Logo Universiteit Leiden.

nl en

Interdisciplinary Activity Grants

Opgelet: we hebben de call stopgezet omdat de limiet van het budget voor de grants is bereikt. 

Een interdisciplinaire benadering is essentieel om het hoofd te bieden aan veel van de problemen waarmee de samenleving te maken heeft, nu en in de toekomst. Om interdisciplinair onderzoek aan te moedigen, stelt de Young Academy Leiden Interdisciplinary Activity Grants beschikbaar. Dit zijn subsidies voor (deel)financiering voor het organiseren van workshops, seminars, openbare lezingen en bijeenkomsten, of voor deelname aan zulke activiteiten.

Toegekende Interdisciplinary Activity Grants

De Young Academy Leiden heeft al haar subsidies toegekend. De subsidiecommissie is erg blij met de interessante voorstellen die ze heeft ontvangen.Voor meer informatie over aan wie de Interdisciplinary Activity Grants zijn toegewezen, zie het overzicht hieronder. 

Daniela Gawehns (Leiden Institute of Advanced Computer Science, Universiteit Leiden), Linda Nab (Afdeling Klinische Epidemiologie, LUMC), Paloma Rojas-Saunero (Afdeling Epidemiologie, Erasmus MC) and Ricarda Proppert (Instituut Psychologie, Universiteit Leiden)

ReproHack NL is een Reproducibility Hackathon, georganiseerd door jonge onderzoekers aan de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medical Center.

Het Center Digital Scholarship organiseerde dit evenement dat op 30 november 2019 plaatsvond in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Het evenement werd financieel ondersteund door de Leiden Institute of Advanced Computer Science, het Data Science onderzoeksprogramma, Young Academy Leiden, het Erasmus MC en DANS (Data Archiving and Network Services).

Een interdisciplinaire groep wetenschappers werd tijdens de ReproHack uitgedaagd om samen artikelen te reproduceren waarvan zowel de data als code openbaar is gemaakt. Door middel van de ReproHack wilde de organisatie de aandacht vestigen op het belang van openbare data en code voor de reproduceerbaarheid van de wetenschap. Daarnaast gaf de hackathon inzicht in verschillende best practices op het gebied van het delen van code en data. Zo droeg het evenement bij aan het meer reproduceerbaar maken van wetenschap.

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Voor vragen of meer informatie over komende evenementen, neem contact op met het Reprohack Team via reprohack.nl@gmail.com, via twitter @Reprohack of kijk op de website.

Alex Brandsen en Wouter Verschoof-van der Vaart
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

CAA is een internationale organisatie die archeologen, wiskundigen en computerwetenschappers bij elkaar brengt. Het doel daarbij is om communicatie tussen deze verschillende disciplines te bevorderen, en om een overzicht te geven van het huidige onderzoek, en om onderlinge discussie en vooruitgang in de toekomst te stimuleren.

CAA organiseert jaarlijks een internationale wetenschappelijke congres, waar onderzoekers hun werk kunnen presenteren en bespreken met collega’s uit de hele wereld in paneldiscussies en workshops. De sessies behandelen een breed scala aan onderwerpen, waaronder data acquisitie en registratie, conceptual modelling, semantische technologieën, data analyse, data management, digitale 3D object reconstructie, beeldvisualisatie in archeologie, geofysica en GIS.

Alex Brandsen en Wouter Verschoof-van der Vaart zullen samen met anderen een sessie organiseren tijdens het 48e CAA Congres, dat zal plaatsvinden in Oxford van 14 tot en met 17 april 2020. De sessie is getiteld ‘Machine learning in archaeological research; challenges and opportunities’.

De diversiteit van Al-gebaseerde methodes en archeologische toepassingen resulteert in een  gebrek aan gestandaardiseerde benaderingen en goed gedefinieerde workflows. Deze sessie heeft als doel: 1) een platform te creëren voor het vergelijken van methodes, algoritmes, codes, API’s en workflows; 2) het bespreken van de problemen gerelateerd aan hun archeologische toepassing en; 3) inzicht te bieden in de best practices waaronder bronnen van fouten en validatiemethoden. Het uiteindelijke doel is dat de combinatie van benaderingen en de daaropvolgende discussie zal helpen om een geïntegreerde gemeenschap te creëren voor Machine Learning in de archeologie.

Marit Ruitenberg
Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Universiteit Leiden

Met de Interdisciplinary Activity Grant nam Marit Ruitenberg deel aan het ParkinsonNet Congres dat plaatvond op 13 december 2019 in Nieuwegein. Tijdens dit congres presenteerden en bespraken onderzoekers en gezondheidszorg professionals uit verschillende disciplines, waaronder de neuro(psycho)logie, biologie, farmacologie, en spraak- en taalpathologie, hun werk over de ziekte van Parkinson.

