Universiteit Leiden

nl en

Berry Dongelmans

Guest

Name
Dr. B.P.M. Dongelmans
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Consultation hours: preferably after scheduling an appointment by phone or email, but feel free to come in when the door is open.

More information about Berry Dongelmans

Research

Dr. Berry Dongelmans' research focuses on aspects of printed texts related to the study of books. Production, distribution consumerism and design constitute the four main lines of approach. Basically, this amounts to analytical bibliography, publishers and book-sellers, the reading culture and paratext. As genres within this research, a variety of Dutch reading matter and literature as well as young people’s literature from the nineteenth and twentieth centuries offer more than enough possibilities to study book-historical developments and changes.


Key publications

‘Over boekenslijters, boekverkopers en uitgevers in de negentiende eeuw. Enkele ontwikkelingen.’ In:  Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam: Rodopi, 1991, 101-115. 

Johannes Immerzeel Junior (1776-1841),  Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar  uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen: Ernst & Co, 1992. 499 p. Dissertatie VU Amsterdam 

‘Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw’. In:  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7 (2000), 27-48. 

‘Het geheim van de titel. Notities bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans’. In: Jos Biemans, Lisa Kuitert, Piet Verkruijsse (red.),  Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Buitenkant, 2004, 561-589. 

‘The Prestige of Complete Works. Some Editions of Joost van den Vondel (1587-1679) discussed’. In: Marieke van Delft, Frank de Glas, Jeroen Salman (eds.),  New Perspectives in Book History. Contributions from the Low Countries. Zutphen: Walburg Pers, 2006, 65-82

Coordinator of studies

Consultation hours: preferably after scheduling an appointment by phone or email, but feel free to come in when the door is open. 

Role of the coordinator of studies

The coordinator of studies provides information on the degree programme, study advice (BSA), study tips, study doubts or difficulties, or other matters concerning your studies. Everything you discuss with the study advisor will remain confidential. 

The study advisor helps students to get maximum profit from their studies.

Guest

 • Faculty of Humanities
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C
 • Dongelmans B.P.M. (2023), Koop lokaal! 1919-1982: winkelweken, reclameacties en huishoudbeurzen van de middenstand in Alphen aan den Rijn. Deel I: 1919-1939. Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Betelgeuze. Boek
 • Dongelmans B.P.M. (3 November 2022), Achilles-Sparta: 2-1: de eerste officiële voetbalwedstrijd in Leiden. Leidsch Dagblad, Gazet van Leiden: 21. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • B.P.M. Dongelmans (3 November 2022), Van schrijven naar scrollen: Zes trends in zes eeuwen nieuwsvoorziening in Leiden. Leidsch Dagblad, Gazet van Leiden: 2-3. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2022), Levensbericht van Pieter Jozias Verkruijsse, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2020-2021: 141-157. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (3 November 2022), Het voorbije jaar: terugblikken met Thomasvaer en Pieternel. Leidsch Dagblad, Gazet van Leiden: 29. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • B.P.M. Dongelmans (2022), De wetenschappelijke tak van het imperium van A.W. Sijthoff, De Boekenwereld 38(1): 44-51. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • B.P.M. Dongelmans & Rörsch M. (3 November 2022), Journalistiekwandeling door Leiden. Leidsch Dagblad, Gazet van Leiden: 16-17. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. Bouwman A., Duijn M. van, Hoftijzer P., Lem A. van der, Storms M. & Weel A. van der (2021), Achter de gevel van Kaiserstraat 9 te Leiden: Drukkerspatroon Hendrik Laurens van Nifterik. In: Bos J., Claeyssens S., Geleijns E., Janssen A., Lefferts M., Rademakers A. & Vandommele J. (Eds.), Oude boeken, Nieuwe podia. Liber amicorum voor Marieke van Delft. Den Haag & Tielt: KB & Lanno. 92-99. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2020), Review of: Honings R.A.M. & Johannes G.-J., Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Jaarboek Bilderdijk 1(2020): 117-121. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2020), Christine J.F. Vetter en het rooms-katholieke jeugdboek . In: Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J.M.P., Warnar G. & Zanen S.M.W. van (Eds.), Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. 236-240. Boekdeel
 • Croes M. & Dongelmans B.P.M. (2014), Het uitgavenbeleid. De belangrijkste naoorlogse uitgaven. Series en opmerkelijke titels. In: , Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864 -2014. Alkmaar: Kluitman. 208-233. Boekdeel
 • Croes M. & Dongelmans B.P.M. (2014), Het uitgavenbeleid. Van algemeen uitgever naar kinderboekenspecialist. Uitgaven van 1864-1940 in vogelvlucht. In: , Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864 -2014. Alkmaar: Kluitman. 134-163. Boekdeel
 • Croes M. & Dongelmans B.P.M. (2014), Het uitgavenbeleid. Het geheim van Kluitman. Bedrijfsfilosofie en series. In: , Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864 -2014. Alkmaar: Kluitman. 164-207. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2013), Boekwetenschap en neerlandistiek: Zwei Seele, ein Gedanke?. In: Janssen T. & Strien T. van (Eds.), Neerlandistiek in beeld. Münster: Nodus Publikationen. 367-376. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2011), Kinderboeken uitgeven in de jaren '50: strategisch opereren of bijzaak?, Literatuur zonder leeftijd 25(85): 71-83. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. & Kruif J. de (2010), Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. Het boekbedrijf in de negentiende eeuw, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17: 220-252. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2010), Bibliofielen, verzamelaars en gebruikers. Militaire en maritieme boeken in particuliere boekveilingcatalogi, een verkenning. In: Sloos Louis Ph. (Ed.), Boeken met krijgshistorie. Op verkenning in het oudste boekenbezit van Defensie. Breda: Nederlandse Defensie Acdemie. 165-195. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2010), Kopij en druk revisited, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17: 7-14. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2010) Bespreking van. Review of: (2007), Willem Heijting,Profijtelijke Boekskens: Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies. no. 4. Hilversum: Verloren. Church History and Religious Culture 89: 569-571. Boekbespreking
