Logo Universiteit Leiden.

nl en

Young Academy Leiden Outreach Grant

Opgelet: we hebben de call stopgezet omdat de limiet van het budget voor de grants is bereikt. 

Hoewel het een oud probleem is, maakt de hoge snelheid van moderne communicatie en het brede bereik van sociale media het gemakkelijker om verkeerde informatie en desinformatie te verspreiden door onwetende of kwaadwillende actoren. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen, waaronder: de moeilijkheid om onderscheid te maken tussen echte en valse informatie; de ondermijning van het vertrouwen in maatschappelijke instellingen; het creëren van afzonderlijke informatieve realiteiten die een effectief en gedeeld openbaar plein onmogelijk maken; en een toename van marginalisering en discriminatie.

 

Toegekende Outreach Grants

In 2022 lanceerde de Young Academy Leiden een call for outreach-beursvoorstellen. De beurscommissie was enthousiast over de interessante voorstellen die zij ontvingen en is verheugd te kunnen melden dat vijf voorstellen de gevraagde financiering krijgen. Hieronder leest u meer over de succesvolle voorstellen.

De podcastserie Rethinking sex in neuroscience of mental health heeft tot doel wetenschappelijke kennis over sekseverschillen in de hersenen en de relatie met mentale gezondheid onder een breed publiek te verspreiden. Deze effecten in de hersenen worden vaak te versimpeld gepresenteerd, wat leidt tot opgeblazen claims die de krantenkoppen halen. Dit heeft schadelijke gevolgen, vooral in de geestelijke gezondheid, wat leidt tot verkeerde diagnoses en verkeerde behandelingen. In deze podcastserie zullen verschillende experts op het gebied van neurowetenschappen, ontwikkelingspsychologie en geneeskunde hun licht werpen op dit onderwerp en bespreken hoe we kunnen heroverwegen hoe we sekse kunnen onderzoeken in de neurowetenschap van geestelijke gezondheid.

‘Desinformatie’ over de middeleeuwen wordt steeds problematischer. Aan de ene kant zijn er mensen die de middeleeuwse periode typeren als een gewelddadige, achterlijke tijd, gekenmerkt door een slechte gezondheid, een lage levensverwachting en een dominante katholieke kerk; alles wat niet ‘volgens moderne maatstaven’ wordt beschouwd, wordt in nieuwsuitzendingen en politieke toespraken als ‘middeleeuws’ bestempeld. Aan de andere kant zijn er mensen die de middeleeuwen idealiseren als een romantische periode, onaangetast door de moderniteit; in deze gedaante inspireren de middeleeuwen nationalistische bewegingen en rechts-extremisten die zich laten inspireren door bijvoorbeeld Vikingen en de middeleeuwse kruistochten. Academici op het gebied van middeleeuwse studies worden vaak geconfronteerd met deze vooroordelen over de middeleeuwen, maar ze worden zelden rechtstreeks geconfronteerd met deze verkeerd geïnformeerde ideeën. Met de YAL Outreach-subsidie ​​maken Jip Barreveld, Mette Langbroek en Thijs Porck een tweede seizoen van de podcast 'Middeleeuwse Toestanden' waarin een aantal mythes over de Middeleeuwen worden ontrafeld en tegengesproken door middel van interviews met experts van de Universiteit Leiden op het gebied van middeleeuwse studies. De podcast wordt gepubliceerd via het Leiden Medievalists Blog, waar 50+ mediëvisten uit verschillende disciplines hun werk delen met een breder publiek. De podcast is gericht op een breed publiek van academici en niet-academici.

Geschat wordt dat 97% van de Nederlandse adolescenten (12-24 jaar) regelmatig gebruik maakt van minstens één social media platform (bijvoorbeeld Instagram, YouTube of Facebook). Hoewel sociale media adolescenten in staat stellen contact te maken met hun leeftijdsgenoten, stellen ze hen ook bloot aan verkeerde informatie, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en welzijn. Het doel van de BrainTrain-workshops is om Nederlandse middelbare scholieren voor te lichten over hoe het brein informatie verwerkt en om hun mediageletterdheid te trainen, zodat ze zelfverzekerd informatie kunnen controleren.

Je kunt ze ook volgen op Instagram: braintrainnl.

