Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Professor of Notarial Law

Name
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telephone
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. Huijgen is related to the Institute for Private Law since 1996 as a professor Notarial Law.

More information about Pim Huijgen

Notarieel recht /Notarial law is – by law – a compulsory Dutch-language academic study. Therefore you will only find English curriculum vitae on our website, but no other English items.  

Prof. Huijgen (1956) studied law at Leiden University and is specialized in notarial law. In 1979 he obtained his master degree in law, a year later in notarial law. He gathered extensive experience in several notarial practices as a junior civil-law notary and started as a lecturer in private law at Leiden University in 1987. Prof. Huijgen obtained his doctorate at Leiden University with a thesis on Liability of the State (1991).

In 1996 he was appointed professor of notarial law at Leiden University and from that year until April 2013 he combined this with his work as a civil law notary in The Hague.

Prof. Huijgen works as an advisor in fields related to his academic work and is active in all kinds of fields of notarial law (real estate, matrimonial property, law of inheritance, estate planning and company law). Furthermore he is a member of the board of several organizations and foundations and he is senior lecturer at the “Stichting Beroepsopleiding Notariaat (real estate)”. Prof. Huijgen has written over 350 publications on various topics of notarial law.

Professor of Notarial Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number C2.17

Contact

 • Huijgen W.G. (2021), Conceptwetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ vraagt de aandacht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2021(5 / 20): 4-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2021), De rol van de rechtswetenschap en het notariaat. In: Sombroek-van Doorm, M.P.; Leun, J.P. van der; Ellian, A.; Boom, W.H. van (Eds.) Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch. 169-180. book chapter
 • Huijgen W.G. (2021), Het verbod van stapeling van zakelijke rechten revisited, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2021(7324): 374-380. article in journal
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op art. 3:15i en 3:15j BW. In: Bulten, C.D.J.; Leijten, A.F.J.A.; Lennarts, M.L. (Eds.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1209-1211. book chapter
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op titel 4.1 BW (art. 4:1 t/m art. 4:8 BW). In: Kolkman, W.D.; Reinhartz, B.E.; Verstappen, L.C.A.; Vijfeijken, I.J.F.A. van (Eds.) Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. book chapter
 • Huijgen W.G. (2020), Een (ver)koop: 'As is, where is', JBN: juridische berichten voor het notariaat 2020(11): 4-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2020), Focus op economische eigendom anno 2020. In: Breedveld-de Voogd, C.G.; Castermans, A.G.; Krans, H.B.; Wissink, A. (Eds.) Sluitertijd – Reflecties op het werk van Jaap Hijma. Deventer: Wolters Kluwer. 99-108. book chapter
 • Huijgen W.G. (2020), Naschrift [bij reactie R.E. Brinkman inzake ‘Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules’], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 151(7265): 27-29. article in journal
 • Huijgen W.G. (2020), Over de cautio socini en de beperkte werking van een vaststellingsovereenkomst, JBN: juridische berichten voor het notariaat 30(2 / 9): 14-17. article in journal
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2020), Themanummer: 'Publiekrechtelijke aspecten van onroerende zaken' Member of editorial staff WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301). editorship of journal
 • Huijgen W.G. (2020), Van vervreemding en verjaring , Juridische Berichten voor het Notariaat 2020(6 / 25): 4-6. article in journal
 • Huijgen W.G. Roes B.H.J. (2020), Verleden, heden en toekomst van de Wkpb, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301): 782-788. article in journal
 • Huijgen W.G. (2019), Burgerlijk Wetboek 3. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16, 28-49, 255-304. book chapter
 • Huijgen W.G. (2019), Commentaar op Burgerlijk Wetboek 3 & 4. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2059-2072, 2084-2105, 2311-2360, 2487-2499. book chapter
 • Huijgen W.G. (2019), Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7247): 531-537. article in journal
 • Huijgen W.G. (2019), Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (Eds.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-38. book chapter
 • Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (Eds.) (2019), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht [Zesde druk]. Deventer: Wolters Kluwer. editorship of book
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijkse voorwaarden. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (Eds.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 243-253. book chapter
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht. In: Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. (Eds.) Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Sdu rechtspraakreeks Den Haag: Sdu. 286-394. book chapter
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht in faillissement. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (Eds.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 371-380. book chapter
 • Huijgen W.G. (2019), Mondelinge afspraak: wanneer is er sprake van economische eigendom?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 29(7-8 / 30): 4-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2019), Naschrift [bij Reacties mr. R.E. Brinkman, mr. T.F.H. Reijnen en mr. E.A. de Jong inzake ‘Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?'], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7237): 366-369. article in journal
 • Huijgen W.G. (2019), Pensioen. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (Eds.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 407-432. book chapter
 • Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (Eds.) (2019), Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht [Zesde druk] Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu. editorship of book
 • Huijgen W.G. (2019), Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (Eds.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 391-406. book chapter
 • Huijgen W.G. (2019), Samenwoners: heeft de vrouw recht op vergoeding van door haar gefinancierde verbouwing van de woning van de man?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2019(10): 7-9. article in journal
 • Huijgen W.G. (2019), Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7225): 79-83. article in journal
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (Eds.) Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. book chapter
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (Eds.) (2018), Compendium erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. editorship of book
