Logo Universiteit Leiden.

nl en

Haruki Murakami

Japans bekendste auteur op dit moment is ongetwijfeld Haruki Murakami, die wereldwijd een zeer breed publiek heeft. Vaak genoemd als potentiële winnaar voor van de Nobelprijs voor de literatuur, heeft de auteur Murakami de vrij zeldzame reputatie zowel breed gelezen als literair bijzonder te zijn. Daarnaast wordt wel eens vergeten dat Murakami zelf ook vertaler is. Wat maakt dat Murakami zo geliefd is bij zulke diverse lezers? Wat zegt dat over ideeën over ‘wereldliteratuur’? Over universaliteit versus uniciteit?

Deze collegereeks gaat dieper in op de magisch-realistische werelden en stijlkenmerken van Murakami’s romans, op de uitdaging die zijn werk aan vertalers stelt, en op het fenomeen literaire roem in de 21e eeuw.

Ook Nederland heeft zijn Murakami-festivals

Opzet van de colleges

9 okt
De Japanse context. Thematiek in het werk van Haruki Murakami  (Smits)

Literatuur:
-Murakami, De opwindvogelkronieken
[secundaire literatuur volgt.]

16 okt
Stijl en genre in het werk van Haruki Murakami  (Smits)

Literatuur:
-Murakami, Hardboiled wonderland en het einde van de wereld
-Kawakami Chiyoko, “The Unfinished Cartography. Murakami Haruki and the Postmodern Cognitive Map”, Monumenta Nipponica57: 3 (2002), p. 309-337

30 okt
1 Het vertalen van Haruki Murakami [1]: thematiek 1  (Fennema)
2 Murakami als vertaler: de Amerikaanse canon van Haruki Murakami  (Smits)

Literatuur:
-Haruki Murakami,Ten zuiden van de grens
-
Chikako Nihei, “The Productivity of a Space In-between: Murakami Haruki as a Translator”, Japanese studies36: 3 (2016), p. 383–397.

6 nov
Het vertalen van Haruki Murakami [2]: thematiek 2  (Van Haute)
2 Murakami als vertaler: Murakami over vertalen (Smits)

Literatuur:
-Murakami, Dans dans dans
[secundaire literatuur volgt.]

13 nov
De roem van Haruki Murakami in Europa  (Van ’t Slot)
2 De roem van Haruki Murakami in Japan  (Smits)

Literatuur:
-“Introduction: Starring the Author”, in Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature(2016), p. 1-10.
[overige secundaire literatuur volgt.]

Prof.dr. Ivo Smits is hoogleraar Letteren en culturen van Japan aan de Universiteit Leiden. Hij doceert daar literatuur en film in Japan.

Vertalers Elbrich Fennema en Luk Van Haute.
Murakami-roem-deskundige Aurelie van 't Slot.

5 dinsdagen
9, 16, 30 okt;
6, 13 nov
15.15-17.00

Deels hoor-, deels werkcolleges, gezamenlijk lezen van een aantal romans.
Thuis ca. 40 uur lezen van een viertal romans en aanvullende secundaire literatuur. 

  • Syllabus in het Engels.
  • Vier romans van Haruki Murakami in Nederlandse vertaling: De opwindvogelkronieken; Hardboiled wonderland en het einde van de wereld; Ten zuiden van de grens; Dans dans dans.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 162,50
Met HOVO-fan-pas € 17,50
Studiemateriaal op papier € 20,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie