Logo Universiteit Leiden.

nl en

Next444

Ons project Next444 richt zich op de toekomst van interdisciplinair onderzoek binnen de Universiteit Leiden.

In het jaar waarin de Universiteit Leiden haar 444-jarig bestaan viert, kijkt de Young Academy Leiden vooruit naar de toekomst en identificeert ze drie belangrijke thema’s die veel impact hebben in de huidige maatschappij en hoogstwaarschijnlijk bepalend zullen zijn voor wetenschappelijk onderzoek in de toekomst:

Data & Technologie

Dit thema omvat alle aspecten van big data, kunstmatige intelligentie en transformaties van de werkplek.

Duurzaamheid

Dit moet begrepen worden in de brede zin van het woord. Te denken valt aan klimaatverandering, wereldwijde armoede en welzijn.

Gelijkheid, Eerlijkheid & Rechtvaardigheid

Dit thema behandelt economische, sociale en genderongelijkheid en daarnaast ook aspecten die raken aan eerlijke behandeling en rechtvaardigheid.

Next444 activiteiten

Er zijn meerdere activiteiten, initiatieven en evenementen gerelateerd aan ons Next444 project:

  • Next444-paneldiscussie: dit evenement heeft plaatsgevonden op 5 februari 2020. 
  • De Interdisciplinary Activity Grants: deze subsidies worden toegekend aan voorstellen voor activiteiten die gerelateerd zijn aan de drie thema's van het Next444-project als onderdeel van de 444-viering van de Universiteit Leiden.
  • De bijdrage van de YAL aan het programma van de Nacht van Ontdekkingen 2019, waar in activiteiten ook werd gefocust op de drie thema's van het Nex444-project.
Deze website maakt gebruik van cookies.