., annotation: CRvB 12 August 2021, no. 20/883 WW, USZ 2021,14: 1479-1480 (USZ 2021/370 Bepalingen over referte-eis in de WW leveren in de situatie van zwangerschap en bevalling geen verboden onderscheid naar geslacht op). annotation
 • Boot G.C. (2021), Corona en arbeidsrecht. In: Bots B.H.T., Hermans W.A.G., Kraan D. van der, Poolman G.T., Rozenboom J.C.A., Verheij E.J.H. & Wissink L.J.H. (Eds.) Recht & Gezondheid. Gezondheid boven alles?. Deventer: Wolters Kluwer. 211-223. book chapter
 • Boot G.C. (2021), De beëindigingsovereenkomst: bedenktermijn en wilsgebreken. In: Laagland F.G. (Ed.) Verburg: geciteerd en besproken: liber amicorum prof. mr. L.G. Verburg. Serie Onderneming en Recht no. 124 Deventer: Wolters Kluwer. 165-174. book chapter
 • Boot G.C., annotation: CRvB 17 December 2020, no. 20/3476 e.v., USZ 2021,3: 305-306 (USZ 2021/70 Geen strijd met het evenredigheidsbeginsel in de situatie waarin aan een startende ondernemer geen voorschot op grond van de NOW is toegekend). annotation
 • Boot G.C. (2021), Modellen arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht: [actueel t/m 01-06-2021]. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2021), SER-advies 21/08 ‘Zekerheid voor mensen’ en het verrichten van zelfstandige arbeid, Tijdschrift Recht en Arbeid 2021(9/10): 19-23 (TRA 2021/77). article in journal
 • Boot G.C. (2021), Themanummer 'Billijke vergoeding': ten geleide, ArbeidsRecht 2021(6/7): 3 (2021/26). article in journal
 • Boot G.C. & Elbers M.C. (2021), Toepassing van de New Hairstyle-criteria door de gerechtshoven, ArbeidsRecht 2021(6/7): 9-23 (2021/28). article in journal
 • Boot G.C., annotation: CRvB 23 February 2021, no. 19/2187 ZW, USZ 2021,5: 501-503 (USZ 2021/126 Volgens de kantonrechter is een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan waarvan de werkgever een ernstig verwijt tref, zodat het ontbindingsverzoek van appellante geen benadelingshandeling oplevert). annotation
 • Boot G.C. (2021), Werkeloosheidwet (artikel 22 tot en met 29): [updated 1 september 2021]. In: Socialezekerheidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2021), Werkloosheidswet (artikel 24): [actueel t/m 01-01-2022]. In: Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2021), Werkloosheidswet. In: Sdu Commentaar. Den Haag: Sdu. book chapter
 • Boot G.C. (2020), Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Boot G.C., annotation: CRvB 6 February 2020, no. 18/6127 WW, USZ 2020,4: 304-306 (USZ 2020/74 Bijkomende omstandigheden bij niet nakomen re-integratieverplichtingen leveren dringende reden op voor ontslag op staande voet). annotation
 • Boot G.C. (2020), De oudere zzp'er. In: Heerma van Voss, G.J.J.; Marwijk Kooy, A.G. van (Eds.) De oudere werkende en het sociaal recht. Monografieën Sociaal Recht no. 76 Deventer: Wolters Kluwer. 149-158. book chapter
 • Boot G.C. (2020), Het opschortingsrecht van de werknemer, ArbeidsRecht 2020(6/7): 8-13 (2020/27). article in journal
 • Boot G.C. (2020), Modellen arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht: [actueel t/m 01-06-2020]. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C., annotation: CRvB 15 April 2020, no. 18/781 WW, USZ 2020,7: 530-531 (USZ 2020/131 Niet meewerken aan re-integratieverplichting leidt tot verwijtbare werkloosheid). annotation
 • Boot G.C., annotation: CRvB 25 March 2020, no. 19/1713 WW, USZ 2020,6: 454-455 (USZ 2020/113 Ontslag op eigen verzoek in verband met zorg moeder leidt tot verwijtbare werkloosheid). annotation
 • Boot G.C., annotation: HR 6 November 2020, no. 19/03369, USZ 2020,16: 1165-1169 (USZ 2020/300 Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie (arbeids)overeenkomst). annotation
 • Boot G.C. (2020), Post-contractuele re-integratieplicht voor ex-overheidswerkgevers, ArbeidsRecht 2020(11): 10-11 (2020/42). article in journal
