Universiteit Leiden

nl en

Tea Mellema-Kranenburg

Professor emeritus Family Property Law

Name
Prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
t.j.mellema@law.leidenuniv.nl

Professor emeritus Family Property Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Publications

 • Verhees Notarissen NV notaris
 • gerechtshof Den Bosch raadsheer plaatsvervanger
 • Daniel den Hoedstichting bestuurslid
 • Raad van Toezicht Erasmus Foundation lid
 • Stichting Reijns-de Hoog bestuurslid
 • Margraffstichting bestuurslid
 • stichting leerstoel van de gescheidenis van de hermetische filosofie bestuurslid
 • Generaal College Ambtslosmaking PKN lid
This website uses cookies.  More information.