Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole

Professor emeritus Politicologie

Name
Prof.dr. R.A. Koole
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
r.a.koole@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2443-1975

Short CV

Prof. Ruud Koole (1953) studied History at Groningen University and Political Science at Sciences Po in Paris.

From 1981-1989 he served as Director of the Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen University). In 1989 he was appointed assistant professor at the Department of Political Science of Leiden University. In 1992 he defended his PhD thesis titled De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990 (supervisor was prof. Hans Daalder). In that same year he was appointed associate professor.

During his associate professorship, until 2001, he worked abroad for several short periods, i.e., 'Visiting Scholar' at the Center for European Studies, Har­vard Universi­ty (Cambridge, MA) and 'Fellow-in-Residence' at the Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar­. Between 1994 and 1996 he was director of science and research in the Faculty Board of the Faculty of Social and Behavioural Studies, Leiden University.

From March 2001 till December 2005 he was the national chairman of the Partij van de Arbeid (Dutch Labour Party). By offering a yearly course on local politics he remained connected to the Institute of Political Science of Leiden University.

Per 1 January 2006, he was appointed full professor in political science, especially related to Dutch politics and its institutional development. From 2006-2010 he was the Head of Department of the Leiden Institute of Political Science. Since 2011 he is executive director of the interfaculty research profile area Political Legitimacy of Leiden University.

From June 2011 until June 2015 he was a member of the Dutch Senate. Also, he is, amongst others: vice-chair of the Supervisory Board of BNN-VARA (a public broadcasting organisation); member of the national Referendum Committee; member of the scientific council of the Center for Parliamentary History (CPG - Radboud University - Nijmegen); member of the Royal Commission on the Dutch Parliamentary System.

In 2016 he was appointed member of the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW).

Research

His research focuses on Dutch political institutions, Dutch political history, political legitimacy and the functioning of political parties in Western-Europe.

Professor emeritus Politicologie

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap
 • Koole R.A. (13 December 2019), 'Het is de schuld van de partij!' Politieke partijen in een onvolmaakte democratie. Afscheidsrede (Inaugural address. Institute of Political Science, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University). Leiden: University Leiden. inaugural address
 • Koole R.A. (28 May 2019), De urgentie van het terugzendrecht. Staatscourant: 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2019), Vertrek premier: nieuwe verkiezingen?, Staatscourant : 6. other
 • Koole R.A. (2019), Bicameralisme bij electorale instabiliteit. De actualiteit van het terugzendrecht. In: Scripta Manent, Liber Amicorum aangeboden aan Ankie Broekers-Knol.: Boom Juridisch. 27-39. book chapter
 • Koole R.A. (2019), Is een 'akkoorden-democratie' wel een echte democratie?, RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 34(2): 95-111. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2019), Maak de gemeentepolitiek Wibaut-proof, Socialisme & Democratie 76(6): 55-69. article in journal
 • Koole R.A. (2019), Onderhoud de instituties van de democratische rechtsstaat. (Column), Socialisme & Democratie 76(5): 4. article in journal
 • Den Ridder J., Koole R. & Van Holsteijn J. (2019), Something for everyone? Political parties, party members and representation in the Netherlands. In: Heidar K. Wauters B. (Ed.) Do Parties Still Represent? An Analysis of the Representativeness of Political Parties in Western Democracies. Abingdon: Routledge. 105-121. book chapter
 • Koole R.A. (2018), Het handhaven van wetten: Altijd voluit ?, SC (column Staatscourant) : 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2018), Gouvernementalisering. De veranderende verhouding tussen regering en parlement in Nederland, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 9(oktober): 317-341. article in journal
 • Koole R.A. (2018), Rutte en Ostrogorski, SC (column Staatscourant) : 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2018), Parlementaire democratie of tafel-democratie ?, SC (column Staatscourant) : 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2018), De "vrije kwestie" en het dualisme, SC (column Staatscourant) : 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2018), De Deco, de Eerste Kamer en het regeerakkoord. Column, Socialisme & Democratie 75(6): 4. article in journal
 • Koole R.A. (2018), Etnische ontzuiling, Socialisme & Democratie 75(2): 4. article in journal
 • Koole R.A. (2018), Evaluatierapport Wfpp: nuttige heroverweging die vragen oproept: De Hofvijver. report
 • Remkes, J.W., Van Baalen C.C., Janse de Jonge E.J., Kohnstamm J., Koole R.A., Lagerwerf-Vergunst E.F., Van der Meer T.W.G. & Quik-Schuit A.C. (2018), Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans. Eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelfsel. Amsterdam: Boom. report
