Universiteit Leiden

nl en

Berry Dongelmans

Guest

Name
Dr. B.P.M. Dongelmans
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Consultation hours: preferably after scheduling an appointment by phone or email, but feel free to come in when the door is open.

More information about Berry Dongelmans

Research

Dr. Berry Dongelmans' research focuses on aspects of printed texts related to the study of books. Production, distribution consumerism and design constitute the four main lines of approach. Basically, this amounts to analytical bibliography, publishers and book-sellers, the reading culture and paratext. As genres within this research, a variety of Dutch reading matter and literature as well as young people’s literature from the nineteenth and twentieth centuries offer more than enough possibilities to study book-historical developments and changes.


Key publications

‘Over boekenslijters, boekverkopers en uitgevers in de negentiende eeuw. Enkele ontwikkelingen.’ In:  Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam: Rodopi, 1991, 101-115. 

Johannes Immerzeel Junior (1776-1841),  Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar  uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen: Ernst & Co, 1992. 499 p. Dissertatie VU Amsterdam 

‘Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw’. In:  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7 (2000), 27-48. 

‘Het geheim van de titel. Notities bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans’. In: Jos Biemans, Lisa Kuitert, Piet Verkruijsse (red.),  Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Buitenkant, 2004, 561-589. 

‘The Prestige of Complete Works. Some Editions of Joost van den Vondel (1587-1679) discussed’. In: Marieke van Delft, Frank de Glas, Jeroen Salman (eds.),  New Perspectives in Book History. Contributions from the Low Countries. Zutphen: Walburg Pers, 2006, 65-82

Coordinator of studies

Consultation hours: preferably after scheduling an appointment by phone or email, but feel free to come in when the door is open. 

Role of the coordinator of studies

The coordinator of studies provides information on the degree programme, study advice (BSA), study tips, study doubts or difficulties, or other matters concerning your studies. Everything you discuss with the study advisor will remain confidential. 

The study advisor helps students to get maximum profit from their studies.

Guest

  • Faculty of Humanities
  • Centre for the Arts in Society
  • Oude Nederlandse L&C

Publications

Activities

  • No relevant ancillary activities
This website uses cookies.  More information.