Universiteit Leiden

nl en

Femme Gaastra

Professor emeritus Maritime History

Name
Prof.dr. F.S. Gaastra
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
f.s.gaastra@hum.leidenuniv.nl

Femma Gaastra is Professor Emeritus of Maritime History at the Institute for History.

More information about Femme Gaastra

Femma Gaastra is Professor Emeritus of Maritime History at the Institute for History.

Fields of interest

His main interests are the history of the Dutch East India Company and the 19th and early 20th century maritime history.

Major publications

- F.S. Gaastra, De Geschiedenis van de VOC (Walburg Pers, new revised editions 2003 and 2012)

- F.S. Gaastra, The Dutch East India Company. Expansion and decline (Walburg Pers, 2003)

- F.S. Gaastra, Particuliere geldstromen binnen het VOC-bedrijf 1640-1795 (Van Gelder-lezing, n. 1, Leiden: Rijksmuseum Het Koninlijk Penningkabinet, 2002)

- J.R. Bruijn, F.S. Gaastra (eds.), Ships, sailors and spices. East India Companies and their Shipping (Amsterdam 1993)- F.S. Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (Zutphen 1989)

- F.S. Gaastra, Kaufleute als Kolonialherren, in Eberhard Schmitt a.o. (eds.) (Bamberg 1988)

- J.R. Bruijn, F.S. Gaastra and I. Schöffer, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries (Rijks Geschiedkundige Publicatiën no. 165, 166 and 167; The Hague 1979-1987)