 • Van Holsteijn J., Koole R. & Den Ridder J. (2018), Meebewegende stabiliteit. Organisatie en aanhang van de SGP. In: Vollaard H., Voerman G. (Eds.) Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. Hilversum: Uitgeverij Verloren B.V.. 119-148. book chapter
 • Koole R..A., Van Holsteijn J. & Irwin G. (2018), Rudy B. Andeweg en de studie van gedrag binnen politieke instituties. In: Andeweg R.B. (Ed.) Werk in Uitvoering. Beschouwingen over het Functioneren van de Democratie. Houten: Het Spectrum. 9-20. book chapter
 • Van Holsteijn J.J.M., Irwin G.A. & Koole R.A. (Eds.) (2018), Rudy B. Andeweg, Werk in uitvoering: Beschouwingen over het functioneren van de democratie. Verzameld en van een inleiding voorzien door Joop van Holsteyn, Galen Irwin en Ruud Koole.. Houten: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum. editorship of book
 • Koole R.A. (2018), Tussen vrees en hoop: de schitterende toekomst van de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie 75(1): 16-28. article in journal
 • Koole R. (7 December 2017), 1917 en de politieke partijen. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R. (18 September 2017), Prinsjesdag in demissionaire tijden. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R. (31 May 2017), Minderheidsregering is in belang van democratie. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R. (23 May 2017), Lijstencombinatie sluit aan bij kiezersvoorkeuren. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R. (13 March 2017), Formeren met het oog op de volgende verkiezingen. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2017), De partijorganisatie in "de eeuw van de massa". In: Andeweg R., Leijenaar M. (Eds.) Alle Stemmen Tellen! Een Eeuw Algemeen Kiesrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 93-115. book chapter
 • Koole R. (2017), De politieke partij als inhoudelijk baken, Christen Democratische Verkenningen 2017(1): 38-46. article in journal: refereed
 • Koole R. (2017), Dutch Elections: a Halt to Wilders, not to Populism, Georgetown Journal of International Affairs 14. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2017), Gezelligheid is goed, vertrouwen is beter. Naar aanleiding van het rapport-Depla dat geen rapport mocht heten, Socialisme & Democratie 74(2): 11-14. article in journal: refereed
 • Koole R. (2017), Klaartje Peters, Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002 Review of: Peters K. Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002, BMGN-Low Countries Historical Review 132. book review
 • Koole R. (2017), Lid redactieraad Leiden University Press Member of editorial staff . editorship of journal
 • Koole R. (2017), Lid redactie Socialisme & Democratie Member of editorial staff . editorship of journal
 • Koole R. (2017), Macron's beweging: Meer dan strovuur?, De Hofvijver 75(7). article in magazine/newspaper
 • Koole R. (2017), Political Parties: Theory and Practise (Lecture) ECPR Summer School Political Parties. other
 • Koole R.A. (6 December 2016), Zetelbehoud, geen zetelroof. SC (column Staatscourant). article in magazine/newspaper
 • Koole R. & Van Holsteyn J. (22 October 2016), Is een leiderverkiezing goed voor de democratie?. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (13 September 2016), Campagnedonaties en de wet. SC (column Staatscourant). article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (27 May 2016), Partij en geld. SC (column Staatscourant). article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (14 April 2016), Hans Daalder en de Nederlandse politicologie. SRV Stukroodvlees [blog entry]. other
 • Koole R.A. (14 April 2016), Hans Daalder over totalitarisme, inspiratie, het buitenland, en biografieën, SRV Stukroodvlees. Hans Daalder over totalitarisme, inspiratie, het buitenland, en biografieën [blog entry]. other
 • Koole R.A. (1 March 2016), Pacta sunt servanda?. SC (column Staatscourant). article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2016), Book review In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer Review of: Aerts R., Van Baalen C., Oddens J., Smit D., Te Velde H. In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4). book review
 • Koole R.A. (2016), Clinton, Sanders en de interne partijdemocratie, Socialisme & Democratie 73(4): 5-11. article in journal
 • Koole R.A. (2016), De versobering van de Nederlandse verzorgingsstaat, Ons Erfdeel 2016(1): 32-41. article in journal
 • Koole R., Den Ridder J. & Van Holsteijn J. (2016), 'Gedruisch en gekijf’ – over verdeeldheid en eensgezindheid onder leden van de PvdA. In: Becker F., Voerman G. (Eds.) Zeventig jaar Partij van de Arbeid. Amsterdam: Boom. 73-97. book chapter
 • Koole R.A. (2016), In dit huis. Twee eeuwen Tweede Kamer. Boek review Review of: Remieg A. (2015) In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4): 662-663. book review
 • Koole R.A. (2016), Lessen voor de ledendemocratie uit de lijsttrekkersverkiezing, Socialisme & Democratie 73(6): 5-20. article in journal
 • Poguntke T., Scarrow S., Webb P., Allern E.H., Aylott N., Van Biezen I., Calossi E., Costa Lobo M., Cross W.P., Deschouwer K., Enyedi Z., Fabre E., Farrell D.M., Gauja A., Pizzimenti E., Kopecky P., Koole R., Kosiara-Pedersen K., Müller W.C., Rahat G., Szczerbiak A., Van Haute E. & Verge T. (2016), Party rules, party resources and the politics of parliamentary democracies: How parties organize in the 21st century, Party Politics 22(6): 661-678. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2016), The Rebuilding of the Dutch Welfare State, The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands 24: 242-249. article in journal