 • Boot G.C. (2020), Privatisering van het arbeidsrecht?, Tijdschrift Recht en Arbeid 2020(12): 16-23 (TRA 2020/89). article in journal
 • Boot G.C. (2020), Werkloosheidswet. In: Sdu Commentaar. Den Haag: Sdu. book chapter
 • Boot G.C. (2020), Werkloosheidswet. In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A. & Verhulp E. (Eds.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2020), Werkloosheidswet. In: Barentsen B. & Damsteegt A.C. (Eds.) Socialezekerheidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2019), Anders De Laat. In: Holtus L. (Ed.) Deining (in balie, rechtspraak en academie): Opstellen aangeboden aan mr. dr. J.J.M. (Sjef ) de Laat ter gelegenheid van zijn afscheid van de rechtspraak wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Den Haag: Sdu Uitgevers. 273-277. book chapter
 • Boot G.C. (2019), Arbeidsprocesrecht [Tweede druk] Burgerlijk Proces & Praktijk no. 17. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Boot G.C. (2019), Review of: Pennings F. & Plantenga J. (2018) Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming, Tijdschrift Recht en Arbeid 2019(11): 34-35 (TRA 2019/103). book review
 • Boot G.C., annotation: Kantonrechter Rechtbank Amsterdam 22 May 2018, no. 6640942 EA VERZ 18-118, JAR 2019,2; 232-239 (JAR 2019/22 Arbitragebeding is onaanvaardbaar drempel voor toegang tot rechter). annotation
 • Boot G.C. (2019), Karakteristieken en tarieven zzp’ers – gevolgen voor de kwalificatievraag, Tijdschrift Recht en Arbeid 2019(4): 3-7 (TRA 2019/35). article in journal
 • Bennaars J.H. & Boot G.C. (2019), Les plateformes numériques aux Pays-Bas et la jurisprudence travailliste, Revue de Droit Comparé du Travail et de la Securité Sociale 2019(2): 60-67. article in journal
 • Boot G.C., Houweling A.R. & Keulaerds M.J.M.T. (2019), Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans. Wet & Geschiedenis. Den Haag: Boom Juridisch. book
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 4 July 2019, no. 17/5519 WW, USZ 2019,11; 877-880 (USZ 2019/237 Sluiten tweede vaststellingsovereenkomst met eerdere einddatum arbeidsovereenkomst leidt tot verwijtbare werkloosheid). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 12 September 2019, no. 18/5133 WW, USZ 2019,14; 1212-1216 (USZ 2019/310 Niet voldoen aan wekeneis). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 28 August 2019, no. 17/4144 WW, USZ 2019,14; 1246-1250 (USZ 2019/320 Betrokkene niet langer als werknemer aan te merken door ontslagname als bestuurder). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 19 December 2018, no. 16/7003 WW, USZ 2019,3; 130-134 (USZ 2019/57 Verwijtbare werkloosheid, Ontslag nemen, Voortzetting te vergen). annotation
 • Boot G.C. (2019), Werkloosheidswet. In: Sdu commentaar arbeidsrecht thematisch 2020. Den Haag: Sdu Uitgevers. 2103-2200. book chapter
 • Boot G.C. (2018), Onduidelijkheden met betrekking tot het gezagscriterium bij het definiëren van de arbeidsovereenkomst. Den Haag: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [102073344]. other
 • Boot G.C. (2018), Werkeloosheidwet (artikel 22 tot en met 29). In: Barentsen B., Damsteegt A.C. (Eds.) Socialezekerheidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2018), Werkloosheidswet (artikel 24). In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A. & Verhulp E. (Eds.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. & Zondag W.A. (Eds.) (2018), 2018. Sdu Wettenverzameling. Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Boot G.C. (2018), Arbitrageclausules in arbeidsovereenkomsten, Tijdschrift voor Arbitrage 2018(4): 117-124 (TvA 2018/69). article in journal
 • Boot G.C. (2018), Artikel 24 Werkloosheidswet – Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (Website). [other]. other
 • Boot G.C. (2018), Fantasia IX: De fenomenale reis, Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk 2018(8): 20-25. article in journal
