Logo Universiteit Leiden.

nl en

Archeologie en geschiedenis van het Heilige Land

De Oude Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs, Grieken, Romeinen en Byzantijnen – ze waren er allemaal. Sommigen noemden het Canaän, anderen Judea, anderen weer Palestina. In de 19de eeuw ontstond een enorme interesse in het verleden en de archeologie van het Heilige Land. De Romantiek maakte plaats voor een geordende wetenschappelijke benadering die materiele cultuur als een bron van kennis ging beschouwen.

Op elke plek in Israël tonen archeologische opgravingen het rijke verleden van dat land. Het goede klimaat trok mensen al vanaf de prehistorie en de strategische ligging maakte het land aantrekkelijk voor handel. De vele invloeden door de eeuwen heen zijn goed zichtbaar in de materiële cultuur van haar bewoners. Golven van migratie en militaire expedities tekenden de geschiedenis en sociale ontwikkelingen die dat land tot het Heilige Land maakte voor de drie grote monotheistische religies.

In deze collegereeks worden de belangrijkste periodes en vondsten uit de archeologie van de Zuidelijke Levant en het land Israël in het bijzonder besproken.

Mozaiek uit de kerk van Kissoefim, Negev woestijn, Israël

Opzet van de colleges

  • Introductie naar de archeologie van Israël. Het begin: van prehistorie tot het land Canaän
  • Bijbelse archeologie, de controverse rondom de koninkrijken van David en Salomo en het latere koninkrijk
  • De Hellenistische periode, Macabeërs en Herodes de Grote
  • De Romeinse tijd en de Joodse opstanden
  • Constantijn, het Christendom en de bloei van de kerk
  • In de tijd van Byzantium: Synagogen, Kerken en de komst van de Islam

6 vrijdagen
21, 28 mei; 4, 11, 18, 25 juni 2021
11.00-12.45 uur
Thuis via Zoom

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges via Zoom, dus real time. U kunt vragen stellen tijdens het college.

U krijgt bovendien een link naar de opnames van de bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Alle stof wordt tijdens de les behandeld. U hoeft dus niet per se teksten voor te bereiden.  In de reader zijn suggesties voor extra lezen. Dat is niet verplicht.

NB De docent gaat ervan uit dat de deelnemers over basiskennis van de Bijbelse verhalen beschikken.

Studiemateriaal

Syllabus, speciaal voor de colleges door de docent geschreven.
Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.

Colleges in digitale vorm € 144,-

Bestanden van de syllabus zijn bij de prijs inbegrepen.

Docent

(c) Philip Menco

Diklah Zohar studeerde Kunstgeschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Ze specialiseert in de Laat Romeins, Joods en Vroeg Christelijke kunst. Haar promotieonderzoek aan de VU betrof de mozaïekkunst uit de Vroeg Byzantijnse tijd in het Nabije-Oosten. Met veel enthousiasme en een vleugje accent verzorgt ze lezingen door het hele land en colleges aan de HOVO. Daarnaast is Diklah via haar onderneming Psefas zelf als mozaïekkunstenares actief: www.psefas.nl. Diklah is thans directeur van het Joods Educatief Centrum Crescas.

Deze website maakt gebruik van cookies.