 • Koole R.A. (2016), Toekomst voor de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie 73(1): 58-61. article in journal
 • Koole R.A. (1 December 2015), Onze waarden. Staatscourant, Staat en recht: 6. article in magazine/newspaper
 • Van Holsteijn J., Den Ridder J.M. & Koole R.A. (2017), From May’s law to May’s legacy: On the opinion structure within political parties, Party Politics 23(5): 471-486. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (15 September 2015), Democratie en rechtsstaat. Staatscourant, Staat en recht: 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2015), Openbaarheid partijfinanciën nog in kinderschoenen, De Hofvijver 5(53). other
 • Koole R.A. (19 May 2015), Britse lessen. Staatscourant, Staat en recht: 6. article in magazine/newspaper
 • Van Holsteijn J. & Koole R.A. (24 March 2015), Democratie vaart wel bij ‘echte’ oppositie. Trouw, Opinie: 22. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (24 February 2015), Griekse tragedie. Staatscourant, Staat en recht: 6. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2015), Belastingen en uitgeven, Socialisme & Democratie 72(4): 4. article in journal
 • Koole R.A. (2015), Boekbespreking 'Wet als Kunstwerk' van Willem Witteveen Review of: Witteveen W. (2014) De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal 23(83): 27-30. book review
 • Koole R. (2015), De nationale schaduw over lokale verkiezingen. In: Paardekooper A., Van Dalen F., Smits J., Dalen F. (Eds.) Meer mensen naar de stembus. Hoe de overheid de opkomst van verkiezingen kan verhogen.: Stichting Politieke Academie. 45-69. book chapter
 • Koole R.A. (2015), Greece, European democracy and the legitimacy of politics, Social Europe . article in journal
 • Koole R.A. (2015), Griekenland, Europa en de legitimatie van de politiek, Socialisme & Democratie 72(2): 18-28. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2015), La France est en guerre. De oorlogstoespraak van François Hollande, Socialisme & Democratie 72(6): 5-9. article in journal
 • Den Ridder J., Van Holsteijn J. & Koole R.A. (2015), Party membership in the Netherlands. In: Van Haute E., Gauja A. (Eds.) Party Members and Activists. Routledge Research on Social and Political Elites Abingdon: Routledge. 134-150. book chapter
 • Koole R. (2 December 2014), Parlementaire diplomatie. Staatscourant, Opinie: 2. article in magazine/newspaper
 • Koole R. (30 September 2014), De privacy kwestie. Staatscourant, Opinie: 2. article in magazine/newspaper
 • Koole R. (2014), Burgemeester en politieke partij. In: Muller E.R., De Vries J. (Eds.) Burgemeester. Positie, rol en functioneren van de burgemeester. Deventer: Kluwer. 145-160. book chapter
 • Koole R. (2014), Dilemmas of regulating political finance, with special reference to the Dutch case. In: Van Biezen I., Ten Napel H.M. (Eds.) Regulating political parties. European democracies in comparative perspective. Leiden: Leiden University Press. 45-69. book chapter
 • Koole R. (2014), Man van het woord. Willem Witteveen. In: Van Baalen C., Goslinga H., Van Kessel A., Ramakers J., Reiding H., Turpijn J. (Eds.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014: Het geld regeert. Amsterdam: Boom. 167-170. book chapter
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. ISUU - ECPR Joint Sessions of Workshops. Salamanca, Spain. conference paper
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. Paper presented at the Conference ‘Political parties: The challenge of organization and representation in a period of social and political malaise’, CPS, Bologna, 10-11 June 2014. Bologna. conference paper: refereed
 • Van Holsteyn J., Koole R. & Den Ridder J. (2014), Party membership 2.0 and the changing model of party organization: Impressions from the Dutch case. Paper presented at the Politicologenetmaal, 12-13 June 2014, Maastricht. Maastricht. conference paper: refereed
 • Koole R. (2014), Politiek handelen is ook retorisch handelen, Socialisme & Democratie 71(5): 66-69. article in journal
 • Koole R. (2014), Slinkende oppositie, Socialisme & Democratie 71(6): 3-4. article in journal
 • Rihoux B., Spreitzer A. & Koole R. (2014), The impact of European integration on within-party organizational dynamics: More or less consensus politics?. In: Vollaard H., Beyers J., Dumont P. (Eds.) European Integration and Consensus Politics in the Low Countries. Londen/New York: Routledge. 69-91. book chapter
 • Koole R. (2014), Twee diepterecords, Socialisme & Democratie 71(3): 5-9. article in journal
 • Koole R.A. & Van Holsteyn J.J.M. (2013), Money makes the party go around: Opvattingen van partijleden over de financiering van politieke partijen. Lecture Gent, Belgium. Gent, Belgie. [other] other
 • Koole R.A. (16 April 2013), Kamerleden hoeven de eed niet af te leggen. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2013), Ideoloog en politicoloog: Jos de Beus en de sociaal-democratie, Res Publica 55(2): 250-253. article in journal
 • Koole R.A. (2013), Partijfinanciën: Een betere wet met een groot gat. Postcast episode. Den Haag: Montesquieu-instituut [podcast]. other
