Universiteit Leiden

nl en

Niek Zaman

Professor Emeritus Notarial Company Law

Name
Prof.mr.drs. D.F.M.M. Zaman
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
d.f.m.m.zaman@law.leidenuniv.nl

Professor Zaman is joined the Institute of Private Law in 2013 as a Professor of Notarial Company Law.

Professor Emeritus Notarial Company Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht
 • Zaman D.F.M.M. & Koster H. (2021) Boekbespreking. Review of: Solinge G. van & Nieuwe Weme M.P. (2019), Asser-Serie, Rechtspersonenrecht, NV en BV, Corporate Governance, vierde druk. Asser 2-IIb. Deventer: Wolters Kluwer. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2021(7333): 555-564. book review
 • Zaman D.F.M.M. & Erdman H. (2020), Een Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) als betrouwbaar en innovatief opstapje voor digitalisering van aandelen en een betere kapitaalinfrastructuur voor BV’s: Misbruikbestrijding, rechtszekerheid en economische voordelen kunnen wel degelijk hand in hand gaan. Leiden: Universiteit Leiden.
 • Filesia K.R. & Zaman D.F.M.M. (2020), Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7295): 625-632.
 • Filesia K.R. & Zaman D.F.M.M. (2020), Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (II, slot), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7296): 646-656.
 • Zaman D.F.M.M. (2020), Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Fiscaal tijdschrift vermogen 2020(10-11): 41-47 (FTV 2020/38).
 • Zaman D.F.M.M. & Steensel M.A.M. van (Eds.) (2020), Rondom Certificaten van Aandelen. Ars Notariatus no. 173. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Zaman D.F.M.M. & Nijland J. (26 November 2019), Voordracht op het OO&R Symposium Notarieel Ondernemingsrecht, Onderzoekscentrum Onderneming & Recht ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. [lecture].
 • Zaman D.F.M.M. & Nijland J. (2019), De algemene vergadering. In: Snijder-Kuipers B. & Rensen G.J.C. (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 132-2. Deventer: Wolters Kluwer. 103-128.
 • Zaman D.F.M.M. (2019), Herstructurering van personenvennootschappen, Ondernemingsrecht 2019(12): 646-650 (2019/115).
 • Zaman D.F.M.M. (2019), Hoe wezenlijk zijn de wezenskenmerken voor een rechtsvorm?. In: Veen W.J.M. van & Verdam A.F. (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. ZIFO-reeks. Deventer: Wolters Kluwer. 605-620.
 • Zaman D.F.M.M. & Leeuwe-ten Berge M. van (2019), Levenstestament: vertrouwen is goed, maar toezicht is beter, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2019(7240): 419-425.
 • Zaman D.F.M.M. & Leeuwe-ten Berge M. van (2019), Naschrift [bij Reactie op 'Levenstestament: vertrouwen is goed, maar toezicht is beter' van prof. mr. D.F.M.M. Zaman en mw. mr. M. van Leeuwe-ten Berge, WPNR 2019/7240], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2019(7260): 823-824.
 • Stevens A.J.A. & Zaman D.F.M.M. (2019), Personenvennootschappen. In: Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (Eds.), Ondernemingsrecht voor fiscalisten. Zutphen: Uitgeverij Paris. 35-56.
 • Zaman D.F.M.M. (2018), Aandelen aan toonder verder teruggedrongen, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(9): 8-10 (JBN 2018/40).
 • Nijland J. & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2018), De Coöperatie anno 2017. Ars Notariatus no. 166. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Zaman D.F.M.M. (2018), Het spanningsveld binnen het ondernemingsrecht: faciliteren en toch misbruik tegengaan, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7212): 789-791.
 • Zaman D.F.M.M. & Leeuwe-ten Berge M. van (2018), Levenstestament en toezicht: naar een adequate governance ter bescherming van het vermogen van de volmachtgever. In: Autar A., Stubbé J.P.M., Verstappen L.C.A. & Baard C.B. (Eds.), Compendium Levenstestament. Den Haag: Sdu. 133-147.
