Logo Universiteit Leiden.

nl en

Studium Generale & YAL

De YAL heeft een eigen lezingenserie! In samenwerking met Studium Generale organiseren we een lezingenserie getiteld 'Young Academy Leiden'.

In deze nieuwe, bruisende reeks lezingen presenteren YAL-leden en andere jonge onderzoekers van de Universiteit Leiden de meest actuele inzichten uit hun vakgebied aan een breder publiek.

De Young Academy Leiden-lezingenserie creëert een podium voor jonge wetenschappers. Al zijn de thema’s binnen deze reeks divers, de gemene deler is het enthousiasme dat deze jonge onderzoekers hebben voor de wetenschap en de vertaalslag van hun werk naar de maatschappij. Tijdens elke lezing zal een jonge onderzoeker baanbrekend onderzoek bespreken en bediscussiëren wat de uitkomsten ervan betekenen voor onze samenleving.

De lezingenserie is gestart in februari 2020. Voor meer informatie over de lezingen, zie het overzicht hieronder. 

Over Studium Generale

Studium Generale organiseert brede, academische activiteiten, zoals lezingen, symposia, filmvertoningen en debatten.

Het programma van Studium Generale is bedoeld voor studenten, medewerkers en alle andere geïnteresseerden. Studium Generale wil een grotere belangstelling voor de wetenschappen wekken, meer inzicht geven in de samenhang tussen verschillende wetenschappen, bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ontplooiing en een beter begrip laten ontstaan van de relatie tussen wetenschap en samenleving.

Afgelopen lezingen

Joris Larik, universitair docent vergelijkend, EU en internationaal recht gaf een lezing over de Brexit en zijn internationale gevolgen (video-opname is hier te vinden). Sinds meer dan vier jaar is Europa in de ban van het vertrek van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie. Op 31 december 2020 eindigt de overgangsperiode volgens het Terugtrekkingsakkoord. De Brexit is echter niet alleen een intra-Europese problematiek. Integendeel heeft de Brexit een weerslag van mondiale reikwijdte. Ten eerste zullen honderden van internationale akkoorden die door de EU met derde landen zijn gesloten niet meer op het VK van toepassing zijn na het einde van de overgangsperiode hetzij nieuwe oplossingen worden gevonden. Ten tweede moeten de relaties tussen de EU en het VK in internationale organisaties zoals de WTO worden ontrafeld. Ten derde moeten de EU en het VK hun toekomstige betrekkingen vormgeven, inclusief de manier waarop ze op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid willen blijven samenwerken. Dus ook na het officiële einde van het Britse EU-lidmaatschap zijn veel vragen over de plaats van het VK en de EU op het wereldtoneel nog lang niet beantwoord.

Politieke peilingen worden veel gebruikt om een duiding te geven aan de electorale strijd tussen politieke partijen en om inzicht te geven in de opinie van burgers over actuele vraagstukken. In een peiling ondervraag je een beperkte groep mensen om iets te kunnen zeggen over de hele groep, bijvoorbeeld alle kiezers. Dat is een krachtig instrument, maar peilingen zijn niet onomstreden: regelmatig blijken er verschillen tussen slotpeilingen en de verkiezingsuitslag. Betekent dit dat kiezers peilingen maar beter links kunnen laten liggen? Universitair hoofddocent Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer (een gemiddelde van peilingen), besprak hoe je peilingen als kiezer kunt gebruiken en welke valkuilen je daarbij beter kan vermijden.

Deze website maakt gebruik van cookies.