Logo Universiteit Leiden.

nl en

Filosofie van de aardse mystiek

Het ervaren van intimiteit met het oorspronkelijke of met de grond van de werkelijkheid is de mystieke kern van elke religie. In Europa was de mystieke filosofie verbonden met het idee van God. In de 21e eeuw is dat uitgangspunt niet meer vanzelfsprekend. De natuurwetenschap mathematiseerde de natuur en drong de rol van God terug. Dit begon bij Galilei, Descartes en Newton. Een filosofische vraag blijft in welke zin natuur en kosmos nog iets anders zijn dan alleen een mathematische structuur. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? zoals fysicus Stephen Hawking zich afvroeg

schilderij door Arnold Ziegelaar

Aan de hand van denkers en wetenschappers uit heden en verleden wordt betoogd dat er metafysische vragen zijn die niet door de natuurwetenschap (kunnen) worden beantwoord: de vraag naar het bestaan van kosmos en naar het bestaan van bewustzijn. Hun bestaan is steeds voorwaarde voor ons alledaagse en wetenschappelijke verhouden tot de werkelijkheid, maar ze worden er niet door verklaard. Daarom zijn ze een bron van filosofische verwondering. Deze mystieke filosofie bewandelt zowel een intellectuele als een contemplatieve weg. De eerste zoekt bepaalde metafysische waarheidsclaims te onderbouwen. De tweede exploreert, onder andere via de kunst, ervaringen van het bestaans- en zijnsmysterie.

We zoeken naar een verhouding met de oorspronkelijke dimensies van de natuur: ruimte (met vormen, grootten en structuren), tijd (zijn, niet-meer-zijn en nog-niet-zijn), bewustzijn (aanwezigheid voor mij), de dingen (onafhankelijk bestaan), de ander (eindige transcendentie). Deze collegereeks is interessant voor iedereen die zich filosofisch (opnieuw) wil verdiepen in metafysische en levensbeschouwelijke kwesties.

Onderwerpen per college

1. Het bestaansmysterie (de eerste grondvraag)
2. 
Het zijnsmysterie (de tweede grondvraag)
3. De triniteit (innigheid) van ruimte, tijd en bewustzijn
4. De dingen en het bewustzijn
5. De pre-mathematische natuur en haar mathematisering in de fysica
6. 
Het desolate (ervaring van ruimte en tijd)
7 en 8. Eenzaamheid en innigheid (onderscheid en verbinding)
9. Het ogenblik en het voorval (eeuwigheid als tijd)
10. Conclusie

Data, tijden, locatie

10 woensdagen
27 september
4, 11, 18, 25 oktober
1, 8, 15, 22, 29 november 2023
13.15 -15.00 uur
Leiden

De docent Drs. Arnold Ziegelaar is filosoof en docent in het hoger onderwijs. Hij werkt al meer dan tien jaar voor de HOVO Leiden. Hij publiceerde onder andere Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016). Hij is als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

Na zijn colleges over het speculatief realisme, najaar 2022

Arnold maakt van mij "een leergierige, enthousiaste student". Dat ben ik nooit geweest.

Onderwijs op hoog niveau waarbij de studenten zeer serieus worden genomen. Vanwege de complexiteit van de materie en de benadering van de docent, had je het gevoel samen tot begrip te komen.

De syllabi zijn zeer goed.

Opname van de voordracht van Arnold Ziegelaar over aardse mystiek voor Studium Generale Delft.

Hoorcolleges met vragen.
Thuis 2 tot 4 uur lezen/studeren per bijeenkomst.
In de syllabus zijn hier en daar Engelse en Duitse citaten overgenomen.

Syllabus.
Powerpoints worden na elk college ter beschikking gesteld.

Colleges en syllabus € 365 (incl koffie/thee)

Digitaal aanmelden.
U krijgt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur.
U ontvangt na verzending van een ingevuld formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.