Zo’n interdisciplinaire benadering is cruciaal, omdat Parkinson niet alleen wordt gekenmerkt door waarneembare motorische symptomen, maar veel patiënten ook problemen ervaren op andere, niet-motorische, vlakken, waaronder cognitie, emotie, geur en slaap. Het onderzoek van Dr. Ruitenberg combineert fundamentele wetenschap en klinische neuropsychologie, met als doel om een beter begrip te krijgen van gezond functioneren en hoe dit functioneren wordt beïnvloed bij aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.

Door de deelname aan het ParkinsonNet Congres heeft Dr. Ruitenberg kennis opgedaan over hoe andere disciplines kijken naar en bijdragen aan de diagnose, behandeling en kwaliteit van leven bij de ziekte van Parkinson. Ze nam bijvoorbeeld deel aan een sessie over de effecten van muziek op bewegingspatronen, emotie en spraak bij Parkinsonpatiënten. Tijdens deze sessie ervoeren de deelnemers zelf hoe muziek beweging beïnvloedt en leerden ze over de toegevoegde waarde van muziek in verschillende soorten behandeling (zoals fysiotherapie of logopedie).  

In een andere sessie presenteerde prof. dr. Bas Bloem (mede-oprichter van ParkinsonNet) de wetenschappelijke hoogtepunten van 2019, waarbij de interdisciplinaire benadering van de ziekte van Parkinson werd onderstreept. Hij besprak bijvoorbeeld de rol van darmbacteriën bij Parkinson en de effectiviteit van het in een vroeg stadium beginnen met dopamine substitutietherapie (geneeskunde, farmacologie). Ook werden onderzoeken besproken over het gebruik van vitaminesupplementen (voeding), de effecten van stress op motorische en niet-motorische symptomen (psychologie), en compensatiestrategieën voor problemen bij het lopen (neurologie).

Door de interactie met andere professionals op het ParkinsonNet congres heeft Dr. Ruitenberg nieuwe inzichten en bredere perspectieven opgedaan die nieuwe ideeën voor toekomstige onderzoekslijnen en interdisciplinaire samenwerkingen zullen bevorderen.

Het interdisciplinary ParkinsonNet Congres. (Foto: Marit Ruitenberg)

Jessie Pool
Afdeling Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden

Met de Interdisciplinary Activity Grant zal Jessie Pool in samenwerking met juridische en sociale wetenschappers die ervaring hebben met interdisciplinair onderzoek een workshop organiseren die is gericht op het bevorderen van interdisciplinariteit binnen het juridische onderzoek. De workshop heeft als doel om juridische onderzoekers te ondersteunen bij het toevoegen van interdisciplinariteit binnen de eigen – veelal dogmatische- onderzoekslijn.

Ann Marie Wilson en Andrew Shield
Leiden Queer History Network, Universiteit Leiden

Het Leiden Queer History Network (LQHN) is een platform voor wetenschappers die zich bezighouden met de interdisciplinaire studie van het queer-verleden. Via het publieke programma verbindt het studenten, onderzoekers en de gemeenschap, zowel in Leiden als door heel Nederland. Dit academisch jaar organiseert LQHN, als onderdeel van het bredere programma, twee lezingen die focussen op de ervaring van transgenders, non-binaire- en gender non-conforme personen, en die in het bijzonder de aandacht richten op de relatie tussen visuele cultuur en genderdiversiteit, identiteitsvorming en collectieve actie.

1. “Trans-Inter-Queer: On Three Eras of the Seeable and Sayable in Visual Culture”

Datum: 12 december 2019

Sprekers: Eliza Steinbock (Universiteit Leiden), Lieke Hettinga (Central European University, Universiteit Utrecht) and Stephanie Noach (Universiteit Leiden)

De lezing bracht media studies onderzoekers en kunstenaars bij elkaar om collectief te onderzoeken hoe film alternatieve manieren kan bieden om door een specifieke esthetiek van verandering gender-transities te begrijpen. 

2. “Transgender Australians: The History of an Identity”

Voorlopige datum: 14 mei 2020

Spreker: Noah Riseman (Australian Catholic University)

Het lezing zal gaan over het werk van de historicus Noah Riseman, universitair hoofddocent aan de Australian Catholic University in Melbourne. Hij doet onderzoek naar de opkomst van transgenderidentiteiten in Australië sinds het begin van de twintigste eeuw.

De lezing op 12 december 2019: “Trans-Inter-Queer: On Three Eras of the Seeable and Sayable in Visual Culture” (Foto: LQHN)

Dr. Arici and Dr. Mesland

Voor meer informatie, zie de Engelstalige pagina

Deze website maakt gebruik van cookies.