Universiteit Leiden

nl en

Maarten Claringbould

Professor emeritus Maritime Law

Name
Prof.mr. M.H. Claringbould
Telephone
+31 71 527 7400
E-mail
m.h.claringbould@law.leidenuniv.nl

See for information tab 'Nederlands'.

Professor emeritus Maritime Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Maanen M.A.W. van & Claringbould M.H. (2017), Aspecten van pandrecht op cognossementen, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2017(1): 1-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2015), CMR en forumkeuze, Weg en Wagen 29(76): 4-8. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2015), Wie moet laden en lossen?, Weg en Wagen 29(75): 4-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2015), Toelichting op de AVC 2002. 's-Gravenhage: Stichting Vervoeradres. Boek
 • Claringbould M.H. (2014), Afzenderaansprakelijkheid bij vervoer van drugs, Weg en Wagen 28(73): 7-9. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Elektronische cognossementen en zeevrachtbrieven, Weg en Wagen 28(72): 7-9. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Limieten in het personenvervoer: een overzicht, De Beursbengel 77(837): 16-19. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Stuwage en controle van de stuwage, Weg en Wagen 28(71): 7-11. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2014), Vrachtuitwisseling via internet: geef dieven geen kans!, Weg en Wagen 28(74): 4-7. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten, Weg en Wagen 27(69): 4-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), Beperking van kansrekening tot 'diefstal van parkeerplaats'-zaken: bewuste roekeloosheid en kansrekening sinds de 5 januari-arresten, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2013(4): 208-212. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2013), Het cognossement geeft grip op de lading. In: , Middelen voor Meijer: opstellen aangeboden aan mr. R.S. Meijer ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. 's-Gravenhage: Boom Juridische uitgevers. 43-59. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2013), Shipping Law 2013 (country question and answer chapter 23 Netherlands). In: Mills E. (Ed.), International comparative legal guide to: Shipping law 2013. London: Global Legal Group. 122-128. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2013), De Clausule ladingdiefstallen opnieuw bekeken, Weg en Wagen 27(70): 4-7. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Aflevering revisited, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(67): 6-10. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), In AVC 2002 een forumkeuze: Rechtbank Rotterdam!, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(68): 4-6. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Van gecombineerd vervoer naar synchromodaliteit, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(65): 9-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Multimodaal vervoer en de CMR: De Hoge Raad heeft gesproken!, Weg en Wagen 2012 (jrg. 26)(67): 11-13. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Bewuste roekeloosheid en kansrekening. In: Hoeks M. (Ed.), Verbindend recht: opstellen aangeboden aan prof. mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer. 145-164. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2012), Van multimodaal vervoer naar synchromodaal vervoer. In: , Syllabus SVA-congres 2012. Den Haag: Stichting Vervoeradres. 15-25. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2012), De Hoge Raad en de 'Costanza M': 'De einduitkomst klopt, de weg erheen is verkeerd', Tijdschrift Vervoer en Recht 2012(4): 102-107. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2012), Achterop de scooter: personenvervoerder aansprakelijk, De Beursbengel 2012 (jrg. 75)(818): 12-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2011), Hoe ver reikt het begrip schadevaring?, Tijdschrift Vervoer en Recht (6): 199-207. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2011), Uitbreiding van het begrip aanvaring. In: Bernauw K. & et al. (Eds.), Free on board: liber amicorum Marc A. Huybrechts. Antwerpen: Intersentia. 67-81. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2011), Floris Bannier als natte advocaat. In: , Stof tot overpeinzing: liber amicorum voor Floris Bannier ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. 's-Gravenhage: Sdu. 25-34. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2011), Rotterdam Rules. Both-to-blaim collision: 100% cargo liability!, Journal of International Maritime Law (17): 195-218. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2010), Het transportdocument en het 'right of control', preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht 2010. In: Ziel G.J. van der & Hoeks M.A.I.H. (Eds.), Rotterdam Rules en Boek 8 BW. Deventer: Kluwer. 101-134. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (2010), 'Overriding obligations' en 'both-to-blame collision' bij HVR en RR, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2010(2): 37-45. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2008), De aansprakelijkheid van de expediteur, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2: 55-68. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2005), Algemene voorwaarden en logistiek, Tijdschrift Vervoer en Recht 2005: 201-220. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (2005), Algemene voorwaarden en logistiek, Tijdschrift Vervoer en Recht 2005: 175-187. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Claringbould M.H. (1997), Preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht 'Het cognossement'. In: , Vervoersrecht in Boek 8 BW. Deventer: Tjeenk Willink. Boekdeel
 • Claringbould M.H. (1992), Parlementaire geschiedenis. In: Bakelen F.A. van (Ed.), Boek 8 BW. Zwolle: Tjeenk Willink. Boekdeel
 • Van Traa Advocaten N.V. te Rotterdam Advocaat
This website uses cookies.  More information.