Universiteit Leiden

nl en

Yvette Dijkxhoorn

Lecturer

Name
Dr. Y.M. Dijkxhoorn
Telephone
+31 71 527 3822
E-mail
dijkx@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-1061-7085

Read more on the Dutch staff page.

Lecturer

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Work address

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Room number 4.A29

Contact

 • Werkman M.F., Brouwer S., Dijkxhoorn I.M., Bercklaer-Onnes I.A., Reijenveld S.A., Landsman J.A. & Begeer S. (2020), The moderating effect of cognitive abilities on the association between sensory processing and emotional and behavioural problems and social participation in autistic individuals, Research in Autism Spectrum Disorders 78: .
 • Dijkxhoorn Y.M. (2018), Boy leert sneller lezen, De pedagoog 19(3): 24-32.
 • Berckelaer-Onnes I.A., Dijkxhoorn Y.M. & Hufen M. (2018), Prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis en een Verstandelijke beperking: een complexe hulpvraag!. Groningen: Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), / UMCG.
 • Dijkxhoorn Y.M. (2017), Het deelonderzoek van de psycholoog/orthopedagoog. In: Henderikse B. (Ed.), Zelfverwonding. Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise. 101-113.
 • Dijkxhoorn Y.M., Wulms G.H.A. & Louisse A. (2016), Contextual factors influencing the use of restrictive measures, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 658-658.
 • Dijkxhoorn Y.M., Wulms G.H.A. & Meijer R. (2016), The Dutch version of the San Martin Scale, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 658-658.
 • Dijkxhoorn Y.M. & Wulms G.H.A. (2016), Treatment through contextual support: A conceptual model, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 657-657.
 • Dijkxhoorn Y.M. & Henderikse B. (2011), Het diagnostisch proces. In: Henderikse B., Heuvel J. van den & Gosenshuis G. (Eds.), Zelfverwondend gedrag aan banden: Diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstige zelfverwonding bij kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise. 65-94.
 • Keeven-Lelieveld M., Raats-Hage I.W.C., Dijkxhoorn Y.M. & Gelderblom I.I. (2010), Autismespectrumstoornis een risicofactor voor delinquentie?, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 9(3): 89-97.
 • Raats-Hage I.W.C., Keeven-Lelieveld M., Dijkxhoorn Y.M. & Gelderblom I.I. (2010), Morele ontwikkeling bij jeugdigen met een ASS, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 9(3): 98-108.
 • Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2010), The development of adaptive skills in young people with Down syndrome, Journal of Intellectual Disability Research 54(11): 943-954.
 • Wulffaert J., Scholte E.M., Dijkxhoorn Y.M., Bergman J.E.H., Ravenswaaij M.A. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Parenting stress in Charge Syndrome and the relationship with child characteristics, Espace Politique 21(4): 301-313.
 • Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Noens I.L.J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Vineland screener 0-12 years research-version. Constructing a screening instrument to assess adaptive behaviour, International Journal of Methods in Psychiatric Research 18(2): 110-117.
 • Dijkxhoorn Y.M. (2008), Challenging behaviour in genetically identified syndromes, Journal of Intellectual Disability Research 52(8&9): 656-656.
 • Scholte E.M., Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Noens I.L.J. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2008), De Vineland Screener 0-6 jaar. Leiden: Pits.
 • Tibosch M., Dijkxhoorn Y.M. & Jonker V. (2008), Family stress in Dutch families with motor impaired toddlers: A survey in a Dutch rehabilitation centre, Journal of Early Childhood Research 6: 233-246.
 • Dijkxhoorn Y.M. & Wulffaert J. (2008), Leven in afhankelijkheid, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 7(2): 75-80.
 • Dijkxhoorn Y.M. (2007), Adaptief gedrag. [other].
 • Dijkxhoorn Y.M. (20 September 2007), Is SI de nieuwe remedie?. SI in Beeld. Eindhoven. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (2007), The Vineland Screener: Questionnaire to assess adaptive functioning in people with a developmental age from 0 till 12 years. Oslo: Autisme Europe. [other].
 • Dijkxhoorn Y.M. (25 June 2007), Op weg naar multidisciplinaire centra voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Studiedag. Rotterdam. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (21 March 2007), Gedragsproblemen In-Zicht. Symposium In Beweging. Ede. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. & Oudheusden M.A.G. van (2007), Het adaptief functioneren van kinderen met het syndroom van Down, Wetenschappelijk Katern Down Up 78(4): 41-44.
 • Dijkxhoorn Y.M. (2007), Onbegrepen - gedragproblemen bij mensen met autisme. In: Noens I.L.J. & IJzendoorn M.H. van (Eds.), Autisme in Orthopedagogisch perspectief. Amsterdam: Boom Academic. 171-184.