 • Boot G.C. (2018), Nationaal Arbeidsrechtcongres. In: Heerma van Voss G.J.J., Beer P.T. de, Emmerig B., Boot G.C., Bennaars J.H. & Eleveld A. (Eds.) (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst: Verslag van het 15e Nationaal Arbeidsrechtcongres in november 2017. Den Haag: Sdu. book chapter
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 22 November 2017, no. 14/5782 WW, USZ 2018,1 (USZ 2018/12). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 21 March 2018, no. 15/5701 WW, USZ 2018,7 (USZ 2018/156). annotation
 • Boot G.C., annotation: Rechtbank Rotterdam 22 December 2017, no. KTN-5407106 - KTN-5762644_22122017, USZ 2018,7 (USZ 2018/158). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 20 June 2018, no. 15/2928 WW, USZ 2018,10 (USZ 2018/210). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 4 July 2018, no. 16/6837 WMO, USZ 2018,11 (USZ 2018/241). annotation
 • Boot G.C., annotation: Rechtbank Rotterdam 23 May 2018, no. ROT 17/5214, USZ 2018,12 (USZ 2018/260). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 10 January 2018, no. 15/8517 WW, USZ 2018,3 (USZ 2018/69). annotation
 • Boot G.C. (2018), WWZ en (verwijtbare) werkloosheid, ArbeidsRecht 25(2): 11-14 (2018/8). article in journal
 • Boot G.C. (2017), Arbeidsprocesrecht. Burgerlijk Proces & Praktijk no. 17. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Boot G.C. & Erkens M.Y.H.G. (2017), Collective dismissal in the Netherlands. In: Cosio R., Curcuruto F., Di Cerbo V., Mammone G. (Eds.) Collective dismissal in the European Union: a comparative analysis. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 337-344. book chapter
 • Boot G.C. & Meijers L. (2017), Hoger beroep en de Wwz: wie heeft er baat bij?, ArbeidsRecht 24(12): 17-32 (2017/54). article in journal
 • Boot G.C. (2017), KEI: de eerste steen, ArbeidsRecht 24(8/9): 23-25 (2017/37). article in journal
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 22 February 2017, no. 15/5010 WW, USZ 2017,6 (USZ 2017/165). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 5 April 2017, no. 15/6842 WW, USZ 2017,6 (USZ 2017/181). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 10 May 2017, no. 15/7403 WW, USZ 2017,9 (USZ 2017/239). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 11 October 2017, no. 16/684 WW, USZ 2017,15 (USZ 2017/414). annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 4 January 2017, no. 15/4629 WW, USZ 2017,3 (USZ 2017/74). annotation
 • Boot G.C., Duk R.A.A., Berg L. van den, Verhoeven L.J. & Slot M.E. (2016), Commissie (model)overeenkomsten: Eindrapport. Den Haag: Ministerie van Financiën. report
 • Boot G.C. (2016), Arbeidsrecht geschetst. Ars Aequi geschetst. Nijmegen: Ars Aequi Libri. book
 • Boot G.C. (2016), De rechtspositie van zelfstandigen, ArbeidsRecht 23(11): 3-4 (2016/40). article in journal
 • Boot G.C. (2016), Schijnzelfstandigen: de rekenaar, de wetgever en de rechter, Tijdschrift Recht en Arbeid 2016(5): 3-9 (TRA 2016/44). article in journal
 • Boot G.C. (2016), Werknemers en zelfstandigen in België, ArbeidsRecht 23(11): 43-46 (2016/49). article in journal
 • Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de & Noordhoven T. (2015), Arbeidsprocesrecht (hoofdstukken 8, 9 en 10). In: Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de, Noordhoven T. (Eds.) Arbeidsprocesrecht. Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. 14 October 2015, USZ 2015. annotation
 • Boot G.C. 8 July 2015, USZ 2015. annotation
 • Boot G.C. 18 March 2015, USZ 2015. annotation
 • Boot G.C. 25 March 2015, USZ 2015. annotation
 • Boot G.C. (2015), Het loonbegrip in de transitievergoeding, ArbeidsRecht 5(2015/26): 16-18. article in journal
 • Boot G.C. (2015), Groen Schoevers op losse schroeven?, ArbeidsRecht 3(ArbeidsRecht 2015/14): 3-6. article in journal
