Universiteit Leiden

nl en

Rogier Raas

Professor of Netherlands and European Banking and Securities Law

Name
Prof.mr. R.P. Raas
Telephone
+31 71 527 7235
E-mail
r.p.raas@law.leidenuniv.nl

Professor of Netherlands and European Banking and Securities Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C219

Contact

 • Lemstra D. & Raas R.P. (2021), The Netherlands. In: Panasar R.S., Boeckman P.J. (Ed.) European Securities Law [Third edition]. Oxford: Oxford University Press. book chapter
 • Raas R.P. (2019), Beleggingsondernemingen, ken uw cliënt!. In: Busch D., Lieverse C.W.M. (Ed.) Handboek beleggingsondernemingen. Serie Onderneming en Recht Deventer: Wolters Kluwer. 973-1006. book chapter
 • Haentjens M., Raas R.P. & Rank W.A.K. (2019), Hoofdstuk 1: Inleiding. In: Haentjens M., Raas R.P., Rank W.A.K. (Ed.) Compendium Financieel Recht. Den Haag: Sdu Uitgevers. 19-36. book chapter
 • Raas R.P. (2018), Diverse commentaren (Website): Sdu Commentaar Financieel Recht (online). [website]. other
 • Raas R.P. (2018), Marktmanipulatie. In: Doorenbos D.R., Nieuwe Weme M.W., Hijink J.B.S., Stevens T.M. (Ed.) Handboek marktmisbruik. Serie Onderneming en Recht no. 104 Deventer: Wolters Kluwer. 185-216. book chapter
 • Raas R.P. (2017), Annotatie marktmisbruik. In: Haentjens M. & Verheij D.J. (Ed.) Jurisprudentie financieel recht. Boom jurisprudentie en documentatie Den Haag: Boom Juridisch. 469-470. book chapter
 • Raas R.P. (2017), Chapter 22C. The Netherlands. In: Center for International Legal Studies (Ed.) International Secured Transactions, Volume I. Toronto: Thomson Reuter. 22C-1/22C-32. book chapter
 • Rank W.A.K., Haentjens M. & Raas R.P. (2016), Reactie Hazelhoff Centre for Financial Law, Consultatie AFM vermogensscheiding. Leiden, (Hazelhoff Centre for Financial Law). [other]. other
 • Raas R.P. (2016), De achterdeur van het financiële recht. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Fleming J., Hennekens L.H.M.A.A. (Eds.) Marius geannoteerd: opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 133 Deventer: Wolters Kluwer. 313-324. book chapter
 • Raas R.P. & Vrolijk R.P. (2016), Ringfencing van banken: huwelijkse voorwaarden of echtscheiding?, Ars Aequi 65(11): 832-842. article in journal
 • Raas R.P. (2014), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse effectenrecht. In: Hartkamp A.S., Sieburgh C., Keus L.A.D. (Eds.) De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Serie Onderneming en Recht Deventer: Wolters Kluwer. 893-922. book chapter
 • Raas R.P. (2014), Financieelrechtelijke aspecten van werknemersparticipatieplannen, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2014(2): 56-61. article in journal
 • Raas R.P., Josephus J. & Lemstra D.R. (2014), Member State Regulation: The Netherlands. In: Panasar R., Boeckman P. (Eds.) European Securities Law. Oxford: Oxford university Press. 889-919. book chapter
 • Raas R.P. (2013), 'De openbare waarschuwing'. In: Doornenbos D.R., Somsen M.J.C. (Eds.) Onderneming en sanctierecht: Handhaving van financieel toezichtrecht, in het bijzonder onder de Wft en Pw. Serie Onderneming en Recht no. 76 Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Raas R.P. (2013), 'Een visie op provisie'. In: Busch D., Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Christels Koers. Serie Onderneming en Recht no. 79 Deventer: Wolters Kluwer. 571-582. book chapter
 • Raas R.P. & Joosen E.P.M. (2013), Vijf jaar Wet op het financieel toezicht (Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2013) Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 118. Deventer: Kluwer. book
 • Raas R.P. (11 June 2012), Hoeveel kost geld?. Het Financieele Dagblad: 13-13. article in magazine/newspaper
 • Raas R.P. (2012), De AIFM Richtlijn en derde landen. In: De implementatie van de AIFM Richtlijn. Deventer: Kluwer. 59-69. book chapter