 • Koole R.A. (2013), Zoeken naar samenhang in het binnnenlands bestuur, Socialisme & Democratie 70(4): 91-97. article in journal
 • Koole R.A. (18 December 2012), De hedendaagse sociaal-democratie en het 'goede leven' (Tijd en Taak, april 2013) (Lecture). Amsterdam. other
 • Holsteyn J.J.M. van, Van Aelst P. & Koole R.A. (2012), Still alive but not (yet) kicking: Party members as part-time marketers in 21st century election campaigns.. Madrid, Spain. [other] other
 • Koole R.A. (29 January 2012), Vrijheid voor iedereen en eerlijk delen (Lecture). Zutphen. other
 • Koole R.A. (2012), Die Zukunft gehört den Mitgliederparteien, Indes. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft I: 65-69. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2012), Drie generaties Donner en de transparantie van politieke financiën. In: Bootsma P, Braak B van der, Verhey L (Eds.) Kringen in de Hofvijver. Liber amicorum voor Joop van den Berg. Maastricht. 165-168. book chapter
 • Koole R.A. (2012), Feitenloze politiek in het wetgevingsproces?, RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 27(5): 291-308. article in journal
 • Koole R.A. (2012), Informatie regering-parlement Review of: (2011) Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement., Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 22: 29-30. book review
 • Koole R.A. (2012), Naar balkanisering en een populistisch-publicitair complex?. In: Brants K (Ed.) Journalistiek en politiek in onzekere tijden. Den Haag: Boom/Lemma. 93-111. book chapter
 • Van Aelst P., Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2012), Party members as part-time marketers: using relationship marketing to demonstrate the importance of rank-and-file party members in election campaigns. In: Lees-Marshment J (Ed.) Routledge Handbook of Political Marketing. Abingdon: Routledge. 151-163. book chapter
 • Koole R.A. (2012), Wetgeving tussen ratio en emotie. In: Weeber W.M. (Ed.) De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving. Nijmegen. 119-144. conference paper
 • Ridder J. den, Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Research on party members in the Netherlands. Barcelona. [other] other
 • Koole R.A. (2011), Dilemmas of State Funding of Political Parties. Sao Paolo, Brazil. [other] other
 • Ridder J.M. den, Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Join the party! Party members of Dutch political parties. Copenhagen, Denmark. [other] other
 • Ridder J. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2011), De representativiteit van partijleden in Nederland. In: Andeweg R., Thomassen J. (Eds.) Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 165-184. book chapter
 • Koole R.A. (2011), Fact free politics, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 2: 116-120. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2011), Gepassioneerde redelijkheid: Ratio en emotie in de Nederlandse politiek. In: Maris C. van, Molenaar J, Ommen K. van (Eds.) Ratio & emotie; Verwoord en verbeeld. Leiden: Leiden University Press. 77-91. book chapter
 • Koole R.A. (2011), Lente en de angst voor de kiezer, Debat 24(2): 28. article in journal
 • Koole R.A. (2011), Partijfinanciën in Nederland: ontwikkelingen en regelgeving. In: Rudy Andeweg, Jacques Thomassen (Eds.) Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie doorgelicht. Leiden: Leiden University Press. 221-237. book chapter
 • Koole R.A. (2011), Partijvoorzitter tussen actie en regeringsverantwoordelijkheid. Ien van den Heuvel (1927-2010). In: Baalen et al. Carla van (Ed.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011. Amsterdam: Boom. 133-137. book chapter
 • Van Biezen I.C., Katz R.S. & Koole R.A. (2011), Peter Mair and the Political Data Yearbook, 50(7-8): 867-868. article in journal
 • Koole R.A. (2011), Politieke partijen: de druk op hun intermediaire rol. In: Rudy Andeweg, Jacques Thomassen (Eds.) Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 161-164. book chapter
 • Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2011), Religie of regio? Over de bloedgroepen van het CDA. In: Voerman G. (Ed.) De conjunctuur van de macht: Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010. Amsterdam: Boom. 131-153. book chapter
 • Koole R.A. (1 December 2010), Fragiele toekomst van CDA en PvdA als volkspartijen. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (26 November 2010), Links front tegenover zwak gedoogkabinet?. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (10 April 2010), Rotterdam is gebaat bij een grote partij in de oppositie. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (15 March 2010), Na de technische Bos, nu de vaderlijke Cohen. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (13 January 2010), Premier is zwaar beschadigd geraakt. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Ridder J. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), All tarred with the same brush? Convergence and divergence of members of Dutch political parties. [other] other
 • Koole R.A. (2010), CDA en PvdA: een repeterende breuk?, Christen Democratische Verkenningen lente 2010: 12-13. article in journal
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Fuseren is vooruitzien: Over de partijleden van ChristenUnie, CDA en SGP. In: Hippe J (Ed.) Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010. Amsterdam: Boom. 197-216. book chapter