 • Boot G.C., Houweling A.R. & Keulaerds M.J.M.T. (2015), Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid (deel 1 & 2) no. 1. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. book
 • Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A. & Boot G.C. (2015), SDU Commentaar. In: Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A., Boot G.C. (Eds.) SDU Commentaar. Den Haag: SDU Uitgevers. 2041 - 2128. book chapter
 • Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E. & Boot G.C. (2014), Arbeidsrecht. In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E., Boot G.C. (Eds.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar no. 8: Wolters Kluwer. 537 - 552. book chapter
 • Boot G.C. (2013), Arbeidsrecht (I.7.10) en Sociaal zekerheidsrecht (VI.A.1, VI.A.5, VI.A.6., VI.A.11, VI.A.16). In: Snijders H.J. (Ed.) Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. , annotation: CRvB 28 August 2013, USZ 2013,13. annotation
 • Boot G.C., annotation: CRvB 10 April 2013, USZ 2013,7. annotation
 • Boot G.C. , annotation: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 23 July 2013, USZ 2013,13. annotation
 • Boot G.C., annotation: CRvB 20 November 2013, USZ 2013,16. annotation
 • Boot G.C., annotation: CRvB 19 June 2013, USZ 2013,9. annotation
 • Boot G.C., annotation: Hoge Raad 15 March 2013, USZ 2013,5. annotation
 • Boot G.C. (2013), Commentaar art. 24 Werkloosheidswet en artt. 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu Uitgevers, (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid). [website] other
 • Boot G.C. (2013), De toetsing van het algemeen verbindend verklaren van cao’s. In: Jongeneel R.H.C. (Ed.) Recht voor gewone mensen (Peeters-bundel). Amsterdam: s.n.. 20-28. book chapter
 • Boot G.C. (2013), Flexrecht en ontslagrecht: sober maar eerlijk. In: Halem A. van (Ed.) Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging. Handboek OR Strategie en beleid : Optiek no. 21: Vakmedianet. 29-34. book chapter
 • Boot G.C. (2013), Historisch-juridische achtergrond van het ontslagrecht. In: Halem A. van (Ed.) Ontslagbescherming in de arena. Handboek OR Strategie en beleid : Optiek no. 19: Vakmedianet. 17-22. book chapter
 • Boot G.C. (2013), Naschrift, Tijdschrift Recht en Arbeid (47). article in journal
 • Boot G.C. (2013), Ontslagbescherming in de arena: een uitleiding. In: Halem A. van (Ed.) Ontslagbescherming in de arena. Handboek OR Strategie en beleid : Optiek no. 19: Vakmedianet. 71-78. book chapter
 • Boot G.C. (2013), P&O Pocket 2013. Houten: Below the line Amsterdam B.V.. book
 • Boot G.C. (2013), Rembrandt, de pre-pack en het faillissementsrecht als uitlaatklep, ArbeidsRecht (37). article in journal
 • Boot G.C. & Hiessl C. (2013), The application of the EU Framework for Disability Discrimination in 18 European Countries, European Labour Law Journal (2): 119-134. article in journal: refereed
 • Boot G.C. (2013), Werkloosheidswet (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 30, 31, 34, 35, 42, 42a, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A., (Eds.) 2014. Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs Den Haag: Sdu Uitgevers. book chapter
 • Boot G.C. (2013), Wet vereenvoudiging regelingen UWV: over de fictieve opzegtermijn en de WW als trampoline naar ander werk, ArbeidsRecht (11). article in journal
 • Boot G.C. (13 January 2012), Zzp-ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid (Inaugural address). Leiden: Universiteit Leiden. inaugural address
 • Boot G.C. (2012), Arbeidsrechtelijke bescherming van afhankelijke zzp-ers, Tijdschrift Recht en Arbeid 11(84): 5-10. article in journal
 • Boot G.C. (2012), BBA-werknemerschap, ArbeidsRecht 10(42): 3-6. article in journal
