Universiteit Leiden

nl en

Victor Meijers

Guest Staff Member

Name
Mr. V.A.E.M. Meijers
Telephone
+31 71 527 1326

Dr. Meijers is related to the Institute for Private Law since the 1st of January 1990.

More information about Victor Meijers

Dr. Victor Meijers' academic life focusses on partnerships, registration of companies in the EU and looking at EU corporate law from a Chinese perspective meandering at Leiden University in the Netherlands and white water rafting at Tsinghua University in Beijing. His life as practising lawyer focusses on (international) structures for state owned enterprises or large corporations.

“维克多·麦亚斯博士的学术研究专注于合伙和欧洲公司注册。他以中国视角看欧盟公司法的学术活动除了主要在荷兰莱顿大学开展外,也在清华大学进行尝试。作为执业律师,麦亚斯博士专注于国企和大型股份公司的(国际)架构。

Guest Staff Member

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Guest Staff Member

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Meijers V.A.E.M. (2022), Bijwerking en aanvulling van rechtsmodellen inzake I.7A Boek 7A BW en II. Wetboek van Koophandel: [actueel t/m 01-12-2021]. In: Snijders H.J. (Ed.) Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2022), Ondernemingsrecht. In: Buchem-Spapens A.M.J. van & Waal-van Wessem I. de (Eds.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 449-526. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2022), Verslag extern deskundige ex art. 3 Archiefbesluit 1995, (Kamer van Koophandel). [other]. other
 • Meijers V.A.E.M. & Lampo A.L. (2021), De uiteindelijk belanghebbende(n) in het personenvennootschapsrecht, De notarisklerk 2021(6). article in journal
 • Batema R.J. & Meijers V.A.E.M. (2020), Nut en noodzaak van een kredietregister in Nederland: Onderzoek door Open Source Investor Services in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank. Den Haag: Open Source Investor Services (OSIS). report
 • Meijers V.A.E.M. (2019), Land van tradities met pragmatische wetgeving. Interviewed by Rip M. for Notariaat magazine(Notariaat over de grens) [interview]. other
 • Meijers V.A.E.M. (2019), Personenvennootschappen: oprichting en toe- en uittreding, Ondernemingsrecht 2019(12): 594-599 (2019/106). article in journal
 • Meijers V.A.E.M. & Mohr A.L. (2018), Van personenvennootschappen: [Achtste druk]. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Olffen M. van, Blanco Fernández J.M., Drion S., Essers P.H.J., Gitmans W.J.M., Meijers V.A.E.M., Raaijmakers M.J.G.C., Tervoort A.J.S.M., Veen W.J.M. van, Zaman D.F.M.M., Dooren E.A. van & Salemink T. (2016), Modernisering personenvennootschappen: Rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen. Amsterdam: Werkgroep Personenvennootschappen. report
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus no. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. editorship of book
 • Meijers V.A.E.M., De Quay P.P. & Jans-Van Wieringen M.E.P.A.R. (2013), De registratie van publiekrechtelijke rechtspersonen in het handelsregister (II, slot), De notarisklerk 2013(1521): 2-6. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. & Nieuwold D. (2013), Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en de Flex-BV, Ondernemingsrecht 2013(6): 237-239 (2013/44). article in journal
 • Meijers V.A.E.M., De Quay P.P. & Jans-Van Wieringen M.E.P.A.R. (2012), De registratie van publiekrechtelijke rechtspersonen in het handelsregister (I), De notarisklerk 2012(1520): 104-107. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2010), De goede ondernemingsrechtnotaris. In: Lekkerkerker G.J.C., Breedveld-de Voogd C.G., Kolkman W.D. & Meijers V.A.E.M. (Eds.) De goede notaris: over notariële deontologie. Preadvies voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie no. 2010 Den Haag: Sdu Uitgevers. 197-242. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. & Wilod Versprille A. (2010), Flexibilisering bv-recht: Met 1 euro een bv beginnen. Interviewed by Hoeflaken W. van for Notariaat magazine [interview]. other
 • Meijers V.A.E.M., Mohr A.L. & Veldhuyzen W.R. (2009), Het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 2007, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2009(6794): 296-304. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2008), De Handelregisterwet 2007: nieuwe wijn in oude zakken, Ondernemingsrecht 2008(12): 410-416. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2008), Handelsregister: de kwantiteit en de kwaliteit van de ingeschreven gegevens worden gemoderniseerd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2008(37): 3-5. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2008), Het handelsregister nieuwe stijl, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2008(4): 129-133. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2007), Herroeping van ontbindingsbesluit mogelijk na rechterlijke tussenkomst, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6701: 199-200. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (10 August 2006), Grensoverschrijdende fusies zijn omstreden. Het Financiële Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Meijers V.A.E.M. & Timmerman L. (2006), Beschrijving rechtsvorm en gebruik LLP's. Den Haag: WODC. report
 • Meijers V.A.E.M. & Jong P.J.M. (2006), Handelsregisterwet en Handelsnaamwet.. In: Kroeze M.J., Raaijmakers G.T.M.J., Wessels B. (Eds.) Commentaar ondernemingsrecht SDU. Den Haag: SDU. 1459-1486. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2006), Het oprichtingsmoment van een SE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6649: 19-22. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2006), Notaris: the keyplayer in major transactions, SETAC GLOBE magazine : 22-23. article in magazine/newspaper
 • Meijers V.A.E.M. (2006), Samenwerkingscontracten. In: Meijers V.A.E.M. (Ed.) Commerciële contracten. Eindhoven: Euroforum. conference paper
 • Meijers V.A.E.M. (2005), De naamloze en de besloten vennootschap. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (Eds.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 437-456. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Handboek handelsregister. Deventer: Kluwer. book
