Logo Universiteit Leiden.

nl en

Seasons of Interdisciplinarity

De Seasons of Interdisciplinarity vormen een initiatief gestart door de Young Academy Leiden in 2021.

Er zijn vele wetenschappelijke thema's met een groot potentieel voor interdiciplinariteit waar jonge onderzoekers van de Universiteit Leiden zich mee bezig houden, terwijl de wetenschappelijke (en universitaire) infrastructuur daarvoor redelijk insulair is. 

Het idee achter de Seizoenen is om bruggen te slaan tussen deze eilanden, zodat onderzoekers elkaar beter kunnen vinden en van elkaar kunnen leren en er zodoende nauwe samenwerking met een sterk interdisciplinair karakter kan ontstaan.

Wetenschappelijke uitdagingen zijn namelijk erg complex, terwijl individuele perspectieven vaak beperkt zijn. Interdisciplinaire samenwerkingen zijn een uitstekende manier om deze beperking te ondervangen. Hier wordt de wetenschap beter van, maar het wordt ook zeker leuker door het te zien als een gezamenlijke teaminspanning. 

Spring of Science Communication

We zijn verheugd om u te informeren over het seizoen van Wetenschapscommunicatie, georganiseerd door Young Academy Leiden (YAL).

Als onderdeel van ons initiatief om interdisciplinariteit te bevorderen, brengen we wetenschappers samen om innovatieve ideeën te creëren door middel van thema-activiteiten die elk seizoen worden georganiseerd.

Onze komende Spring of Science Communication omvat vier activiteiten:

  1. OS-koffie door Zsuzsa Bakk - 6 april 14.00-15.00 uur - OSCL ontmoet YAL: de uitdagingen van werken met een open science-mindset in een door het bedrijfsleven gedreven wereld.
  2. Citizen Science Workshop door Margaret Gold – 11 mei 11:45 - 14:15 – inclusief lunch.
  3. Presenting Workshop door Julie Schoorl – 25 mei 15:30-17:15 - inclusief drankjes.
  4. Interdisciplinary Soapbox event19 juni 16:00-18:00 The Field Leiden– Doe mee met een interdisciplinair netwerkevenement met presentaties van collega's die hun werk presenteren, gevolgd door een borrel.

Spring of Science Communication

Op donderdag 25 mei organiseerde YAL een workshop ‘theatraal presenteren’ van Julie Schoorl in het Sylviusgebouw, gevolgd door een borrel.
De workshop was interactief en strekte de comfortzone van de deelnemers uit. Hoewel we comfortabel in onze stoelen begonnen te zitten, luisterend naar een levendige inleiding over presenteren, de waarde om je publiek wakker te kunnen houden zonder een sproeisysteem te gebruiken, gebruik te maken van rekwisieten en andere personages uit Harry Potter, moesten we al snel opstaan uit onze stoelen en actief meedoen aan allerlei oefeningen.
Julie leidde ons door een stemopwarming, waarin we de mogelijkheden van de menselijke stem verkenden: een zeer lage en zeer hoge stem, snel en langzaam spreken, wat tongbrekers doen en onze hardwerkende gezichten masseren voor een betere articulatie.
Vervolgens hebben we ons gericht op het gebruik en de kracht van gebaren. We oefenden met het imiteren van andermans loopstijl en voelden hoe een bepaald gebaar of houding tijdens een dialoog, zoals je handen achter je rug leggen, kleur en vonk kan geven aan een dialoog.
Daarna was het tijd om de wereld van emoties binnen te gaan: in een kring een makkelijke zin rond laten gaan met verschillende emoties, met toenemende intensiteit. Er werd daar zeker hard gelachen. Ten slotte speelden we met rekwisieten, willekeurige objecten die we werden aangemoedigd om te zien als metaforen voor concepten uit ons onderzoek die vaak moeilijk uit te leggen zijn.
De workshop werd afgesloten met een hapje en een drankje waarbij de uitgerekte comfortzone ons ondersteunde in leuke en boeiende gesprekken.

