Universiteit Leiden

nl en

Peter Hoppenbrouwers

Professor emeritus Medieval History

Name
Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers
Telephone
+31 71 527 1646
E-mail
p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl

Peter Hoppenbrouwers is Professor emeritus of Medieval History at the Leiden University Institute for History.

More information about Peter Hoppenbrouwers

Peter Hoppenbrouwers is Professor emeritus of Medieval History at the Leiden University Institute for History.

Career

P.C.M. (Peter) Hoppenbrouwers (1954) studied history and Italian literature at Leiden University. He graduated in history in 1978, and was awarded his doctorate in 1992 at Wageningen University for a regional study on late medieval rural life in the villages of the Land van Heusden. From 1984 to 1994 he was Director of the Netherlands Agricultural Historical Institute (NAHI) and lecturer in Agrarian History at Groningen University, from 1994 to 2000 senior lecturer in Medieval History at Leiden University, and from 2001 to 2007 full professor of Medieval History at the University of Amsterdam (UvA). Since 2008 he holds the Chair of Medieval History at Leiden University. From 2019 to 2021 he was the Academic Director of the Netherlands Research School for Medieval Studies. From 2007 until 2022 he was Professor of Medieval History at the Leiden University Institute for History.

Between 1995 and 2005 Hoppenbrouwers was an active member of the International Research group CORN (Comparative Rural History of the North Sea Area). Between 2005 and 2013 he was the (co)supervisor of the research projects The charters and chanceries of the Counts of Holland and Hainaut, 1299-1345, and Twilight zone: party strife, factionalism, and feuding in the Northern Low Countries in the Late Middle Ages. 

Research: fields of interest

Rural society and village communities in the Late Middle Ages; household, family & sexual culture in medieval society; feuding, private warfare, and local military organization in medieval communities; ethnicity & the construction of protonational identities in medieval Europe; political philosophy in later medieval Italy; steppe empires in world history.

Selected recent publications

Village community and conflict in late medieval Drenthe (Turnhout: Brepols, 2018) (The Medieval Countryside; 20).

[with Wim Blockmans], Introduction to Medieval Europe, 300-1500. Third Edition (London/New York: Routledge, 2018).

‘Assemblies of estates and parliamentarism in later medieval Europe’ in: M. Damen, J. Haemers, and A. Mann (eds), Political representation: communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200-c. 1650) (Leiden/Boston: Brill, 2018), 19-53.

‘Heren die parlementeren. Brabantse diplomatieke bedrijvigheid rond 1400’, Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (4) (2014): 553-578.

‘An Italian city-state geared for war: urban knights and the cavallata of Todi’, Journal of Medieval History 39(2)(2013): 240-253.

‘Leges nationum and ethnic personality of law in Charlemagne's Empire’ in: J. Duindam, J. Harries, C. Humfress, and N. Hurvitz (eds), Law and Empire: Ideas, Practices, Actors (Leiden/Boston: Brill, 2013), 251-274.

‘The dynamics of national identity in the later Middle Ages’. In: R. Stein and J. Pollmann (eds.), Networks, Regions and Nations: Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden/Boston: Brill, 2010), 19-41.

‘Ridders en hun ruiters. Het krijgsbedrijf in Holland en Brabant gedurende de veertiende eeuw’, in: Mario Damen & Louis Sicking (eds), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans (Hilversum: Verloren, 2010), 327-349.

‘Bloedwraak en vete in de late middeleeuwen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 123 (2010) 158-177.

Work in progress

Peter Hoppenbrouwers currently works on two monographs, one on steppe empires in world history (1000 BCE - 1750 CE), the other on political culture in northern Italy during the first half of the fourteenth century.

PhD (co-)supervision

 • Marlisa den Hartog, Cupid on a Leash. Sexual Codes of Conduct in Renaissance Italy, 1450-1550 [with S. de Beer](Leiden University, 2022).
 • Martien van Asseldonk, De Meijerij van ’s-Hertogenbosch: de evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832 [with A.-J. Bijsterveld] (Tilburg University, 2002).
 • Herman Th. Colenbrander, Op zoek naar de gebroeders Limburg [with C. Chavannes-Mazel] (University of Amsterdam, 2006).
 • Anton Kos, Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568) (Leiden University, 2009).
 • Joost Cox, Hebbende privilege van stede. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de-15de eeuw) [with F. Keverling Buisman] (Leiden University, 2011).
 • Claire Weeda, Images of ethnicity in later medieval Europe [with G. Geltner] (University of Amsterdam, 2012).
 • Hans Koopmanschap, Grensgebied tussen zand en veen: een archeologisch perspectief op de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant [with A-J. Bijsterveld (KUB) and J. Kolen] (Tilburg University, 2015).
 • Leen Alberts, Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen [with L. Noordegraaf] (Leiden University, 2015).
 • Rachel Schats, Life in transition. An osteoarchaeological perspective of the consequences of medieval socioeconomic developments in Holland and Zeeland (AD 1000-1600) [with M.L.P. Hoogland and A.L. Waters-Rist] (Leiden University, 2016).
 • Alois van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075- ca. 1400) [with H.L. Janssen] (Leiden University, 2017).
 • Justine Smithuis, Urban politics and the role of guilds in the city of Utrecht (1250-1450) [with A.J. van den Hoven van Genderen] (Leiden University, 2019).
 • Jaap Ligthart, Vorst aan de grond? De veranderende financiële functies van het vorstelijke domein in de Nederlanden (1356-1473) [with Robert Stein] (Leiden University, 2019).
 • Margreet Brandsma, Tussen twee dynastieën: Margaretha van Bourgondië, gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland [with Robert Stein] (Leiden University, 2020).

Professor emeritus Medieval History

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Middeleeuwse Geschiedenis

Publications

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.