 • Aerts R., Tibbe L., Dongelmans B.P.M., Velde H. te, Janse M.J. & Koolhaas E. (Eds.) (2010), . De Negentiende Eeuw. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2009), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2009), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (Ed.) (2009), . De Gulden Passer. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2009) Boekbespreking. Review of: Johannes G.J. (2007), Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900.. Nijmegen: Vantilt. De Negentiende Eeuw 33: 123-124. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (Ed.) (2009), . Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Leiden: stad van boeken, De Boekenpost 94(16): 7-9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Van De brave Hendrik tot de Speedmaster. In: Bouwman A., Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Vlist E. van der & Vogelaar C. (Eds.), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers/Ginkgo. 289-432. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Achter de gevels van Papengracht 30-34. De steendrukkerij van de firma P.W.M. Trap 1848-1929, Stielz 19(1): 10-14. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2008), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2008), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2008), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2008), ‘“Geen woord zoo rijk, als uw naam Bilderdijk”. Het gedenkboek 1906. Hattum H. van (Ed.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008. . Amstelveen: EON. 30-47. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Nimwegen O. van & Berkel K. van (Eds.) (2008), Louis Ph. Sloos: Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections. With analytical bibliographic descriptions of 10.000 works. Leiden: Brill. Boekredactie
 • Aerts R., Tibbe L., Dongelmans B.P.M., Velde H. te, Janse M.J. & Koolhaas E. (Eds.) (2008), . De Negentiende Eeuw. Boekredactie
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2008), Bert van Selm-lezing 17 (Arnon Grunberg). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Delsaerdt P., Wilde M. de, Landtsheer J. de & Eede L. van (Eds.) (2008), . De Gulden Passer. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Leerintveld A., Capelleveen P. van, Huisman G., Pesch P. & Proot G. (Eds.) (2008), . Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2008), “Zoo zoude ik reeds lang voor de eer hebben bedankt”. A.H. Adriani (1848-1930), de Leidse uitgever van G.J.P.J. Bolland, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut afl. 1: 5-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2008) Boekbespreking. Review of: Kalmthout T. van & Brinkman H. (2008), Tussen roem en vergetelheid. Terug naar de negentiende eeuw. Speciaalnummer van Filter 14 (2007), afl. 3. Nijmegen: Vantilt. De Negentiende Eeuw 32: 155-156. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Ibi habitaculum leonum. De firma J.W. van Leeuwen: katholiek uitgever en boekverkoper 1812-1921 te Leiden. Dijstelberge P. (Ed.), 2701| 2008 [Huldebundel Piet Verkruijsse]. . Amsterdam: QirD uitgevers. 284-318. Non-refereed' congrespublicatie
 • Hoftijzer P.G., Bouwman A.T., Dongelmans B.P.M. & Vlist E.T. van der (2008), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Ginkgo Pers. Boek
 • Dongelmans B.P.M. (2007) Boekbespreking. Review of: Monfils L.T. (2006), Willem Bilderdijk Bibliografie. Analytische bibliografie van de zelfstandige publicaties 1777-2004; bibliografische lijst van niet-zelfstandige publicaties 1772-1831. Amstelveen: EON Pers. De Boekenwereld 23: 161-165. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2007) Boekbespreking. Review of: Vlist E. van der & Ponsen A. (2007), Het fataal evenement. De buskruitramp in 1807 in Leiden. Leiden: Ginko. De Negentiende Eeuw 31: 58-59. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2007), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2007), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2007) Boekbespreking. Review of: Bank J.T.M. & Mathijssen M. (2006), Plaatsen van herinnering: Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. De Negentiende Eeuw 31: 57-58. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2007), De wetenschappelijke bibliotheek als ouroboros of: hoe bijzonder blijven bijzondere collecties?, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 14: 33-46. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Delsaerdt P., Wilde M. de, Eede L. van, Landtsheer J. de, Pauwels J. & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2007), . De Gulden Passer. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Kalmthout T. van, Tibbe L., Velde H. te & Aerts R. (Eds.) (2007), . De Negentiende Eeuw. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2007), Energiek IJveren Doet Overwinnen. De boekdrukkerij van Eduard IJdo, Stielz 18: 12-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2007), 'Die wilde dochter van de ouwe Sijthoff’. Het Sijthoff-archief digitaal beschreven, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2: 3-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Weel A.H. van der, Capelleveen P. van, Coppens C., Dongelmans B.P.M., Huisman G. & Langendoen A. (Eds.) (2007), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Leiden/Nijmegen: Nederlandse Boekhistorische Vereniging / Vantilt. Boekredactie
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2007), Bert van Selm-lezing 16 (Werner Waterschoot). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (Eds.) (2007), . Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2007), G.F. Théonville (1852-1924), katholiek en Leids uitgever. Kind van de verzuiling, Stielz 18(3): 7-9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2007), 'Die wilde dochter van de ouwe Sijthoff’. Het Sijthoff-archief digitaal beschreven, De Boekenwereld 24: 117-118. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2006), Bert van Selmlezing 15 (Jeroen Salman). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Nostalgie: Bert van Selm (1945-1991), Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 4(2): 11-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (Ed.) (2006), . De Negentiende Eeuw. Boekredactie
 • Weel A.H. van der, Langendoen A., Dongelmans B.P.M., Capelleveen P. van, Coppens C. & Huisman G. (Eds.) (2006), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Leiden: Nederlandse boekhistorische vereniging. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2006), The Prestige of Complete Works. Some Editions of Joost van den Vondel (1587-1679) discussed. Delft M. van, Glas F. de & Salman J. (Eds.), New Perspectives in Book History. Contributions from the Low Countries. . Zutphen: Walburg Pers. 65-82. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden (1834-1835). In: Delft M. van, Dijk N. van & Storm R. (Eds.), agazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften. Zwolle: Waanders. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Spoorzoeken. Op avontuur met tien plakboeken. In: Hoftijzer Paul, Ommen Kasper van, Warnar Geert & Witkam Jan Just (Eds.), Bronnen van Kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 198-205. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2006) Boekbespreking. Review of: Meder T. & Hendriks C. (2005), Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Amsterdam: Aksant. De Negentiende Eeuw 30: 126-126. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2006) Perzische muze. Review of: Goud M. & Seyed-Gohrab A.A. (2006), De Perzische muze in de polder. De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Rozenberg Publishers. Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici : 22-22. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (Ed.) (2006), . Quaerendo. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2005) Het Groningse boekbedrijf. Review of: Laan H. van der (2005), Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw. Assen: Van Gorcum. Historisch Jaarboek Groningen : 115-116. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2005) Een stoet boekhistorici. Review of: Kuitert L., Hollander A., Keblusek M., Hoftijzer P., Biemans J., Kuitert L., Coppens C., Deschamps J., Coppens C., Deschamps J., Coppens C. & Deschamps J. (2002|2002|2003|2003|2004|2004|2004|2004), De waarde van woorden. Over schrijverschap|Verboden bijbels. Bijbelcensuur in de Nederlanden in de eerste helft van de zestiende eeuw|De weg van het boek|Rijk van Pallas|Boek & Letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam|E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. I: Bio-bibliografie, Handschriften, Incunabelen, Kalligrafie|E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. II: Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw|E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. III: Band, Papier, Verzamelaars en verzamelingen. Amsterdam|Amsterdam|Amsterdam|Leiden|Amsterdam|Leuven|Leuven|Leuven: Amsterdam University Press|Amsterdam University Press|Amsterdam University Press|Universiteit Leiden|Buitenkant|Peeters|Peeters|Peeters. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 12: 203-212. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2005), Giangiacomo Feltrinelli, Boris Pasternak en Nederland. Bel J., Francken E. & Zonneveld P. van (Eds.), Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Leiden: SNL. 39-43. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2005) [Signalement]. Review of: Pauwels J. (2005), `Méér dan een mode-koorts¿: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919. Leuven: Peeters. De Negentiende Eeuw 29: 210-211. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2005), Lijst van publicaties Ton Anbeek 1968-2004. Bel J., Francken E. & Zonneveld P. van (Eds.), Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Leiden: SNL. 131-147. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M., Tibbe L., Velde H. te, Aerts R., Kalmthout T. van & Koolhaas E. (Eds.) (2005), . De Negentiende Eeuw. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M., Weel A.H. van der, Capelleveen P. van, Coppens C., Leerintvelt A. & Huisman G. (Eds.) (2005), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Leiden/Nijmegen: Nederlandse Boekhistorische Vereniging / Vantilt. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. & Weel A.H. van der (2004), Voorwoord van de vertalers. In: McKenzie D.F. (Ed.), Bibliografie en de sociologie van teksten. Leiden: APL. vii-xiii. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Driel Lo van (2004), 'Ik ben voor hoera! Om de uitspraak.' De lexicografische correspondentie tussen Matthias de Vries en J.H. van Dale.(Cahiers voor Taalkunde). Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. De Negentiende Eeuw 28: 227-227. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Maria Elisabeth Kronenberg. In: Anrooij W. van, Dalen-Oskam K. van, Biesheuvel I. & Noordegraaf J. (Eds.), Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek [Digitaal]. Boekdeel
 • McKenzie D.F., Dongelmans B.P.M. & Weel A.H. van der (2004), Bibliografie en de sociologie van teksten [Vertaling]. Leiden: APL. Boek
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Signalement. Review of: Ommen K. van (2003), 'Een onvermoeide arbeid komt alles te boven'. De Bibliothecae Mathematica, Paedagogica en Biographica van David Bierens de Haan. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. De Negentiende Eeuw 28: 121-121. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Hattum M. van (2004), Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar. Een uitgeversdocumentatie. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VUA/Nodus Publikationen. De Negentiende Eeuw 28: 278-278. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Tweehonderd jaar na 1782. Veranderingen in de paratekst van de roman Sara Burgerhart. Johannes G.J., Kruif J. de & Salman J. (Eds.), Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhisto-rische opstellen voor Joost Kloek. Aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht. . Leiden: Primavera Pers. 107-130. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Bert van Selm. In: Anrooij W. van, Dalen-Oskam K. van, Biesheuvel I. & Noordegraaf J. (Eds.), Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek [Digitaal]. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen. De Berner Conventie als spiegel van en splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 11: 163-180. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Het geheim van de titel. Notities bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans. Kuitert L., Biemans J. & Verkruijsse P. (Eds.), Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. . Amsterdam: De Buitenkant. 561-589. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2004), "Wat baat ons de brug over den Moerdijk ...". De Vlaamse boekhandel 1845-1880 door Hollandse ogen bezien. Delsaerdt P. & Schepper M. de (Eds.), Letters in de boeken. Liber amicorum Ludo Simons. . Kapellen: Pelckmans. 170-178. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Driel Lo van (2003), Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige. Zutphen: Walburg Pers. De Negentiende Eeuw 28: 182-184. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Snoek K. (2003), Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Leiden: KITLV. De Negentiende Eeuw 28: 182-182. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Rovers F. (2000), 'Dan liever de lucht in'. Jan van Speijk en de Belgische Opstand (Verloren verleden 12). Hilversum: Verloren. De Negentiende Eeuw 28: 226-227. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Janse M. (2002), De geest van Jan Salie. Nederland in verval?. Hilversum: Verloren. De Negentiende Eeuw 28: 226-227. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Schenkeveld Willemien (2003), Het Kinderwetje van Van Houten. (Verloren verleden 22)ederland in verval?. Hilversum: Verloren. De Negentiende Eeuw 28: 226-227. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Drost A. & Glorie I. (2004), 'De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij'. Kritieken. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. De Negentiende Eeuw 28: 228-228. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2004) Boekbespreking. Review of: Beekink E. (2003), Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht 1800-2000. Amsterdam: Aksant. De Negentiende Eeuw 28: 228-229. Boekbespreking
 • Hoftijzer P.G., Dongelmans B.P.M., Janssen F.A., Keysper C., Bots J.A. & Kloek J.J. (Eds.) (2003), Handboek Bibliopolis. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2003) Boekbespreking. Review of: Praamstra O. (2003), Een feministe in de tropen : de Indische jaren van Mina Kruseman. Leiden: KITLV. De Negentiende Eeuw 23: 139-139. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2003) Boekbespreking. Review of: Berg P.J.H. van den (2003), Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard 1875-1941. Amsterdam: Cramwinckel. De Negentiende Eeuw 23: 193-194. Boekbespreking
