Universiteit Leiden

nl en

Research project

Sociaal gedrag als onderdeel van coping styles in zebravis

Zijn sociale aspecten van anxiety-like gedrag bij zeer jonge zebravissen al aanwezig? Zijn deze afhankelijk van de coping style (persoonlijkheid) van het individu? Zijn deze gedragingen endocrien te moduleren, bv door oxytocine?

Duration
2020 - 2022
Contact
Christian Tudorache
Funding
Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie

Beschrijving

Binnen populaties dieren bestaan grote individuele verschillen in gedrag. Deze verschillen blijken vaak gecorreleerd te zijn met fysiologische kenmerken van de dieren, en deze combinaties van kenmerken worden coping styles genoemd. Wij doen onderzoek naar deze coping styles in zebravis, en proberen te achterhalen welke kenmerken met elkaar correleren en hoe deze correlaties tot stand komen. In dit project richten we ons op sociale interactie als onderdeel van stress coping styles bij zebravissen. We willen onderzoeken of stress (anxiety) sociale interacties bij larven veranderd en of het hormoon oxytocine deze interacties verder beïnvloed.

This website uses cookies.  More information.