Universiteit Leiden

nl en

Research project

Targeted biomolecule production for therapeutic use

We aim to develop a drug-delivery method based on the production of biomolecules directly at the target site.

Duration
2020 - 2021
Contact
Gabriel Forn CunĂ­
Funding
NWO XS NWO XS

Drug targeting is a main challenge for the pharmaceutical industry: how do we guide a drug to its target while minimizing secondary effects? Our innovative solution is not to target drug delivery, but to produce drugs specifically at the target location. To do so, we will bioengineer a system based on harmless fungal spores as a vehicle to produce biomolecules directly at the intended target site via precise genetic regulation. As a proof-of-concept, we will apply this system to treat tuberculosis in an animal model by producing antibiotics directly at the site of infection.

Dutch public summary:

Gerichte medicatie is een grote uitdaging voor de farmaceutische industrie: hoe leiden we een medicijn naar zijn doelwit en minimaliseren we secundaire effecten? Onze innovatieve oplossing is niet om medicijnen gericht af te leveren, maar om ze specifiek te produceren op de plek van bestemming. Om dit te doen zullen we een kunstmatig systeem maken op basis van ongevaarlijke schimmelsporen als een middel om biomoleculen direct op de beoogde bestemming te produceren via nauwkeurige genetische regulatie. Als proof-of-concept zullen we dit systeem toepassen om tuberculose te behandelen in een diermodel door antibiotica direct op de plaats van infectie te produceren.

This website uses cookies.  More information.