 • Boot G.C. (2012), [Bespreking van: Van den Berg, L. (2010) Tussen Feit en Fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor werknemersverzekeringen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers], Tijdschrift Recht en Arbeid 52. article in journal
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 5 September 2012, USZ 2012. annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 23 November 2011, USZ 2012. annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 4 April 2012, USZ 2012. annotation
 • Boot G.C., annotation: Centrale Raad van Beroep 20 June 2012, USZ 2012. annotation
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 22 t/m 29 WW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid.. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. Verwijtbare werkloosheid. In: van der Heijden P.F., van Slooten J.M. (Eds.) Tekst en Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 7. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar artikelen 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 BW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid.. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel Boete werknemer 2010. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel maatregelen UWV. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Boetebesluit socialezekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Richtlijn passende arbeid 2008. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (Eds.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Per januari 2012 opnieuw wijziging van art. 24 WW, ArbeidsRecht 4(15): 3-5. article in journal
 • Boot G.C. (2012), P&O Pocket 2012. Houten: Below the line Amsterdam b.v. book
 • Boot G.C. (2012), Sociaal Zekerheidsrecht (VI.A.5, VI.A.5, VI.A.11, VI.A.16). In: Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Boot G.C. (2012), Werkloosheidswet (art. 3, 16, 20, 22, 24, 30, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (Eds.) Sdu Commentaar Arbeidrecht. Den Haag: Sdu uitgevers. book chapter
 • Boot G.C. (2011), Arbeidsrecht geschetst. Nijmegen: Ars Aequi Libri. book
 • Boot G.C. (2011), Bonussen, toeslagen, de bedrijfsauto en art. 7:628 BW, ArbeidsRecht (49): 3-6. article in journal
 • Boot G.C., annotation: CRvB 8 December 2010, USZ 2011,51. annotation
 • Boot G.C., annotation: CRvB 20 July 2011, USZ 2011,264. annotation
 • Boot G.C., annotation: CRvB 8 June 2011, USZ 2011,204. annotation
 • Boot G.C. (2011), Burgerlijk Wetboek, art. 7:627, 628, 629, 658a, 658b, 660a, 670, 672, 677, 678, 679, 685, 691BW, NDSZ: NDSZ. [website] other
 • Boot G.C. (2011), Commentaar Arbeidsrecht. In: Commentaar Arbeidsrecht. ’s-Gravenhage: SDU. 1675-1757. book chapter
 • Boot G.C. & Slooten J.M. van (2011), Een brug tussen de wal en het schip, Tijdschrift Recht en Arbeid (1): 3-4. article in journal
 • Boot G.C. (2011), Nieuwe inlenersaansprakelijkheid op grond van art. 7:692 BW, ArbeidsRecht (10): 12-16. article in journal
 • Boot G.C. (2011), P&O 1. In: P&O Pocket 2011. Houten: Below the Line. 8-40. book chapter
 • Boot G.C. (2011), P&O 2. In: P&O Pocket 2011. Houten: Below the Line. 69-132. book chapter
 • Boot G.C. (2011), P&O 3. In: P&O Pocket 2011. Houten: Below the Line. 153-199. book chapter
 • Boot G.C. (2011), Werkloosheidswet, art. 22 – 29, NDSZ: NDSZ. [website] other
 • Boot G.C. & Zondag W.A. (2011), Wettenverzameling Arbeidsrecht. ’s-Gravenhage: SDU. book
 • Boot G.C. (27 January 2005), Arbeidsrechtelijke bescherming (PhD thesis, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Supervisor(s) and Co-supervisor(s): Heerma van Voss G.J.J. PhD thesis
 • Boot G.C. (27 January 2005), Arbeidsrechtelijke bescherming (PhD thesis, Faculty of Law, Leiden University). Den Haag: SDu Uitgevers. Supervisor(s): Heerma van Voss, G.J.J. PhD thesis
 • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer
 • Rechtbank Amsterdam Vice-president / kantonrechter
This website uses cookies.  More information.