Logo Universiteit Leiden.

nl en

Young Academy Leiden Outreach Grant: oproep tot indienen van voorstellen

De Young Academy Leiden (YAL) nodigt voorstellen uit voor de outreach grant

Deze oproep nodigt voorstellen uit tot een waarde van € 1000. Hoewel de oproep openstaat voor voorstellen over elk onderwerp of thema, zal prioriteit worden gegeven aan voorstellen met betrekking tot de bestrijding van desinformatie.

De criteria waarop de projecten worden beoordeeld :

  • het project helpt bij het bevorderen van verbindingen tussen wetenschappers (over disciplines heen) en tussen academici en niet-academici (40%);
  • het project helpt bij de professionele ontwikkeling van de hoofdaanvrager (een Early Career-onderzoeker) door het verwerven van nieuwe vaardigheden/kennis die is opgedaan door aan het project te werken (40%);
  • de projectactiviteiten helpen desinformatie tegen te gaan, hetzij rechtstreeks, hetzij door de productie van praktische kennis (20%).

Wat kan er gefinancierd worden?

Aanvragers kunnen maximaal 1000 (duizend) euro aanvragen om hen te ondersteunen bij hun outreach- of wetenschapscommunicatie-activiteiten. Mogelijke activiteiten die (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden zijn (maar zijn niet beperkt tot): het trainen van wetenschapscommunicatie, webhosting of design, het in dienst nemen van een student-assistent of het organiseren van evenementen, lezingen of masterclasses. Houd er rekening mee dat het gevraagde budget kan worden gebruikt om toekomstige activiteiten te financieren of om bestaande outreach-activiteiten uit te breiden of te behouden. We vragen dat het voorstel een duidelijke omschrijving van de activiteit geeft, evenals een volledig budgetoverzicht.

Wie kan de aanvraag doen?

Aanvragers moeten op het moment van aanmelding en voor de duur van het outreach-project in dienst zijn bij de Universiteit Leiden of het Leids Universitair Medisch Centrum. De hoofdaanvrager moet een Early Career-wetenschapper zijn (tot ongeveer 8 jaar na het behalen van een doctoraat).

Desinformatie

Hoewel het een oud probleem is, maakt de hoge snelheid van moderne communicatie en het brede bereik van sociale media het gemakkelijker om verkeerde informatie en desinformatie te verspreiden door onwetende of kwaadwillende actoren. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen, waaronder: de moeilijkheid om onderscheid te maken tussen echte en valse informatie; de ondermijning van het vertrouwen in maatschappelijke instellingen; het creëren van afzonderlijke informatieve realiteiten die een effectief en gedeeld openbaar plein onmogelijk maken; en een toename van marginalisering en discriminatie.

Hoewel de oproep niet beperkt is tot voorstellen die de bestrijding van mis- en desinformatie expliciet aanpakken, geven wij prioriteit aan voorstellen die tot doel hebben desinformatie te bestrijden of ons begrip te vergroten van hoe deze wordt gegenereerd, verspreid of kan worden bestreden. Het voorgestelde project kan desinformatie in het algemeen of in een specifiek geval aanpakken, maar zou waarde moeten hebben voor de samenleving, in plaats van louter ten goede te komen aan een bepaald individu of een bepaalde organisatie.

Aanmeldingsprocedure

Combineer de volgende informatie in één pdf-bestand en stuur het naar: youngacademy@bb.leidenuniv.nl, dit kan tot uiterlijk maandag 25 april 2022:

1. Korte beschrijving van de activiteit en hoe de activiteit beantwoordt aan de beoordelingscriteria (1.000 woorden)

2. Namen en affiliatie(s) van de aanvrager(s)

3. Budget voor de activiteit + gevraagd bedrag

Beoordelingsprocedure

Aanvragen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit leden van de Young Academy Leiden. Eind mei 2022 wordt een besluit genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.