Winter of Artificial Intelligence

Het YAL AI Winter Festival was een succes met meer dan 50 aanwezigen verspreid over alle faculteiten van de Universiteit Leiden (Archeologie, Geesteswetenschappen, Geneeskunde/LUMC, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen & Wiskunde en Natuurwetenschappen), zo blijkt uit de aanmeldingen. Naast interesse van vele deelnemers toonde ook het SAILS programma interesse in dit evenement door de koffiepauze te sponsoren. Het programma begon met een korte inleiding over waarom dit een opwindende tijd is voor AI-onderzoek en door te benadrukken dat we een interdisciplinaire inspanning nodig hebben om de kansen die het biedt voor de samenleving met succes te omarmen.

De eerste spreker, prof. dr. Joost Batenburg (directeur SAILS-programma, Universiteit Leiden), gaf een inleiding en kort historisch perspectief op onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Hij concentreerde zich op de rol van mensen en hoe AI-tools onze dagelijkse taken kunnen aanvullen en verbeteren. Als zodanig benadrukte hij dat AI-agenten tools blijven die aanzienlijke input en interactie met mensen vereisen. De discussie volgde over de rol van de academische wereld in de recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie die worden aangestuurd door de grote industrie en welke rol we als academische onderzoekers kunnen inplannen. De industrie wordt voornamelijk gedreven door winstgevende kwesties en er is een groot risico voor onze democratieën als grote kunstmatige-intelligentiesystemen uitsluitend worden gecontroleerd door industriële ondernemingen en regeringen. Er ligt een grote kans voor de onderzoeksgemeenschap om deze leemte op te vullen.

De tweede lezing werd gegeven door dr. Seyran Khademi (TU Delft), die mede leiding geeft aan een van de TU Delft AI-labs gericht op AI-toepassingen in Architectuur en de Gebouwde Omgeving. Ze dacht na over haar ervaring als computerwetenschapper die zich begaf op een onbekend gebied dat kunstmatige intelligentie nog niet volledig heeft omarmd. Seyran besprak de noodzaak om de moeite te nemen om een gemeenschappelijke taal te vinden om discussies te vergemakkelijken en domein uitdagingen te vertalen in AI-ready problemen die moeten worden aangepakt. Ze gaf voorbeelden van hoe kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om woningplannen weer te geven en hoe dit kan worden gebruikt om ontwerpen te optimaliseren. Evenzo gaat ze in op hoe architecturale ontwerpen worden beïnvloed door de omringende omgevingen. Deze vragen zijn van het grootste belang gezien de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op het gebied van duurzaamheid. Ten slotte liet Seyran een cool voorbeeld zien van een tool die is gemaakt om historische beelden van Amsterdam te verkennen en te vergelijken met moderne straatbeelden, genaamd AmsterTime.

De laatste spreker, Hilde Weerts (TU Eindhoven), ingenieur op het gebied van kunstmatige intelligentie en medewerker aan de fair-ml-bibliotheek, leidde ons door een kritische discussie over hoe eerlijkheid in kunstmatige-intelligentiesystemen kan worden gegarandeerd. De nadruk lag op het nadenken over welke aspecten we moeten overwegen bij het ontwerpen van kunstmatige-intelligentiesystemen en welke overwegingen we moeten hebben met betrekking tot de verzamelde gegevens en hoe deze de populatie vertegenwoordigen die we onderzoeken. In deze branche wordt fair-ml typisch geformuleerd als een optimalisatie taak, waarbij het doel is om hoge voorspellende prestaties te bereiken onder een kwantitatieve rechtvaardigheidsbeperking. Hoewel veel van deze bijdragen van uitstekende technische kwaliteit zijn, is de typische informatica-benadering beperkt in het beperken van aan eerlijkheid gerelateerde schade in de echte wereld. In deze lezing besprak Hilde verschillende interdisciplinaire inzichten voor fair-ml vanuit de perspectieven van ethiek, recht en wetenschap en technologie.

We sloten af met twee pitches voor de aanwezigen, die de kans kregen om onderzoeksideeën te pitchen. In de eerste pitch werd gekeken naar de ontwikkeling van representatieve leersystemen voor gebarentaal die vergelijkbaar zijn met die voor geschreven talen. De tweede pitch ging over het kwantificeren van emissiepluimen van grote schepen uit satellietbeelden en welke uitdagingen we hebben om interdisciplinaire onderzoekers uit verschillende domeinen met elkaar te verbinden.

