Universiteit Leiden

nl en

Research project

Repertorium van de Stadsrechten in Nederland

Systematisch geordend naslagwerk voor alle stadsrechten in Nederland

Contact
Peter Hoppenbrouwers

Dit digitale overzicht van de stadsrechten in Nederland is samengesteld door dr. Joost C.M. Cox op basis van zijn eerder uitgegeven Repertorium van de stadsrechten in Nederland (Oisterwijk 2012, 2de herziene druk)(Werken van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht; 33).  

Het repertorium beoogt een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van de primaire bronnen en de secundaire literatuur met betrekking tot stadsrechtverleningen aan, respectievelijk de stedelijke status van, plaatsen op het grondgebied van het huidige Nederland van de middeleeuwen tot het midden van de negentiende eeuw. Het digitale repertorium wordt regelmatig door de samensteller ge├╝pdatet.

Gebruikers kunnen voor aanvullingen of opmerkingen contact opnemen met Peter Hoppenbrouwers.

This website uses cookies.  More information.