 • Raas R.P. (2012), Een gewaarschuwd mens.... In: Onderneming en sanctierecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Raas R.P. (2012), Intussen in Europa: de stand van zaken in het Europese effectenrecht. In: Preadvies Vereeniging Handelsrecht. Deventer: Kluwer. 125-142. book chapter
 • Lemstra D.J.R., Josephus Jitta M.W. & Raas R.P. (2010), The Netherlands. In: Panasar R., Boeckman P. (Eds.) European Securities Law. Oxford: Oxford University Press. 1042-1079. book chapter
 • Raas R.P. (6 July 2009), Zoek het zelf maar uit. Het Financieele Dagblad: 11. article in magazine/newspaper
 • Raas R.P. (2009), Beleggingsondernemingen: ken uw cliënt!. In: Busch D., Grundmann-van de Krol C.M. (Eds.) Handboek beleggingsondernemingen. Deventer: Kluwer. 651-678. book chapter
 • Raas R.P. & Wegman H.E. (2009), [Bespreking van: Velden, J.W.P.M. van der (2008) Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht (diss.). Deventer: Kluwer] , Maandblad voor Vermogensrecht 1: 25-28. article in journal
 • Raas R.P. (2008), Boekbespreking Review of: Grundmann-van de Krol C.M. (2008) Koersen door de Wet op het financieel toezicht, Ondernemingsrecht : 445-446. book review
 • Raas R.P. (2008), Boekbespreking Review of: Nelemans M. (2007) Het verbod van marktmanipulatie, Ondernemingsrecht : 489-490. book review
 • Raas R.P. (2008), Marktmanipulatie. In: Doorenbos D.R., Kortmann S.C.J.J., Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Handboek marktmisbruik. Deventer: Kluwer. 141-174. conference paper
 • Raas R.P. (2007), AFM stelt beleidsregels opnieuw vast., Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk : 90-94. article in journal
 • Raas R.P. (Ed.) (2007), Commentaar Financieel Recht - Wet op het financieel toezicht - Deel I. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Raas R.P. (2007), De wet op het financieel toezicht: land in zicht., Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk : 42-43. article in journal
 • Raas R.P. (2007), Diverse commentaren. In: Commentaar Financieel Recht - Deel I - Wet op het financieel toezicht. Den Haag: Sdu. book chapter
 • Raas R.P. (2007), Handelen in het belang van de cliënt: een open deur, maar denk om het afstapje. In: Bouwen en bezinning. Regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht. Deventer: Kluwer. 255-260. conference paper
 • Raas R.P. (2007), Kernbegrippen Wft II. In: Busch D. (Ed.) Onderneming en financieel toezicht. Deventer: Kluwer. 107-128. conference paper
 • Raas R.P. (2006), Combating Financial Malpractice: the EU Approach, European Company Law : 220-225. article in journal
 • Raas R.P., Bruin M. & Otter J. den (2006), De securitisatie van KFN, Onderneming en Financiering 72: 44-52. article in journal
 • Raas R.P. (2006), Marktmanipulatie. In: Doorenbos D.R., Kortmann S.C.J.J., Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Marktmisbruik. Deventer: Kluwer. conference paper
 • Raas R.P., annotation: Rechtbank Amsterdam 21 September 2005, JOR 2005. annotation
 • Raas R.P. (2005), Voorstellen tot implementatie van de Prospectusrichtlijn (30 013), Ondernemingsrecht : 326-328. article in journal
 • Raas R.P. (2001), Euronext Amsterdam komt met nieuwe regels voor beursintroducties, Vennootschap & Onderneming : 5-9. article in journal
 • Raas R.P. (2001), Onderscheidend vermogen gewogen: het Gerecht van Eerste Aanleg toetst wederom aspirant Gemeenschapsmerken, NTER Nederlands Tijdschrift Europees Recht : 116-121. article in journal
 • Raas R.P. (15 June 2000), Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring? (PhD thesis, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Supervisor(s) and Co-supervisor(s): Verkade D.W.F., Nispen C.J.J.C. van. PhD thesis
 • Raas R.P. (2000), Drie strepen en de bescherming van bekende merken in Europees verband, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht : 256-262. article in journal
 • Kluwer Reacteur Rechtspraak Financieel Recht
 • Sdu Redacteur Sdu Commentaar Financieel Recht
 • Sdu Redacteur Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk
 • Stibbe N.V. Advocaat
This website uses cookies.  More information.