 • Dijkxhoorn Y.M., Soenen S., Berckelaer-Onnes I.A. van & Wilt M. van der (2007), Reddingsboei of startmotor? Een onderzoek naar de zorgvragen van en het aanbod aan cliënten met lichte verstandelijke beperkingen en een intensieve zorgvraag binnen ASVZ Zuid-West. Leiden: Leiden University Press.
 • Soenen S., Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2004), Distinctive features of adolescents with mild intellectual disability and challenging behaviour, Journal of Intellectual Disability Research 48: 291.
 • Dijkxhoorn Y.M. (2004), Werk aan de winkel. Flikweert M. (Ed.), Congresbundel IASSID conferentie. conferentie Montpellier: NGBZ.
 • Dijkxhoorn Y.M. (10 December 2003), Unravelling challenging behaviour: A study into the factors that influence the occurrence of challenging behaviour of children with an autistic spectrum disorder (Dissertatie, Leiden University). Leiden: Grafisch Bedrijf UFB. Supervisor(s): Berckelaer-Onnes I.A. van.
 • Soenen S., Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2003), LVG in beeld. Van profilering naar zorgaanbod binnen Come On, Mobile en Bi$on. onbekend: SW Orthopedagogiek.
 • Soenen S.M.A., Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2003), LVG in beeld: van profilering naar zorgaanbod binnen Come-on, Mobile en Bi$on. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Plemper E.M.T., Daal H.J. van, Berckelaer-Onnes I.A. van, Dijkxhoorn Y.M. & Middelkamp M.J. (2003), Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Jacobs M.E., Berckelaer-Onnes I.A. van & Dijkxhoorn Y.M. (2000), Intensieve zorg loont?! Evaluatie van intensieve zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en ernstige gedragsproblemen binnen een unit op De Hartekamp. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Dijkxhoorn Y.M., Buysse W.H. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2000), Werken aan herstel van het gewone leven; evaluatie van intensieve zorg voor mensen met autisme en verstandelijke handicap en zeer ernstige gedragsproblemen binnen een unit op ASVZ De Merwebolder. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Berckelaer-Onnes I.A. van, Buysse W.H. & Dijkxhoorn Y.M. (1999), Begrensde integratie. Evaluatie van een woonvorm voor jongvolwassenen met een autistische spectrumstoornis. Leiden: Universiteit Leiden, vakgroep Orthopedagogiek.
 • Dijkxhoorn Y.M. (1998), What is autism?. In: , Code of Good Practice on Prevention of Violence against Persons with autism.. London: Jessica Kingsley Publishers. 21-25.
 • Berckelaer-Onnes I.A. van, Buysse W.H. & Dijkxhoorn Y.M. (3 December 1997), Autisme en een mentale handicap: geïntegreerde zorg. Aanbieding onderzoeksrapport. Lovendegem België. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (3 December 1997), De resultaten van 3 jaar onderzoek op DVC Bernadette. Studiedag: Integratie en Autisme. Lovendegem (België). [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (27 September 1997), Begeleiding van kinderen met autisme binnen DVC Bernadette: Een geïntegreerde behandeling. Studiedag: Integratie en autisme. Gent (België). [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (6 June 1997), Stress bij mensen met autisme? Stress bij mensen met autisme!. Congres werkgroep Autistische stoornissen. Ede. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (21 May 1997), Orthopedagogische behandeling van mensen met autisme en een verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag. Lezing voor consulenten. Amsterdam. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (23 April 1997), Punter 6: relaas van de veldonderzoeker. Mini-symposium ter ere van uitreiking onderzoeksrapport. Sliedrecht. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (18 April 1997), Autistische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. Mini-symposium opening VIC-unit Hartekamp. Haarlem. [lecture].
 • Dijkxhoorn Y.M. (11 February 1997), Eetproblemen bij kinderen met autisme. Lezingencyclus voor consulenten. Gouda. [lecture].
 • Berckelaer-Onnes I.A. van, Buysse W.H. & Dijkxhoorn Y.M. (1997), Autisme en een mentale handicap: geïntegreerde zorg. Leiden: R.U. Leiden.
 • Dijkxhoorn Y.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (1997), Orthopedagogische benadering van autisme. In: Schuckink-Kool F. (Ed.), Autisme. Rotterdam: PAOS. 56-60.
 • Dijkxhoorn Y.M. (1997), Overzicht van het zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke handicap en autistische stoornissen, NGBZ-publicaties, Themanummer: Verstandelijk gehandicapten met autistische stoornissen 73: 17-24.
 • FGZPT bestuur
 • NVO bestuur
 • Prodeba / RvT Expert functie
 • BSO De Buitenwereld / Raad van Toezicht Expert functie
This website uses cookies.  More information.