Universiteit Leiden

nl en

Research project

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet op vraag van regionale overheden en maatschappelijke organisaties onderzoek naar actuele en maatschappelijke thema’s in de provincie Zeeland. De uitkomsten van onderzoeken en analyses worden gebruikt voor kennisopbouw en als basis voor beleidsopbouw en -ontwikkeling. Het onderzoeksteam werkt met zowel kwalitatieve (interviews, focusgroepen) als kwantitatieve methoden (survey en registratiecijfers).

Contact
Erik de Maaker
Partners

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

In alle onderzoeken staan de inwoners van de regio en hun beleefwereld, intenties en ervaringen centraal. Door te monitoren, te verdiepen, samen te werken, en door inwoners actief mee te laten denken met onderzoeksthema’s en –uitkomsten via bijeenkomsten en een inwonerpanel, daagt het kenniscentrum uit om verder te kijken. HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving werkt op die manier mee aan een maatschappij waarin alle inwoners meedoen. Bij het Kenniscentrum, bestaat de mogelijkheid voor een Master student CADS om onderzoek te doen, dat in het verlengde licht van een van de volgende actuele onderzoeksprojecten:

  • Leven in Zeeland (surveyonderzoek onder 50.000 Zeeuwen);
  • Jeugdmonitor Zeeland (surveyonderzoek onder ouders van jonge kinderen, groep 6 primair onderwijs, klas 3 voortgezet onderwijs en jongvolwassenen);
  • Kwetsbare groepen en corona: lessons learned in Zeeland, en;
  • Waarde van Cultuur.
This website uses cookies.  More information.