 • Ridder J.M. den, Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Partijen in spagaat? Eensgezindheid en meningsverschillen onder leden van Nederlanse politieke partijen, Res Publica 52(1): 199-227. article in journal: refereed
 • Van Aelst P., Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Party members as part-time marketers? On the role of rank-and-file party members in (post) modern election campaigns. [other] other
 • Koole R.A. (2010), Populisme en politieke legitimiteit. In: Jaarboek Vereniging van Griffiers 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers. 44-54. book chapter
 • Linden G.J.J., Koole R.A., Elfring T. & Groenewegen J.P.M. (2010), Tussentijdse Evaluatie Institute for Management Research. Nijmegen: Radboud Universiteit. report
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2010), Zicht op leden van de SGP, Zicht 36(3): 53-59. article in journal
 • Holsteyn J.J.M. van, Ridder J.M. den & Koole R.A. (2009), Partijen in spagaat? Eensgezindheid en meningsverschillen onder partijleden van Nederlandse politieke partijen. Berg en Dal. [other] other
 • Holsteyn J.J.M. van, Ridder J.M. den & Koole R.A. (2009), Electoraat en selectoraat in de representatieve democratie. Nijmegen. [other] other
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2009), Is it true what they say? Dutch Party Members and their opinion on internal party democracy. Lisbon, Portugal. [other] other
 • Koole R.A. (2009), De populisme-paradox, Socialisme & Democratie 66(9): 33-39. article in journal
 • Koole R.A., Vilks A. & Spechbacher C. (2009), Evaluation report on Lithuania on transparancy of party funding. Strasbourg: Greco, Council of Europe. report
 • Koole R.A. (2009), Le culte de l’incompétence. Antipolitiek, populisme en de kritiek op het Nederlandse parlementaire stelsel. In: Baalen van, et al. (Eds.) In tijden van crisis. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009. Amsterdam: Boom. 47-57. book chapter
 • Koole R.A. (2009), Mensenwerk; herinneringen van een partijvoorzitter, 2001-2007. Amsterdam: Bert Bakker. book
 • Koole R.A. (2009), Niet schaatsen op dun ijs - de Partij van de Arbeid en de JSF-discussie in 2002, Socialisme & Democratie 66(10): 56-60. article in journal
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2009), Onderzoek Universiteit Leiden: Groot deel leden actief, HandSchrift, Partijblad van de Christenunie 20(5): 26-27. article in journal
 • Koole R.A. (2008), De bevrijde Marx en het wereldsysteem, Internationale Spectator : 313-314. article in journal
 • Koole R.A. (2008), De rode draad. Rood: 18-19. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2008), Nieuwe regels voor politieke financiën, Socialisme & Democratie 7/8: 46-59. article in journal
 • Koole R.A. (31 October 2007), Beweging is net zo goed politieke partij. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2007), Partymembers: Representing the voters and selecting the leaders. With evidence from the Dutch case’. Helsinki Finland. [other] other
 • Koole R.A. (16 January 2007), Leider coalitiepartij kan in Kamer blijven. Reformatorisch Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2007), Meerpartijendemocratie is méér dan een pleonasme. In: Bos B., Berg, van den M. (Eds.) Met meerderheid van stemmen. Den Haag: NIMD. 42-48. book chapter
 • Koole R.A. (2007), Nederlandse politieke partijen, rekrutering en de privacy van politici. In: Renders H., Voerman G. (Eds.) Privé in de politieke biografie. Amsterdam: Boom. 24-39. book chapter
 • Koole R.A. (2007), Now Dutch politicians must wrestle with the next referendum, Europe's World (4). article in journal: refereed
 • Koole R.A. (8 December 2006), Politici zijn te populistisch. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (8 December 2006), Politiek en tegenpolitiek in de Nederlandse democratie (Inaugural address). Leiden: Leiden University Press. inaugural address
 • Koole R.A. (20 April 2006), Laat antipartijsentiment varen. Reformatorisch Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2006), Lijsttrekkerverkiezingen in Nederlandse politieke partijen, Beleid en Maatschappij 4: 252-265. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (7 November 2005), GroenLinks kiest wat te snel voor individu. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (28 February 2005), The important role of political parties in modern democracies (Lecture). Managua, Nicaragua. other
 • Koole R.A. (2005), Europa is geen monster, Socialisme & Democratie 7-8: 14-17. article in journal
 • Koole R.A. & Raap L. (2005), Euroscepsis en de sociaal-democratie in Nederland. In: Vollaard J.P., Boer B. (Eds.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 109-128. book chapter
 • Koole R.A. (2005), Geen andere maar doordachte overheid nodig, Proeflokaal 3(2005): 21-26. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2005), Member of editorial staff Beleid en Maatschappij . editorship of journal
 • Koole R.A. (2005), Tromps ongelijk, Socialisme & Democratie 11: 4-5. article in journal
 • Koole R.A. (23 December 2004), Critici PvdA worden al bediend. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (21 October 2004), Ledenraadpleging wel democratisch. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2004), Member of editorial staff Beleid en Maatschappij . editorship of journal
 • Koole R.A. (2004), Nieuwe veren? De ideologie van de sociaal-democratie, Socialisme & Democratie (7/8): 45-53. article in journal
