Universiteit Leiden

nl en

Berry Dongelmans

Guest

Name
Dr. B.P.M. Dongelmans
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Consultation hours: preferably after scheduling an appointment by phone or email, but feel free to come in when the door is open.

More information about Berry Dongelmans

Research

Dr. Berry Dongelmans' research focuses on aspects of printed texts related to the study of books. Production, distribution consumerism and design constitute the four main lines of approach. Basically, this amounts to analytical bibliography, publishers and book-sellers, the reading culture and paratext. As genres within this research, a variety of Dutch reading matter and literature as well as young people’s literature from the nineteenth and twentieth centuries offer more than enough possibilities to study book-historical developments and changes.


Key publications

‘Over boekenslijters, boekverkopers en uitgevers in de negentiende eeuw. Enkele ontwikkelingen.’ In:  Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam: Rodopi, 1991, 101-115. 

Johannes Immerzeel Junior (1776-1841),  Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar  uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen: Ernst & Co, 1992. 499 p. Dissertatie VU Amsterdam 

‘Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw’. In:  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7 (2000), 27-48. 

‘Het geheim van de titel. Notities bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans’. In: Jos Biemans, Lisa Kuitert, Piet Verkruijsse (red.),  Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Buitenkant, 2004, 561-589. 

‘The Prestige of Complete Works. Some Editions of Joost van den Vondel (1587-1679) discussed’. In: Marieke van Delft, Frank de Glas, Jeroen Salman (eds.),  New Perspectives in Book History. Contributions from the Low Countries. Zutphen: Walburg Pers, 2006, 65-82

Coordinator of studies

Consultation hours: preferably after scheduling an appointment by phone or email, but feel free to come in when the door is open. 

Role of the coordinator of studies

The coordinator of studies provides information on the degree programme, study advice (BSA), study tips, study doubts or difficulties, or other matters concerning your studies. Everything you discuss with the study advisor will remain confidential. 

The study advisor helps students to get maximum profit from their studies.