Het programma werd afgesloten met een borrel in de FooBar, waar deelnemers met elkaar konden reflecteren op interdisciplinaire uitdagingen.

Fall of inequality

In The Fall of Inequality presenteren twee leden van Young Academy Leiden hun interdisciplinaire projecten over sociale ongelijkheid. In de eerste video bespreekt Max van Lent zijn interdisciplinaire project, gericht op het creëren van een module voor eerstegeneratiestudenten om zich thuis te voelen op de universiteit. In de tweede video legt Sarah Schrader haar onderzoeksproject over gezondheidsongelijkheid uit, waarin ze de menselijke resten in de oude Kushite-cultuur (2500-1500 v.Chr.) Bestudeert om de rol van staatsvorming en sociale ongelijkheid op gezondheid te begrijpen, met behulp van verschillende methoden.

Daarnaast organiseerde YAL op 17 november een productieve interfacultaire lunchbijeenkomst voor beginnende wetenschappers om taal en inclusie te bespreken.

Summer of Diversity of Data

Welke soorten data gebruiken wetenschappers? En wat betekent de diversiteit van deze vormen van kwalitatieve en kwantitatieve data voor discussies over Open Science en FAIR data? In de twee afleveringen van de Summer of Data Diversity Podcast gaat Young Academy Leiden-lid Zsuzsa Bakk over deze vragen in gesprek met drie specialisten van de Universiteit Leiden: Anna van ’t Veer, John Boy en Barend Mons. Geproduceerd door Nap1 Podcasts.

Luister hier naar de tweedelige podcast serie! Geproduceerd door Nap1 Podcasts.

Spring of Innovation

De Young Academy Leiden (YAL) pakt een nieuw ‘Season of Interdisciplinarity’ aan: The Spring of Innovation!

De Universiteit Leiden scoort hoog op het gebied van innovatie (Nummer #14 in Europa's Meest Innovatieve Universiteiten 2019) en we wilden verschillende soorten innovatieve ideeën laten zien en hoe ze tot stand zijn gekomen. We kwamen in contact met verschillende innovators die aan Leiden gelieerd zijn of waren en drie wilden hun ideeën delen. De innovators komen uit verschillende hoeken van de universiteit en hun innovaties bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling.

Beginnend met Mariska Kret, ze werkt als hoogleraar aan de Universiteit Leiden op de afdeling Cognitieve Psychologie en ze leidt het CoPAN-lab (Comparative Psychology and Affective Neuroscience). Haar idee bevindt zich in de beginfase en is het Psychologielab op Wiele. Hieronder hoort u meer over dit idee in haar eigen woorden (letterlijk gelezen door Sarah Giest).

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Hilde De Weerdt is hoogleraar Chinese en vroegmoderne wereldgeschiedenis aan de KU Leuven en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Voordat ze bij de KU Leuven kwam werken, was Hilde leerstoel Chinese geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze heeft een actieve interesse in het ontwerpen en ontwikkelen van digitale onderzoeksmethoden voor Oost-Aziatische en andere talen. Samen met Brent Ho ontwierp ze het tekstannotatie- en leesplatform MARKUS. In deze video voegt Hilde - naast het uitleggen van het platform - enkele geweldige tips toe over hoe je innovatief kunt zijn in een team en in onderzoek en onderwijs - check it out!

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Tot slot, Giel Hendriks hij werkte vier jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek deed naar de relatie tussen DNA-schade en genmutaties. Na meer fundamentele wetenschappelijke projecten maakte hij de overstap en werkte zes jaar als senior wetenschapper aan het Leids Universitair Medisch Centrum aan de ontwikkeling van in vitro reportersystemen om de mechanismen van genotoxiciteit te detecteren en te begrijpen. In 2014 verkreeg Giel pre-seed financiering van NGI om Toxys te starten en de ToxTracker-assay op de markt te brengen. Als CEO van Toxys werkte hij aan de ontwikkeling van het bedrijf tot een internationaal erkende contractonderzoeksorganisatie (CRO) op het gebied van genetische toxicologie en chemische veiligheidstests voor de farmaceutische, cosmetische en chemische industrie.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Onderzoek toont aan dat de manier waarop openbare wetenschap is gestructureerd, de voorkeur geeft aan nauw zoeken in het nastreven van normale wetenschap (Kuhn 1962, Polanyi 2000), en dus de voorkeur geeft aan traditie boven innovatie (Foster et al. 2015). Peer reviews en subsidie-evaluaties moedigen academici aan om zich bezig te houden met een beperkte, canonieke reeks wetenschappelijke puzzels (Evans 2010),

binnen disciplines versterkt door rankings van tijdschriften en agendasetting van zeer invloedrijke onderzoekers. (Fini et al. 2022, 691)