Is het waar dat we maar 10% van ons brein gebruiken? En zal het luisteren naar Mozart je kind echt slimmer maken? Met de YAL Outreach Grant maakt Marit Ruitenberg een aflevering voor het televisieprogramma Nieuw Licht om veelvoorkomende misvattingen over het brein te ontkrachten. Het programma is geïnitieerd als onderdeel van het Leiden 2022 European City of Science-programma, in samenwerking met producenten Roggeveen|Olijerhoek, grafisch ontwerper Roos-Marijn Kinkel en theatergroep Domino (een collectief van mensen met een verstandelijke beperking). We zullen feiten en fictie over de hersenen behandelen vanuit verschillende academische perspectieven, waaronder neurowetenschappen, psychologie en pedagogiek.

(Sociale) media worden overladen met statistieken, waaronder veel misleidende statistieken. Tal van valse beweringen worden ondersteund door statistieken die vaak waar zijn, maar op een misleidende manier worden weergegeven. Daarom is het belangrijk dat iedereen de vaardigheid van kritisch denken leert die vereist is in deze moderne wereld die draait om data.

Met hulp van dr. Sanne Willems, hebben vijf studenten van de master Science Communication & Society een lespakket over Misleidende Statistiek ontwikkeld dat vrij beschikbaar is voor docenten van middelbare scholen om in de klas te gebruiken. Willems zal de YAL Outreach Grant gebruiken om dit pakket onder leraren te promoten, zodat het veel tieners zal bereiken en hen behoedt voor misleiding door misleidende statistieken.

Recap Outreach Grant Symposium 2022

Op vrijdag 25 november presenteerde de YAL Outreach-werkgroep het Outreach Grant Symposium 2022. Het symposium dat barrières en kansen besprak voor beginnende wetenschappers om aan outreach te doen, vond plaats in de Faculty club in het Academiegebouw. In het voorjaar van 2022 lanceerde de YAL een oproep voor outreach-beursvoorstellen over desinformatie, waaruit vijf voorstellen werden gehonoreerd. De begunstigden waren uitgenodigd op het symposium om hun outreach-activiteiten te delen die werden gefinancierd door hun YAL outreach-beurs.

Na het welkomstwoord door dr. Rachel Plak coördinator van de YAL Outreach werkgroep, werd het symposium afgetrapt door wetenschapscommunicatieonderzoeker en keynote spreker dr. Julia Cramer (Wetenschapscommunicatie en Maatschappij). Ze deelde hoe ze kennismaakte met outreach en besprak best practices voor outreach. Julia werd gevolgd door Outreach begunstigde Sterre van Riel MSc, die het publiek kennis liet maken met een workshop voor middelbare scholieren over hoe de hersenen ons kunnen misleiden om valse informatie te geloven. Begunstigde dr. Marit Ruitenberg deelde haar ervaringen met het maken van een nieuwe aflevering voor het tv-programma Nieuw Licht over het ontkrachten van misvattingen over het brein. Dr. Sanne Willems legde uit dat ze met haar outreach-beurs een lespakket voor middelbare scholieren kon promoten over misleidende statistieken. Na een korte pauze sprak keynote spreker dr. Maikel Kuijpers (Archeologie) besprak zijn ervaringen met een selectie van zijn talrijke outreach-activiteiten, van het bordspel Epoch tot de geïllustreerde video Geschiedenis van de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden. Maikel werd gevolgd door begunstigde Jip Barreveld MA die inging op het tweede seizoen van de podcastserie ‘Middeleeuwse Toestanden’ waarin mythes over de Middeleeuwen worden ontkracht. Ten slotte presenteerde begunstigde Marieke Bos de podcastserie 'Rethinking sex in neuroscience of mental health' over sekseverschillen in de hersenen en de relatie met mentale gezondheid. Na de presentaties namen alle sprekers deel aan rondetafelgesprekken met de aanwezigen. Verschillende outreach-gerelateerde onderwerpen werden besproken, zoals verschillen tussen disciplines bij het outreachen, het vinden van outreach-ondersteuning binnen de universiteit, en beloningen en erkenning van outreach binnen en buiten de academische wereld.

Het symposium werd afgesloten met een borrel; aanwezigen -allemaal uit verschillende disciplines- hadden de kans om elkaar te ontmoeten, te kletsen en outreach verder te bespreken.

Deze website maakt gebruik van cookies.