Guest

 • Faculty of Humanities
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C
 • Dongelmans B.P.M. Bouwman A., Duijn M. van, Hoftijzer P., Lem A. van der, Storms M. & Weel A. van der (2021), Achter de gevel van Kaiserstraat 9 te Leiden: Drukkerspatroon Hendrik Laurens van Nifterik. In: Bos J.: Claeyssens S., Geleijns E., Janssen A., Lefferts M., Rademakers A. & Vandommele J. (Eds.) Oude boeken, Nieuwe podia. Liber amicorum voor Marieke van Delft. Den Haag & Tielt: KB & Lanno. 92-99. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2020), Review of: Honings, R.A.M.; Johannes, G.-J. Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk, Jaarboek Bilderdijk 1(2020): 117-121. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2020), Christine J.F. Vetter en het rooms-katholieke jeugdboek . In: Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J.M.P., Warnar G., Zanen S.M.W.. van (Ed.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. 236-240. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (31 July 2020), Berry Dongelmans, onderzoeker en docent in boekwetenschap en jeugdliteratuur. Interviewed by Margreet van Wijk-Sluyterman for SGKJ-Berichten [interview]. other
 • Croes M. & Dongelmans B.P.M. (2014), Het uitgavenbeleid. De belangrijkste naoorlogse uitgaven. Series en opmerkelijke titels. In: Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864 -2014. Alkmaar: Kluitman. 208-233. book chapter
 • Croes M. & Dongelmans B.P.M. (2014), Het uitgavenbeleid. Het geheim van Kluitman. Bedrijfsfilosofie en series. In: Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864 -2014. Alkmaar: Kluitman. 164-207. book chapter
 • Croes M. & Dongelmans B.P.M. (2014), Het uitgavenbeleid. Van algemeen uitgever naar kinderboekenspecialist. Uitgaven van 1864-1940 in vogelvlucht. In: Het geheim van Kluitman. 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864 -2014. Alkmaar: Kluitman. 134-163. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2013), Boekwetenschap en neerlandistiek: Zwei Seele, ein Gedanke?. In: Janssen T., Strien T. van (Eds.) Neerlandistiek in beeld. Münster: Nodus Publikationen. 367-376. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2011), Kinderboeken uitgeven in de jaren '50: strategisch opereren of bijzaak?, Literatuur zonder leeftijd 25(85): 71-83. article in journal
 • Aerts R., Tibbe L., Dongelmans B.P.M., Velde H. te, Janse M.J. & Koolhaas E. (2010), Member of editorial staff De Negentiende Eeuw . editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2010), Bespreking van Review of: (2007) Willem Heijting,Profijtelijke Boekskens: Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies., Church History and Religious Culture 89: 569-571. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2010), Bibliofielen, verzamelaars en gebruikers. Militaire en maritieme boeken in particuliere boekveilingcatalogi, een verkenning.. In: Sloos Louis Ph. (Ed.) Boeken met krijgshistorie. Op verkenning in het oudste boekenbezit van Defensie. Breda: Nederlandse Defensie Acdemie. 165-195. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2010), Kopij en druk revisited, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17: 7-14. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. & Kruif J. de (2010), Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. Het boekbedrijf in de negentiende eeuw, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17: 220-252. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (2009), Boekbespreking Review of: G.J. Johannes (2007) Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900., De Negentiende Eeuw 33: 123-124. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2009), Member of editorial staff De Gulden Passer 87. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2009), Member of editorial staff Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2009), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 7(1). editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2009), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 7(2). editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Achter de gevels van Papengracht 30-34. De steendrukkerij van de firma P.W.M. Trap 1848-1929, Stielz 19(1): 10-14. article in journal
 • Aerts R., Tibbe L., Dongelmans B.P.M., Velde H. te, Janse M.J. & Koolhaas E. (2008), Member of editorial staff De Negentiende Eeuw . editorship of journal
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2008), Bert van Selm-lezing 17 (Arnon Grunberg). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Boekbespreking Review of: Kalmthout T. van, Brinkman H. (2008) Tussen roem en vergetelheid. Terug naar de negentiende eeuw. Speciaalnummer van Filter 14 (2007), afl. 3, De Negentiende Eeuw 32: 155-156. book review
