Logo Universiteit Leiden.

nl en

850 miljoen jaar Europa

Een geologische geschiedenis.

In zes hoorcolleges wordt een schets gegeven van 850 miljoen jaar geologische geschiedenis van Europa. 
Europa blijkt een legpuzzel van stukjes die overal vandaan lijken te komen en die uiteindelijk de huidige kaart vormen. Uit het soort gesteente, de ouderdom, de mineraal- en fossielinhoud en nog andere gegevens, kunnen conclusies worden getrokken over de verdeling van land en zee, het klimaat en de plaats op de aardbol. Zo zijn paleo-geografische reconstructies te maken waaruit het kaartbeeld kan worden gevormd. Het voorstellingsvermogen wordt daarbij op de proef gesteld, temeer omdat zowel in ruimte als in tijd wordt gedacht.
De meeste gesteentes die in Europa voorkomen, zijn geologisch gesproken jong. Slechts op enkele plaatsen komen echt oude gesteentes voor, zoals in Finland en Zweden. Daar beginnen we dan ook met onze reconstructie van het verleden. We eindigen in ons eigen land. In de stappen daartussen passeren we ‘momenten’ van massale uitsterving of juist ‘supersnelle’ evolutie waarbij vele nieuwe levensvormen het licht zien, we zien oceanen verschijnen en weer verdwijnen en er zijn periodes van gebergtevorming en vulkanisme.

Onderwerpen per college

  • Kennis vooraf – gesteentesoorten, oceaanbodemspreiding en  plaattektoniek, paleomagnetisme
  • Paleogeografische reconstructies (de ‘Bosatlas’ uit het verleden)
  • Sneeuwbalaarde
  • Massasterfte en evolutie
  • Klimaatveranderingen
  • Gebergtevorming

6 dinsdagen
oktober: 25
november: 1, 8, 15, 22, 29 
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Studiemateriaal

Korte samenvattingen.

Powerpoints na het college

Aangeraden literatuur

Bill Bryson, Een kleine geschiedenis van bijna alles, 2015, ISBN 9789045029870

Colleges en samenvattingen € 214,50
(incl. koffie/thee)

Docent

Dr. Leo Minnigh studeerde geologie in Leiden. Hij was visiting professor in Brazilië, heeft bij verschillende geologische adviesbureaus gewerkt en was wetenschappelijk informatie-specialist      aardwetenschappen bij de TU Delft. In 2004 verscheen van zijn hand het boek Inventief probleemoplossen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.