Universiteit Leiden

nl en

Femme Gaastra

Professor emeritus Maritime History

Name
Prof.dr. F.S. Gaastra
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
f.s.gaastra@hum.leidenuniv.nl

Femma Gaastra is professor emeritus at the Institute for History.

More information about Femme Gaastra

Fields of interest

His main interests are the history of the Dutch East India Company and the 19th and early 20th century maritime history.

Major publications

- J.R. Bruijn, F.S. Gaastra and I. Schöffer, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries (Rijks Geschiedkundige Publicatiën no. 165, 166 and 167; The Hague 1979-1987).

- F.S. Gaastra, De Geschiedenis van de VOC (new revised edition Zutphen 2003); also in German in Eberhard Schmitt a.o. (eds.), Kaufleute als Kolonialherren (Bamberg 1988).

- F.S. Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers, 1672-1702 (Zutphen 1989).

- J.R. Bruijn, F.S. Gaastra (eds.), Ships, sailors and spices. East India Companies and their Shipping (Amsterdam 1993)

- F.S. Gaastra, Particuliere geldstromen binnen het VOC-bedrijf 1640-1795 (Van Gelder-lezing, n. 1, Leiden: Rijksmuseum Het Koninlijk Penningkabinet, 2002).

 

- F.S. Gaastra, The Dutch East India Company. Expansion and decline (Zutphen: De Walburg Pers, 2003)