 • Dongelmans B.P.M., Delsaerdt P., Wilde M. de, Landtsheer J. De & Eede L. van (2008), Member of editorial staff De Gulden Passer 87. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Leerintveld A., Capelleveen P. van, Huisman G., Pesch P. & Proot G. (2008), Member of editorial staff Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 15. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2008), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 3. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2008), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2008), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 1. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2008), ‘“Geen woord zoo rijk, als uw naam Bilderdijk”. Het gedenkboek 1906. In: Hattum H. van (Ed.) Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008. Amstelveen: EON. 30-47. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Ibi habitaculum leonum. De firma J.W. van Leeuwen: katholiek uitgever en boekverkoper 1812-1921 te Leiden. In: Dijstelberge P. (Ed.) 2701| 2008 [Huldebundel Piet Verkruijsse]. Amsterdam: QirD uitgevers. 284-318. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Leiden: stad van boeken, De Boekenpost 94(16): 7-9. article in magazine/newspaper
 • Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Nimwegen O. van & Berkel K. van (Eds.) (2008), Louis Ph. Sloos: Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections. With analytical bibliographic descriptions of 10.000 works. Leiden: Brill. editorship of book
 • Hoftijzer P.G., Bouwman A.T., Dongelmans B.P.M. & Vlist E.T. van der (2008), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Ginkgo Pers. book
 • Dongelmans B.P.M. (2008), Van De brave Hendrik tot de Speedmaster. In: Bouwman A., Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Vlist E. van der, Vogelaar C. (Eds.) Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers/Ginkgo. 289-432. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2008), “Zoo zoude ik reeds lang voor de eer hebben bedankt”. A.H. Adriani (1848-1930), de Leidse uitgever van G.J.P.J. Bolland, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut afl. 1: 5-6. article in journal
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2007), Bert van Selm-lezing 16 (Werner Waterschoot). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2007), Boekbespreking Review of: Vlist E. van der, Ponsen A. (2007) Het fataal evenement. De buskruitramp in 1807 in Leiden, De Negentiende Eeuw 31: 58-59. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2007), Boekbespreking Review of: Monfils L.T. (2006) Willem Bilderdijk Bibliografie. Analytische bibliografie van de zelfstandige publicaties 1777-2004; bibliografische lijst van niet-zelfstandige publicaties 1772-1831, De Boekenwereld 23: 161-165. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2007), Boekbespreking Review of: Bank J.Th.M., Mathijssen M. (2006) Plaatsen van herinnering: Nederland in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 31: 57-58. book review
 • Delsaerdt P., Wilde M. de, Eede L. van, Landtsheer J. De, Pauwels J. & Dongelmans B.P.M. (2007), Member of editorial staff De Gulden Passer . editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2007), De wetenschappelijke bibliotheek als ouroboros of: hoe bijzonder blijven bijzondere collecties?, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 14: 33-46. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (2007), 'Die wilde dochter van de ouwe Sijthoff’. Het Sijthoff-archief digitaal beschreven, De Boekenwereld 24: 117-118. article in magazine/newspaper
 • Dongelmans B.P.M. (2007), 'Die wilde dochter van de ouwe Sijthoff’. Het Sijthoff-archief digitaal beschreven, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2: 3-4. article in magazine/newspaper
 • Dongelmans B.P.M., Kalmthout T. van, Tibbe L., Velde H. te & Aerts R. (2007), Member of editorial staff De Negentiende Eeuw . editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2007), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 1. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2007), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M., Ommen K. van, Schaeps J.M.P., Vrolijk A.J.M. & Wamar G. (2007), Member of editorial staff Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 3. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2007), Energiek IJveren Doet Overwinnen. De boekdrukkerij van Eduard IJdo, Stielz 18: 12-14. article in magazine/newspaper
 • Dongelmans B.P.M. (2007), G.F. Théonville (1852-1924), katholiek en Leids uitgever. Kind van de verzuiling, Stielz 18(3): 7-9. article in journal
 • Weel A.H. van der, Capelleveen P. van, Coppens C., Dongelmans B.P.M., Huisman G. & Langendoen A. (Eds.) (2007), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Leiden/Nijmegen: Nederlandse Boekhistorische Vereniging / Vantilt. editorship of book
 • Anrooij W. van & Dongelmans B.P.M. (Eds.) (2006), Bert van Selmlezing 15 (Jeroen Salman). Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Boekbespreking Review of: Meder T., Hendriks C. (2005) Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900), De Negentiende Eeuw 30: 126-126. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Member of editorial staff Quaerendo 36. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Member of editorial staff De Negentiende Eeuw 30. editorship of journal
 • Weel A.H. van der, Langendoen A., Dongelmans B.P.M., Capelleveen P. van, Coppens C. & Huisman G. (Eds.) (2006), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Leiden: Nederlandse boekhistorische vereniging. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden (1834-1835). In: Delft M. van, Dijk N. Van, Storm R. (Eds.) agazine! 150 jaar Nederlandse publiekstijdschriften. Zwolle: Waanders. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Nostalgie: Bert van Selm (1945-1991), Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 4(2): 11-11. article in magazine/newspaper