 • Koole R.A. & Nassmacher K. (2004), Party Funding in Continental Western Europe. In: Austin R., Tjernström M. (Eds.) IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns. Stockholm: Idea. 117-137. book chapter
 • Koole R.A. (2004), Tegen doorgeschoten denken, Socialisme & Democratie (12): 50-52. article in journal
 • Koole R.A. & Nassmacher K. (2004), The Funding of Political Parties in the Anglo-Saxon Orbit. In: Austin R., Tjernström M. (Eds.) IDEA Handbook on Funding of Political Parties and Election Campaigns. Stockholm: Idea. 33-52. book chapter
 • Koole R.A. (15 April 2003), Een onoverbrugbare kloof tussen CDA en PvdA?. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (2003), De PvdA en de opkomst van het populisme in Nederland, Socialisme & Democratie 5-6: 30-35. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2003), De urgentie van partijvernieuwing, Jaarboek voor het democratisch socialisme (24): 198-223. article in journal: refereed
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (2002), Beschouwingen over maatschappelijke en politieke participatie in Nederland. In: Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A., Praag Ph. van (Eds.) Bezige burgers. Beleid en Maatschappij no. 2. 51-54. conference paper: refereed
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (Eds.) (2002), Bezige burgers. Amsterdam: Boom. editorship of book
 • Koole R.A. (2002), De verkiezingen van 2002: een korte terugblik, Beleid en Maatschappij 29(3): 156-159. article in journal: refereed
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Praag Ph. van (2002), Member of editorial staff Beleid en Maatschappij 29(2). editorship of journal
 • Koole R.A. & Katz R.S. (2002), Member of editorial staff 41(7-8). editorship of journal
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (2002), Marginaal of midden in de maatschappij? Leden van CDA, D66, PvdA en VVD en hun activiteiten in de samenleving, Beleid en Maatschappij 29(2): 67-80. article in journal: refereed
 • Koole R.A. & Katz R.S. (2002), Political data in 2001. In: Koole R.A., Katz R.S. (Eds.) Political data yearbook 2001.: European Journal of Political Research. 885-896. book chapter
 • Koole R.A. & Katz R.S. (Eds.) (2002), Political data yearbook 2001. Londen: European Journal of Political Research. editorship of book
 • Koole R.A. & Daalder H. (2002), The consociational democracy model and the Netherlands: Ambivalent allies?, Acta Politica 37: 23-43. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (8 December 2001), Een progessief antwoord. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (21 November 2001), Money and Political Parties (Lecture). New Delhi. other
 • Koole R.A. (23 October 2001), Zijn politieke partijen achterhaald? (Lecture). Leiden. other
 • Koole R.A. (12 September 2001), De betekenis van de ARP voor de ontwikkeling van het Nederlandse partijenstelsel (Lecture). Den Haag. other
 • Koole R.A. (5 June 2001), Money and Politics in Western Europe (Lecture). Mexico. other
 • Koole R.A. (2001), De toekomst van democratische ledenpartijen, Socialisme & Democratie 57/58: 588-599. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2001), Member of editorial staff B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij . editorship of journal
 • Koole R.A. & Katz R. (2001), Member of editorial staff European Journal of Political Research . editorship of journal
 • Koole R.A. (2001), Mitglieder waren das Profil. In: Machnig M., Bartels H.-P. (Eds.) Der rasende Tanker: Analysen und Konzepte zur Modernisierung der sozialdemokratischen Organisation. Gottingen: Steidl. 185-196. book chapter
 • Koole R.A. (2001), Pays-Bas. In: Perrineau P., Reynie D. (Eds.) Dictionnaire du vote. Paris: Presses Universitaires de Lyon. 727-730. book chapter
 • Koole R.A. & Gidlun G. (2001), Political Finance in the North of Europe. In: Nassmacher K.-H. (Ed.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 112-130. book chapter
 • Koole R.A. (2001), Political Finance in the United States. In: Nassmacher K.-H. (Ed.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 34-52. book chapter
 • Koole R.A. (2001), Political Finance in Western Europe: Britain and France. In: Nassmacher K.-H. (Ed.) Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden: Nomos Verlag. 73-91. book chapter
 • Koole R.A. (2001), Tussen lijdelijkheid en contestatie: politieke participatie in de twintigste eeuw. In: Eijl C. van, Heerma van Voss L., Rooij P. de (Eds.) Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant. 151-170. book chapter
 • Koole R.A., Holsteyn J.J.M. van & Elkink J.A. (22 November 2000), The Legitimacy of Political Parties: the Dutch Case (Lecture). Enschede. other
 • Koole R.A. (1 October 2000), Comparative Analysis of Party Funding in Established Democracies (Lecture). Stockholm. other
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (26 May 2000), Party Membership in the Netherlands. The Dutch survey and some tentative results. (Lecture). University of Sheffield, Sheffield, England. other
 • Holsteyn J.J.M. van, Koole R.A. & Elkink J.A. (25 May 2000), Partijleden: marginaal of midden in de maatschappij? Leden van CDA, D66, PvdA en VVD en hun activiteiten in de samenleving. (Lecture). Veldhoven. other