 • Zaman D.F.M.M. (2018), Rechtspersonen- en vennootschapsrecht. In: Schoenmaker F.A.M. & Stubbé J.P.M. (Eds.), Notamail verklaard. Selectie Notamails 2017. Notamail Verklaard. Den Haag: Sdu.
 • Zaman D.F.M.M. & Kemp B. (2018), Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder: verdergaande dematerialisatie van toonderstukken, Ondernemingsrecht 2018(7): 362-365 (2018/61).
 • Zaman D.F.M.M. (2017), Aantal artikelen bewerkt in Boek 2 BW. In: , SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Zaman D.F.M.M. (2017), De modernisering van het ondernemingsrecht, Fiscaal tijdschrift vermogen 2017(5): 22-26 (FTV 2017/27).
 • Zaman D.F.M.M., Groot C. de & Steensel M. van (2017), Foundations in the Netherlands: present and proposed legislation and their role in the economy. In: Weitemeyer B., Hütteman R., Rawert P. & Schmidt K. (Eds.), Non Profit Law Yearbook 2016/2017. Hamburg: Bucerius Law School Press. 217-275.
 • Zaman D.F.M.M. & Platenburg N.A.M. (2017), Naast het vennootschappelijk aandeelhoudersregister en het UBO-register thans het derde initiatiefwetsvoorstel inzake het Centraal Aandeelhoudersregister: driemaal is scheepsrecht?. In: , Het UBO-register en centraal aandeelhoudersregister: praktische en juridische (waaronder privacy) aspecten van de voorstellen rond het UBO- en aandeelhoudersregister. ZIFO-reeks no. 25. Deventer: Wolters Kluwer. 9-26.
 • Zaman D.F.M.M. (2017), Vennootschapsrecht. In: , Notamail Verklaard 2016. Notamail Verklaard. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2017), Vrijwaring: verstandige bestuurders eisen een statutaire en/of contractuele vrijwaring. In: Assink B., Ginneken M. van, Timmerman V. & Vletter-van Dort H. (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders': opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016. Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht no. 104. Deventer: Wolters Kluwer. 389-401.
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2016), De notaris als bewaker van zuivere verhoudingen binnen de BV, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7115): 570-576.
 • Olffen M. van, Blanco Fernández J.M., Drion S., Essers P.H.J., Gitmans W.J.M., Meijers V.A.E.M., Raaijmakers M.J.G.C., Tervoort A.J.S.M., Veen W.J.M. van, Zaman D.F.M.M., Dooren E.A. van & Salemink T. (2016), Modernisering personenvennootschappen: Rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen. Amsterdam: Werkgroep Personenvennootschappen.
 • Zaman D.F.M.M. (2016), Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: een terechte modernisering van het rechtspersonenrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(10): 7-11 (JBN 2016/45).
 • Zaman D.F.M.M. (2016), Review of: Kroeze M. (2015), De rechtspersoon. Asser/Rechtspersonen no. deel 2-I*. Deventer: Wolters Kluwer. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7092): 89-95.
 • Zaman D.F.M.M. (20 March 2015). Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?. Faculty of Law, Leiden. Leiden. [inaugural address].
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Betere nationale en Europese regelgeving is vereist voor de bevordering van grensoverschrijdende transacties en de rol van de notaris daarbij. In: , Het Europees notariaat: één cohort of incoherent?. Ars Notariatus no. 158. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 19-27.
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus no. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), De randvoorwaarden voor de moderne personenvennootschap. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (Eds.), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus no. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 1-8.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Golf aan jurisprudentie over de personenvennootschap, Juridische Berichten voor het Notariaat 25(9): 41.
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (2015), Handboek Stichting en Vereniging: stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd: Uitgeverij Paris.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Het effect van het ondernemingsrecht op de economie, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(26): .
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?, Ondernemingsrecht 2015(54): 281-290.
 • Zaman D.F.M.M. (2015), “SUP”-optimaal? [column], Ondernemingsrecht 2015(1): .
 • Zaman D.F.M.M. (2015), Uitleg van statuten. In: Biemans J.W.A., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (Eds.), Uitleg van notariële akten. Ars Notariatus no. 160. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. 81-98.
 • Zaman D.F.M.M., Portier G.M. & Nijland J. (2014), Governance en bescherming van banken, Onderneming en Financiering 3(22): 57-80.
 • Zaman D.F.M.M. (2014) Boekbespreking Asser Serie over Rechtspersonenrecht, NV en BV, Oprichting, vermogen en aandelen (Deel 2-IIa). Review of: Asser C., Solinge G. van, Nieuwe Weme M.P. & Rensen G.J.C. (2013), Asser-serie. 2: Rechtspersonenrecht. Dl. IIa: NV en BV: oprichting, vermogen en aandelen. Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7008): 204-209.
 • Zaman D.F.M.M. & Kruisinga S.A. (2014), Uitleg van statuten, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2014(6): 182-191.
 • Zaman D.F.M.M. (2013), De toekomst van de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6973): 329-332.
 • Zaman D.F.M.M. (2013), Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister, Ondernemingsrecht 2013(17): 619-624.
 • Zaman D.F.M.M. (2013), Estate planning binnen de Flex-BV, Kwartaalbericht Estate Planning 2013(2): 13-21.
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2013), Handboek stichting en vereniging: inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Zutphen: Paris.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Beschermingsstichtingen als aandeelhouder. In: Korst P.J. van der, Abma R. & Raaijmakers G.T.M.J. (Eds.), Handboek onderneming en aandeelhouder. Serie Onderneming en Recht no. 69. Deventer: Kluwer. 545-557.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), De Flex-BV: aan de slag!, Juridische Berichten voor het Notariaat 2012(9): 11-16.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Die niederländische Flex-BV, GmbH-Rundschau : Monatsschrift für Geschäftsführer, Gesellschafter und ihre Berater 2012(19): 1062-1066.
 • Zaman D.F.M.M. (2012), Het is onnodig en onwenselijk dat de notariële tussenkomst voor de oprichting van een standaard-BV wordt afgeschaft, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012(2): 32-34.
 • Sangen G.J.H. van der & Zaman D.F.M.M. (2012), Ondernemingsrecht, quo vadis?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012(6): 156-167.
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2011), De coöperatie of de (flex-)bv als samenwerkingsvorm voor beroepsbeoefenaren?, Fiscaal tijdschrift vermogen 12(11): 9-17.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), De ondernemende stichting en de commerciële stichting. In: Lennarts M.L. Veen W.J.M. van Zaman D.F.M.M. (Ed.), De stichting: kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm. Den Haag: Sdu Uitgevers. 99-107.
 • Lennarts M.L., Veen W.J.M. van & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2011), De stichting: kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Een centraal en openbaar aandeelhoudersregister?. In: Huizink J.B. Zaman D.F.M.M. Klein Bronsvoort T.J.C. Vermeulen E.P.M. Verdam A.F. (Ed.), Wie is de aandeelhouder?: beschouwingen over de wenselijkheid van een centraal aandeelhoudersregister en de kenbaarheid van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. ZIFO-reeks no. 3. Deventer: Kluwer. 10-16.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Gaan wij naar een centraal aandeelhoudersregister? (Privaatrecht Actueel), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 142(6911): 1027-1030.
 • Zaman D.F.M.M. (2011), Notaris en ethiek vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht. In: , Vevanos Almanak. Utrecht: Vereniging van Notariële Studenten (VEVANOS).
 • Zaman D.F.M.M., Eck G.C. van & Roelofs E.R. (2011), Reactie op ‘Juridische fusies en splitsingen “zonder effecten”’, van mr. J.D.M. Schoon-brood en prof. mr. M. van Olffen in WPNR (2011) 6873, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 142(6903): 872-877.
 • Zaman D.F.M.M. & Grapperhaus J.J.M. (2011), Samenwerkingsvormen. In: Kolkman W.D. Verstappen L.C.A. (Ed.), Handboek ondernemingsrecht 11/12. Zutphen: Walburg Pers.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Beschermingsstichtingen als aandeelhouder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2010(6): 150-156.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), De grenzen van de notariële exoneratie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 141(6859): 731-733.
 • Zaman D.F.M.M. & Meent G.W.A. van de (2010), Is de commissaris de bestuurders hoeder? Verslag n.a.v. de Bijeenkomst die door NKCC en Loyens & Loeff werd georganiseerd op 3 november 2010, Goed bestuur: tijdschrift over governance 2010(4): 20.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Nederbelgische schenkingen: een loterij zonder nieten?, Juridische Berichten voor het Notariaat 20(7/8): 24-25.
 • Zaman D.F.M.M. (2010), Perikelen rondom vormvoorschriften bij de OV en de OVR, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur 2010(2): 64-68.
 • Zaman D.F.M.M. (2009), De Maatschappelijke Onderneming, Juridische Berichten voor het Notariaat 19(10): 3-5.
 • Zaman D.F.M.M. (2009), De rechtspersoonlijkheid van de OVR en CVR nader belicht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009(3): 85-92.
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-Van Beek M. (2009), Formation. In: Zaman D.F.M.M. Schwarz C.A. Lennarts M.L. Kluiver H.-J. de Dorresteijn A.F.M. (Ed.), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum no. 78. Antwerp: Intersentia. 45-54.
 • Zaman D.F.M.M. (2009), Meer rechtszekerheid zonder risico van nietige en non-existente juridische fusies en splitsingen (Privaatrecht Actueel), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6812): 743-744.
 • Zaman D.F.M.M., Eck G.C. van & Roelofs E.R. (2009), Nationale en grensoverschrijdende juridische fusie & juridische splitsing van kapitaalvennootschappen: een praktische civielrechtelijke analyse. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. & Roelofs E. (2009), Restructuring, Dissolution and Nullity. In: Zaman D.F.M.M. Schwarz C.A. Lennarts M.L. Kluiver H.-J. de Dorresteijn A.F.M. (Ed.), The European private company (SPE) : a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum no. 78. Antwerp: Intersentia. 197-214.
 • Zaman D.F.M.M., Schwarz C.A., Lennarts M.L., Kluiver H.-J. de & Dorresteijn A.F.M. (Eds.) (2009), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute. Ius commune europaeum no. 78. Antwerp: Intersentia.
 • Zaman D.F.M.M. & Groenland I.C.P. (2009), Tussen contract en instituut: waar zweeft de Flex-BV?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2009(6): 168-173.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De Commanditaire Vennootschap aan de andere kant van de wereld, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 139(6754): 363-364.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De Flex-BV, Juridische Berichten voor het Notariaat 18(4): 8-12.
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-Van Beek M.S. (2008), De kwalificatie van het fonds voor gemene rekening, Ondernemingsrecht 2008(10/11): 379-386.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), De nieuwe rol van de stichting administratiekantoor. In: Nieuwe Weme M.P. Solinge G. van Have R.P. ten Hijmans van den Bergh L.J. (Ed.), Handboek openbaar bod. Serie Onderneming en Recht no. 46. Deventer: Kluwer. 643-663.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Er is een kindeke geboren. Het rechtskarakter van de rechtspersoonlijkheid van de OVR nader belicht. In: Bijl M.C. Giesen I. Kruisinga S.A. Lennarts M.L. Schrama W.M. Struycken T.H.D. (Ed.), Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien: een verzameling opstellen ter ere van de 150ste geboortedag van W.L.P.A. Molengraaff. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 103-118.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Inleiding. In: Oranje F.J. Stokkermans C.M. Bier B. Portier G.M. (Ed.), Het nieuwe BV-recht voor de praktijk. Preadvies uitgebracht door ... voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap .... Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2008), Karakterverschillen tussen de Flexibele BV en de Personenvennootschap. In: Maeijer J.M.M. Kluiver H.J. de Zaman D.F.M.M. Blanco Fernández J.M. Dortmond P.J. Mohr A.L. Willems J.H.M. Olffen M. van (Ed.), Flexibele rechtsvormen: voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 98. Deventer: Kluwer. 23-36.
 • Zaman D.F.M.M. & Koppert-Van Beek M.S. (2008), Naschrift bij reactie van Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2008(14): 515-516.
 • Bier B., Ginneken M.J. van, Kroeze M.J., Wezeman J.B. & Zaman D.F.M.M. (2008), Sdu commentaar ondernemingsrecht 2008/2009. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Bestuur en toezicht bij de maatschappelijke onderneming, Ondernemingsrecht 2007(16): 593-597.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), De stand van zaken van het Wetsvoorstel Personenvennootschappen en het Overgangsrecht, Weekblad Fiscaal Recht 136(6729): 809-814.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Een nieuwe rechtsvormgeving: enkele gedachten over de modernisering van de infrastructuur van rechtsvormen binnen het ondernemingsrecht. Den Haag: SDU uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Grensoverschrijdende fusie: enige juridische aspecten, Fiscaal Ondernemingsrecht 2007(93): 119-125.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Grensoverschrijdende fusies, Juridische Berichten voor het Notariaat 17(7/8): 17-18.
 • Koppert van Beek M.S. & Zaman D.F.M.M. (2007), Het Overgangsrecht inzake titel 7.13 Burgerlijk Wetboek, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 138(6723): 765-773.
 • Zaman D.F.M.M. (2007), Hoe staat het nu eigenlijk met het nieuwe personenvennootschapsrecht?, Juridische Berichten voor het Notariaat 17(10): 3-8.
 • Zaman D.F.M.M. (2006) Boekbespreking. Review of: Bos E.C. (2005), Vruchtgebruik op aandelen: over de grenzen van goederenrecht, erfrecht en vennootschapsrecht. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen no. 84. Deventer: Kluwer. Ondernemingsrecht 2006(16).
 • Zaman D.F.M.M. (2006), Cross-border Mergers in Europe, European Journal of Law Reform 8(1): 123-136.
 • Zaman D.F.M.M. (2006), Kapitaalbescherming: afschaffing inbrengcontrole. In: , Corporate finance. Onderneming en Financiering no. 72. 's-Gravenhage: Reed Business Information. 3-7.
 • Zaman D.F.M.M. (2005), Bespreking van het preadvies "Bedrijfsopvolging, civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten" uitgebracht voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 7 oktober 2005, door mw. mr. M.J. Hoogeveen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 136(6635): 709-723.
 • Zaman D.F.M.M. (2004), Certificering en modernisering van het ondernemings- en vennootschapsrecht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2004(5): 215-219.
 • Zaman D.F.M.M. (2004), De vennootschap (titel 7.13 BW): een hybridisch schepsel dat uitstekend past in de flexibilisering van het ondernemingsrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 135(6583): 499-506.
 • Zaman D.F.M.M. (2004), Juridische fusie en splitsing: civielrechtelijke aspecten voor de fusie, overname en (her)structureringspraktijk. (Re)organisatie, fusie en overname no. 2. Doetinchem: Reed Business Information.
 • Zaman D.F.M.M. & Stevens A.J.A. (2004), Neuregelung des Personengesellschaftsrechts in den Niederlanden, Internationale Wirtschafts-Briefe: Zeitschrift für internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht 2005(5): 227-234.
 • Zaman D.F.M.M. & Kuijp R.V. van der (2004), Wet toezicht trustkantoren en de relevantie voor de notariële praktijk, Juridische Berichten voor het Notariaat 2004(6): 34.
 • Hamers J.J.A., Schwarz C.A. & Zaman D.F.M.M. (Eds.) (2003), Almanak voor de stichting en de vereniging: juridische handleiding voor bestuurders, commissarissen en adviseurs. Zutphen: Paris.
 • Zaman D.F.M.M. (2003), Het effect van het effectenrecht voor de notariële praktijk, Juridische Berichten voor het Notariaat 2003(11): 49.
 • Portier G.M. & Zaman D.F.M.M. (2003), Het einde van de openbare maatschap als rechtsvorm voor vrije beroepsbeoefenaars?, Ondernemingsrecht 2003(9): 326-333.
 • Zaman D.F.M.M. (2003), [Hoofdstukken 9 en 10]. In: Gerretsen J.M. (Ed.), De vennootschap volgens artikel 7.13 BW: een civiele en fiscale verkenning van het komend personenvennootschapsrecht. Loyens & Loeff series. Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M., Donkers L.H. & Simonis P.H.M. (2003), Juridische fusie en splitsing van NV's en BV's: civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten. SDU Fiscale geschriften no. 11. Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (2003), Kapitaalbescherming bij fusie en splitsing, Tijdschrift voor Insolventierecht 9(7): 247-253.
 • Zaman D.F.M.M. & Kraneveld M.C. (2003), Statutaire eisen en het CBF-keur, Stichting, vereniging en vennootschap: tijdschrift over belastingen en recht rond stichtingen, verenigingen en vennootschappen 2003(5): 198-203.
 • Zaman D.F.M.M. (2003), Wetsvoorstel Personenvennootschappen, Juridische Berichten voor het Notariaat 2003(1): 1.
 • Zaman D.F.M.M. (2002), Inleiding. In: Bosse W. (Ed.), Statuten zonder bezwaar. Preadvies uitgebracht door ... voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Notariële Broederschap ... no. 2002. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Zaman D.F.M.M. (2001), Juridische splitsing in de notariële praktijk (II, slot), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6448): 533-537.
 • Zaman D.F.M.M. (2001), Juridische splitsing in de notariële praktijk (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6447): 517-521.
 • Zaman D.F.M.M. & Oostwouder W.J. (2001), Over certificaten mèt en aandelen zónder stemrecht, Ondernemingsrecht 2001(15): 442-450.
 • Zaman D.F.M.M. (2000), Het vennootschapsrecht in beweging, Juridische Berichten voor het Notariaat 2000(9): 69-77.
 • Zaman D.F.M.M. & Voorde H. ten (2000), Juridische splitsing als instrument voor structuurwijziging. In: Bouwman J.N. (Ed.), Structuurwijziging. Dossier ondernemingszaken no. 40. 's-Gravenhage: Elsevier bedrijfsinformatie. 36-42.
 • Zaman D.F.M.M. (2000), Stemmen zonder aandeelhouder te zijn, Juridische Berichten voor het Notariaat 2000(1): 7.
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Adviesrecht Ondernemingsraad voor kredieten en zekerheden, Juridische Berichten voor het Notariaat 1999(10): 77.
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Agio doet weer opgeld, Ondernemingsrecht 1999(2): 46-48.
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Herziening van het preventief toezicht, Juridische Berichten voor het Notariaat 1999(3): 25.
 • Zaman D.F.M.M. (1999), Perikelen omtrent de accountantsverklaring, Juridische Berichten voor het Notariaat 1999(1): 5.
 • Zaman D.F.M.M. (1998), Het wetsvoorstel beschermingsconstructies, Juridische Berichten voor het Notariaat 1998(3): 21.
 • Zaman D.F.M.M. (Ed.) (1998), Splitsing: juridisch en fiscaal. Loeff legal series no. 2. Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers.
 • Zaman D.F.M.M. (1998), Wijziging in regeling van de juridische fusie, Juridische Berichten voor het Notariaat 1998(3): 20.
 • Zaman D.F.M.M. (1997), Bespreking Arrest Hoge Raad 10 maart 1995, NJ 1995, 596 (Robroeks): Afstempeling van aandelen. In: , Notenkrakersuite: 20 jaar Werkgroep Ondernemingsrecht. Amsterdam: Loeff Claeys Verbeke.
 • Zaman D.F.M.M. (1997), Certificering van effecten uitgegeven door Belgische vennootschappen, De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederl. Indië 75(9): 255-259.
 • Zaman D.F.M.M. (1995), Conversie van effecten. In: Bergman H. (Ed.), Ondernemingsrecht '96. Dossier no. 22. 's-Gravenhage: Delwel/Advies. 16-19.