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Perzische muze Review of: Goud M., Seyed-Gohrab A.A. (2006) De Perzische muze in de polder. De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici : 22-22. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2006), Spoorzoeken. Op avontuur met tien plakboeken. In: Hoftijzer Paul, Ommen Kasper van, Warnar Geert, Witkam Jan Just (Eds.) Bronnen van Kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 198-205. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2006), The Prestige of Complete Works. Some Editions of Joost van den Vondel (1587-1679) discussed. In: Delft M van, Glas F. de, Salman J. (Eds.) New Perspectives in Book History. Contributions from the Low Countries. Zutphen: Walburg Pers. 65-82. conference paper
 • Dongelmans B.P.M., Tibbe L., Velde H. te, Aerts R., Kalmthout T. van & Koolhaas E. (2005), Member of editorial staff De Negentiende Eeuw 29. editorship of journal
 • Dongelmans B.P.M. (2005), Een stoet boekhistorici Review of: Kuitert L.|Hollander A.|Keblusek M.|Hoftijzer P.|Biemans J., Kuitert L.|Coppens C., Deschamps J.|Coppens C., Deschamps J.|Coppens C., Deschamps J. (2002|2002|2003|2003|2004|2004|2004|2004) De waarde van woorden. Over schrijverschap|Verboden bijbels. Bijbelcensuur in de Nederlanden in de eerste helft van de zestiende eeuw|De weg van het boek|Rijk van Pallas|Boek & Letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam|E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. I: Bio-bibliografie, Handschriften, Incunabelen, Kalligrafie|E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. II: Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw|E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. III: Band, Papier, Verzamelaars en verzamelingen, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 12: 203-212. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2005), Giangiacomo Feltrinelli, Boris Pasternak en Nederland. In: Bel J., Francken E., Zonneveld P. van (Eds.) Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Leiden: SNL. 39-43. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2005), Het Groningse boekbedrijf Review of: Laan H. van der (2005) Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw, Historisch Jaarboek Groningen : 115-116. book review
 • Dongelmans B.P.M., Weel A.H. van der, Capelleveen P. van, Coppens C., Leerintvelt A. & Huisman G. (Eds.) (2005), Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Leiden/Nijmegen: Nederlandse Boekhistorische Vereniging / Vantilt. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2005), Lijst van publicaties Ton Anbeek 1968-2004. In: Bel J., Francken E., Zonneveld P. van (Eds.) Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Leiden: SNL. 131-147. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2005), [Signalement] Review of: Pauwels J. (2005) `Méér dan een mode-koorts¿: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919, De Negentiende Eeuw 29: 210-211. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Bert van Selm. In: Anrooij W. van, Dalen-Oskam K. van, Biesheuvel I., Noordegraaf J. (Eds.) Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek [Digitaal].. book chapter
 • McKenzie D.F., Dongelmans B.P.M. & Weel A.H. van der (2004), Bibliografie en de sociologie van teksten [Vertaling]. Leiden: APL. book
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Beekink E. (2003) Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht 1800-2000, De Negentiende Eeuw 28: 228-229. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Hattum M. van (2004) Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar. Een uitgeversdocumentatie, De Negentiende Eeuw 28: 278-278. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Snoek K. (2003) Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java, De Negentiende Eeuw 28: 182-182. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Rovers F. (2000) 'Dan liever de lucht in'. Jan van Speijk en de Belgische Opstand (Verloren verleden 12), De Negentiende Eeuw 28: 226-227. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Janse M. (2002) De geest van Jan Salie. Nederland in verval?, De Negentiende Eeuw 28: 226-227. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Willemien Schenkeveld (2003) Het Kinderwetje van Van Houten. (Verloren verleden 22)ederland in verval?, De Negentiende Eeuw 28: 226-227. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Driel Lo van (2003) Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige, De Negentiende Eeuw 28: 182-184. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Driel Lo van (2004) 'Ik ben voor hoera! Om de uitspraak.' De lexicografische correspondentie tussen Matthias de Vries en J.H. van Dale.(Cahiers voor Taalkunde), De Negentiende Eeuw 28: 227-227. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Boekbespreking Review of: Drost A., Glorie I. (2004) 'De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij'. Kritieken, De Negentiende Eeuw 28: 228-228. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen. De Berner Conventie als spiegel van en splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 11: 163-180. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Het geheim van de titel. Notities bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans. In: Kuitert L., Biemans J., Verkruijsse P. (Eds.) Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: De Buitenkant. 561-589. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Maria Elisabeth Kronenberg. In: Anrooij W. van, Dalen-Oskam K. van, Biesheuvel I., Noordegraaf J. (Eds.) Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek [Digitaal].. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Signalement Review of: Ommen K. van (2003) 'Een onvermoeide arbeid komt alles te boven'. De Bibliothecae Mathematica, Paedagogica en Biographica van David Bierens de Haan, De Negentiende Eeuw 28: 121-121. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2004), Tweehonderd jaar na 1782. Veranderingen in de paratekst van de roman Sara Burgerhart. In: Johannes G.J., Kruif J. de, Salman J. (Eds.) Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhisto-rische opstellen voor Joost Kloek. Aangeboden bij het afscheid van prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit Utrecht. Leiden: Primavera Pers. 107-130. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. & Weel A.H. van der (2004), Voorwoord van de vertalers. In: McKenzie D.F. (Ed.) Bibliografie en de sociologie van teksten. Leiden: APL. vii-xiii. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2004), "Wat baat ons de brug over den Moerdijk ...". De Vlaamse boekhandel 1845-1880 door Hollandse ogen bezien. In: Delsaerdt P., Schepper M. de (Eds.) Letters in de boeken. Liber amicorum Ludo Simons. Kapellen: Pelckmans. 170-178. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2003), 4.0 Introduction (pp. 155-8); 4.1.4 Formats/design of the text (pp. 163-5); 4.2.2 Organisation of a printing/publishing business (pp. 172-3); 4.2.7 Working conditions (pp. 179-180); 4.2.9 Censorship (pp. 182); 4.2.10 financing, print-runs and prices (pp. 182-3); 4.3.2 The bookshop, its organisation and function (pp. 185-7); 4.3.3 Kind of booksellers (pp. 187-9); 4.3.7 Foreign trade (pp. 195); 5.3.2 The bookshop, its organisation and function (pp. 234-6); Introduction, Formats/design of the text. In: Delft M. van, Wolf C. de (Eds.) Bibliopolis, History of the printed book in the Netherlands. Zwolle/Den Haag: Waanders/Koninklijke Bibliotheek. 155-/-236. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. & Weel A.H. van der (2003), Bij de tijd: Boeken in Nederland 1950-2000. In: Weel A.H. van der, Langendoen A., Coppens C., Dongelmans B., Ghonem-Woets K., Goinga H. van (Eds.) Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 2003. Leiden: Nederlandse boekhistorische vereniging. 7-12. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2003), Boekbespreking Review of: Berg P.J.H. van den (2003) Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard 1875-1941, De Negentiende Eeuw 23: 193-194. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2003), Boekbespreking Review of: Koster C., Naaijkens T. (2002) De Hollandsche vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1820-1885. Een vorm van lezen., De Negentiende Eeuw 23: 192-193. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2003), Boekbespreking Review of: Praamstra O. (2003) Een feministe in de tropen : de Indische jaren van Mina Kruseman, De Negentiende Eeuw 23: 139-139. book review
 • Hoftijzer P.G., Dongelmans B.P.M., Janssen F.A., Keysper C., Bots J.A. & Kloek J.J. (Eds.) (2003), Handboek Bibliopolis. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. editorship of book
 • Weel A.H. van der, Langendoen A., Coppens C., Dongelmans B.P.M., Ghonem-Woets K. & Goinga H. van (Eds.) (2003), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Leiden: Nederlandse Boekhistorische Vereniging. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2003), Hoe zeg ik het in het Tsjechisch. De opkomst van de toeristische reisgids in de negentiende eeuw. In: Krol E.J., Waal N. van de (Eds.) Praagse perspectieven 1.. Praag: Universitaire Pers. 49-60. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2002), 4.0 Inleiding 1830-1910; 4.1.4 formaten / vormgeving van de tekst 1830-1910; 4.2.2 organisatie drukkerij/uitgeverij 1830-1910; 4.2.7 arbeidsomstan-digheden 1830-1910; 4.2.9 censuur 1830-1910; 4.2.10 financiering, oplagen en prijzen 1830-1910; 4.3.2 De boekwinkel: zijn inrichting en functie 1830-1910; 4.3.3 soorten boekhandelaars 1830-1910; 4.3.7 handel met het buitenland 1830-1910; 5.3.2 De boekwinkel, zijn inrichting en functie 1910-heden. In: Delft M. van, Wolf C. de (Eds.) Bibliopolis, Geschiedenis van het gedrukte boek in de Nederlanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. 155-/-237. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2002), 4.0 Inleiding 1830-1910; 4.1.4 formaten / vormgeving van de tekst 1830-1910; 4.2.2 organisatie drukkerij/uitgeverij 1830-1910; 4.2.7 arbeidsomstan-digheden 1830-1910; 4.2.9 censuur 1830-1910; 4.2.10 financiering, oplagen en prijzen 1830-1910; 4.3.2 De boekwinkel: zijn inrichting en functie 1830-1910; 4.3.3 soorten boekhandelaars 1830-1910; 4.3.7 handel met het buitenland 1830-1910; 5.3.2 De boekwinkel, zijn inrichting en functie 1910-heden. In: Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Keijsper C., Janssen F. (Eds.) Bibliopolis, Digitale geschiedenis van het gedrukte boek in de Nederlanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Bob Evers-serie. In: Delft M. van (Ed.) Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle. 142-143. book chapter
