Logo Universiteit Leiden.

nl en

Young Academy Leiden during corona

Young Academy Leiden behartigt de belangen van jonge academici en tijdens de coronacrisis is dit bijzonder hard nodig.

Young Academy Leiden heeft een enquête uitgevoerd onder de jonge onderzoekers van Universiteit Leiden en daar de uiteenlopende gevolgen in kaart gebracht. Naast de ênquete is er ook een Online Young Interfaculty Lunch georganiseerd op 7 mei 2020 waarin openlijk werd gediscusseerd over de verregaande gevolgen. 

Met de resultaten van de enquête en de discussies tijdens de Online Lucnh is er een position paper opgesteld en geplubliceerd. Daarin staan gevolgen, zorgen en aanbevelingen bestemd voor jonge academici.

Daarnaast is er op 30 juni 2020 nog een Online Young Interfaculty Lunch geweest. Wederom is hier gesproken over de gevolgen van de coronacrisis, zoals de groeiende ongelijkheid in academia en de toekomst van online lesgeven. Al kwamen er ook andere onderwerpen aan bod, zoals racisme en diversiteit in de universitaire gemeenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.