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (24 March 2000), Thom de Graaf loopt ver voor de muziek uit. Algemeen Dagblad: 11. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Approaches to the study of parliamentary party groups. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. London: Routledge. 4-22. book chapter
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Democraten in beeld. Enkele bevindingen van een onderzoek onder leden van D66, Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66 21(1): 26-29. article in journal
 • Koole R.A. (2000), De toekomst van democratische ledenpartijen, Socialisme & Democratie 57/58(2000/1): 588-599. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (2000), Fukuyama's Paradise: Liberal Parties in the Netherlands. In: Winter L. de (Ed.) Liberalism and Liberal Parties in the European Union. Barcelona: ICPS. 116-139. book chapter
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Generaties christen-democraten. Enkele bevindingen van een onderzoek onder CDA-leden, Christen Democratische Verkenningen 20(2): 10-21. article in journal
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Georganiseerd liberalisme. Enkele bevindingen van een onderzoek onder VVD-leden, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 41(1): 8-18. article in journal: refereed
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Introduction: representative democracy and parliamentary party groups. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors.. London: Routledge. 1-3. book chapter
 • Koole R.A. & Heidar K. (2000), Parliamentary party groups compared. In: Parliamentary Party Groups in European Democracies: political parties behind closed doors. London: Routledge. 248-270. book chapter
 • Koole R.A. & Holsteyn J.J.M. van (2000), Partijleden in perspectief: kiezers en leden vergeleken. In: Voerman G. (Ed.) Jaarboek 1999. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: RUD/DNPP. 93-124. book chapter
 • Koole R.A. & Katz D. (2000), Political Data in 1999. In: Koole R.A., Katz D (Eds.) Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. book chapter
 • Koole R.A. & Katz D. (Eds.) (2000), Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. editorship of book
 • Stokkel M.P.M., Broek F-W ten, Hordijk G-J, Koole R.A. & Rijk P.P. van (2000), Preoperative evaluation of patients with primary head and neck cancer using dual-head 18fluorodeoxyglucose positron emission tomography, Annals of Surgery 231(2): 229-234. article in journal: refereed
 • Koole R.A., Holsteyn J.J.M. van & Elkink J.A. (2000), Rekrutering en Representatie in een Representatief Bestel: bevindingen van een empirisch onderzoek onder leden en kiezers van CDA, D66, PvdA en VVD. Leiden/Den Haag: Dept. Pol. Wet./Min. v.Binnenl. Zaken en Koninkrijksrelaties. report
 • Koole R.A. (2000), Subsidiëring politieke partijen door overheid en bedrijfsleven, advies aan en op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Partij van de Arbeid. onbekend: onbekend. report
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (2000), Wie zijn eigenlijk de leden van de PvdA? Een onderzoek, Socialisme & Democratie 57(2): 93-104. article in journal
 • Koole R.A. (4 December 1999), Afhankelijkheid in de waagschaal: sponsoring van politieke partijen door bedrijven is legaal, maar ongewenst. Reformatorisch Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (31 August 1999), Toename van politieke benoemingen topambtenaren ligt niet voor de hand. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (8 June 1999), Partijtop moet terug in z'n hok. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (5 June 1999), Zweepslag van de partijdemocratie. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (21 May 1999), Eerste Kamer moet bij de formatie betrokken worden. Het Parool. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (14 April 1999), Premier Kok heeft heel wat uit te leggen. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (1999), De markt van kloof en draagvlak. In: Gomis A. (Ed.) Interactief beleid: nieuwe impulsen voor communicatie. Alphen aan den Rijn: Samson. 67-72. book chapter
 • Koole R.A. (1999), Die Antwort der niederländischen Parteien auf die wahlpolitischen Herausforderungen. In: Mair P., Müller W.C., Plasser F. (Eds.) Parteien auf komplexen Wählermärkten: Reaktionsstrategien politischer Parteien in Westeuropa. Signum Verlag: Wien. 315-351. book chapter
 • Koole R.A. (1999), Dualisme en oppositie in een liberale democratie. In: Couwenberg S.W. (Ed.) De strijd gaat voort! Liberalisme als heersende ideologie en bron van een nieuwe strijd. Baarn: Agora. 93-108. book chapter
 • Koole R.A. (1999), Political Data in 1998. In: Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. book chapter
 • Koole R.A. (Ed.) (1999), Political Data Yearbook. Dordrecht: Kluwer. editorship of book
 • Koole R.A. (1999), Politiek dualisme als probleem. Leiden. [other] other
 • Koole R.A. (1999), Politieke participatie via politieke partijen, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 6/7: 13-17. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (1999), Politieke Partijen. In: Daalder H. (Ed.) Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Samson. 1-95. book chapter
 • Koole R.A. (2 October 1998), Sociaal-democratie kaapt christen-democratische ideeën. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (27 July 1998), Pragmatische marathonloper Wim Kok. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. & Daalder H. (29 May 1998), The Consociational Democracy Model and The Netherlands: Ambivalent Allies? (Lecture). Cambridge. other