 • Dongelmans B.P.M., Leerintveld A. & Weel A.H. van der (Eds.) (2002), Digital access to book trade archives. Papers of the 2001 conference in The Hague. Leiden: Academic Press Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Hotze de Roos en zijn Kameleon-serie. In: Delft M. van (Ed.) Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle. 144-145. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Jeugdserieboeken: Pim Pandoer en Biggles. In: Delft M. van (Ed.) Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle. 152-153. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (Ed.) (2002), Lezen in Romans. Bert van Selmlezing 11. Leiden: St. Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Monumentaal prachtwerk van ¿moedige Haarlemsche firma¿: Der kinderens Gijsbreght van Aemstel (1894-1901). In: Gijsbers P., Kempen A. van (Eds.) Deugdelijke arrebeid vordert lang bepeinzen.Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 250- jarig bestaan van Uitgeverij Bohn 1752-2002. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 140-150. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2002), recensie Review of: Goinga H. van (2002) Alom te bekomen. Changes in the Distribution of Books in the Dutch Republic 1720-1800, Quaerendo 32: 146-151. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Recensie Review of: Poissonnier I.H.J. (2002) Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. Johannes Egberts Risseeuw (1798-1869), BMGN 113 117: 415-417. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Stripverhalen. In: Delft M. van (Ed.) Wonderland. De wereld van het kinderboek. Zwolle. 168-169. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (2002), Twee pathologen-anatomen ontleden achttiende-eeuwse denkwereld Review of: Kloek J.J. (2002) 1800. Blauwdrukken voor een samenleving, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 361-365. book review
 • Dongelmans B.P.M., Zanen S.M.W. van & Zeeman E. (Eds.) (2001), Bert van Selm: De Amadis van Gaule-romans: productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden. Met een bibliografie van de Nederlandse vertalingen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2001), Boekbespreking Review of: Baggerman A. (2001) Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823, NEHA-bulletin voor de Economische Geschiedenis 15: 77-78. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2001), Book sale catalogues in the Dutch Republic, 1599-1800. In: Hellinga L., Duke A., Harskamp J., Hermans T. (Eds.) The Bookshop of the World, The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. Utrecht: Hes & De Graaf. 255-262. conference paper
 • Vries B.M.A. de & Dongelmans B.P.M. (2001), Het zoeklicht op de lezers. Bronnen voor het onderzoek naar negentiende-eeuwse leescultuur, De Negentiende Eeuw 25: 64-100. article in journal
 • Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A. & Praamstra O.J. (Eds.) (2001), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2001), 'Niet seer sterk van natuur, dog vrij geseglijk'. Willem, Jacob en Constantijn Cras: drie studenten uit Batavia in Leiden, 1724-1733. In: Dongelmans B.P.M., Lalleman J., Praamstra O. (Eds.) Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 223-240. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2001), The widening circle: Contact between Dutch and English publishers and booksellers in the second half of the nineteenth century. In: Hellinga L., Duke A., Harskamp J., Hermans T. (Eds.) The Bookshop of The World, The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941. Utrecht: Hes & De Graaf. 285-296. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2001), Voor elk wat wils. Leescultuur in de 19e eeuw, Spiegel Historiael 36: 308-315. article in magazine/newspaper
 • Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G. & Lankhorst O.S. (Eds.) (2000), Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse uitgevershuis Elzevier. Zutphen: Walburg Pers. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2000), "Catalogus à 10 cents verkrijgbaar". Nuts- en volksbibliotheken in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 24: 179-198. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (2000), De mislukte drooglegging. De kinderboekenuitgevers Van Goor en Kluitman rond 1910. In: Dongelmans B.P.M., Rotterdam N. van, Salman J.L., Veer J. van der (Eds.) Tot volle wasdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag: Biblion. 101-112. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2000), Elzevier addenda et corrigenda. In: Dongelmans B.P.M., Hoftijzer P.G., Lankhorst O.S. (Eds.) Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse uitgevershuis Elzevier. Zutphen: Walburg Pers. 58-65. conference paper
 • Dongelmans B.P.M. (2000), In memoriam J.A. Roelfsema-Tenge, Over Multatuli 45: 2-4. article in magazine/newspaper
 • Vries B.M.A. de & Dongelmans B.P.M. (2000), Reading, class and gender: the sources for research on nineteenth century readers in the Netherlands, Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft 19: 56-88. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (2000), recensie Review of: Vliet H.T.M. van (2000) Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus'werk [1884-1925], Arabesken 8: 29-31. book review