Professor emeritus Maritime History

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Nederlandse geschiedenis
 • Gaastra F.S. (2009), Geschiedenis van de VOC. Opkomst, bloei en ondergang. Zutphen: Walburg Pers. Boek
 • Gaastra F.S. (2009), Soldiers and Merchants: Aspects of Migration from Europe to Asia in the Dutch East India Company in the Eighteenth Century. Klooster W. (Ed.), Migration, Trade and Slavery in an Expanding World. Essays in honor of Pieter Emmer. . Leiden/Boston: Brill. 99-116. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2008), Taco Hayo Milo (1906-1960). De inspirator, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27(1): 41-45. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2008), From Crisis to Prosperity. Dutch Shipping 1860-1913. Scholl L.U. & Williams D.M. (Eds.), Crisis and Transition. Maritime sectors in the North Sea Region 1790-1940. 8th North Sea History Conference, Bremerhaven 2005. Bremen/Bremerhaven: Verlag H.M. Hauschild GmbH, Deutsches Schiffartsmuseum. 75-88. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2008), 'Een kist ligt hier altijd klaar’. Met de VOC naar Batavia, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 49(8): 16-19. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2008), 'Een verstoteling in een armoedige staat'. Jacob Nicolaas Michel over Batavia in 1794. Doe E. van der, Moree P. & Tang D.J. (Eds.), De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen. . Zutphen: Walburg Pers. 113-118. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2008), De Kamer Rotterdam van de VOC, Zeemagazijn. Uitgave van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum 35(2): 16-17. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2008), De Linschoten-Vereeniging 1908-2008. Heijer H. den & Romburgh C. (Eds.), Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging. . Zutphen: Walburg Pers. 11-58. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2007), De zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920. Het fenomeen van de Groninger zeevaart in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26(2): 154-165. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2007), Het poldermodel kenmerkend voor de VOC?. Bos D., Ebben M.A. & Velde H. te (Eds.), Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. . Amsterdam: Bert Bakker. 93-114. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2007), The organization of the VOC/Organisasi VOC/ De organisatie van de VOC. Balk G.L., Dijk F. van & Kortlang D.J. (Eds.), The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta). . Jakarta/Leiden/Boston: Arsip Nasional Republik Indonesia / Brill. 13-59. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2007), De ‘Amfioen Sociëteit’: een opium maatschappij in de achttiende eeuw, Zeemagazijn. Uitgave van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum 33(2): 7-8. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2006), “Considerabel ongesond, de mensen schijnen hier altemaal wel levend dood te sijn.” Gezondheidszorg bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1800. Ankum P., Boer K., Nanninga T. & Pel M. (Eds.), Ships that pass in the night. Afscheid Prof dr. O.P. Bleker. Amsterdam: AMC. 127-130. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2006), Lelystad: Bataviawerf. Maritieme mogendheid. Prak M. (Ed.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. . Amsterdam: Bert Bakker. 98-101. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2006), De VOC als werkgever. Parmentier J. (Ed.), Uitgevaren voor de Kamer Zeeland. . Zutphen: De Walburg Pers. 31-46. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2006), De Amfioen Sociëteit. Een gepriviligieerde handelsmaatschappij onder de vleugels van de VOC, 1745-1794. Ebben M.A. & Wagenaar F.P. (Eds.), De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek. Aangeboden aan Simon Groenveld bij zijn afscheid als hoogleraar Geschiedenis en Cultuur van de Republiek aan de Universiteit van Leiden, 19 mei 2006. Leiden: Inst. v. Geschiedenis, Leidse Historische Studiën 10. 101-115. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2005), Historische houten scheepsbouw. De noodzaak van een multidisciplinaire benadering. Loomeijer F., Moeyes G. & Zee A. van der (Eds.), De historische houten scheepsbouw in Nederland. Aanzet tot multidisciplinair onderzoek. Verslag symposium 5 november 2004 gehouden op de Bataviawerf te Lelystad.. Lelystad: Uitgave Stichting Willem Vos Fonds. 12-18. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2005), De neerslag van een jubileumjaar:VOC 2002. Recensieartikel, BMGN: Low Countries Historical Review 120(4): 546-559. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2005), Zeeuwen in de VOC in de tweede helft van de achttiende eeuw. Parmentier Jan (Ed.), Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief. 90.5730.368.X. Zutphen: Walburg Pers. 99-116. Non-refereed' congrespublicatie
 • Boom B.E. van der & Gaastra F.S. (Eds.) (2005), Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900. Amsterdam: Balans. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (2003), The Dutch East India Company. Expansion and Decline. Zutphen: De Walburg Pers. Boek
 • Gaastra F.S. (2003), Heren profiteren. Het aandeel van Hoorn en Enkhuizen in de rijkdom van de VOC-dienaren in Azie in de achttiende eeuw, Steevast. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen 25: 1-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Akveld L.M., Broeze F., Gaastra F.S., Jackson G. & Morzer Bruyns W.M.F. (Eds.) (2003), In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap. R. Bruijn, bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (2002), 'Sware continuerende laste en groten ommeslag'. Kosten van de oorlogsvoering van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Knaap G. & Teitler G. (Eds.), De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en vrede. . Leiden: KITLV Uitgeverij. 81-104. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2002), De Verenigde Oostindische Compagnie. Lelystad: AO bv. Boek
 • Gaastra F.S. (2002), Particuliere geldstromen binnen het VOC-bedrijf 1640-1795. Leiden: Rijksmuseum Het Koninlijk Penningkabinet. Boek
 • Gaastra F.S. (2002), De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1800, Van Boord: Magazine oud-medewerkers van de Koninklijke Marine maart 2002: 4-7. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2002), De geschiedenis van de VOC. Zutphen: De Walburg Pers. Boek