Professor emeritus Maritime History

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Nederlandse geschiedenis
 • Gaastra F.S. (11 June 2010), Scheepsvolk (Lecture). Leiden. other
 • Gaastra F.S. (2009), Geschiedenis van de VOC. Opkomst, bloei en ondergang. Zutphen: Walburg Pers. book
 • Gaastra F.S. (2009), Soldiers and Merchants: Aspects of Migration from Europe to Asia in the Dutch East India Company in the Eighteenth Century. In: Klooster W. (Ed.) Migration, Trade and Slavery in an Expanding World. Essays in honor of Pieter Emmer. Leiden/Boston: Brill. 99-116. conference paper
 • Gaastra F.S. (2008), De Kamer Rotterdam van de VOC, Zeemagazijn. Uitgave van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum 35(2): 16-17. article in magazine/newspaper
 • Gaastra F.S. (2008), De Linschoten-Vereeniging 1908-2008. In: Heijer H. den, Romburgh C. (Eds.) Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging. Zutphen: Walburg Pers. 11-58. conference paper
 • Gaastra F.S. (2008), 'Een kist ligt hier altijd klaar’. Met de VOC naar Batavia, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 49(8): 16-19. article in journal
 • Gaastra F.S. (2008), 'Een verstoteling in een armoedige staat'. Jacob Nicolaas Michel over Batavia in 1794. In: Doe E. van der, Moree P., Tang D.J. (Eds.) De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen. Zutphen: Walburg Pers. 113-118. conference paper
 • Gaastra F.S. (2008), From Crisis to Prosperity. Dutch Shipping 1860-1913. In: Scholl L.U, Williams D.M. (Eds.) Crisis and Transition. Maritime sectors in the North Sea Region 1790-1940. Bremen/Bremerhaven: Verlag H.M. Hauschild GmbH, Deutsches Schiffartsmuseum. 75-88. conference paper
 • Gaastra F.S. (2008), Taco Hayo Milo (1906-1960). De inspirator, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27(1): 41-45. article in journal
 • Gaastra F.S. (2007), De ‘Amfioen Sociëteit’: een opium maatschappij in de achttiende eeuw, Zeemagazijn. Uitgave van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum 33(2): 7-8. article in magazine/newspaper
 • Gaastra F.S. (2007), De zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920. Het fenomeen van de Groninger zeevaart in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26(2): 154-165. article in journal
 • Gaastra F.S. (2007), Het poldermodel kenmerkend voor de VOC?. In: Bos D., Ebben M.A., Velde H. te (Eds.) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker. 93-114. conference paper
 • Gaastra F.S. (2007), The organization of the VOC/Organisasi VOC/ De organisatie van de VOC. In: Balk G.L., Dijk F. van, Kortlang D.J. (Eds.) The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta). Jakarta/Leiden/Boston: Arsip Nasional Republik Indonesia / Brill. 13-59. conference paper
 • Gaastra F.S. (2006), “Considerabel ongesond, de mensen schijnen hier altemaal wel levend dood te sijn.” Gezondheidszorg bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1800. In: Ankum P., Boer K., Nanninga T., Pel M. (Eds.) Ships that pass in the night. Amsterdam: AMC. 127-130. conference paper
 • Gaastra F.S. (2006), De Amfioen Sociëteit. Een gepriviligieerde handelsmaatschappij onder de vleugels van de VOC, 1745-1794. In: Ebben M.A., Wagenaar F.P. (Eds.) De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek. Leiden: Inst. v. Geschiedenis, Leidse Historische Studiën 10. 101-115. conference paper
 • Gaastra F.S. (2006), De VOC als werkgever. In: Parmentier J. (Ed.) Uitgevaren voor de Kamer Zeeland. Zutphen: De Walburg Pers. 31-46. conference paper
 • Gaastra F.S. (2006), Lelystad: Bataviawerf. Maritieme mogendheid. In: Prak M. (Ed.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 98-101. conference paper
 • Gaastra F.S. (2005), De neerslag van een jubileumjaar:VOC 2002. Recensieartikel, BMGN 113 120(4): 546-559. article in journal
 • Gaastra F.S. (2005), Historische houten scheepsbouw. De noodzaak van een multidisciplinaire benadering. In: Loomeijer F., Moeyes G., Zee A. van der (Eds.) De historische houten scheepsbouw in Nederland. Aanzet tot multidisciplinair onderzoek. Lelystad: Uitgave Stichting Willem Vos Fonds. 12-18. conference paper
 • Boom B.E. van der & Gaastra F.S. (Eds.) (2005), Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900. Amsterdam: Balans. editorship of book
 • Gaastra F.S. (2005), Zeeuwen in de VOC in de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Parmentier Jan (Ed.) Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief. Zutphen: Walburg Pers. 99-116. conference paper
 • Gaastra F.S. (20 February 2004), Vragen over de koopvaardij. De 'Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot' uit 1874 en de achteruitgang van de handelsvloot (Inaugural address). Leiden: Universiteit Leiden. inaugural address
 • Gaastra F.S. (2003), Heren profiteren. Het aandeel van Hoorn en Enkhuizen in de rijkdom van de VOC-dienaren in Azie in de achttiende eeuw, Steevast. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen 25: 1-15. article in journal
 • Akveld L.M., Broeze F., Gaastra F.S., Jackson G. & Morzer Bruyns W.M.F. (Eds.) (2003), In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap. R. Bruijn, bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. editorship of book
 • Gaastra F.S. (2003), The Dutch East India Company. Expansion and Decline. Zutphen: De Walburg Pers. book
 • Gaastra F.S. (25 February 2002), Een bedrijf met soldaten en ambtenaren. Reformatorisch Dagblad: 12-12. article in magazine/newspaper
 • Gaastra F.S. (2002), Coenraad van Beuningen en de beurscrash van 1688. In: Doel H.W. van den, Boom G. van (Eds.) In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker. 77-103. conference paper
 • Gaastra F.S. (2002), De geschiedenis van de VOC. Zutphen: De Walburg Pers. book
 • Gaastra F.S. (2002), De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1800, Van Boord: Magazine oud-medewerkers van de Koninklijke Marine maart 2002: 4-7. article in magazine/newspaper
 • Gaastra F.S. (2002), De Verenigde Oostindische Compagnie. Lelystad: AO bv. book
 • Gaastra F.S. (2002), Overheid en VOC. In: Bruijn J.R., Gaastra F.S., Heijer H.J. den, Rinnooy Kan A.H.G. (Eds.) Roemrucht Verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. 24-47. conference paper