Om innovatie binnen en buiten de universiteit te faciliteren, zijn interdisciplinaire onderzoekers en kansen cruciaal om nieuwe kennisdomeinen te verkennen en uiteindelijk nieuwe kennis te combineren met bestaande expertise voor innovatieve ideeën (Nagle en Teodoridis 2020).

Uit de 3 interviews kwamen de volgende aspecten naar voren als sleutel in hun innovatie/vertaling van innovatie naar een product:

  • Trainingen
  • Financiering
  • Ondersteuning voor het commercieel ontwikkelen van een idee
  • Communicatie met andere onderzoekers

Ook deze aspecten worden gefaciliteerd door Luris (zie kader), het Knowledge Exchange Office van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze voegen eraan toe dat ze naast opleidingen ook coaching aanbieden waardoor onderzoekers vertrouwd raken met valorisatieprocessen en klaar zijn voor de commercialiseringsfase.

Winter of Mental Health

Deze winter staat de Young Academy Leiden in het teken van Mental Health. Een onderwerp van groot belang dat ons allemaal aangaat, maar vooral vroege-loopbaanonderzoekers (ECR). Het gebrek aan werkzekerheid, werkgerelateerde stress en overwerken, thuiswerken terwijl je een gezin voedt en/of voor anderen zorgt, zijn allemaal factoren die gemakkelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid. Vooral tijdens de pandemie staat het emotionele, psychologische en sociale welzijn van jonge academici onder druk en verdient extra aandacht. De Universiteit Leiden en het LUMC zetten zich, als onderdeel van de Gezonde Universiteit, in om hun medewerkers en studenten een prettige en gezonde werkomgeving te bieden, waarin persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Tijdens deze Winter of Mental Health ben je van harte welkom op 15 maart tijdens een interdisciplinaire lunchsessie. Hier gaat Mieke Cabout, coördinator Gezonde Universiteit Leiden (onderdeel van HR), in op hoe de Universiteit Leiden je kan helpen en wat je zelf kunt doen om psychische problemen te voorkomen en werkdruk aan te pakken. Bovendien zullen de leden van de Young Academy Leiden hun geplande en actuele agenda's laten zien, waardoor ze inzicht krijgen in de real-life situaties en stressoren waarmee jonge academici worden geconfronteerd. Het doel is om een ​​discussie op gang te brengen over de balans tussen werk en privé en geestelijke gezondheid tussen alle aanwezigen en Gezonde Universiteit Leiden. De inzichten uit de lunchsessie vormen de basis voor een blog waarin we je tips en trucs willen geven om de werkdruk aan te pakken en je mentale gezondheid te verbeteren.

U kunt hier de blogpost vinden.

Spring of Big Data

De Spring of Big Data vormde het startschot van onze Seasons of Interdisciplinarity. In dit Seizoen hield de Young Academy Leiden zich bezig met allerlei vraagstukken rondom Big Data. Dit deden we door een Big Data Policy Hackaton te organiseren voor stakeholders en jonge onderzoekers aan de Universiteit Leiden. Het evenement vond plaats in de ochtend van vrijdag 18 juni. Voor een samenvatting van het evenement, kijk op de Engelstalige pagina. 

Summer of sustainability

Tijdens de Summer of Sustainability hield de Young Academy Leiden zich bezig met allerlei vraagstukken rondom duurzaamheid. Dit deden we door een SDG-Roadmap te organiseren voor jonge onderzoekers aan de Universiteit Leiden. Het evenement vond plaats op 22 en 23 september. Kijk voor een samenvatting van het evenement op de Engelstalige pagina.

Aankomende Seasons

In 2023 zullen de volgende seizoenen plaatsvinden:

  • Summer of Love
  • Fall of Bias

Meer informatie over het aankomende Season volgt binnenkort. 

Deze website maakt gebruik van cookies.