 • Weel A.H. van der, Langendoen A., Coppens C., Dongelmans B.P.M., Ghonem-Woets K. & Goinga H. van (Eds.) (2003), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Leiden: Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2003), 4.0 Introduction (pp. 155-8); 4.1.4 Formats/design of the text (pp. 163-5); 4.2.2 Organisation of a printing/publishing business (pp. 172-3); 4.2.7 Working conditions (pp. 179-180); 4.2.9 Censorship (pp. 182); 4.2.10 financing, print-runs and prices (pp. 182-3); 4.3.2 The bookshop, its organisation and function (pp. 185-7); 4.3.3 Kind of booksellers (pp. 187-9); 4.3.7 Foreign trade (pp. 195); 5.3.2 The bookshop, its organisation and function (pp. 234-6); Introduction, Formats/design of the text. In: Delft M. van & Wolf C. de (Eds.), Bibliopolis, History of the printed book in the Netherlands. Zwolle/Den Haag: Waanders/Koninklijke Bibliotheek. 155-/-236. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. & Weel A.H. van der (2003), Bij de tijd: Boeken in Nederland 1950-2000. In: Weel A.H. van der, Langendoen A., Coppens C., Dongelmans B., Ghonem-Woets K. & Goinga H. van (Eds.), Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 2003. Leiden: Nederlandse boekhistorische vereniging. 7-12. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2003), Hoe zeg ik het in het Tsjechisch. De opkomst van de toeristische reisgids in de negentiende eeuw. Krol E.J. & Waal N. van de (Eds.), Praagse perspectieven 1.. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag 21 en 22 oktober 2002. Praag: Universitaire Pers. 49-60. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2003) Boekbespreking. Review of: Koster C. & Naaijkens T. (2002), De Hollandsche vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1820-1885. Een vorm van lezen.. 's-Gravenhage: Stichting Bibliographica Neerlandica. De Negentiende Eeuw 23: 192-193. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Monumentaal prachtwerk van ¿moedige Haarlemsche firma¿: Der kinderens Gijsbreght van Aemstel (1894-1901). In: Gijsbers P. & Kempen A. van (Eds.), Deugdelijke arrebeid vordert lang bepeinzen.Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 250- jarig bestaan van Uitgeverij Bohn 1752-2002. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 140-150. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M., Leerintveld A. & Weel A.H. van der (Eds.) (2002), Digital access to book trade archives. Papers of the 2001 conference in The Hague. Leiden: Academic Press Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2002) recensie. Review of: Goinga H. van (2002), Alom te bekomen. Changes in the Distribution of Books in the Dutch Republic 1720-1800. Amsterdam: De Buitenkant. Quaerendo 32: 146-151. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Stripverhalen. In: Delft M. van (Ed.), Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle 168-169. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Hotze de Roos en zijn Kameleon-serie. In: Delft M. van (Ed.), Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle 144-145. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Bob Evers-serie. In: Delft M. van (Ed.), Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle 142-143. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (Ed.) (2002), Lezen in Romans. Bert van Selmlezing 11. Leiden: St. Neerlandistiek Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2002), 4.0 Inleiding 1830-1910; 4.1.4 formaten / vormgeving van de tekst 1830-1910; 4.2.2 organisatie drukkerij/uitgeverij 1830-1910; 4.2.7 arbeidsomstan-digheden 1830-1910; 4.2.9 censuur 1830-1910; 4.2.10 financiering, oplagen en prijzen 1830-1910; 4.3.2 De boekwinkel: zijn inrichting en functie 1830-1910; 4.3.3 soorten boekhandelaars 1830-1910; 4.3.7 handel met het buitenland 1830-1910; 5.3.2 De boekwinkel, zijn inrichting en functie 1910-heden. In: Delft M. van & Wolf C. de (Eds.), Bibliopolis, Geschiedenis van het gedrukte boek in de Nederlanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. 155-/-237. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Jeugdserieboeken: Pim Pandoer en Biggles. In: Delft M. van (Ed.), Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle 152-153. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2002) Twee pathologen-anatomen ontleden achttiende-eeuwse denkwereld. Review of: Kloek J.J. (2002), 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: SDU. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 361-365. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2002), 4.0 Inleiding 1830-1910; 4.1.4 formaten / vormgeving van de tekst 1830-1910; 4.2.2 organisatie drukkerij/uitgeverij 1830-1910; 4.2.7 arbeidsomstan-digheden 1830-1910; 4.2.9 censuur 1830-1910; 4.2.10 financiering, oplagen en prijzen 1830-1910; 4.3.2 De boekwinkel: zijn inrichting en functie 1830-1910; 4.3.3 soorten boekhandelaars 1830-1910; 4.3.7 handel met het buitenland 1830-1910; 5.3.2 De boekwinkel, zijn inrichting en functie 1910-heden. In: Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Keijsper C. & Janssen F. (Eds.), Bibliopolis, Digitale geschiedenis van het gedrukte boek in de Nederlanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (2002) Recensie. Review of: Poissonnier I.H.J. (2002), Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. Johannes Egberts Risseeuw (1798-1869). Aardenburg. BMGN: Low Countries Historical Review 117: 415-417. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2001), The widening circle: Contact between Dutch and English publishers and booksellers in the second half of the nineteenth century. Hellinga L., Duke A., Harskamp J. & Hermans T. (Eds.), The Bookshop of The World, The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. . Utrecht: Hes & De Graaf. 285-296. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2001), Voor elk wat wils. Leescultuur in de 19e eeuw, Spiegel Historiael 36: 308-315. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Vries B.M.A. de & Dongelmans B.P.M. (2001), Het zoeklicht op de lezers. Bronnen voor het onderzoek naar negentiende-eeuwse leescultuur, De Negentiende Eeuw 25: 64-100. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2001) Boekbespreking. Review of: Baggerman A. (2001), Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823 no. 2. Den Haag: SDU. NEHA-bulletin voor de Economische Geschiedenis 15: 77-78. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2001), 'Niet seer sterk van natuur, dog vrij geseglijk'. Willem, Jacob en Constantijn Cras: drie studenten uit Batavia in Leiden, 1724-1733. Dongelmans B.P.M., Lalleman J. & Praamstra O. (Eds.), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. . Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 223-240. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A. & Praamstra O.J. (Eds.) (2001), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2001), Book sale catalogues in the Dutch Republic, 1599-1800. Hellinga L., Duke A., Harskamp J. & Hermans T. (Eds.), The Bookshop of the World, The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. . Utrecht: Hes & De Graaf. 255-262. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M., Zanen S.M.W. van & Zeeman E. (Eds.) (2001), Bert van Selm: De Amadis van Gaule-romans: productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden. Met een bibliografie van de Nederlandse vertalingen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (2000), Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7: 27-48. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2000) recensie. Review of: Vliet H.T.M. van (2000), Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus'werk [1884-1925] no. 15. Amsterdam: Veen. Arabesken 8: 29-31. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (2000), "Catalogus à 10 cents verkrijgbaar". Nuts- en volksbibliotheken in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 24: 179-198. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2000), In memoriam J.A. Roelfsema-Tenge, Over Multatuli 45: 2-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2000), Wat verdichtsel is in 't byzonder, wordt waarheid in 't algemeen, Over Multatuli 45: 22-25. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (Eds.) (2000), Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse uitgevershuis Elzevier. Zutphen: Walburg Pers. Boekredactie
 • Vries B.M.A. de & Dongelmans B.P.M. (2000), Reading, class and gender: the sources for research on nineteenth century readers in the Netherlands, Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft 19: 56-88. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (2000), De mislukte drooglegging. De kinderboekenuitgevers Van Goor en Kluitman rond 1910. Dongelmans B.P.M., Rotterdam N. van, Salman J.L. & Veer J. van der (Eds.), Tot volle wasdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. . Den Haag: Biblion. 101-112. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2000), Elzevier addenda et corrigenda. Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (Eds.), Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse uitgevershuis Elzevier. . Zutphen: Walburg Pers. 58-65. Non-refereed' congrespublicatie
 • Dongelmans B.P.M. (2000) recensie. Review of: Goinga H. van (2000), Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800. Amsterdam: De Buitenkant. SHARP News 9: 13-13. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M., Rotterdam N., Salman J.L. & Veer J. van der (Eds.) (2000), Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag: Biblion. Boekredactie
