Universiteit Leiden

nl en

Research project

PiP Gemeente Leiden | Ga Goed

Wat zijn de huidige energiekosten en hoe is de comfortbeleving het wooncomfort in een bepaalde groep huurders van woningcorporatie Portaal?

Contact
Erik de Maaker
Partners

Gemeente Leiden en Ga Goed

Duurzaam Meerburg

De stad Leiden heeft zich ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij te zijn. Dat is een geweldig grote opgave en het is nodig dat we dit in gezamenlijkheid aanpakken. In de wijken wordt verduurzaming gepromoot en de bewoners worden geholpen door de wijkambassadeurs duurzaamheid. De wijk Meerburg in het oosten van de stad Leiden is een wijk die hoogstwaarschijnlijk aangesloten zal worden op een warmtenet binnen 10-15 jaar. Hier is nu nog geen plan voor beschikbaar. Er zijn huurders van een woningcorporatie in de Rivierenbuurt in Meerburg die klagen over tocht, vocht, schimmel en kou en het is niet duidelijk of en wanneer de woningcorporatie comfort-verbeterende maatregelen gaat nemen.

Naast de berichten over comfortproblemen in de woningen zijn er aanwijzingen dat energierekeningen onderling aanzienlijk kunnen verschillen en in sommige gevallen hoog zijn ten opzichte van wat men zou verwachten voor het aantal bewoners en woonoppervlakte van de woning. Onze aanname is dat er winst te behalen is voor de bewoners door het nemen van verduurzamende maatregelen. Dit zou kunnen leiden tot het verlagen van hun energierekening en het verbeteren van het wooncomfort. Dit kunnen kleine maatregelen zijn die zij zelf kunnen nemen (met hulp van de wijkambassadeur en wijkteams) óf dit kunnen grotere maatregelen zijn die door de verhuurder genomen zouden moeten worden.

We willen graag een beeld krijgen van de energiekosten en comfortbeleving van bewoners van de Portaalwoningen in de Rivierenbuurt in Meerburg. Uiteindelijk willen we de resultaten van dit onderzoek gebruiken om bewoners actief te helpen hun energierekening te verlagen en het woningcomfort te verbeteren. Wat zijn de huidige energiekosten en hoe is de comfortbeleving het wooncomfort in een bepaalde groep huurders van woningcorporatie Portaal?

This website uses cookies.  More information.