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Handelsregister: openbaarheid versus privacy, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6605: 51-57. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Inleiding ondernemingsrecht. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (Eds.) Inleiding Privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 393-400. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Personenvennootschappen. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (Eds.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 401-418. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Rechtspersonen. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (Eds.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 419-428. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2005), Vereniging en stichting. In: Buchem-Spapens A.M.J. van, Nieuwenhuis J.H., Waal-van Wessem I. de (Eds.) Inleiding privaatrecht. Groningen: Wolters-Noordhoff. 429-436. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (2004), Reactie op "Bewilliging van certificaten van aandelen" van mrs. H.J. Portengen en I.C.P. Groenland, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6566: 141-143. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2003), Inleiding Privaatrecht.. Groningen: Wolters-Noordhoff. book
 • Meijers V.A.E.M. (2003), Ondernemingsrecht.. In: Nieuwenhuis J.H., Buchem-Spapens A.MJ. van, Waal-Van Wessem I. de (Eds.) Inleiding Privaatrecht.. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 357-416. book chapter
 • Meijers V.A.E.M. (12 September 2002), Bespreking preadvies KNB (Lecture). Vorden. other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), PAO personenvennootschappen. Leiden. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. & Snijder-Kuipers B. (2002), De legitimatieplicht van in het handelsregister in te schrijven bestuurders, Vennootschap & Onderneming : 74-75. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : De Brauw Blackstone Westbroek. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Grotius Academie. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : LSV Minerva/VSM. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Van Agt & Dussel Notarissen. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Functie bij : Vereniging Kamers van Koophandel. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Member of editorial staff WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie . editorship of journal
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Member of editorial staff Vennootschap & Onderneming . editorship of journal
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Naschrift, Vennootschap & Onderneming : 57-58. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (2002), Vele kleintjes maken een grote, Vennootschap & Onderneming : 17-18. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. & Snijder-Kuipers B. (2002), Verzwaring legitimatieplicht van in het handelsregister in te schrijven functionarissen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 872-875. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (10 October 2001), Voordracht BNSL inzake Bescherming & continuïteit van rechtspersonen (Lecture). Leiden. other
 • Meijers V.A.E.M. (2001), PAO cursus Actualiteiten ondernemingsrecht (met prof. mr. H.J. de Kluiver). Amsterdam. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (3 March 2001), TV-voordracht over notariaat (Lecture). Huizen. other
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Interventie vereniging handelsrecht inzake handelsregister. Utrecht. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Functie bij : De Brauw Blackstone Westbroek. [other] other
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Member of editorial staff Vennootschap & Onderneming . editorship of journal
 • Meijers V.A.E.M. (2001), Personenvennootschappen "nieuwe stijl", WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6462: 882-886. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (1999), A European Commercial Register, Notarius International 4: 151-160. article in journal
 • Meijers V.A.E.M. (1999), De Franse S.A.S. wordt toegankelijker, Vennootschap & Onderneming 9: 103-104. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (17 September 1998), Interventie n.a.v. preadvies 'Incidenten bij koop' (Lecture). other
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Beleidsregels inzake afwijkingen van modellen vennootschapsstatuten, Vennootschap & Onderneming 11: 123-124. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), De inschrijving van rechtspersonen in oprichting in het handelsregister II, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6312: 294-295. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), De inschrijving van rechtspersonen in oprichting in het handelsregister I, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6311: 278-280. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Dossiernummer in de Handelsregisterwet 1996, Vennootschap & Onderneming 3: 35-36. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Handboek handelsregister. Deventer: Kluwer. book
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Handboek handelsregister. Deventer: Kluwer. book
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Member of editorial staff Vennootschap & Onderneming . editorship of journal
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Naar centrale faillissements-, huwelijksgoederen- en boedelregisters II, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6332: 676-678. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Naar centrale faillissements-, huwelijksgoederen- en boedelregisters I, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6331: 660-661. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Ondernemingsrechtelijke aspecten van het regeerakkoord Paars II, Vennootschap & Onderneming 7/8: 83-85. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1998), Relatieve competentie van Kamersvan Koophandel bij splitsing, Vennootschap & Onderneming 4: 46-47. article in journal: refereed
 • Meijers V.A.E.M. (1990), De Societas Europea: Over een Europese Venootschap, Bedrijfsjuridische Berichten 1990(24): 241-243. article in journal
 • DeHeng Civil Code N.V. Notaris
This website uses cookies.  More information.