Universiteit Leiden

nl en

Central Asia Initiative

Publications

Overview of Leiden publications on Central Asia. For additional publications dedicated to a single country, please go to individual pages of the researchers, which you can access through the Researchers page.

Overview of books published by Leiden scholars working on Central Asia.

Van der Heide, Nienke (2015), Spirited Performance: The Manas epic and society in Kyrgyzstan. Rozenberg Series, Vol. 3. Europaeischer Hochschulverlag. 

 

 

 

 

 

Berg G.R. van den & Rahmoni R. (2013), The Story of Barzu as Told By Two Storytellers from Boysun, Uzbekistan. Leiden: Leiden University Press. 

 

 

 

 

 

 

Berg G.R. van den, Melville C.P.M. & Sharma S. (Eds.) (2012), Studies in Persian Cultural History (Series Editor). Leiden: Brill.  

Peyrot M. (2008), Variation and change in Tocharian. B. Amsterdam − New York: Rodopi.

Berg G.R. van den (2004), Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. A Study on the Songs and Poems of the Ismailis of Tajik Badakhshan. Wiesbaden: Reichert Verlag. 

 

Overview of recent book chapters published by Leiden scholars working on Central Asia. This overview includes chapters published after 2013. For earlier publications, please refer to the personal profiles of the researchers and check the country profiles on the Researchers page. 

  • Berg G.R. van den (2015), Two 17th-century Prose Renditions of the Barzuname: The Story of Barzu, son of Sohrab, in the Ehya al-Moluk and in the Tarikh-e Shamshirkhani. In: Hashabeiky F. (Ed.) International Shahname Conference - The Second Millennium Acta Orientalis Upsaliensis - Studia Iranica Upsaliensia no. 26. Uppsala: Uppsala Universitet. 135-150. 
  • Berg G.R. van den (2014), “ʿAynī, Ṣadr al-Dīn” [Ayni Sadr Din]. In: Fleet K., Krämer G., Matringe D., Nawas J., Rowson E. (Eds.) The Encyclopaedia of Islam, Third Edition, Part 2014-4. Leiden/Boston: Brill. 14-15.

Overview of recent articles published by Leiden scholars working on Central Asia. This overview includes articles published after 2013. For earlier publications, please refer to the personal profiles of the researchers and check the country profiles on the Central Asia website.

Leidschrift, nr. 1, 2015, De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax Mongolica? 
Al in de veertiende eeuw  werd de steppe door de Arabische historicus Ibn Khaldun omschreven als een bron van vernieuwing. Steppeconfederaties zoals die van de Mongolen hebben zowel direct als indirect een grote impact gehad op diverse aspecten van de wereldgeschiedenis. Zo heeft de Turko-Mongoolse traditie het politieke denken in het Midden-Oosten sterk beïnvloed en zorgde de Pax Mongolica voor een herleving van de handel via de zijderoute. Ook de militaire kracht van deze nomadische ruiters, die de aanzet gaf voor volksverhuizingen,  was een factor van belang.  In het januarinummer van Leidschrift zal de invloed van de steppevolkeren en hun relatie met de sedentaire wereld verder worden onderzocht.

IIAS Newsletter, No 74 Summer 2016 
Memory and commemoration in Central Asia

IIAS Newsletter, No 70 Spring 2015 
Central and Inner Asia: New Challenges for Independent Research

  • Jansen, B. (24 February 2015), The Monastery Rules: Buddhist Monastic Organization in Pre-modern Tibet (PhD thesis). Supervisor: Silk J.A. 
  • Peyrot M. (28 September 2010), The Tocharian subjunctive (PhD thesis). Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Lubotsky A.M.
This website uses cookies.  More information.