Logo Universiteit Leiden.

nl en

Griekenland 1923-2023

Tussen klassieke bakermat en Europees zorgenkind

Het moderne Griekenland kent – als betrekkelijk klein land – een bewogen geschiedenis. Haar link met de klassieke Oudheid en haar strategische ligging gaven het in de 19e en 20e eeuw een buitenproportionele plek op het wereldtoneel. Westerse intellectuelen projecteerden een ideaalbeeld op de nog jonge natie, terwijl grote mogendheden Griekenland als een vitale regio zagen voor hun eigen geopolitieke belangen. Meer dan eens werd het land daarmee ongewild een speelbal binnen internationale conflicten (b.v. in WO II of tijdens de Koude Oorlog). Tegelijkertijd worstelde ‘bakermat’ Griekenland met die hooggespannen externe verwachtingen en met de sterke afhankelijkheid van achtereenvolgens Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Een collegereeks die licht werpt op de historische, politieke en culturele ontwikkelingen in het Griekenland van de laatste honderd jaar, voor wie het land en haar bewoners echt wil begrijpen. Met aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, de Burgeroorlog, de kwestie Cyprus, het kolonelsregime en de vaak moeizame relatie tot Europa.

Griekenland in economische crisis 2012

Onderwerpen per college

  1. Nieuw begin. Griekenland na de Klein-Aziatische Catastrofe en in het interbellum (1923-1936)
  2. Verwoesting en verzet. Griekenland onder Italiaanse, Bulgaarse en Duitse bezetting (1941-1944) en de joden van Thessaloniki
  3. Verdeelde natie. De Griekse Burgeroorlog en de politieke strijd tussen links en rechts (1944-1949)
  4. Twistappel en dictatuur. De kwestie Cyprus en het kolonelsregime (1950-1974)
  5. Buitenbeentje binnenboord. Griekenland en Europa, een haat-liefde verhouding (1974-2023)
  6. Burenruzie(s) zonder einde? De bewogen relatie tussen Griekenland en Turkije en de ‘Macedonische kwestie’ met Noord-Macedonië
  7. Beladen erfgoed. De omgang met het rijke en tragische verleden in het Griekenland van nu

7 donderdagen
februari: 23
maart: 2, 9, 16, 23, 30
april: 6
11.15-13.00 uur
Leiden

Dezelfde colleges worden ook online gegeven.
7 donderdagen
februari: 23
maart: 2, 9, 16, 23, 30
april: 6
15.15-17.00 uur
ONLINE, via Zoom

Van de colleges via Zoom wordt een opname gemaakt. Deze is tot 1 juli 2023 voor alle deelnemers (live en online) terug te zien via Brightspace.

Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen en discussie. De colleges worden rijk geïllustreerd in beeld en geluid. Facultatief zullen er ook documentaires worden aangeboden om – desgewenst – dieper op de materie in te gaan.

Thuis leest u 1 tot 2 uur  teksten in het handboek of wat HOVO u aanreikt. Hier zijn teksten in het Engels bij.
Er is geen voorkennis nodig.

Deelnemers aan deze collegereeks die de eerdere colleges van Patrick Gouw over Griekenland niet hebben gevolgd en de opnames daarvan graag willen zien, verzoeken wij contact op te nemen met de organisatie van HOVO.

Studiemateriaal

Syllabus met ca. 7 artikelen.
Literatuurlijst.

En om naast de colleges te lezen wordt aangeraden:
Frans van Hasselt, Beladen erfgoed. Het Griekenland van voor de crisis (Black Olive Press, 2018).
Dit boek is alleen nog tweedehands te verkrijgen. Deelnemers kunnen – zo lang de voorraad strekt – een exemplaar verkrijgen via HOVO. Het zal op het eerste college beschikbaar zijn. Wie het boek eerder wil bestuderen kan een mail sturen om een afspraak te maken.

Colleges in de zaal inclusief syllabus € 270 (incl. koffie/thee)
Colleges per Zoom € 195 inclusief syllabus

Boek van Frans van Hasselt te verkrijgen via HOVO voor € 18,95

Docent

Dr. Patrick Gouw is historicus en verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de klassieke oudheid, maar ook in de latere, (vroeg)moderne geschiedenis van Griekenland en heeft over die onderwerpen al diverse cursussen voor HOVO Leiden verzorgd. Daarnaast begeleidt hij ook culturele groepsreizen naar het Middellandse Zeegebied.

Lees meer op de pagina van Patrick Gouw op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.