 • Huijgen W.G. (2018), Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7179): 65-70. article in journal
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 3. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Eds.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1137-1139. book chapter
 • Huijgen W.G. (2018), Commentaar op art. 3:17, 3:20, 3:27, 3:29 en 4:8 BW. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2018), Compendium Erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E., Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-49. book chapter
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2018), De gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018(2): 129-134. article in journal
 • Huijgen W.G. (2018), Draagplicht en verrekening van de kosten der huishouding. In: Heida A., Lückers M.L.C.C., Vos M.J., Zonnenberg L.H.M. (Ed.) EB Klassiek 2018. Deventer: Wolters Kluwer. 61-70. book chapter
 • Huijgen W.G. (2018), Enige observaties vanuit het notariaat wat betreft Titel 7.12 BW, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018(135): 897-903. article in journal
 • Hoog L.M. de & Huijgen W.G. (2018), Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2018(3): 4-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2018), Nieuw huwelijksvermogensrecht: opnieuw een aandachtspunt gesignaleerd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2018(33): 4-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2018), Notaris dient zorgvuldig om te gaan met VvE-verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2018(1): 3-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2018), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E., Sonneveldt F. (Eds.) Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 141-143. book chapter
 • Huijgen W.G. (2017), De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987), JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(10): 12-21. article in journal
 • Huijgen W.G. (2017), Notariaat en integriteit in de registergoederenpraktijk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7159): 545-550. article in journal
 • Huijgen W.G. (2017), Mededelingsplicht uit hoofde van artikel 7:15 BW geldt niet langer ter zake van een bestemmingsplan, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(6): 10-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2017), Levering juridische eigendom na economische eigendomsoverdracht en de onherroepelijke volmacht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(4): 9-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2017), Is de regeling van de koop in het Burgerlijk Wetboek een succes?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 68-74. article in journal
 • Huijgen W.G. (2017), Bijdrage Forumdiscussie. In: Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus no. 165 Deventer: Wolters Kluwer. 53-67. book chapter
 • Huijgen W.G. (2017), Burgerlijk Wetboek. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek, Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 110 pp. book chapter
 • Huijgen W.G. (2017), De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling. In: Pol F. van de , Beumers T., Kluiver C. de, Overheul M., Trapman L. (Ed.) Vijftig weeffouten in het BW (Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan). Nijmegen: Ars Aequi Libri. 143-148. book chapter
 • Huijgen W.G. (2017), Inleiding. In: Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus no. 165 Deventer: Wolters Kluwer. 1-2. book chapter
 • Huijgen W.G. (2017), Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht). Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2017), Vermogensrecht. In: Vermogensrecht, Boek 3 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 pp. book chapter
 • Huijgen W.G. (2016), Stedelijke erfpacht in transitie. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (Ed.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 223-230. book chapter
 • Huijgen W.G. (2016), Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(December): 12-13. article in journal
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 3 BW, Ondernemingsrecht (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Eds.) Ondernemingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1155-1157. book chapter
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 4, Erfrecht (gedeeltelijk). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (Eds.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-17. book chapter
 • Huijgen W.G. (2016), De beperkte gemeenschap van goederen na de nota's van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(juli/augustus): 14-19. article in journal
 • Huijgen W.G (2016), De Erfgoedwet ingevoerd, Monumentenwet 1988 ingetrokken, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Oktober): 6-7. article in journal
 • Huijgen W.G. (2016), Enige vragen rond het wetsvoorstel inzake het verbeteren van het functioneren van de VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7099): 227-231. article in journal
 • Huijgen W.G. (2016), Hypotheek, Monografieën BW. Deventer: Wolters Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2016), Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Juli): 13-14. article in journal
 • Huijgen W.G. (2016), Levensverzekering en negatieve nalatenschap, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Maart): 9-10. article in journal
 • Huijgen W.G. (2016), Naschrift bij reactie A.A. van Velten inzake verbetering functioneren VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7106): 364-365. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Aansprakelijkheid van de notaris voor onjuist belastingadvies, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7077): 828-833. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Art. 3: 15d en art. 4:7 BW (digitaal). In: Nieuwenhuis H.J., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2015), Beroepsaansprakelijkheid algemeen en van juridische beroepsbeoefenaren. In: Onrechtmatige daad, supplement 172. Deventer: Kluwer. ca. 70 p. book chapter
 • Huijgen W.G. (2015), Bij opstellen koopovereenkomst O.G. heeft notaris een specifieke zorg- en waarschuwingsplicht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(april): 14-16. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 110 p. book chapter
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 p. book chapter
 • Huijgen W.G. (2015), De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(Januari): 18-23. article in journal
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus no. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. editorship of book
 • Huijgen W.G. (2015), Een belangrijk arrest voor het notariaat, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(juli/aug.): 3-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Enkele (goederenrechtelijke) capita inzake de regeling van de personenvennootschappen naar huidig en komend recht. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr.M., e.a. (Eds.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst (bundel 159). Ars Notariatus no. 159 Deventer: Kluwer. 55-63. book chapter
 • Huijgen W.G. (2015), Erfpacht/opstal en beëindiging op grond van het algemeen belang; een oude controverse beslecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(september): 3-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(maart): 5-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(februari): 3-7. article in journal
 • Huijgen W.G. (2015), Toepassingsbereik van artikel 7:15 BW beperkt, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(mei): 10-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Beperkte Belehrung bij levering van onroerend goed, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(Juli / Augustus): 8 - 9. article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3, BW (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Eds.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk) digitaal. In: Stolker C.J.J.M., Nieuwenhuis J.H., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 p. book chapter
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (Eds.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2014), Boekbespreking: De flexibiliteit van het recht van erfpacht Review of: Vonck F. J. (2013) De flexibiliteit van het recht van erfpacht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 764-768. book review
 • Huijgen W.G. (2014), De nieuwe verordening inzake dienstweigering van de KNB, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(april): 3-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Het grote huwelijksvermogensrechtdebat, Notariaat magazine 2014(december). article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Hypotheek Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie no. 12b. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2014), Notariële functie en aansprakelijkheid bij koop en verkrijging van onroerend goed, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(december): 6-13. article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(oktober): 5-15. article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(november): 6-14. article in journal
 • Huijgen W.G. (2014), Zorgplicht van notaris bij aankoop lidmaatschapsrecht in woonvereniging begrensd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(juni): 9-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (2013), Geen analoge toepassing regeling huurbeding op het pandrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat (oktober). article in journal
 • Huijgen W.G. (2013), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Stolker C.J.J.M. (Ed.) Onrechtmatige daad, supplement 160. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 3-50. book chapter
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1871-1918. book chapter
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3, titel 1, afdeling 1B. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Eds.) Ondernemingsrecht en effectenrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2259-2271. book chapter
 • Huijgen W.G. (2013), Europees hypotheekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 23(12): 64. article in journal
 • Huijgen W.G. (2013), Hoe zat het ook alweer? De notaris en de geldelijke tegenprestatie, JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 13-15. article in journal
 • Huijgen W.G. (2013), Is de verticale splitsing van erfpacht inderdaad uitgespit? Een reactie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6968): 236-238. article in journal
 • Huijgen W.G. (2013), Klachtplicht bij beroepsaansprakelijkheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2013(mei): 5-8. article in journal
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (Eds.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 247-292. book chapter
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2115-2160. book chapter
 • Huijgen W.G. (2012), Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht. In: Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A., Kolkman W.D (Eds.) Tekst & Commentaar, Erfrecht, civiel en fiscaal (vierde druk). Deventer: Kluwer. 3-13. book chapter
 • Huijgen W.G. (2012), De notaris en de kunst van 'ieder het zijne', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6954): 910-916. article in journal
 • Huijgen W.G. (2012), De strekking van artikel 7:2 lid 1 BW (het schriftelijkheidsvereiste), JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 6-9. article in journal
 • Huijgen W.G. (2012), Het lusten- en lastenbeding uitgelegd, JBN: juridische berichten voor het notariaat (december): 5-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2012), Hoofdstukken I, IV (met uitzondering van paragraaf 10), V, VII en VIII. In: Bruijn A.R. de (Ed.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2012), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2012), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers. book
 • Huijgen W.G. (2012), Uitleg van een erfdienstbaarheid tot doorvaart, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2012(juli/augustus): 14-15. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (Ed.) Onrechtmatige daad, supplement 141 (losbladig ca. 70 pp.). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. & Rijpert B.A.G.P. (2011), Actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht, Tijdschrift voor Bouwrecht (9): 809-816. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar, JBN: juridische berichten voor het notariaat (januari): 12-14. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2011), Boeken 2, 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2011), Het slechtste van twee werelden?. In: Breedveld-De Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, e.a. (Eds.) Signora Senatrice (bundel A. Broekers-Knol). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 43-50. book chapter
 • Huijgen W.G. (2011), Inleiding op: Het nieuwe notariskantoor. In: Stichting LNSC (Ed.) Het nieuwe notariskantoor. Deventer: Kluwer. 1-3. book chapter
 • Huijgen W.G. (2011), In werking treden van de Wet tot wijziging van het appartementsrecht per 1 juli 2011, JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/augustus): 18-19. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie F.J. Vonck, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6874): 143-144. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie R.J.L. Timmer, JBN: juridische berichten voor het notariaat (februari): 11-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie V. Tweehuysen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6890): 494-496. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Nieuw huwelijksvermogensrecht: een aandachtspunt voor de onroerend-goedpraktijk, JBN: juridische berichten voor het notariaat (december): 7-8. article in journal
 • Huijgen W.G. (2011), Verkrijging op grond van artikel 3:105 lid 1 (bevrijdende verjaring), JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 3-4. article in journal
 • Huijgen W.G., Sluysmans J.A.M.A. & Gouw J.J. van der (2010), Aansprakelijkheid voor graafschade. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (Ed.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks no. 188 Deventer: Kluwer. 95-102. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (Ed.) Verbintenissenrecht, supplement 174 (losbladig). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Eindelijk een uitspraak over artikel 3:24, lid 1BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 5-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2010), Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6859): 740-745. article in journal
 • Huijgen W.G. (2010), Erfrecht (3e druk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar, Erfrecht Relatievermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-11. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Gevolgen van klimaatverandering voor de bouw. In: Braams W., Rijn A. van, Scheltema M. (Eds.) Klimaat en recht. Deventer: Kluwer. 45-58. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Het notariaat in Québec: een persoonlijke impressie, Notariaat magazine (april): 24-25. article in journal
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk I. Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de (Ed.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-35. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk IV. Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8). In: Bruijn A.R. de (Ed.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 199-339. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk V. Huwelijksvermogensrecht en faillissement. In: Bruijn A.R. de (Ed.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 373-383. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VIII. Pensioen. In: Bruijn A.R. de (Ed.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 409-428. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VII. Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de (Ed.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 395-408. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Naschrift bij reactie J.C. van der Steur inzake eigendom van netwerken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6830): 123-124. article in journal
 • Huijgen W.G. (2010), Opleiding en opvolging. In: Stollenwerck A.H.N. (Ed.) Martkwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?. Ars Notariatus Deventer: Kluwer. 114-117. book chapter
 • Huijgen W.G. (2010), Opnieuw: huwelijkse voorwaarden en faillissement, JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 5-7. article in journal
 • Huijgen W.G. (2010), Van notariële praktijk tot notariële wetenschap. In: Schuilwerve L., Huizen L. van (Eds.) Juridische beroepengids 2010. Leiden: Jurist & Werk. 38-40. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M (Ed.) Onrechtmatige daad, supplement 127 (losbladig ca. 65 pp.). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van notaris wegens niet informeren over gemeentelijke aanschrijving, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Oktober): 6-7. article in journal
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 2 BW, titels 4 en 5 (gedeeltelijk) en art. 3:15 i - 15 j BW. In: Dijk J.M., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht & Effectenrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H, Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 1-42. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 205-243. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Boeken 2, 3 en 4 BW (gedeeltelijk; ca. 265 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 8e druk. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), De rechtsgevolgen van 'erfpacht-conversie' voor de op erfpacht rustende lasten en beperkingen. In: Procee J., Rus-v.d. Velde M. (Eds.) Warme grond (Bundel t.g.v. afscheid mr. J. den Drijver-Van Rijckevorsel). Deventer: Kluwer. 161-169. book chapter
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (Eds.) Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Sdu. 242-340. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Ieder het zijne in het relatie-vermogensrecht. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 199-210. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Kabels en leidingen: BW of BP?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 10-13. article in journal
 • Huijgen W.G. (2009), Koop van een woning die geen woning bleek te zijn, JBN: juridische berichten voor het notariaat (April): 3-4. article in journal
 • Huijgen W.G. & Brans E.H.P. (2009), Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (3): 93-99. article in journal
 • Huijgen W.G. (2009), Nietige koopovereenkomst met gemeente, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Mei): 10-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (2009), Notariaat en integriteit, Tijdschrift voor Bouwrecht (3): 220-223. article in journal
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu uitgevers. book
 • Huijgen W.G. (2009), Relaties en (huwelijks)vermogensrecht. In: Stollenwerck A.H.N., Groote Wassink F.A., Ebben E.W.J., Speetjens W.J.J.G. (Eds.) In dienst van het recht grenzen verleggen. Deventer: Kluwer. 73-83. book chapter
 • Huijgen W.G. (2009), Succesvol beroep op ouderdomsclausule, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Juni): 5-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2009), Wie is eigenaar van een net?, JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 8-10. article in journal
 • Huijgen W.G. (2008), Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6771: 754-757. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (2008), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (Ed.) Verbintenissenrecht (losbladig, 25 blz.). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2008), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2008), Ondanks testamentair vruchtgebruik toepassing van artikel 4:29 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat november: 6-8. article in journal
 • Huijgen W.G. (2008), Ouderlijke boedelverdeling met toedeling van recht van vruchtgebruik nietig, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6740: 94-96. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (2008), Overlast van buren leidt tot aanpassing van de koopprijs, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni: 11-14. article in journal
 • Huijgen W.G. (2008), Wanneer een domiciliekeuze?, JBN: juridische berichten voor het notariaat april: 3-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2007), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (Ed.) Onrechtmatige daad, supplement 107 (losbladig, ca. 100 pp.). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (Eds.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 133-220. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (Eds.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 315-390. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 763-851. book chapter
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 851-941. book chapter
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 942-943. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 945-1020. book chapter
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1020-1100. book chapter
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1100-1102. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 1-45. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1401-1445. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 233-279. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1633-1679. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 4, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1771-1781. book chapter
 • Huijgen W.G. (2007), Dilemma bij de Vormerkung: 'stempelen' of inhoudelijk toetsen?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6726): 843-847. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (2007), Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. & Pront-Van Bommel S. (2007), Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6730): 921-927. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (2007), Positie economisch eigenaar en huurder bij faillissement juridisch eigenaar., JBN: juridische berichten voor het notariaat juli/aug.: 14-15. article in journal
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (2007), Van opleiding notarieel recht tot notaris, juni: 543-546. article in journal
 • Huijgen W.G. (2007), Vervalbeding in huwelijkse voorwaarden onredelijk?, JBN: juridische berichten voor het notariaat Februari: 3-4. article in journal
 • Huijgen W.G. (2007), Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW niet snel toegekend, JBN: juridische berichten voor het notariaat oktober: 8-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (2006), Anti-speculatiebeding is niet in strijd met Huisvestingswet., JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 3-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2006), Bodemverontreiniging en de termijn van artikel 7:23 lid 2 BW., JBN: juridische berichten voor het notariaat (okt.): 3-4. article in journal
 • Huijgen W.G. (2006), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW) (losbladig, ca. 25 blz.). In: Hondius E.H. (Ed.) Verbintenissenrecht, Supplement 133.. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2006), Enige vragen rond de afschaffing van het schenkingsverbod tussen echtgenoten., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6677: 595-601. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (2006), Geen reflexwerking van algemene voorwaardenregeling ten behoeve van notariskantoor., JBN: juridische berichten voor het notariaat (mei 2006): 5-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2006), Het eenheidsbeginsel in het zakenrecht. In: Duijvendijk-Brand A. v., e.a. (Eds.) Variatie in cassatie. Deventer: Kluwer. 151-156. conference paper
 • Huijgen W.G. (2006), Review of: Velten A.A. (2006) Koop van onroerende zaken, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Juni): 243-245. book review
 • Huijgen W.G. (2006), Jurisprudentie Huwelijksvermogensrecht.. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (Eds.) Rechtspraak. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.. Den Haag: SDU uitgevers. 268-324. book chapter
 • Huijgen W.G. (2006), Notariaat in de steigers (voorwoord en bijdrage aan de discussie). In: Stichting LNSC Leiden (Ed.) Notariaat in de steigers, (Ars Notariatus 133). Deventer: Kluwer. conference paper
 • Huijgen W.G. (2006), Recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van de koop van een woning (art. 7:2 BW)., Bouwrecht 12(239): 1055-1063. article in journal
 • Huijgen W.G. (2006), Titel 1. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (Eds.) Tekst & Commentaar Erfrecht (tweede druk). Deventer: Kluwer. 1-11. book chapter
 • Huijgen W.G., Jong J. de, Ploeger H.D. & Zevenbergen J.A. (2006), Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster. Delft: Onderzoeksinstituut OTB. report
 • Huijgen W.G. (2005), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Stolker C.J.J.M. (Ed.) Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2005), De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief.. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (Eds.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 113-120. conference paper
 • Huijgen W.G. (2005), De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 763-766. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 52-53. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht, algemene bepalingen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1645-1655. book chapter
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht bij versterf.. In: Huijgen W.G., Kasdorp J.E., Reinhartz B.E., Zwemmer J.W. (Eds.) Compendium Erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-37. book chapter
 • Huijgen W.G. (2005), Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien.. In: Stichting LNSC Amsterdam (Ed.) Time-out in het nieuwe erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-12. conference paper
 • Huijgen W.G. (2005), Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. In: Huijgen W.G. (Ed.) 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Deventer: Kluwer. 1-5. conference paper
 • Huijgen W.G. (2005), Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 3-5. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Kroniek erfrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 324-329. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 719-1020. book chapter
 • Huijgen W.G. (2005), Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening?, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 8-8. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Rechten van pand en hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1511-1557. book chapter
 • Huijgen W.G. (2005), Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 11-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 12-14. article in journal
 • Huijgen W.G. (2005), Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten?, NJB-kronieken : 2317-2317. article in journal
 • Huijgen W.G. (2004), Algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-37. book chapter
 • Huijgen W.G. (2004), De natuurlijke verbintenis. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen.. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (Eds.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. 111-127. conference paper
 • Huijgen W.G. (2004), Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (65): 12-13. article in journal
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 43-50. article in journal
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517. article in journal
 • Huijgen W.G. (2004), Naschrift bij reacties prof. mr H.C.F. Schoordijk en mw mr M.U.M.A. Waaijer-Linders, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6603: 1016-1018. article in journal
 • Huijgen W.G. (2004), NV en BV. In: Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (Eds.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. 129-441. book chapter
 • Huijgen W.G. (2004), Pand en Hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 217-263. book chapter
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2004), Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed nader bezien, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6595: 840-844. article in journal
 • Huijgen W.G. (2004), Verdeling door de executeur-bewindvoerder?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6587: 617-621. article in journal
 • Huijgen W.G. (2004), Vraagtekens bij het afwikkelingsbewind, Fiscaal tijdschrift vermogen : 5-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (2004), Wettelijke verdeling en fidei-commis, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 10-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners.. In: Onrechtmatige daad. (losbladig).. book chapter
 • Huijgen W.G. (2003), Conform uw verwachtingen?. In: Struiksma J., Velten jr. A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (Eds.) Vast en Goed (Liber Amicorum Prof. mr A.A. van Velten). Deventer: Kluwer. 107-114. conference paper
 • Huijgen W.G. (2003), Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet?, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 11-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest.. In: Bruijn-Lückers M.L.C.C. de, Giele J.F.M., e.a. (Eds.) EB Klassiek. Deventer: Kluwer. 99-102. conference paper
 • Huijgen W.G. (2003), Koop en verkoop van onroerende zaken.. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2003), Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6532: 381-384. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6543: 597-597. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Nieuw erfrecht in werking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Jan. '03): 2-6. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond., JBN: juridische berichten voor het notariaat (Febr. '03): 10-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux, Notaires Vie Professionelle (juli/aug): 50-51. article in magazine/newspaper
 • Huijgen W.G. (2003), Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk., JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 16-18. article in journal
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 699-962. book chapter
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1439-1485. book chapter
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1227-1259. book chapter
 • Huijgen W.G. (2003), Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 15-16. article in journal
 • Huijgen W.G. (29 November 2002), Nieuw erfrecht (2) (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. 's-Hertogenbosch. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (19 November 2002), Nieuw erfrecht (1) (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (2002), Koop van onroerende zaken. Den Haag. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Hypotheekrecht. Rotterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (6 November 2002), Nieuw erfrecht (Lecture). Den Haag. other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht II. Rotterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), De gemeenschap van goederen. Ede. [other] other
 • Huijgen W.G. (27 September 2002), Nieuw erfrecht (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht I. Rotterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. Amersfoort. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (12 September 2002), Grote projecten en eigendomsvormen (Lecture). Scheveningen. other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Groningen. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Geldrop. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Almelo. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). Schiphol Luchthaven. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Oudenbosch. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Bedrijfsoverdracht. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Rotterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (10 May 2002), Het web van de notaris. (Lecture). Utrecht. other
 • Huijgen W.G. (2002), Actualiteiten onroerend goed.. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Steenwijk. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rotterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht.. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Amersfoort. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag I. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag II. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rijssen. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Bussum. [other] other
 • Huijgen W.G. (4 March 2002), Nieuw erfrecht (Lecture). Den Haag. other
 • Huijgen W.G. (2002), De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat.. Rome. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. & Duijvendijk-Brand J. van (2002), Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6479: 197-198. article in journal
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 1-31. book chapter
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 211-256. book chapter
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 4 NBW, titel 1.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11. book chapter
 • Huijgen W.G. (2002), De natuurlijke verbintenis.. In: Verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken., Bouwrecht 12: 1003-1010. article in journal
 • Huijgen W.G. (2002), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst.. In: Gerver P.H.M. (Ed.) Het Notariaat en de notariële wetenschap op het breukvlak van twee millennia.. Deventer: Kluwer. 43-57. book chapter
 • Huijgen W.G. (2002), De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht.. In: Roes G.N. (Ed.) Langst leve het Nieuwe erfrecht. Den Haag: SDU Uitgevers. 63-68. conference paper
 • Huijgen W.G. (2002), Een superdemocratische vereniging., JBN: juridische berichten voor het notariaat 6(juni): 10-10. article in journal
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid adviescommissie. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid werkgroep. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Geen verjaring van wilsrechten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6514: 841-842. article in journal
 • Huijgen W.G. (2002), Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Den Haag. [other] other
 • Huijgen W.G. (2002), Koop breekt geen huur en het huurbeding., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 5(mei): 202-206. article in journal
 • Huijgen W.G. (2002), NV en BV, titel 4 en 5.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L., Tonkelaar J.A. den (Eds.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-390. book chapter
 • Huijgen W.G. (2002), Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling., JBN: juridische berichten voor het notariaat 5(mei): 6-8. article in journal
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (Eds.) (2002), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Koninklijke Vermande. editorship of book
 • Huijgen W.G. (2002), Portret van het Notariaat, Ponder 12(Juli): 10-10. article in magazine/newspaper
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw huwelijksgoederenrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Actualiteiten onroerend goed. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (31 October 2001), Hypotheek (Lecture). Zeist: Grotius Academie. other
 • Huijgen W.G. (2001), Hypotheek t.b.v. Grotius Academie. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Jaarvergadering Notariaat. Groningen. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Erfpacht en appartement. Den Haag. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Koop van onroerend goed. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht voor Ring Amsterdam. Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Utrecht. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Almelo. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksgoederenrecht. Ellecom. [other] other
 • Huijgen W.G. (16 March 2001), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst (Lecture). Amsterdam. other
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 2 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1389-1433. book chapter
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1183-1213. book chapter
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 Titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 669-929. book chapter
 • Huijgen W.G. (2001), De bijzondere griffier van de commissie Boek 4 NWB (erfrecht) van de Eerste Kamer. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), De notaris dient niet op de stoel van de rechter of de wetgever plaats te nemen. In: Gerver P.H.M. (Ed.) Luijten en Kleijn nader bekeken. Ars Notariatus. 41-45. conference paper
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2001), De Wetgeving op het notarisambt.. Deventer: Stichting not.wet / Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2001), Financieringsvoorbehoud en koopovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 4(1): 8-8. article in journal
 • Huijgen W.G. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [other] other
 • Huijgen W.G. (2001), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Huijgen W.G. (2001), Member of editorial staff Juridische Berichten voor het Notariaat . editorship of journal
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat 49(7): 14-15. article in journal
 • Huijgen W.G. (2001), La nouvelle loi sur le notariat des Pays-Bas, Notarius International 6(1): 6-12. article in journal
 • Huijgen W.G. (2001), Naschrift bij reactie mr. C.A. Kraan inzake Vaststellingsovereenkomst en privéclausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6432: 112-113. article in journal
 • Huijgen W.G. (2001), Portret van het notariaat. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2001), Verdeling pensioenrechten na echtscheiding, Juridische Berichten voor het Notariaat 31(4): 14-14. article in journal
 • Huijgen W.G. (27 November 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (20 November 2000), Bodemverontreinigingsclausules (Lecture). Utrecht. other
 • Huijgen W.G. (6 November 2000), Bedrijfsoverdracht (Lecture). Utrecht. other
 • Huijgen W.G. (30 October 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lecture). Nijmegen. other
 • Huijgen W.G. (20 October 2000), Inleiding en voorzitter Studiemiddag Trust (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (16 October 2000), Auteursrecht en huwelijksvermogens- en erfrecht (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (9 October 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lecture). Arnhem. other
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (29 September 2000), Oppositie bij preadvies familierecht (Lecture). Maastricht. other
 • Huijgen W.G. (25 September 2000), Koop van onroerende zaken (Lecture). Amsterdam. other
 • Huijgen W.G. (21 September 2000), Juridische en economische eigendom (Lecture). Amsterdam. other
 • Huijgen W.G. (13 September 2000), Nieuw recht voor koop en onroerende zaken (Lecture). Utrecht. other
 • Huijgen W.G. (11 September 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (4 September 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lecture). Den Haag. other
 • Huijgen W.G. (30 August 2000), Onroerend goed en Kleijn (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (28 August 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lecture). Nijmegen. other
 • Huijgen W.G. (26 June 2000), Onroerend goed (Lecture). Wierden. other
 • Huijgen W.G. (31 May 2000), Nieuw erfrecht (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (10 May 2000), Aansprakelijkheid en tuchtrecht van de notaris (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (9 May 2000), De nieuwe verordeningen op het notariaat (Lecture). Den Haag. other
 • Huijgen W.G. (2 May 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lecture). Utrecht. other
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU, Amsterdam. [other] other
 • Huijgen W.G. (11 April 2000), Nieuw erfrecht (Lecture). Den Haag. other
 • Huijgen W.G. (4 April 2000), Koop van onroerende zaken (Lecture). Utrecht. other
 • Huijgen W.G. (31 March 2000), Hypotheekrecht (Lecture). Nijmegen. other
 • Huijgen W.G. (22 March 2000), Nieuw erfrecht (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (13 March 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lecture). Ellecom. other
 • Huijgen W.G. (28 February 2000), Beperkte rechten (Lecture). Nijmegen. other
 • Huijgen W.G. (11 January 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lecture). Amsterdam. other
 • Huijgen W.G. (2000), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Losbladige Onrechtmatige Daad, supplement 56. Deventer: Kluwer. 75. book chapter
 • Huijgen W.G. (2000), Algehele gemeenschap van goederen afschaffen?!, Fiscaal tijdschrift vermogen . article in journal
 • Huijgen W.G. (2000), Algemene Inleiding. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (Eds.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 15-19. book chapter
 • Huijgen W.G. & Soons A.L.M. (2000), Andere wettelijke rechten. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (Eds.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 69-77. book chapter
 • Huijgen W.G. (2000), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Losbladige Verbintenissenrecht, supplement 75. Deventer: Kluwer. 12. book chapter
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2000), De wetgeving op het notarisambt. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2000), Estate planning en het Romeinse recht, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni. article in journal
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Eerste Kamer der Staten-Generaal. [other] other
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Stichting Beroepsopleiding Notariaat. [other] other
 • Huijgen W.G. (2000), Gevolgen niet authentieke volmacht bij schenking, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni. article in journal
 • Huijgen W.G. (2000), Het beginsel van de testeervrijheid in het erfrecht. In: Van Mourikbundel.. 85-92. conference paper
 • Huijgen W.G. (2000), Member of editorial staff Juridische Berichten voor het Notariaat . editorship of journal
 • Huijgen W.G. (2000), Member of editorial staff Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . editorship of journal
 • Huijgen W.G. & Heuff W. (2000), Hypotheek. Deventer: Kluwer. book
 • Huijgen W.G. (2000), Internationalisering & het notariaat (openingswoord en afsluiting). In: Verslag van het 34e Landelijk Notarieel Studentencongres te Leiden in 1999. Deventer: Kluwer. conference paper
 • Huijgen W.G. (2000), Overgangsrecht Wet verevening pensioenrechten, JBN: juridische berichten voor het notariaat augustus. article in journal
 • Huijgen W.G. (2000), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (Eds.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 119-131. book chapter
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 4 Naamloze Vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (Eds.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-252. book chapter
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (Eds.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 253-364. book chapter
 • Huijgen W.G. (2000), Twee keer een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari. article in journal
 • Huijgen W.G. (2000), Vaststellingsovereenkomst en privé-clausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6419. article in journal
 • Huijgen W.G. (2000), Volledige vergoeding van kosten bezwaarfase, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari. article in journal
 • Huijgen W.G. (3 November 1999), Bodemverontreiniging bij koop van onroerende zaken (Lecture). Vlissingen. other
 • Huijgen W.G. (1999), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Algemene bepalingen. In: Algemene bepalingen vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-30. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid (algemeen). In: Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer. 12. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers. report
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), De wettelijke gemeenschap van goederen. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 121-248. book chapter
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Geregistreerd partnerschap. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 497-511. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Geschiedenis, Huwelijkse voorwaarden par. 6 en 11-14, Huwelijksvermogensrecht en faillissement, Samenleven buiten GP en Pensioen. In: Soons A.L.M., Kleijn W.M., Reinhartz B.E. (Eds.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 177. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Member of editorial staff Juridische Berichten voor het Notariaat . editorship of journal
 • Huijgen W.G. (1999), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. book
 • Huijgen W.G. (1999), Levering onroerende zaak bij wijze van schadevergoeding, Juridische Berichten voor het Notariaat 9(80): 1-12. article in journal
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Omschrijving van aanbrengen en bewijsovereenkomsten. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 307-327. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Ongerechtvaardigde verrijking bij onroerend goed transactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 4: 10-11. article in journal
 • Huijgen W.G. (1999), Pand en hypotheek. In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 203-247. book chapter
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (1999), Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. In: Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. Lelystad: Kon. Vermande. 155-232. book chapter
 • Huijgen W.G. (1999), Wat is economische eigendom?. In: De Wijkersloothbundel.. 101-108. conference paper
 • Huijgen W.G. (17 December 1998), Splitsing van rechtspersonen (Lecture). 's-Gravenhage. other
 • Huijgen W.G. (27 November 1998), Discussiant inzake "contractsvrijheid" (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (22 September 1998), Oppositie bij promotie A.W. Duthler (Lecture). Leiden. other
 • Huijgen W.G. (16 February 1998), Notariaat in Europees Perspectief (Lecture). Brussel. other
 • Huijgen W.G. (1998), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Bloembergen A.R. (Ed.) Supplement 39 Onrechtmatigedaad. Deventer: Kluwer. VI-2-e.v. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Algemene inleiding. In: Nieuw Erfrecht, de consequenties voor de praktijk. Deventer: Kluwer. 13-16. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer der Staten Generaal voor Boek 4 en Titel 7.3 NBW. [other] other
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 2 BW titels 4 en 5. In: Tekst & Commentaar, Boek 2 BW, titels 4 en 5 (NV en BV). Deventer: Kluwer. 659-883. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: red: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg.bep en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1291-1334. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg. bep. en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1091-1102. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Een doorkruisingsleer in het huwelijksvermogensrecht?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6324/ 6325: 527-e.v. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (1998), Member of editorial staff JBN: juridische berichten voor het notariaat . editorship of journal
 • Huijgen W.G. (1998), Moderne formulierboeken en hun electronische pendanten. In: Nève P.L., Schüler P.J., Dievoet G. van, Gehlen A.F.L., Coppens E.C. (Eds.) Forma Servata ars Notariatus LXXXV. Deventer: Kluwer. 121-126. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Nietige overeenkomst met de overheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 11: 10. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (1998), Onrechtmatige overheidsdaad waarheen?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 4: 105-111. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (1998), Privaatrechtelijke woonruimteverdelingsbepalingen buiten toepassing, JBN: juridische berichten voor het notariaat 9: 10-11. article in journal: refereed
 • Huijgen W.G. (1998), Supplement 55 Verbintenissenrecht. In: red. Hondius E.H. (Ed.) De Natuurlijke Verbintenis art. 6:3-5 BW. Deventer: Kluwer. 3-1-5-14. book chapter
 • Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (1998), Testamentair Erfrecht. In: Nieuw Erfrecht, consequenties voor de praktijk. Zeist: Kerkebosch. 97-119. book chapter
 • Huijgen W.G. (1998), Wanneer is er sprake van non-conformiteit?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 6 (juni): 7-8. article in journal: refereed
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Voorzitter commissie zij-instroom
 • Internationaal Juridisch Instituut Bestuurslid
 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid
This website uses cookies.  More information.