Logo Universiteit Leiden.

nl en

Big Data en de stad

Hoe maak je 'big data' kansrijk?

Deze HOVO-cursus is in samenwerking met het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities tot stand gekomen. Het Centre for BOLD Cities is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit. Het acroniem ‘BOLD’ staat voor ‘Big, Open and Linked Data’. Het centre zet onder meer data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner en bestuurder staat hierbij centraal.  De ‘smart city’ is overal om ons heen, maar is tegelijkertijd vaak zo vanzelfsprekend dat je er onopgemerkt aan voorbij gaat zonder dat er een politieke of ethische discussie plaatsvindt. De digitalisering en dataficering voltrekt zich buiten het zicht van zowel burgers als bestuurders. Vanuit de wetenschap vult het Centre for BOLD Cities de rol in om de impact van die ontwikkelingen aan te kaarten en een stem te geven in het debat over wat effectief en gewenst is als het gaat om de smart city.

Meer weten? Kijk dan op: www.boldcities.nl

Big Data is een van de belangrijkste sleutelwoorden voor een succesvolle AI-toepassing. Hoe meer data, des te meer valt er te leren, te vergelijken en te ontdekken. Op het eerste gezicht lijkt dit logisch, maar het aantal valkuilen is ontelbaar. En die constatering maant AI-onderzoek tot voorzichtigheid.

De HOVO-cursus begint met luide lofzangen voor Big Data. Toen kwamen de momenten van wakker worden. Waar zijn we mee bezig? Er ontstond aandacht voor cyber security, data-lekken, wet- en regelgeving, en privacy. De maatschappij had evenwel nog meer belangstelling voor interpretatie, uitleg en vooral de ethiek achter de redeneringen en de sociale omgang van mens en computer. De clash tussen de samenleving en de Big Five (Google, Apple, Facebook(Meta), Amazon, Microsoft) kwam niet door het verdienmodel, maar door de bias in het verzamelde materiaal. Te veel mannen, te weinig gekleurde mensen, totaal geen aandacht voor de LHBTIQ+ problematiek. Hier liggen kansen (a) voor het publieke domein: open overheid en CBS; en (b) voor de AI-onderzoeker in het identificeren van Fake News.

Programma van de colleges

Dinsdag 1 november
Introductie college: wat is big data, ontstaan van big data (tijdlijn), voordelen en nadelen, voorbeeld projecten
Jaap van den  Herik

Big Data technologie en cybersecurity: wet en regelgeving, data lekken, privacy by design, uitdagingen, data bases, big data landschap
Els de Busser

Maandag 7 november
Privacy: gegevens bescherming, relevante rechtsspraak, dingen die in overeenstemming zijn met de wet maar toch ethisch bezwaarlijk (sociale uitdagingen)
Gerrit-Jan Zwenne

Dinsdag 15 november
Ethiek van Big Data
Stefan Buijsman

Dinsdag 22 november
Big data en de overheid (een data gedreven overheid?): kenmerken smart city, ontwikkelingen, smart government
Bram Klievink

Dinsdag 29 november
De smart city en de platformsamenleving: het perspectief van de burger
Michiel de Lange

Dinsdag 6 december
Kritische benadering van smart cities, de implicaties voor stedelijke surveillance en burgerperspectieven
Vivien Butot

5 dinsdagen
november: 1, 15, 22, 29
december: 6
15.15-17.00 uur
en 1 maandag
november: 7 
13.15 tot 15.00 uur
Leiden

Werkvorm

6 hoorcolleges van twee college-uren,
met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kennis van het Engels, affiniteit met computertoepassingen en interesse in technologische ontwikkelingen worden verondersteld.

Studiemateriaal

PDF’s van de powerpoints.
Enkele teksten die voorafgaand of na afloop van de colleges gelezen kunnen worden.

Colleges € 214,50
(incl. koffie/thee)

Docenten

Prof.dr. Jaap van den Herik, Emeritus hoogleraar Juridische informatica, Universiteit Leiden. Van den Herik is tevens initiator van deze HOVO-collegereeks.

Dr. Els de Busser, Assistant Professor Cyber Security Governance, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden.

Prof.dr.mr. Gerrit-Jan Zwenne, Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, Universiteit Leiden.

Dr. Stefan Buijsman, Assistent Professor, Ethics/Philosophy of Technology | Technology, Policy & Management, TU Delft.

Prof.dr.ing. Bram Klievink, Hoogleraar Digitalisation and Public Policy, Universiteit Leiden.Hij zit tevens in het bestuur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities.

Dr. Michiel de Lange, Universitair Docent in Nieuwe Media Studies, Universiteit Utrecht.

Vivien Butot MSc, PhD student, LDE Centre for BOLD Cities/Erasmus University Rotterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.