Logo Universiteit Leiden.

nl en

Latijn voor Gymnasiasten: Plautus’ Amphitruo

In Plautus’ Amphitruo is alles dubbel. Er is een Thebaanse strijder, Amphitruo, en een god, Juppiter, die zich als Amphitruo voordoet om met Alcumena, de vrouw van Amphitruo, naar bed te gaan in een nacht die te dien einde door Juppiter extra lang is gemaakt. Er is een slaaf, Sosia, en een god, Mercurius, die het imago van Sosia heeft aangenomen, waardoor Sosia denkt dat hij zijn forma is kwijtgeraakt. Er is sprake van gespiegelde scènes en dubbelzinnige opmerkingen. Er is zelfs een derde laag aanwezig wanneer Mercurius in de proloog spreekt over de acteur die de rol speelt van Juppiter die doet alsof hij Amphitruo is. Uiteindelijk zal Alcumena een tweeling baren…

Het Latijn van Plautus is archaïsch, maar niet moeilijk: men is er snel aan gewend dat quom = cum, arbitrarier = arbitrari en dat servos = servus. Begrijpen we gelijk waarom de declinatie van servus de o-declinatie wordt genoemd…

Plautus’ Amphitruo heeft veel navolging gevonden in de Westerse toneeltraditie; het stuk heeft onder anderen Shakespeare, Molière, John Dryden, Heinrich von Kleist en Jean Giraudoux geïnspireerd.

Er wordt in deze cursus uitgegaan van kennis van de morfologie en de syntaxis van het Latijn op het niveau van het centraal examen. De studenten bestendigen en vermeerderen hun kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, alsmede hun ervaring met het lezen van originele Latijnse teksten met gebruikmaking van alle hun ten dienste staande hulpmiddelen (woordenboek, een grammatica, vertaling).

Acteur speelt met komisch masker een slaaf. Bronzen beeldje, vroege derde eeuw n.Chr. Piazza Madonna dei Monti, 1973 (Bron: Public domain, via Wikimedia Commons, no restrictions)

Opzet van de colleges

In deze collegeserie lezen de deelnemers onder begeleiding tien passages van enige omvang gekozen uit de 1146 Latijnse verzen die we van deze komedie over hebben – de overige passages zullen in vertaling gelezen worden.

Is uw Latijn goed genoeg?

Potentiële cursisten die twijfelen of ze op grond van hun kennis van het Latijn die ooit is opgedaan tijdens het centraal examen in staat zijn om aan de cursus deel te nemen en teksten als die van Plautus te kunnen vertalen, kunnen voorafgaand aan de cursus hun ervaring met het lezen van Latijnse teksten ‘opfrissen’ op vier donderdagen in februari. Deze colleges zal de docent te werk gaan aan de hand van Latijnse teksten waarvan hij het niveau aanpast op de mogelijkheden van de deelnemers. Wanneer tijdens de bespreking van voorbereide lectuur op college bij de deelnemers lacunes op het gebied van de morfologie en de syntaxis aan het licht komen, zal de benodigde kennis op peil worden gebracht.

Plautus
10 donderdagen
maart: 2, 9, 16, 23, 30
april: 6, 13, 2o
mei: 4, 11

13.15-15.00 uur
Leiden

Opfriscursus
4 donderdagen
februari: 2, 9, 16, 23
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Werkcolleges; gezamenlijk lezen van teksten.
Thuis ca. 4 uur bestuderen van de behandelde stof en lezen van de Latijnse tekst voor het volgende college.
Voor het goed kunnen volgen en voorbereiden van de colleges is nodig: Kennis van morfologie en syntaxis van het klassiek Latijn op niveau van het centraal examen (gymnasium).

Studiemateriaal

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelf zorgen te beschikken over:

  • Christenson, David, ed., 2000. Plautus: Amphitruo, Cambridge: Cambridge University Press [Cambridge Greek and Latin Classics, vulgo: ‘de Green and Yellow-serie’], ISBN: 978-0-521-45997-6 (Paperback)
  • Woordenboek (bij voorkeur Woordenboek Latijn/Nederlands, Harm Pinkster (red.), Amsterdam University Press, zevende herziene druk 2018, ISBN 978-90-8964-073-4; eventueel via: logeion.uchicago.edu);
  • Grammatica (geen voorkeur);
  • Perseus site

Er wordt geen gebruik gemaakt van powerpoint.

Colleges over Plautus € 345
Studieboek zelf aan te schaffen in de boekhandel of via internet, ca. € 31

Colleges incl. teksten om te vertalen voor de opfriscursus € 160

Colleges van beide reeksen samen € 465

Docent

Dr. Michel Buijs is als docent Latijn en Grieks verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen der Universiteit Utrecht en verzorgt lessen op het gebied van de Klassieke Talen namens zijn bedrijf Classix. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar discourse linguïstiek en Latijnse/Griekse taalbeschrijving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.