 • Gaastra F.S. (2002), Particuliere geldstromen binnen het VOC-bedrijf 1640-1795. Leiden: Rijksmuseum Het Koninlijk Penningkabinet. book
 • Bruijn J.R., Gaastra F.S., Heijer H.J. den & Rinnooy Kan A.H.G. (Eds.) (2002), Roemrucht Verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. editorship of book
 • Gaastra F.S. (2002), Succesvol ondernemerschap, falend bestuur? Het beleid van de bewindhebbers van de VOC, 1602-1795. In: Blussé L., Ooms I. (Eds.) Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap. Amsterdam: Uitgeverij Balans. 55-70. conference paper
 • Gaastra F.S. (2002), 'Sware continuerende laste en groten ommeslag'. Kosten van de oorlogsvoering van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In: Knaap G., Teitler G. (Eds.) De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en vrede. Leiden: KITLV Uitgeverij. 81-104. conference paper
 • Gaastra F.S. (2002), War, competition and collaboration: Relations between the English and the Dutch East India Company in the seventeenth and eighteenth centuries. In: Bowen H.V., Lincoln Margarette, Rigby Nigel (Eds.) The Worlds of the East India Company. London / Leicester: The Boydell Press / Nat. Maritime Museum / Un. of Leicester. 40-68. conference paper
 • Gaastra F.S. (2001), Crowns and Companies in European-Asian Trade. In: Brandt Th. (Ed.) Asia in those days - A glimpse into the past. Bad Oldesloe: Goasia Verlag. 20-24. book chapter
 • Gaastra F.S. (2001), De VOC en EIC in Bengalen aan de vooravond van de Vierde Engelse Oorlog, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1(20): 24-35. article in journal
 • Gaastra F.S. (2000), De VOC als voorloper van de koloniale staat, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 15(3): 7-21. article in journal
 • Gaastra F.S. (1999), British Capital for the VOC in Bengal. In: Prakash O., Lombard D. (Eds.) Commerce and Culture in the Bay of Bengal, 1500-1800. New Delhi: Manohar. 261-284. book chapter
 • Gaastra F.S. (1999), Competition or Collaboration. Relations between the Dutch East India Company and Indian Merchants around 1680. In: Chaudhuri S., Morineau M. (Eds.) Merchants, Companies and Trade. Europe and Asia in the Early Modern Era. Cambridge: Cambridge University Press. 189-201. book chapter
 • Gaastra F.S. (1999), Member of editorial staff Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18(1,2). editorship of journal
 • Gaastra F.S., Green J. & Stanbury M. (Eds.) (1998), Archaeology and Maritime History (Special Publication no. 3 of the Australian Centre of Excellence for Maritime History). Freemantle: Australian Centre of Excellence for Maritime History. editorship of book
 • Gaastra F.S. (1998), Member of editorial staff Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17(1,2). editorship of journal
 • Gaastra F.S. & Blussé J.L. (1998), Introduction. In: Blussé van Oud Alblas J.L., Gaastra F.S. (Eds.) On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in retrospect. Aldershot, U.K.: Ashgate. 1-11. book chapter
 • Blussé J.L. & Gaastra F.S. (Eds.) (1998), On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in retrospect. Aldershot: Ashgate. editorship of book
 • Gaastra F.S. (1997), Friesland en de VOC. In: Breuker Ph., Janse A. (Eds.) Friesland en Holland. Zutphen: Walburg Pers. 184-196. book chapter
 • Gaastra F.S. (1997), Member of editorial staff Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16(1,2). editorship of journal
 • Gaastra F.S. (1997), Member of editorial staff Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16(1,2). editorship of journal
 • Gaastra F.S. (1997), Labour Conditions. In: Royen P.C. van, Bruijn J.R., Lucassen J. (Eds.) Those Emblems of Hell? European Sailors and the Maritime Labour Market. St. Johns: NN. book chapter
 • Gaastra F.S. (1997), The Dutch East India Company; a reluctant discoverer, The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History 2: 109-123. article in journal
 • Gaastra F.S. (1996), Dutch, French, and English Rivalry in Asia. In: NN NN (Ed.) Guerres maritimes 1688-1713. IVes Journées franco-brittanniques d'histoire de la marine (Portsmouth 1-4 april 1992). Vincennes: Services historiques de la Marine. 227-244. book chapter
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (1996), Introduction. In: Emmer P.C., Gaastra F.S. (Eds.) The Organization of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. xv-xxvi. book chapter
 • Gaastra F.S. (1996), The Amsterdam Capital Market and the Dutch East India Company. In: Diederiks H.A., Reeder D. (Eds.) Cities of Finance. KNAW Verhandelingen afd. Letterkunde, nieuwe reeks deel 165. Amsterdam: NN. 99-113. book chapter
 • Gaastra F.S. (1996), The Dutch East India Company in national and international Perspective. In: Haudrère Ph. (Ed.) Les flottes des Companies des Indes. Vincennes: Service historiques de la Marine. 299-317. book chapter
 • Gaastra F.S. (1996), The experience of travelling to the Dutch East Indies via the Overland route, 184-1869. In: Jackson G., Williams D. (Eds.) Shipping, Technology and Imperialism. Papers presented to the third British-Dutch Maritime History Conference. Aldershot: NN. 120-144. book chapter
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (Eds.) (1996), The Organisation of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. editorship of book
 • Gaastra F.S. (1996), The Textile Trade of the VOC. The Dutch response to the English challenge, South Asia XIX: 85-95. article in journal
 • Gaastra F.S. (1996), Van zeil naar stoom. In: Drechsel W. (Ed.) Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-Indiëvaarders. Rijswijk: NN. 55-69. book chapter
 • Gaastra F.S. (1996), Via Egypte naar Indië. Reizen via de 'Overland route', 1845-1870. In: Zonneveld P. van (Ed.) Naar de Oost! Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië. Amsterdam: NN. 66/199-89/200. book chapter
 • Gaastra F.S. (1995), De Verenigde Oostindische Compagnie, Archipel: Études interdisciplinaires sur le monde insulindien 12(137): 6-11. article in journal
 • Gaastra F.S. (1995), Over de moderniteit van de Nederlandse volkshuishouding voor 1800, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21(3): 286-291. article in journal
This website uses cookies.  More information.