 • Gaastra F.S. (2002), Succesvol ondernemerschap, falend bestuur? Het beleid van de bewindhebbers van de VOC, 1602-1795. Blussé L. & Ooms I. (Eds.), Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap. . Amsterdam: Uitgeverij Balans. 55-70. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2002), Coenraad van Beuningen en de beurscrash van 1688. Doel H.W. van den & Boom G. van (Eds.), In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. . Amsterdam: Bert Bakker. 77-103. Non-refereed' congrespublicatie
 • Bruijn J.R., Gaastra F.S., Heijer H.J. den & Rinnooy Kan A.H.G. (Eds.) (2002), Roemrucht Verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (2002), War, competition and collaboration: Relations between the English and the Dutch East India Company in the seventeenth and eighteenth centuries. Bowen H.V., Lincoln Margarette & Rigby Nigel (Eds.), The Worlds of the East India Company. . London / Leicester: The Boydell Press / Nat. Maritime Museum / Un. of Leicester. 40-68. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (2002), Overheid en VOC. Bruijn J.R., Gaastra F.S., Heijer H.J. den & Rinnooy Kan A.H.G. (Eds.), Roemrucht Verleden. De Staten-Generaal en de VOC. . Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. 24-47. Non-refereed' congrespublicatie
 • Gaastra F.S. (25 February 2002), Een bedrijf met soldaten en ambtenaren. Reformatorisch Dagblad: 12-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2001), Crowns and Companies in European-Asian Trade. In: Brandt Th. (Ed.), Asia in those days - A glimpse into the past. Bad Oldesloe: Goasia Verlag. 20-24. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (2001), De VOC en EIC in Bengalen aan de vooravond van de Vierde Engelse Oorlog, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1(20): 24-35. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2000), De VOC als voorloper van de koloniale staat, Leidschrift 15(3): 7-21. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1999), Competition or Collaboration. Relations between the Dutch East India Company and Indian Merchants around 1680. In: Chaudhuri S. & Morineau M. (Eds.), Merchants, Companies and Trade. Europe and Asia in the Early Modern Era. Cambridge: Cambridge University Press. 189-201. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1999), British Capital for the VOC in Bengal. In: Prakash O. & Lombard D. (Eds.), Commerce and Culture in the Bay of Bengal, 1500-1800. New Delhi: Manohar. 261-284. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (Ed.) (1999), . Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Boekredactie
 • Gaastra F.S., Green J. & Stanbury M. (Eds.) (1998), Archaeology and Maritime History (Special Publication no. 3 of the Australian Centre of Excellence for Maritime History). Freemantle: Australian Centre of Excellence for Maritime History. Boekredactie
 • Blussé J.L. & Gaastra F.S. (Eds.) (1998), On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in retrospect. Aldershot: Ashgate. Boekredactie
 • Gaastra F.S. & Blussé J.L. (1998), Introduction. In: Blussé van Oud Alblas J.L. & Gaastra F.S. (Eds.), On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in retrospect. Aldershot, U.K.: Ashgate. 1-11. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (Ed.) (1998), . Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (1997), The Dutch East India Company; a reluctant discoverer, The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History 2: 109-123. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1997), Friesland en de VOC. In: Breuker Ph. & Janse A. (Eds.), Friesland en Holland. Zutphen: Walburg Pers. 184-196. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (Ed.) (1997), . Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (Ed.) (1997), . Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (1997), Labour Conditions. In: Royen P.C. van, Bruijn J.R. & Lucassen J. (Eds.), Those Emblems of Hell? European Sailors and the Maritime Labour Market. St. Johns: NN. Boekdeel
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (1996), Introduction. In: Emmer P.C. & Gaastra F.S. (Eds.), The Organization of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. xv-xxvi. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), The Textile Trade of the VOC. The Dutch response to the English challenge, South Asia XIX: 85-95. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1996), The experience of travelling to the Dutch East Indies via the Overland route, 184-1869. In: Jackson G. & Williams D. (Eds.), Shipping, Technology and Imperialism. Papers presented to the third British-Dutch Maritime History Conference. Aldershot: NN. 120-144. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), Via Egypte naar Indië. Reizen via de 'Overland route', 1845-1870. In: Zonneveld P. van (Ed.), Naar de Oost! Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië. Amsterdam: NN. 66/199-89/200. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), Dutch, French, and English Rivalry in Asia. In: NN NN (Ed.), Guerres maritimes 1688-1713. IVes Journées franco-brittanniques d'histoire de la marine (Portsmouth 1-4 april 1992). Vincennes: Services historiques de la Marine. 227-244. Boekdeel
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (Eds.) (1996), The Organisation of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. Boekredactie
 • Gaastra F.S. (1996), The Amsterdam Capital Market and the Dutch East India Company. In: Diederiks H.A. & Reeder D. (Eds.), Cities of Finance. KNAW Verhandelingen afd. Letterkunde, nieuwe reeks deel 165. Amsterdam: NN. 99-113. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), Van zeil naar stoom. In: Drechsel W. (Ed.), Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-Indiëvaarders. Rijswijk: NN. 55-69. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), The Dutch East India Company in national and international Perspective. In: Haudrère Ph. (Ed.), Les flottes des Companies des Indes. Vincennes: Service historiques de la Marine. 299-317. Boekdeel
 • Gaastra F.S. (1995), Over de moderniteit van de Nederlandse volkshuishouding voor 1800, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21(3): 286-291. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1995), De Verenigde Oostindische Compagnie, Archipel: Études interdisciplinaires sur le monde insulindien 12(137): 6-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift

Activities

 • No relevant ancillary activities
This website uses cookies.  More information.