Universiteit Leiden

nl en

Tea Mellema-Kranenburg

Professor emeritus Family Property Law

Name
Prof.mr. T.J. Mellema-Kranenburg
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
t.j.mellema@law.leidenuniv.nl

Professor emeritus Family Property Law

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht
  • Verhees Notarissen NV notaris
  • gerechtshof Den Bosch raadsheer plaatsvervanger
  • Daniel den Hoedstichting bestuurslid
  • Raad van Toezicht Erasmus Foundation lid
  • Stichting Reijns-de Hoog bestuurslid
  • Margraffstichting bestuurslid
  • stichting leerstoel van de gescheidenis van de hermetische filosofie bestuurslid
This website uses cookies.  More information.