 • Zaman D.F.M.M. & Portengen H.J. (1995), Hybride vennootschappen, T.V.V.S. - Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen 38(8): 201-204.
 • Kupperman M., Garderen E.J. van & Zaman D.F.M.M. (1995), Notariële aandelenlevering en -uitgifte: een enquête [met naschrift van D.F.M.M. Zaman namens de Koninklijke Notariële Broederschap], De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederl. Indië 73(6): 114.
 • Olffen M. van & Zaman D.F.M.M. (1994), Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam. Preadviezen Vereeniging "Handelsrecht". Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Zaman D.F.M.M. (1993), De waarde van een commissariaat voor een advocaat. In: , De waarde van Heyning: Liber amicorum aangeboden aan mr. F. Heyning, bij diens afscheid als vennoot van Loeff Claeys Verbeke, 23 oktober 1993. Amsterdam: Loeff Claeys Verbeke.
 • Zaman D.F.M.M. (1992), Misbruikbestrijding + rechtszekerheid = notariële aandelenoverdracht, Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1992(5): 45.
 • Zaman D.F.M.M. (1992), [aantal hoofdstukken]. In: Schwarz C.A. (Ed.), Almanak voor de BV en de NV: handleiding voor directeuren, aandeelhouders, commissarissen en adviseurs. Diemen: De Bussy.
 • Zaman D.F.M.M. (1992), [aantal hoofdstukken]. In: Schwarz C.A. Ingh F.J.P. van den (Ed.), Almanak voor de stichting en de vereniging: handleiding voor bestuurders, commissarissen en adviseurs. Diemen: De Bussy.
 • Zaman D.F.M.M. (1991), Conversie van aandelen, De naamlooze vennootschap: maandblad voor den ondernemingsvorm en het bedrijfswezen in Nederland en Nederl. Indië 69(1): 7-10.
 • Zaman D.F.M.M. (1990), Uitgifte en overdracht van aandelen op naam in NV's en BV's: the continuing story, Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1990(25): 255-257.
 • Zaman D.F.M.M. (1986), Streeft de Ultra Vires-leer haar doel voorbij?, T.V.V.S. - Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen 29(6): 188-192.
 • Zaman D.F.M.M. (1984), De uiterste wil op video: een toekomstbeeld?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 116(5753): 611-612.
 • Zaman D.F.M.M. (1983), Nieuw Vennootschapsrecht (III), Accountant Adviseur 1983(10): 485-490.
 • Zaman D.F.M.M. (1983), Nieuw Vennootschapsrecht (II): Waarborgen voor de realiteit van de kapitaalinbreng, Accountant Adviseur 1983(9): 432-436.
 • Zaman D.F.M.M. (1983), Nieuw Vennootschapsrecht (I), Accountant Adviseur 1983(8): 406-409.
 • Zaman D.F.M.M. (1982), Verdeling, beperking en opschorting van aan aandelen verbonden rechten en besluitvorming door de algemene vergadering, T.V.V.S. - Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen 1982(12): 300-404.
 • Zaman D.F.M.M. (1980), De "Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)": een commentaar op de wijziging van de GmbH-wet in de Bondsrepubliek Duitsland (I) en (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (5541-5542): 816-818, 828-832.
 • Zaman D.F.M.M. (1978), Legalisatie van handtekeningen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (5457): 693-696.
 • SDU Uitgevers Modellencommissie ondernemingsrecht
 • Pro Delta Rotterdam Bestuurslid stichtingen Administratiekantoor en adviseur familie
 • Stichting La Montanita Chairman of the Board
 • Stichting Administratiekantoor Fugro bestuurslid
 • Raad van Advies Nederlandsche Tafelronde Lid Raad van Advies
 • E-Wise Raad van Advies
 • WONO (Wetenschappelijk Onderzoek Notarieel Ondernemingsrecht) Voorzitter bestuur
 • Stichting Eemland Bestuurslid
 • Pieter de Joode Stichting Bestuurslid
 • SDU Uitgevers Lid redactie SDU Commentaar Ondernemingsrecht
 • Stichting Raad van Toezicht tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
This website uses cookies.  More information.