 • Dongelmans B.P.M. (1999) recensie. Review of: Schapendonk A. (1999), Die widerspenstigen Niederlande, Frühneuzeitlicher Niederländischer Buchbestand der Universitätsbibliothek Marburg. Marburg. Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental 15: 157-158. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (1999) recensie. Review of: Delft M. van (1999), Verzamelaars en verzamelingen: Koninklijke Bibliotheek, 1798-1998. Zwolle: Waanders. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 86-87. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (1999), Koerswijzigingen in de bibliografische en boekhistorische wetenschap. In: NN NN (Ed.), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 6 207-222. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (1999), Comme il faut. Etiquetteboeken in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 23: 89-123. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (1998) Boekbespreking. Review of: Mateboer J. (1998), Repertorium bijzondere collecties (enz.). Den Haag. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 192-193. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. & Zwaaneveldt S. (1998), De 'Naamlijst der inteekenaren' als bron voor onderzoek naar lokale leescultuur, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 5: 95-122. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (1998) Boekbespreking. Review of: Buijnsters P.J. (1998), Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 179-182. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (1997) Boekbespreking. Review of: (1997), Bladeren in andermans hoofd. Nijmegen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 189-189. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (1997), 'Het opperste goed der aarde'. De bibliotheek van de Maatschappij en haar belang voor de Nederlandse boekgeschiedenis. In: , Handelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1996. Leiden: NN. 9-17. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (1997), 'Het kiesch gevoel des lezers'. De vertalingen van Le barbier de Paris van Charles Paul de Kock. In: , Gingko Biloba en andere vertalingen voor Pim Lukkenaer. Leiden: NN. 11-15. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (1996) recensie. Review of: Kuitert L. (1996), Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900. Nederlandse Letterkunde 1: 295-296. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Frederik Muller en Koenraad Fuhri. In: Keijser M., Heybroek J.F. & Verheul I. (Eds.), Frederik Muller. Leven en werken. Zutphen: NN. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Zie daar alles wat er overgebleven is, Nieuw letterkundig magazijn 14: 14-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (1996) Recensie. Review of: (1996), Bibliografie van het Nederlandstalig fictioneel proza 1700-1800. Nieuwkoop: NN. Archives for the Philosophy and History of Soft Computing 25. Boekbespreking
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Frederik Muller aan de Heerengracht: bibliografisch centrum van zijn tijd. In: Keyser M., Heybroek J.F. & Verheul I. (Eds.), Frederik Muller. Leven en werken. Zutphen: NN. 155-162. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Bibliografie negentiende en twintigste eeuw. In: Verhoeven G. & Verkruijsse P. (Eds.), Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Zutphen: NN. 261-274. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. & Kooker H.W. de (1996), Een boek voor de gansche natie. Het Journaal in de negentiende en twintigste eeuw. In: Verhoeven G. & Verkruijsse P. (Eds.), Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Zutphen: NN. 81-100. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. (1996), De vreugden van de boekgeschiedenis / De wereld van het boek in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 20: 1-18. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Niet geschikt voor vrouwen. Wat mochten vrouwen lezen in de negentiende eeuw, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 13: 326-334. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Dongelmans B.P.M. (1995), A.C. Kruseman, boekenliefhebber bij uitnemendheid. In: Dongelmans B., Oostrom F. van & Zonneveld P. van (Eds.), Dierbaar Magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: NN. 109-110. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M. & Niet M. de (1995), Verzamelen in vogelvucht. In: Dongelmans B. & Oostrom F. van (Eds.), Dierbaar Magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: NN. 9-23. Boekdeel
 • Dongelmans B.P.M., Oostrom F.P. van & Zonneveld P.A.W. van (Eds.) (1995), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: NN. Boekredactie

Activities

 • No relevant ancillary activities
This website uses cookies.  More information.