 • Dongelmans B.P.M. (2000), recensie Review of: Goinga H. van (2000) Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800, SHARP News 9: 13-13. book review
 • Dongelmans B.P.M., Rotterdam N., Salman J.L. & Veer J. van der (Eds.) (2000), Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag: Biblion. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. (2000), Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 7: 27-48. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (2000), Wat verdichtsel is in 't byzonder, wordt waarheid in 't algemeen, Over Multatuli 45: 22-25. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (1999), Comme il faut. Etiquetteboeken in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 23: 89-123. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (1999), Koerswijzigingen in de bibliografische en boekhistorische wetenschap. In: NN NN (Ed.) Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 6.. 207-222. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1999), recensie Review of: Delft M. van (1999) Verzamelaars en verzamelingen: Koninklijke Bibliotheek, 1798-1998, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 86-87. book review
 • Dongelmans B.P.M. (1999), recensie Review of: Schapendonk A. (1999) Die widerspenstigen Niederlande, Frühneuzeitlicher Niederländischer Buchbestand der Universitätsbibliothek Marburg, Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental 15: 157-158. book review
 • Dongelmans B.P.M. (1998), Boekbespreking Review of: Mateboer J. (1998) Repertorium bijzondere collecties (enz.), Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 192-193. book review
 • Dongelmans B.P.M. (1998), Boekbespreking Review of: Buijnsters P.J. (1998) Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 179-182. book review
 • Dongelmans B.P.M. & Zwaaneveldt S. (1998), De 'Naamlijst der inteekenaren' als bron voor onderzoek naar lokale leescultuur, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 5: 95-122. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (1997), Boekbespreking Review of: (1997) Bladeren in andermans hoofd, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 189-189. book review
 • Dongelmans B.P.M. (1997), 'Het kiesch gevoel des lezers'. De vertalingen van Le barbier de Paris van Charles Paul de Kock. In: Gingko Biloba en andere vertalingen voor Pim Lukkenaer. Leiden: NN. 11-15. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1997), 'Het opperste goed der aarde'. De bibliotheek van de Maatschappij en haar belang voor de Nederlandse boekgeschiedenis. In: Handelingen van de Maatschappij der Ned. Letterkunde 1996. Leiden: NN. 9-17. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Bibliografie negentiende en twintigste eeuw. In: Verhoeven G., Verkruijsse P. (Eds.) Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Zutphen: NN. 261-274. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1996), De vreugden van de boekgeschiedenis / De wereld van het boek in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 20: 1-18. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. & Kooker H.W. de (1996), Een boek voor de gansche natie. Het Journaal in de negentiende en twintigste eeuw. In: Verhoeven G., Verkruijsse P. (Eds.) Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Zutphen: NN. 81-100. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Frederik Muller aan de Heerengracht: bibliografisch centrum van zijn tijd. In: Keyser M., Heybroek J.F., Verheul I. (Eds.) Frederik Muller. Leven en werken. Zutphen: NN. 155-162. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Frederik Muller en Koenraad Fuhri. In: Keijser M., Heybroek J.F., Verheul I. (Eds.) Frederik Muller. Leven en werken. Zutphen: NN. book chapter
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Niet geschikt voor vrouwen. Wat mochten vrouwen lezen in de negentiende eeuw, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 13: 326-334. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (1996), recensie Review of: Kuitert L. (1996) Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900, Nederlandse letterkunde 1: 295-296. book review
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Recensie Review of: (1996) Bibliografie van het Nederlandstalig fictioneel proza 1700-1800, Archives for the Philosophy and History of Soft Computing 25. book review
 • Dongelmans B.P.M. (1996), Zie daar alles wat er overgebleven is, Nieuw letterkundig magazijn 14: 14-15. article in journal
 • Dongelmans B.P.M. (1995), A.C. Kruseman, boekenliefhebber bij uitnemendheid. In: Dongelmans B., Oostrom F. van, Zonneveld P. van (Eds.) Dierbaar Magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: NN. 109-110. book chapter
 • Dongelmans B.P.M., Oostrom F.P. van & Zonneveld P.A.W. van (Eds.) (1995), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: NN. editorship of book
 • Dongelmans B.P.M. & Niet M. de (1995), Verzamelen in vogelvucht. In: Dongelmans B., Oostrom F. van (Eds.) Dierbaar Magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: NN. 9-23. book chapter

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.