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (22 May 1998), Weer wint de winnaar. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Holsteyn J.J.M. van & Koole R.A. (7 May 1998), En natuurlijk heeft de winnaar gewonnen. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (1 May 1998), Partijen krijgen geen overheidssteun voor verkiezingscampagnes. Staatscourant. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (23 April 1998), De Markt van Kloof en Draagvlak (Lecture). Den Haag. other
 • Koole R.A. (11 March 1998), Verplichte stembusgang strijdt met burgerzin. Reformatorisch Dagblad. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (1998), De tweede grote wending: een Europese scheidslijn in Nederland?. In: Bovens M., Pellikaan H., Trappenburg M. (Eds.) Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek. Amsterdam: Boom. 58-81. book chapter
 • Koole R.A. & Katz D. (1998), Member of editorial staff . editorship of journal
 • Koole R.A. (1998), Pays Bas. In: Hermet G., Hottinger J.Th., Seiler D.-L. (Eds.) Les partis politiques en Europe de l'ouest. Paris: PUF. 355-376. book chapter
 • Koole R.A. & Katz D. (1998), Political Data in 1997, : 259-268. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (1998), Spannende verkiezingen, boeiende informatie, weinig democratie. Bestuurskundige Berichten: 7-9. article in magazine/newspaper
 • Koole R.A. (1998), Verfall oder Veraenderun der repraesentativen Demokratie? Ueber das Unbehagen in der Politiek. In: Dokumentation fuer die dritte Deutsch-Niederlaendische Konferenz. Den Haag: Clingendael. 18-27. book chapter
 • Koole R.A. (1998), Verfall oder Veränderung der repräsentativen Demokratie? Über das Unbehagen in der Politik. In: Dokumentation für die dritte Deutsch-Niederländische Konferenz "Die Kluft zwischen Bürger und Politik: Unvermeidlich oder unakzeptabel?. Den Haag: Clingendael. 18-27. book chapter
 • Koole R.A. (17 October 1997), Some remarks and suggestions (Lecture). Oxford, Engeland. other
 • Koole R.A. (15 August 1997), Party Finance between Members and the State: Dutch case in comparative and historical perpective (Lecture). Seoul, Korea. other
 • Koole R.A. & Praag Ph. van (1 July 1997), Een gedragscode voor politieke partijen inzake racisme (Lecture). Brussel. other
 • Koole R.A. (30 May 1997), Tussen lijszaamheiod en contestatie: politieke participatie in de twintigste eeuw (Lecture). other
 • Koole R.A. (24 May 1997), Die SPD und ihre Probleme auf den Weg zur Macht (Lecture). Amsterdam. other
 • Koole R.A. (6 May 1997), Dutch Pariament and Politics (Lecture). Noordwijkerhout. other
 • Koole R.A. (11 January 1997), The Dutch Reaction: Responses of Political Parties to Electoral, Bureaucratic and Democratic Challenges (Lecture). Wenen, Oostenrijk. other
 • Koole R.A. (1997), Alleen als regeringspartij kan CDA overleven, De Volkskrant (29-03-1997). article in journal
 • Koole R.A. (1997), Alleen als regeringspartij wint CDA kiezers terug, Trouw (15-04-1997). article in journal
 • Koole R.A. (1997), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973: handboek voor formateurs Review of: Stevens R.J.J. (1997) GT, BMGN 113 112: 173-174. book review
 • Koole R.A. (1997), Een wenselijk debat over een onwenselijke combinatie, Socialisme & Democratie 1: 27-32. article in journal: refereed
 • Koole R.A. & Katz D. (1997), Member of editorial staff (december). editorship of journal
 • Koole R.A. (1997), Ledenpartijen of staatspartijen, Jaarboek 1996 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen : 156-182. article in journal: refereed
 • Koole R.A. (1997), Macchiavelli, Melkert, verkiezingprogramma's en de democratie, Trouw (25-10-1997). article in journal
 • Koole R.A. (1997), Meer polarisatie tussen partijen is broodnodig, NRC Handelsblad (20-09-1997). article in journal
 • Koole R.A. & Katz D. (1997), Political Data 1996, (december). article in journal: refereed
 • Koole R.A. (1997), The Societal Position of Christian Democracy in the Netherlands. In: Lamberts E. (Ed.) Christian Democracy in the European Union 1945/1995. Leuven: Leuven University Press. 137-153. book chapter
 • Koole R.A. (1996), Marxisme en de Nederlandse sociaal-democratie, De Nieuwste Tijd 7: 21-28. article in journal: refereed
 • Napel Hans-Martien ten & Koole R.A. (1993), De conservatieve verleiding. Christen-democratische machtsvorming op Europees niveau, XXXII(1): 12-18. article in journal
 • Hans-Martien ten Napel & Koole R.A. (1991), De riante positie in het vermaledijde 'midden'. Confessionele machtsvorming op nationaal niveau. In: Luykx Paul, Righart Hans (Eds.) Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek in Nederland. 's-Gravenhage: SDU. 72-92. conference paper
 • Eerste Kamer lid
 • Reflectieraad Openbaar Ministerie lid
 • Hoogheemraadschap van Rijnland lid en plaatsvervangend voorzitter Hoofdstembureau
 • Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere lid Raad van Toezicht
 • Wiardi Beckmann Stichting lid redactie Socialisme & Democratie
 • Stichting Parlementaire Geschiedenis Den Haag lid Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nij
 • Thorbecke en Bachiene Stichting lid bestuur
 • Academie voor Wetgeving kerndocent
This website uses cookies.  More information.