Universiteit Leiden

nl en

PhD project

Egyptian temple oaths in Ptolemaic Egypt. A comparative approach at the crossroads of law, ethnics and religion

Een onderzoek naar de formulering, structuur, rechtshistorische aard en sociale en religieuze achtergronden van Laat-Egyptische (demotische) tempeleden, aangevuld met 70 ongepubliceerde teksten.

Duration
2012 - 2016
Funding
NWO NWO

Description in Dutch:

Een onderzoek naar de formulering, structuur, rechtshistorische aard en sociale en religieuze achtergronden van Laat-Egyptische (demotische) tempeleden, aangevuld met 70 ongepubliceerde teksten.
Deel I: beknopt overzicht van de ontwikkeling van de eed in het Oude Egypte; deel II: juridische, sociale en religieuze aspecten van tempeleden; deel III: teksteditie.

This website uses cookies.  More information.